Konferens
Nyhet

Chef i äldreomsorgen 2017 - Konferens

Konferensen Chef i äldreomsorgen

Äldreomsorgen behöver rekrytera 180 000 nya medarbetare till år 2035. Det innebär en stor utmaning för dig som ledare.

Hur kan du som chef locka och behålla personal i verksamheten? Hur ser förutsättningarna ut för ett hållbart ledarskap och vad är vinsterna med ett delat ledarskap? Och klarar du som chef vara en närvarande ledare i varje möte?

För tredje året i rad har vi skräddarsytt en konferens för dig som är chef och ledare i äldreomsorgen. Under två dagar får du möjlighet att lyssna till andra chefers personliga berättelser om framgångsfaktorer i deras ledarskap. Bland föreläsarna finns erfarna chefer från både äldreomsorg och näringsliv samt några av landets främsta experter på ledarskap.

Konferensen Chef i äldreomsorgen ger dig insikter och kunskap som hjälper dig att utveckla ditt ledarskap, din verksamhet och stå starkare i din roll som chef.

Säkra din plats i dag! Varmt välkommen med din anmälan.

 

Frågor? Ring 08-462 26 70 eller skicka mejl till anmalan@gothiafortbildning.se

Vill du ställa ut på Chef i äldreomsorgen? Välkommen att kontakta Johan Fogelström: johan.fogelstrom@gothiafortbildning.se / 073-375 90 36

FAKTA

Datum: 11–12 maj 2017.

Plats: Bonnier Conference Center, Stockholm.

Program:
Ladda ner programmet som pdf här.

Pris: 5 590 kr per person exkl. moms.

Frågor? Kontakta Barbro:
Mejl: anmalan@gothiafortbildning.se
Telefon: 08-462 26 70

Program dag 1

Äldreboendet Tre stiftelser i Göteborg är i ständig förändring. Nya metoder och arbetsverktyg införs kontinuerligt för att utveckla boendet för de äldre och skapa en attraktiv arbetsplats. 2016 infördes delat ledarskap med två chefer per enhet, ett gemensamt ledarskap som en väg till ett hållbart chefskap.

En föreläsning om valet att dela på ledarskapet, rekrytering och kompetensförsörjning när arbetskraft är en bristvara. Samtidigt är varumärket, utvecklingsmöjligheter och karriärvägar nyckelfaktorer för att locka nya medarbetare.

 

leg. sjuksköterska och direktör för äldreboendet Tre stiftelser i Göteborg

Monica Berglund

Ledarskap är något du lär du dig genom att göra och genom att våga. Ledarskap är det som sker när du tar dig tid att förstå människorna omkring dig. När du ser mönstren i ageranden och beteenden och när du förstår din kontext.

En föreläsning om att komma in i ditt uppdrag, göra rätt prioriteringar, förstå din omgivning och på så sätt bli framgångsrik i ditt ledarskap.

Erfaren ledare från både svenskt och internationellt näringsliv

Helena Källerman

Att attrahera, engagera och utveckla människor som kan skapa och utveckla relationer är inte bara den enskilt största konkurrensfaktorn framöver, utan även ett av de bästa sätten att uppnå önskad kvalitet, effektivitet och lönsamhet.

Att kommunicera och leva efter en stark arbetskultur är absolut viktigast för att attrahera dagens unga. Möjlighet till personlig utveckling, chefens roll för att få god stämning och att kunna utvecklas på arbetet är andra delar som efterfrågas.

Strategiskt ansvarig för kompetensförsörjning, academic work

Svante Randlert

Program dag 2

Idag kommer allt fler äldre som bär på smärtsamma minnen in i äldreomsorgen. Posttraumatisk stress (PTSD) ökar risken för demensutveckling och symtomen för PTSD och demenssjukdom liknar varandra. Det är därför viktigt att öka kunskapen inom äldreomsorgen om traumatisering och utveckla kompetens för differentialdiagnostisering. Först då kan äldre flyktingpatienter ges adekvat behandling för PTSD i tid och risken för demensutveckling minskas. För de äldre som lever med dubbla diagnoser kan arbetssätt utvecklas för att mildra rädslan och skräcken patienten ständigt lever i.

En föreläsning om vikten av att ge rätt diagnos och vård till åldrande traumatiserade flyktingar för att inte riskera att kriget till slut är allt de minns.

leg. psykolog och biträdande verksamhetschef på Röda Korsets Center för torterade flyktingar

Frida Johansson Metso

Vilka är förutsättningarna, villkoren och behoven för ett hållbart ledarskap? Hur ser ledarens villkor ut, vilka krav och förväntningar behöver en chef leva upp till i sin roll? Vilka förutsättningar behövs för att bedriva ett hållbart och hälsofrämjande ledarskap? Vilka faktorer är av betydelse på individ- och organisationsnivå för ledarens egen hållbarhet – vad krävs för att kunna, orka och vilja vara ledare i det moderna arbetslivet?

