Kalendarium

Gothia Fortbildnings aktuella konferenser. Välkommen med din anmälan!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Kalendarium – aktuella kurser och konferenser

Här hittar du Gothia Fortbildnings kalendarium. Våra kurser och konferenser är kända för hög kvalitet i både innehåll och utförande. Välkommen med din anmälan!

Vill du hellre se vårt utbud område för område? Gå då till samlingssidan för konferenser.

Har du frågor eller funderingar? Vår kundservice hjälper dig gärna!
08-462 26 70 / anmalan@gothiafortbildning.se

Tips!
Vi erbjuder också skräddarsydda utbildningar som passar just din arbetsplats. Du hittar dem bland Uppdragsutbildningar.

Efter avslutad konferens hittar du dokumentationen här: till dokumentationen.

 • Äldreomsorgsdagarna: 17–18 oktober 2019, Stockholm

  Äldreomsorgsdagarna arrangerades första gången redan 2002 och är i dag den självklara mötesplatsen för alla i äldreomsorgen. Under två dagar kan du lyssna till ett flertal storföreläsningar och välja mellan ett tjugotal seminarier. Varmt välkommen!

  Läs mer och boka: konferensen Äldreomsorgsdagarna 2019

  Datum: 17–18 oktober 2019

  Plats: Stockholmsmässan, Älvsjö

  Pris: 5490 kr per person exkl. moms

 • SFI i fokus: 25 oktober 2019, Stockholm 

  Tema 2019: Formativ bedömning
  Hur kan sfi-undervisningen utvecklas för ökad genomströmning av elever som rustas att ta aktiv del i yrkes- och samhällsliv? Årets konferens fokuserar på formativ bedömning av elevernas kommunikativa förmågor. Du får idéer, konkreta tips och användbara verktyg som hjälper dig att se var eleverna befinner sig i sin språkliga utveckling– oavsett nivå och studieväg – för planering av nästa steg i undervisningen.

  Läs mer och boka: konferensen Sfi i fokus

  Datum: 25 oktober 2019

  Plats: Munchenbryggeriet, Stockholm

  Pris: 3990 kr per person exkl. moms

  Orange knapp: gå 4, betala för 3Gå 4 betala för 3: Gå 4 betala för 3! För att nyttja det erbjudandet, gör din bokning via Barbro Lundborg:  anmalan@gothiafortbildning.se / 08-4622670.

 • Barnhälsovård  i fokus: 8 november 2019, Stockholm 

  För sjunde året arrangerar vi denna konferensdag, skräddarsydd för dig som arbetar inom barnhälsovården.

  Läs mer och boka: konferensen Barnhälsovård i fokus

  Datum: 8 november 2019

  Plats: Bryggarsalen, Stockholm

  Pris: 4490 kr per person exkl. moms

 • Barnskötaren: 19 november 2019, Stockholm 

  Att främja utveckling och lärande
  Konferensen Barnskötaren stärker din roll som barnskötare och tydliggör ditt uppdrag utifrån läroplanen. Under konferensen ger vi dig verktyg för hur du kan arbeta med barnens digitala kompetens. Du får också kunskap om hur du kan öka barns förståelse för sina rättigheter och hur du kan språkleka tillsammans med varje barn.

  Läs mer och boka: konferensen Barnskötaren

  Datum: 19 november 2019

  Plats: Fleminggatan 7, Stockholm

  Pris: 3490 kr per person exkl. moms.

  Specialpris: Boka 4 eller fler och få 500 kr rabatt per person. För att få detta pris, kontakta anmalan@gothiafortbildning.se

 • Demenssjukdom och kognitiv svikt hos äldre: 21 november 2019, Umeå

  En konferens om stöd och bemötande
  Välkommen till en konferens med fokus på hur bemötande, personcentrerad vård och konkreta metoder kan minska lidandet och öka livskvaliteten för människor med kognitiv svikt.

  Läs mer och boka: konferensen Demenssjukdom och kognitiv svikt hos äldre

  Datum: 21 november 2019

  Plats: Folkets hus, Umeå.

  Pris: 3590 kr per person exkl. moms.

