Kalendarium

Gothia Fortbildnings aktuella konferenser. Välkommen med din anmälan!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Kalendarium – aktuella kurser och konferenser

Här hittar du Gothia Fortbildnings kalendarium. Våra kurser och konferenser är kända för hög kvalitet i både innehåll och utförande. Välkommen med din anmälan!

Vill du hellre se vårt utbud område för område? Gå då till samlingssidan för konferenser.

Har du frågor eller funderingar? Vår kundservice hjälper dig gärna!
08-462 26 70 / anmalan@gothiafortbildning.se

Tips!
Vi erbjuder också skräddarsydda utbildningar som passar just din arbetsplats. Du hittar dem bland Uppdragsutbildningar.

Efter avslutad konferens hittar du dokumentationen här: till dokumentationen.

 • Särskoledagen: 30 augusti 2019, Stockholm, Konferensen är tyvärr inställd

  Konferens om en trygg lärmiljö för lärare och elever

  Alla som arbetar inom grundsärskola och gymnasiesärskola ska samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande.Den här konferensen är framtagen specifikt för dig som arbetar i särskolan med syfte att ge bättre förutsättningar för att skapa en trygg arbetsmiljö för både personal och elever.

  Läs mer och boka: Konferensen Särskoledagen 2019

  Konferensen är tyvärr inställd!

 • Heldagskurs med Per Isdal–Medkänslans pris: 11 september 2019, Stockholm

  En heldagsföreläsning med Per Isdal

  Det har länge varit tabu att tala om riskerna med att i sin profession dagligen möta våld, smärta, ångest eller lidande. Utsattheten är stor, sjukfrånvaron hög och många får det sämre i privatlivet. Det här är en skräddarsydd kursdag som ger dig ökad kunskap och konkreta förebyggande strategier för ett hållbart yrkesliv.
  Ur programmet:
  • När ditt yrke förändrar din personlighet
  • Sekundärtraumatisering, compassion fatigue och utbrändhet hos yrkesverksamma
  • Så blir du medveten om riskerna i ditt arbetsliv
  • Debriefing, handledning och konsultation
  • Personlig strategi

  Läs mer och boka: Konferensen Medkänslans pris

  Datum: Onsdag den 11 september 2019

  Tid:  9.30-16.00 inkl. lunch oOrange knapp: gå 4, betala för 3ch fikapaus

  Plats: F7 möten & konferens, Fleminggatan 7, Stockholm

  Pris: 2995 kr per person exkl. moms.

 • Den viktiga leken: 13 september 2019, Stockholm 

  Leken ska ha en central plats i barns utbildning, det slår läroplanen fast. Den lyfter också fram att leken har betydelse för barns utveckling och välbefinnande och att leken i sig är viktig för barnen.

  Barn äger sitt lekande, samtidigt behöver du som arbetar i förskolan förstå vad som krävs för att kunna värna och främja den. Det handlar om att skapa lekmöjligheter i miljön och att som vuxen vara tillsammans med barnen på ett lekfullt sätt.

  Under konferensen tar vi upp hur du kan få en mer medveten hållning till barns lekande och berika leken. Vi vill också inspirera till att erbjuda rika och varierade lekmiljöer.

  Ur programmet:

  • Läroplanen om leken
  • Lekfull rörelse och välbefinnande
  • Värna barns lekstyrka
  • Den kompetente medlekaren – att vara närvarande i barns lek
  • Leklust – med den fysiska miljön som inspiration

   

  Läs mer och boka: Konferensen Den viktiga leken

  Datum: 13 september 2019

  Plats: Fleminggatan 7, Stockholm.

  Specialpris för Förskoletidningens prenumeranter: 3190 kr.

  Ordinarie pris: 3690 kr.

