Konferens

Mödrahälsovård i praktiken 2019 - Konferens

Konferensen Mödrahälsovård i praktiken

En viktig fortbildningsdag om aktuella utmaningar

Sverige är ett av de bästa länderna i världen när det gäller mödrahälsovård och här har du som barnmorska en helt central roll. Du inger trygghet till den gravida kvinnan och partnern inför förlossning och har också en stor betydelse för folkhälsoarbetet.

För tredje året skräddarsyr vi ett konferensprogram där innehållet har tagits fram i nära samråd med professionen för att vara relevant för din arbetsvardag.

Konferensen kommer bland annat att belysa

 • varningstecken vid psykisk ohälsa och hur du skapar ett anpassat bemötande
 • erfarenheter från screening för våldsutsatthet
 • verktyg för tryggare samtal om sex och intimitet
 • praktiska tips om träning vid graviditet och vad den senaste forskningen säger
 • hur ökad förståelse minskar kulturkrockar med blivande föräldrar från andra kulturer.

Väl mött !


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.


Gör din röst hörd!
Både före, under och efter konferensen möts vi på sociala medier!
Gör din röst hörd och var med i dialogen: #MHVipraktiken


FAKTA

Datum: 3 december 2019

Plats: F7 Möten & Konferens, Fleminggatan 7, Stockholm.

Program:
Ladda ner programmet som pdf här.

Pris: 3990 kr per person exkl. moms.

Är ni 4 eller fler? Kontakta anmalan@gothiafortbildning.se
för grupprabatt.

Kaffe och lunch ingår båda dagarna.

Frågor?
Kontakta Barbro och Tove:
anmalan@gothiafortbildning.se
08-4622670


Vill du ställa ut på Mödrahälsovård i praktiken? Välkommen att kontakta Karin Westlund: karin.westlund@gothiafortbildning.se
Tel: 070-8127072


 

Program på Mödrahälsovård i praktiken  3 december 2019

Läs mer nedan om programmet den 3 december 2019

 • 08:30 Kaffe och smörgås, tid att besöka utställningen

  Fika, mingel och tid att besöka våra utställare.

 • 09:00 Välkomna!

  Konferensens moderator Christina Lundberg, leg. barnmorska, inleder dagen.

  Hur känns det egentligen?

  Genom att ställa rätt frågor kan du få den gravida kvinnan att känna tillit till kroppens egen förmåga att bära och föda barn. Hur tar du dig tid att lyssna in de blivande föräldrarnas emotionella behov i det stora informationsflöde som idag finns?

  Den här föreläsningen handlar också om vikten av att själv vara trygg och känna tillit till kollegor som finns kring den gravida kvinnan.

  Christina Lundberg
  Leg. barnmorska sedan 26 år. Hon har arbetat på Södra BB, med kontinuerligt stöd i födandet och sammanhållen vårdkedja, på BB Stockholm med studentansvar och är i idag frilansande barnmorska. Hon har också varit delaktig i Caseload-verksamheten på Huddinge sjukhus och har under senare år arbetat med utbildning både i Malawi och Etiopien och på Karolinska institutets barnmorskeutbildning. Instruktör/föreläsare inom Föda utan rädsla.
 • 09:30 Bensträckare
 • 09:40 Motion och graviditet

  Du som arbetar inom mödrahälsovården får många frågor som rör träning. Vad säger senaste forskningsrönen om hur långt in i graviditeten man kan träna, och kan träning faktiskt förebygga diastas? Vad bör kvinnan lyssna efter i sin kropp, är det något hon bör undvika och hur hårt kan hon träna? Vilka rekommendationer finns det idag för konditions- respektive styrketräning?

  I föreläsningen berörs också området rektusdiastas. Vad är egentligen en rektusdiastas? Hur mäter du den och vad säger forskningen kring problem vid rektusdiastas och vad upplever kvinnorna själva? Vi tittar även på andra faktorer som kan vara viktiga för att utvärdera när kvinnan kan komma igång med tuffare träning igen.