  Orange knapp: gå 4, betala för 3Gå 4 betala för 3: Gå 4 betala för 3! För att nyttja det erbjudandet, gör din bokning via Barbro Lundborg:  anmalan@gothiafortbildning.se / 08-4622670.

 • Utmaningar för elevhälsan: 21–22 november 2019, Stockholm

  Kunskap och arbetssätt för psykisk hälsa
  Vad mår barn och unga bra av och hur kan skolan bidra till psykisk hälsa? Det fördjupar vi oss i under konferensen Utmaningar för elevhälsan. Under två dagar får du en nyanserad bild av psykisk ohälsa samt kunskap och verktyg för att arbeta vidare inom elevhälsan för elevernas bästa.

  Konferensen Utmaningar för elevhälsan:

  • Konkretiserar elevhälsans arbete för psykisk hälsa.
  • Klargör skolans uppdrag.
  • Ger exempel på hur skolan kan utveckla en trygg och hälsosam lärmiljö.
  • Ger råd kring hur skola och externa aktörer kan samverka i förebyggande insatser för psykisk hälsa.

   

  Läs mer och boka: konferensen Utmaningar för elevhälsan

  Datum: 21-22 november 2019

  Plats: DN-skrapan Rålambsvägen 15, Stockholm

  Pris: 4990 kr per person exkl. moms.

   

 • Med koll på läroplanen: 25 november, Stockholm

  Förskolans läroplan, Lpfö 18, behöver systematiskt och kontinuerligt implementeras för att vara grund för den utbildning vi erbjuder barnen. Under denna föreläsning får du kunskap om hur läroplanen kan tolkas och implementeras i den praktiska verksamheten.

  Läs mer och boka: kvällsföreläsningen Med koll på läroplanen

  Datum: 25 november 2019

  Plats: Fleminggatan 7, Stockholm

  Pris: 790 kr per person exkl. moms

 • Mödrahälsovård i praktiken: 3 december 2019, Stockholm

  Mödrahälsovård i praktiken – en viktig fortbildningsdag om aktuella utmaningar
  Sverige är ett av de bästa länderna i världen när det gäller mödrahälsovård och här har du som barnmorska en helt central roll. Du inger trygghet till den gravida kvinnan och partnern inför förlossning och har också en stor betydelse för folkhälsoarbetet.

  För tredje året skräddarsyr vi ett konferensprogram där innehållet har tagits fram i nära samråd med professionen för att vara relevant för din arbetsvardag.

  Läs mer och boka: konferensen Mödrahälsovård i praktiken

  Datum: 3 december 2019

  Plats: Fleminggatan 7, Stockholm

  Pris: 3990 kr per person exkl. moms

  Är ni 4 eller fler? Kontakta anmalan@gothiafortbildning.se
  för grupprabatt.

   

 • Psykiatrin i praktiken: 5–6 december 2019, Stockholm

  Psykiatrin i praktiken – bemötande, behov och välmående i fokus
  Hur kan vi bemöta patienter på bästa möjliga sätt samt säkerställa att patienternas behov och välmående hamnar i fokus?

  På konferensen Psykiatrin i praktiken får du praktiska tips och konkreta exempel på hur du kan arbeta med bemötande som ökar patientens trygghet, självförtroende och framtidshopp. Du får även ta del av spännande praktiska exempel på olika typer av behandlingsformer som ger bättre möjligheter att hantera kriser och sam­ tidigt leder till bättre återhämtning, välmående och god livskvalitet. Du får ta del av erfarenheter från en mängd olika organisationer, deras utmaningar, framgångs­ faktorer samt utfallet de haft så här långt.

  Du får dessutom möjlighet att delta i workshopen Suicidprevention i praktiken, som leds av Ullakarin Nyberg i samarbete med Magnus Skogsberg Tear från Suicide Zero. Ullakarin är även konferensens moderator.

  Missa inte denna möjlighet att få ta del av praktiska exempel på arbetssätt och behandlingsformer som ger bra stöd för återhämtning, välmående och god livskvalitet.