 • Heldagskurs med Stefan Sandström–Missbruk, Trauma & Samsjuklighet: 19 september 2019, Stockholm

  Varmt välkommen till en efterfrågad kursdag för dig som i din yrkesroll möter personer med alkohol- och drogmissbruk. Fokus ligger på tre arbetsområden: trauma, anknytning och mentalisering.

  Stefan Sandström är leg.psykolog och har arbetat med beroendeproblematik i mer än 35 år. Han har lång erfarenhet som handledare inom socialtjänsten, är en rutinerad föreläsare och kom tidigare i år ut med boken Missbruk, trauma och samsjuklighet. (Gothia Fortbildning)

  Ur innehållet:

  • Traumabehandling inom missbruksvård
  • Anknytningsarbete – lägger grunden för att kunna skapa
   tillitsfulla relationer:
   • På arbetsplatsen i mötet med kollegor och chefer
   • I samtalet med t.ex. grannar i tvättstugan
   • Relationer – i familjen och med vänner
   • I rollen som förälder
  • Samsjuklighet – både neurologiska och sociala tillstånd
  • Mentalisering eller utagerande?

   

  Läs mer och boka: Konferensen Missbruk, Trauma & Samsjuklighet

  Datum: Torsdag den 19 september 2019

  Tid:  9.30-16.00 inkl. lunch oOrange knapp: gå 4, betala för 3ch fikapaus

  Plats: F7 möten & konferens, Fleminggatan 7, Stockholm

  Pris: 2595 kr per person exkl. moms.

 • Neuropsykiatriska Funktionsnedsättningar och övergången till vuxenlivet: 8 oktober 2019, Stockholm

  Så sätter du individens behov i centrum och ger bästa möjliga stöd hela vägen in i vuxenlivet 

  Övergången till vuxenlivet är en period i livet som är känslig och utmanande för de flesta människor i vårt samhälle. För en person med en NPF-diagnos kan detta skede i livet innebära extra stora utmaningar.

  På denna konferens får du kunskap om hur du kan ge individer bästa stöd för ökad delaktighet, självständighet, personlig utveckling och tillvaratagande av kompetens samt hur man kan undvika att någon faller mellan stolarna eller bollas mellan aktörer.

  Missa inte denna möjlighet att få konkreta tips, råd och verktyg som du kan applicera i din egen organisation.

  Läs mer och boka: Neuropsykiatriska Funktionsnedsättningar och övergången till vuxenlivet

  Datum: 8 oktober 2019

  Plats: F7 möten och konferens, Stockholm

  Pris: 3990 kr per person exkl. moms.

 • Lärkraft – en likvärdig skola för alla: 10–11 oktober 2019, Stockholm

  Konferensen Lärkraft 2019 tar avstamp i de övergripande perspektiven och konkretiserar insikterna vidare till din vardag och dina utmaningar. Du får möjlighet att lyssna till några av de mest omtalade internationella talarna och svenska skolforskare. Vi utgår från kunskap på vetenskaplig grund och knyter ihop till konkret klassrumspraktik.

  Läs mer och boka: konferensen Lärkraft 2019

  Datum:
  10 oktober för åk 1-6.
  11 oktober för åk 7-9 och gymnasiet.

  Plats: Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm.

  Pris: Pris: 1950 kr/person exkl. moms

 • Äldreomsorgsdagarna: 17–18 oktober 2019, Stockholm

  Äldreomsorgsdagarna arrangerades första gången redan 2002 och är i dag den självklara mötesplatsen för alla i äldreomsorgen. Under två dagar kan du lyssna till ett flertal storföreläsningar och välja mellan ett tjugotal seminarier. Varmt välkommen!

  Läs mer och boka: konferensen Äldreomsorgsdagarna 2019

  Datum: 17–18 oktober 2019

  Plats: Stockholmsmässan, Älvsjö.

  Boka tidigt-pris: 4190 kr per person exkl. moms vid bokning senast 28 juni.

