Välkommen till Gothia Fortbildning

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dig som arbetar inom förskola, skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Om GOTHIA FORTBILDNING

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dig som arbetar inom Sveriges viktigaste yrken: förskola, skola, socialt arbete, äldreomsorg, hälso- och sjukvård samt tandvård. Vi erbjuder pålitlig och relevant kunskap genom böcker, tidningar, kurser, konferenser och digitala tjänster.

Gothia Fortbildning har funnits sedan 1951 och är en del av koncernen Berling Media. En av våra framgångsfaktorer är vårt nära samarbete med professionen. Många av våra produkter är framtagna tillsammans med organisationer som Bris, Rädda Barnen, Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Psykiatriska Föreningen.

Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet, vi följer aktivt ny forskning och samhällsdebatt för att kunna erbjuda dig den mest relevanta kompetensutvecklingen. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta. Vi hjälper den som hjälper och stöttar den som stöttar.

Böcker

Varje år ger vi ut ca 50 nya titlar. De flesta är praktiska handböcker, men här finns också patientinformation, personliga berättelser och böcker riktade till föräldrar och anhöriga. Våra författare är etablerade experter med stor erfarenhet och kunskap inom sina områden. Visste du att det är Gothia Fortbildning som ger ut klassikerna Vänta barn och Leva med barn som delas ut till nästan alla blivande och nyblivna föräldrar? Vi är också extra stolta över att Leva med barn även finns som app.

Tidningar

Gothia Fortbildning ger ut tidningarna Förskoletidningen, Grundskoletidningen, Äldreomsorg och Elevhälsa. Tidningarna erbjuder kompetensutveckling, inspiration och verktyg i vardagen för dig som är yrkesverksam inom området.

Konferenser

Varje år arrangerar vi flera stora konferenser där vi genom aktuell forskning och praktiska metoder inspirerar och ger ny kunskap. En av våra största årliga konferenser är Äldreomsorgsdagarna som har över 1000 deltagare. Vi arrangerar också mindre konferenser inriktade på ett specifikt ämne, till exempel Sfi i fokus och Barnhälsovård i fokus.

Skräddarsydda utbildningar

Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar som utgår från just de behov som finns på din arbetsplats. Att en av våra rutinerade föreläsare kommer till er och anpassar utbildningen efter gruppen ger effektiv kompetensutveckling.

Digitala tjänster

Till våra digitala tjänster hör appen Leva med barn. Många föräldrar föredrar att ta till sig information via sin telefon eller surfplatta snarare än via en bok. Därför finns klassikern Leva med barn som app.

Ett annat exempel är appen Resemedicin som beskriver ett hundratal skador, sjukdomar och tillstånd som man kan drabbas av såväl i sommarstugan som på Sydpolen.

För att gå vidare, klicka på Våra produkter högst upp i menyn.

Välkommen till oss på Gothia Fortbildning!

Kontakt

Reception och växel
Kundservice
Medarbetare
Pressrum
Annons- och monterförsäljning
Vill du ge ut en bok?
Information in English

Vi stödjer UNICEF

Med utgångspunkt i barnkonventionen jobbar UNICEF ”för att varenda unge ska få den barndom som de har rätt till”. Det är ett arbete som vi vill stödja. För varje föreläsare som pratar på någon av våra konferenser skänker vi därför pengar till UNICEFs viktiga arbete.

Läs mer på unicef.se

Unicef - för alla barn