   

  Katarina Woxnerud
  Leg. naprapat med klinisk inriktning på kvinnors hälsa och grundare till konceptet MammaMage – som handlar om att stärka kroppen inifrån och ut under och efter graviditet. Katarina har också publicerat ett flertal böcker, träningshäften och träningsfilmer och förekommer regelbundet som expert i tv, radio och tidningar kring träning och graviditet.
 • 10:30 Bensträckare
 • 10:40 Samtal med blivande föräldrar om sex och intimitet 

  När livet förändras för de blivande föräldrarna kan deras egna anknytningsmönster aktiveras och påverka parrelationen. Hur lyfter du ämnet sex i rummet? Vad påverkar våra behov av sex och intimitet?

  En föreläsning som ger dig ökad förståelse och redskap för tryggare samtal kring frågor som rör sex och intimitet.

  MALIN DREVSTAM
  Leg. psykoterapeut, sexolog, föreläsare och författare. Har tidigare arbetat på sex- och samlevnadsmottagningen på Danderyds sjukhus i Stockholm. Malin är aktuell med boken Lust och olust – om sex, närhet och anknytning (Gothia Fortbildning).
 • 11:30 Lunch, tid att besöka utställningen

  Anmäl eventuella allergier i god tid till Barbro Lundborg:
  Mejl: anmalan@gothiafortbildning.se
  Telefon: 08-462 26 70

  BARBRO LUNDBORG
  Administratör, kurs och konferens.
 • 12:30 Att arbeta med psykisk ohälsa inom mödrahälsovården

  Det finns en stor medvetenhet inom mödravården om att psykisk ohälsa ökar bland gravida. Samtidigt känner många barnmorskor en otrygghet och stress inför arbetet med psykiskt sköra eller sjuka gravida eftersom man upplever att det saknas verktyg.

  Denna föreläsning ger en introduktion till hur du känner igen varningstecken för psykisk skörhet och verktyg för att ge kvinnan de bästa förutsättningar under graviditet, förlossning och anknytning genom ett anpassat bemötande. Föreläsningen kommer även att fokusera på hur du bättre kan hantera dina egna reaktioner på patienter med psykiska tillstånd.

   

  Rebecca Rickert-Olsson | © Foto:Marcus Gustafsson
  REBECCA RICKERT-OLSSON
  Rebecca Rickert-Olsson, leg. psykolog och handledare på flera samtalsenheter och kvinnokliniker. I hennes vardag föreläser och utbildar hon vårdpersonal i ämnet samt arbetar med föräldragrupper och enskilda patienter. Hon arbetar med projekt för att utveckla vården för förlossningsrädda, kvinnor med endometrios och inom abortvården. Just nu är hon aktuell med boken Bemötande vid psykisk ohälsa i mödra- och barnhälsovården (Gothia Fortbildning).
 • 13:30 Bensträckare
 • 13:40 Att fråga om våld

  I två landsting har mödrahälsovården på försök ställt rutinmässiga frågor om våldsutsatthet. Erfarenheter från projektet har även bidragit till att mödrahälsovården har ändrat sitt arbetssätt. Hur har det uppfattats?
  Ta del av resultatet och deras erfarenheter kring hur frågor om våld kan bidra till att uppmärksamma och stödja våldsutsatta mammor och barn.


   

  Kjerstin Almqvist
  Professor i medicinsk psykologi, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, Karlstads Universitet samt Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland.
 • 14:40 Eftermiddagskaffe

  Fika, mingel och tid att besöka våra utställare.

 • 15:10 Hur undviker vi kulturkrockar?

  Vi är alla individer, men vi bär med oss avtryck av den kultur eller de kulturer vi vuxit upp i. De förväntningar och önske- mål som blivande föräldrar från andra länder och kulturer har kan många gånger vara obekanta och ibland svåra för oss att förstå.