  Läs mer och boka: konferensen Psykiatrin i praktiken

  Datum: 5–6 december 2019

  Plats: Bonnier Konferens, Stockholm

  Pris: 4490 kr per person exkl. moms 

   

 • Digital omställning 5–6 december 2019, Stockholm

  Digital omställning – välfärdsteknik och nya arbetssätt i äldreomsorgen
  Välkommen till en konferens som tar avstamp i den teknik som finns idag och hur den kan användas för en effektivare arbetsprocess.

  Du får ta del av erfarenheter från kommuner som ligger i framkant. De ger dig konkret vägledning för hur din verksamhet kan introducera välfärdsteknik som till exempel robotar och artificiell intelligens, AI, för att öka tryggheten för äldre och höja personalens kompetens.

  Läs mer och boka: konferensen Digital omställning

  Datum: 5–6 december 2019

  Plats: F7 Möten & Konferens, Fleminggatan 7, Stockholm.

  Pris: 5890 kr per person exkl. moms. 

  Orange knapp: gå 4, betala för 3Gå 4 betala för 3: Gå 4 betala för 3! För att nyttja det erbjudandet, gör din bokning via Barbro Lundborg:  anmalan@gothiafortbildning.se / 08-4622670.

 • Skrivundervisning: 12 december 2019, Stockholm

  Hur lägger vi grunden för det livslånga skrivandet?
  Det här är en heldag om skrivundervisning och skrivbedömning för dig som är svensklärare på högstadiet och gymnasiet. Här får du lära dig mer om hur du kan stärka dina elevers skrivkompetens, hjälpa dem att hitta sin skrivglädje och stötta dem i formellt skrivande. En dag för att utveckla din klassrumspraktik.

  Läs mer och boka: konferensen Skrivundervisning

  Datum: 12 december 2019

  Plats: Bryggarsalen, Norrtullsgatan 12 N, Stockholm.

  Pris: 3990 kr per person exkl. moms.

 • Förskoledagarna: 30–31 januari 2020, Stockholm

  Årets tema är "En hållbar förskola" – men hur gör vi det?
  I år får du som förskollärare bland annat verktyg för hur du kan omsätta barnkonventionens artiklar, som i år blir lag, i vardagsarbetet med barnen och hur du kan främja barnens psykiska hälsa. Genom undervisning som bygger på struktur och arbetsglädje kan du möjliggöra ett lärande för hållbar utveckling. 

  Förskoledagarna 2020 har vi samlat några av landets bästa föreläsare för att ge både förskollärare och rektorer inspiration och verktyg för det viktiga hållbarhetsarbetet. 

  Väl mött till två innehållsrika dagar där du får möjlighet att nätverka med kollegor från hela Sverige!

  Läs mer och boka: konferensen Förskoledagarna

  Datum: 30–31 januari 2020

  Plats: Stockholm City Conference Centre

  Förskoledagarna: anmäl till boka tidigt-prisBoka tidigt-pris: 4990 kr per person exkl. moms vid bokning senast 15 november. Ordinarie pris: 5590 kr.

  Vill du anmäla en större grupp?
  Kontakta anmalan@gothiafortbildning.se om grupprabatt.

   

   

 • Demenssjukdom och kognitiv svikt hos äldre: 6–7 februari 2020, Stockholm

  En konferens om stöd och bemötande
  Välkommen till vår årliga konferens om hur en personcentrerad vård kan öka livskvaliteten för människor med kognitiva sjukdomar. Två heldagar med några av Sveriges främsta experter inom demensområdet.

  Läs mer och boka: konferensen Demenssjukdom och kognitiv svikt hos äldre

  Datum: 6–7 februari 2020

  Plats: F7 Möten & Konferens, Fleminggatan 7, Stockholm.

  Pris: 5190 kr per person exkl. moms. 

  Orange knapp: gå 4, betala för 3Gå 4 betala för 3: Gå 4 betala för 3! För att nyttja det erbjudandet, gör din bokning via Barbro Lundborg:  anmalan@gothiafortbildning.se / 08-4622670.

Konferenser utan bestämt datum

Kundservice

Har du frågar eller funderingar? Vår kundservice hjälper dig gärna!
08-462 26 70 / anmalan@gothiafortbildning.se