FIL. DR OCH FORSKARE VID PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN, STOCKHOLMS UNIVERSITET

Christin Mellner

Den kommunala välfärdssektorn står för stora ekonomiska utmaningar som kräver besparingar och personalminskningar. För att äldreomsorgen ska klara det krävs nya arbetsmodeller, ökad teknikanvändning och digitalisering. Lika centralt är att uppvärdera det arbete som utförs inom omsorgen.

Chefsekonom och avdelningschef för avdelningen för Ekonomi och Styrning på SKL

Annika Wallenskog

Att som chef ge en annan människa sin fulla uppmärksamhet låter enkelt, men är svårt. Det är lätt att känna sig otillräcklig när det handlar om att både ansvara för medarbetare och brukares välmående och samtidigt ha fokus på verksamhetens mål.

Ytterst handlar det om att skapa en realistisk bild av dig själv och ditt uppdrag. Hur kan du hushålla klokt med din uppmärksamhet, din energi, din empati och din ork? Frågan är hur du gör och hur närvarande du egentligen behöver vara som chef.

En föreläsning som ger dig användbara metoder för mindfulness och strategier för att utveckla din förmåga till närvaro i det professionella mötet.

Psykiater och professor i medicinsk psykologi samt författare

Åsa Nilsonne

Talare

Klicka på respektive bild för att läsa mer.

Monica Berglund är leg. sjuksköterska och direktör för äldreboendet Tre stiftelser i Göteborg. Hon har bland annat skrivit boken Salutogent äldreboende, som handlar om Tre stiftelsers utvecklingsresa.

Leg. sjuksköterska och direktör för äldreboende

Monica Berglund

Helena Källerman har ledarerfarenheter från både svenskt och internationellt näringsliv, ideella organisationer samt styrelseuppdrag. I boken Uppdrag mellanchef: om chefens vardag och effektivt ledarskap, Liber 2016, delar hon med sig av sina kunskaper kring chefskapet.

 

Foto av Anders J Larsson.

Ledare från både svenskt och internationellt näringsliv

Helena Källerman

Svante Randlert, strategiskt ansvarig för kompetensförsörjning på bemannings- och rekryteringsföretaget Academic Work, genomför varje år en stor undersökning hos unga akademiker för att se vilka drivkrafter som styr valet av arbete.

 

Svante Randlert är en av Sveriges mest anlitade konsulter och föreläsare i områden som handlar om att attrahera, rekrytera och utveckla medarbetare.

Strategiskt ansvarig för kompetensförsörjning

Svante Randlert

Anette Isaksson, Emmaboda kommun, har arbetat som enhetschef sedan hon avslutade sin utbildning 1993.

Enhetschef

Anette Isakson

Emelie Jarl, Emmaboda kommun, har arbetat inom äldreomsorgen i snart tio år.

Omsorgsassistent i hemtjänsten

Emelie Jarl

Frida Johansson Metso är leg. psykolog och biträdande verksamhetschef på Röda Korsets Center för torterade flyktingar, en vuxenpsykiatrisk specialistmottagning i Stockholms läns landsting.

Leg. psykolog och biträdande verksamhetschef

Frida Johansson Metso

Christin Mellner, fil. dr och forskare vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Christin Mellners senaste forskningsprojekt heter Hållbart ledarskap i ett föränderligt arbetsliv (2014–2017) och är baserat på enkätsvar från 1 800 ledare, där chefer inom vård och omsorg ingår.

Fil. dr och forskare

Christin Mellner

Annika Wallenskog, chefsekonom och avdelningschef för avdelningen för Ekonomi och Styrning på SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

 

Annika Wallenskog har tidigare bland annat arbetat som kommundirektör i Vallentuna kommun, ekonomidirektör i Nacka kommun och i landstinget Uppsala län.

Chefsekonom och avdelningschef

Annika Wallenskog

Åsa Nilsonne, psykiater och professor i medicinsk psykologi vid Karolinska Institutet, författare av både fack- och skönlitteratur. Två av hennes uppmärksammade böcker är Vem är det som bestämmer i ditt liv? Om mindfulness, Natur & Kultur 2007, och, Tillsammans – om medkänsla och bekräftelse, Natur & Kultur 2007, som hon skrivit tillsammans med Anna Kåver.

 

Foto av Viktor Gårdsater.

Psykiater och professor i medicinsk psykologi

Åsa Nilsonne

Produkten har lagts i varukorgen! Gå till varukorg