  En människas livssyn, religion, värdesystem och erfarenheter har betydelse för hur hen uppfattar liv och död, hälsa och sjukdom. Vi är vana vid att saker och ting tolkas på ett bestämt sätt som leder till självklara och förutsägbara handlingar.

  Denna föreläsning handlar om vilka faktorer som styr våra attityder, normer och värderingar och vill ge nycklar till ökad förståelse för att undvika onödiga missförstånd i mötet.

  Jeanette Ohlsson Carlborg - Gothia Fortbildning
  Jeanette Ohlsson Carlborg
  Religionshistoriker med islam och den arabiska kulturen som specialinriktning. Med erfarenhet från att ha bott över 20 år utomlands i bland annat Libanon, Jemen och Pakistan har Jeanette fått en unik inblick i hur människor lever i andra kulturer och hur religion, kultur och tradition påverkar människors sätt att vara och förhålla sig till sig själva och sin omgivning.
 • 16:10 Konferensdagen avslutas

  Tack för den här gången och välkommen åter!

Talare på Mödrahälsovård i praktiken 2019

Klicka på respektive bild för att läsa mer om dem som talade på konferensen 3 december 2019. 

Leg. barnmorska sedan 26 år. Hon har arbetat på Södra BB, med kontinuerligt stöd i födandet och sammanhållen vårdkedja och arbetar i dag på BB Stockholm med studentansvar. Hon har också varit delaktig i Caseload-verksamheten på Huddinge sjukhus och har under senare år arbetat med utbildning både i Malawi och Etiopien och på Karolinska institutets barnmorskeutbildning. Instruktör/föreläsare inom Föda utan rädsla.

Leg. barnmorska Christina Lundberg

Katarina Woxnerud, leg. naprapat med klinisk inriktning på kvinnors hälsa och grundare till konceptet MammaMage – som handlar om att stärka kroppen inifrån och ut under och efter graviditet. Katarina har också publicerat ett flertal böcker, träningshäften och träningsfilmer och förekommer regelbundet som expert i tv, radio och tidningar kring träning och graviditet.

Leg. naprapat Katarina Woxnerud

Rebecca Rickert-Olsson | © Foto:Marcus Gustafsson

Rebecca Rickert-Olsson, leg. psykolog och handledare på flera samtalsenheter och kvinnokliniker. I hennes vardag föreläser och utbildar hon vårdpersonal i ämnet samt arbetar med föräldragrupper och enskilda patienter. Hon arbetar med projekt för att utveckla vården för förlossningsrädda, kvinnor med endometrios och inom abortvården. Just nu är hon aktuell med boken Bemötande vid psykisk ohälsa i mödra- och barnhälsovården (Gothia Fortbildning).

Leg. psykolog Rebecca Rickert-Olsson

Malin Drevstam, leg. psykoterapeut, sexolog, föreläsare och författare. Har tidigare arbetat på sex- och samlevnadsmottagningen på Danderyds sjukhus i Stockholm. Malin är aktuell med boken Lust och olust – om sex, närhet och anknytning (Gothia Fortbildning).

Leg. psykoterapeut och sexolog Malin Drevstam

Kjerstin Almqvist, professor i medicinsk psykologi, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, Karlstads Universitet samt Centrum för Klinisk Forskning, Landstinget i Värmland.

Professor i medicinsk psykologi Kjerstin Almqvist

Jeanette Ohlsson Carlborg - Gothia Fortbildning

Jeanette Ohlsson Carlborg, religionshistoriker med islam och den arabiska kulturen som specialinriktning. Med erfarenhet från att ha bott över 20 år utomlands i bland annat Libanon, Jemen och Pakistan har Jeanette fått en unik inblick i hur människor lever i andra kulturer och hur religion, kultur och tradition påverkar människors sätt att vara och förhålla sig till sig själva och sin omgivning.

Religionshistoriker Jeanette Ohlsson Carlborg