 • SFI i fokus: 25 oktober 2019, Stockholm 

  Tema 2019: Formativ bedömning

  Hur kan sfi-undervisningen utvecklas för ökad genomströmning av elever som rustas att ta aktiv del i yrkes- och samhällsliv? Årets konferens fokuserar på formativ bedömning av elevernas kommunikativa förmågor. Du får idéer, konkreta tips och användbara verktyg som hjälper dig att se var eleverna befinner sig i sin språkliga utveckling– oavsett nivå och studieväg – för planering av nästa steg i undervisningen.

  Läs mer och boka: SFI i fokus

  Datum: 25 oktober 2019

  Plats: Munchenbryggeriet, Stockholm

  Pris: 3590 kr per person exkl. moms.

  Orange knapp: gå 4, betala för 3Gå 4 betala för 3: Gå 4 betala för 3! För att nyttja det erbjudandet, gör din bokning via Barbro Lundborg:  anmalan@gothiafortbildning.se / 08-4622670.

 • Barnhälsovård  i fokus: 8 november, Stockholm 

  För sjunde året arrangerar vi denna konferensdag, skräddarsydd för dig som arbetar inom barnhälsovården.

  Läs mer: Barnhälsovård i fokus

  Datum: 8 november 2019.

  Plats: Bryggarsalen, Stockholm.

  Boka tidigt-pris: 3390 kr vid bokning senast 13 september.

  Ordinarie pris: 4490 kr.

 • Skolsköterskan 2019: 13 november, Stockholm 

  I nära samverkan med skolsköterskor har Gothia Fortbildning skapat denna skräddarsydda konferensdag – med ett högaktuellt och relevant innehåll för dig i ditt dagliga arbete.

  Läs mer: Skolsköterskan

   

  Datum: 13 november 2019

  Plats: F7 möten och konferens, Stockholm

  Pris: 2990 kr per person exkl. moms.

 • Demenssjukdom och kognitiv svikt hos äldre: 21 november 2019, Umeå

  En konferens om stöd och bemötande.

  Välkommen till en konferens med fokus på hur bemötande, personcentrerad vård och konkreta metoder kan minska lidandet och öka livskvaliteten för människor med kognitiv svikt.

  Läs mer och boka: konferensen Demenssjukdom och kognitiv svikt hos äldre

  Datum: 21 november 2019

  Plats: Folkets hus, Umeå.

  Pris: 3590 kr per person exkl. moms.

  Orange knapp: gå 4, betala för 3Gå 4 betala för 3: Gå 4 betala för 3! För att nyttja det erbjudandet, gör din bokning via Barbro Lundborg:  anmalan@gothiafortbildning.se / 08-4622670.

 • Utmaningar för elevhälsan: 21-22 november 2019, Stockholm

   Kunskap och arbetssätt för psykisk hälsa

  Vad mår barn och unga bra av och hur kan skolan bidra till psykisk hälsa? Det fördjupar vi oss i under konferensen Utmaningar för elevhälsan. 

  Under två dagar får du en nyanserad bild av psykisk ohälsa samt kunskap och verktyg för att arbeta vidare inom elevhälsan för elevernas bästa.

  Konferensen Utmaningar för elevhälsan:
  • Konkretiserar elevhälsans arbete för psykisk hälsa.
  • Klargör skolans uppdrag.
  • Ger exempel på hur skolan kan utveckla en trygg och hälsosam lärmiljö.
  • Ger råd kring hur skola och externa aktörer kan samverka i förebyggande insatser för psykisk hälsa.

   

  Läs mer och boka: konferensen Utmaningar för elevhälsan

  Datum: 21-22 november, 2019

  Plats: DN-skrapan Rålambsvägen 15, Stockholm

  Boka tidigt-pris: 4390 kr vid bokning senast 30 september.

  Ordinarie pris: 4990 kr.

   

Konferenser utan bestämt datum

Kundservice

Har du frågar eller funderingar? Vår kundservice hjälper dig gärna!
08-462 26 70 / anmalan@gothiafortbildning.se