Konferens

Äldreomsorgsdagarna 2019 - Konferens

Den självklara mötesplatsen för dig i äldreomsorgen!

ÄO-DAGARNA

Välkommen till Sveriges största konferens för alla inom äldreomsorgen!

Äldreomsorgsdagarna eller ÄO-dagarna är vår årliga konferens för dig inom äldreomsorgen, den självklara mötesplatsen! Konferensen arrangerades senast i oktober 2019. Varmt välkommen åter 2020! Håll dig uppdaterad via vårt nyhetsbrev.

Äldreomsorgsdagarna är en helhetsupplevelse som hjälper dig att utveckla verksamheten. Du möter innovativa kollegor som presenterar nya arbetsmetoder och får samtidigt en uppdatering kring den senaste forskningen. Ett flertal gemensamma storföreläsare och en handfull spår med olika inriktning gör att du kan skräddarsy dina två dagar.

ÄO-dagarna arrangeras 2020 för 19:e året i rad och är en oöverträffad möjlighet att ta del av de mest aktuella frågorna för äldreomsorgen. Du som deltagare får också möjligheten att knyta nya kontakter med kollegor från hela landet. På plats finns ett stort antal utställare som har mycket kunskap att förmedla.

Gör din röst hörd!
Både före, under och efter konferensen möts vi på sociala medier! Gör din röst hörd och var med i dialogen: #Äldreomsorgsdagarna


 

Äldreomsorgsdagarna – årets självklara mötesplats för dig inom äldreomsorgen!

Nyfiken på det största årliga eventet inom äldreomsorgen? Se en film från konferensen här:

Äldreomsorgsdagarna arrangerades senast i oktober 2019. Varmt välkommen åter 2020!

Frågor?
Kontakta Barbro och Tove:
anmalan@gothiafortbildning.se
08-4622670


Vill du ställa ut på Äldreomsorgsdagarna? Välkommen att kontakta Karin Westlund: karin.westlund@gothiafortbildning.se
Tel: 070-8127072


 

Storföreläsare på ÄO-dagarna 2019

Läs mer nedan om storföreläsarna på Äldreomsorgsdagarna i oktober 2019. Välkommen åter 2020!

Lena Hallengren talade om regeringens långsiktiga förändringsarbete för att anpassa äldreomsorgen till den demografiska och tekniska utvecklingen.
 

Äldreminister Lena Hallengren

Sissela Nutley, hjärnforskare med fokus på hjärnans utveckling och formbarhet. Hon är en flitigt anlitad föreläsare och driver den ideella föreningen Arts & Hearts – samhällsförändring genom scenkonst. Sissela är aktuell med boken Distraherad - Hjärnan, skärmen och krafterna bakom (Natur och kultur)

Hjärnforskare Sissela Nutley

Bo Dahlbom - Gothia Fortbildning

Bo Dahlbom, it-professor vid Göteborgs universitet, forskningschef vid Sustainable Innovation, styrelseordförande i Aktivering, ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och tidigare rådgivare till regeringen i it-politiska frågor.

It-professor Bo Dahlbom

Christina Richardsson korades till Årets talare - Genombrott 2017 av talarförmedlingen Talarforum. Med sin bakgrund och erfarenhet vill hon också aktivt arbeta för utsatta barn och främja barns rättigheter, med avstamp i Sverige och Brasilien. 

Foto-Fredrik-Larsson

Föreläsare Christina Richardsson

Katarina Lindblad, socionom, musikterapeut, fil. mag. och doktorand i musikvetenskap vid Örebro universitet. Hon har i samarbete med Svenskt Demenscentrum utvecklat en webbutbildning för hur musik kan användas i demensomsorgen.   

Socionom, musikterapeut Katarina Lindblad

Andreas Jönsson - Gothia Fortbildning

Andreas Jönsson, Silviasjuksköterska, Äldrepedagog, Minneskliniken, Skånes Universitetssjukhus Minneskliniken. Andreas har erfarenhet av sjuksköterskeyrket i såväl sluten- som öppenvård om demenssjuka personer. Till vardags arbetar han i Minnesklinikens Mobila Team samt för Kunskapscentrum Demenssjukdomar i Region Skåne.

Sjuksköterska och äldrepedagog Andreas Jönsson

Christina Stielli - föreläsare på Gothia Fortbildning

Christina Stielli hade bland annat arbetat som marknadschef och försäljningschef innan hon sadlade om till författare och föreläsare. I sina föreläsningar lägger hon stor vikt vid den egna individens valmöjligheter för att förhålla sig till situationer som uppstår i livet. Det handlar om förhållningssätt och attityder och hur vi väljer att tackla utmaningar och problem.

Författare och föreläsare Christina Stielli

Program på Äldreomsorgsdagarna 2019 

Här kan du som är nyfiken läsa om programmet för ÄO-dagarna i oktober 2019. Varmt välkommen åter 2020!

GEMENSAMMA STORFÖRELÄSNINGAR

 • Moderator Gabriella Ahlström 

  Moderator, författare och kultur- och samhällsjournalist. Välkänd röst från Spanarna i Sveriges Radio P1.

  Gabriella Ahlström - Gothia Fortbildning
  GABRIELLA AHLSTRÖM
  Författare och kultur- och samhällsjournalist
 • Håll hjärnan i trim

  Människan behöver sova och motionera för hälsans skull, men vad behöver hjärnan för att hålla sig i trim under ett helt liv? Vilka faktorer i en modern livsstil gynnar en god hjärnhälsa och vilka fällor ska undvikas?

  När larmrapporterna ökar om att allt fler drabbas av psykisk ohälsa är det viktigare än hittills att känna till fallgroparna. Lika viktigt är att känna till vilka levnadsvanor som är bra för en hållbar hjärna.

  Sissela Nutley är hjärnforskaren som berättar om hur du själv kan påverka hjärnan.

  Sissela Nutley
  Hjärnforskare med fokus på hjärnans utveckling och formbarhet. Hon driver även den ideella föreningen Arts & Hearts – samhällsförändring genom scenkonst – och är i år aktuell med boken Distraherad - Hjärnan, skärmen och krafterna bakom (Natur & Kultur)
 • Den digitala revolutionen och framtidens äldreomsorg

  Snabb teknisk utveckling, sociala medier, plattformar och inbyggda sensorer som kartlägger människor. Framtiden väntas ge oss självstyrande bilar, robotar i äldreomsorgen, automatiserad administration och digitala assistenter. Frågan är vad digitaliseringen innebär för framtidens äldreomsorg.

  En föreläsning om äldres plats i ett samhälle i snabb förändring. Budskapet är att med en nyfiken inställning gör digitaliseringen det möjligt att behålla kontakten med den samhälleliga gemenskapen på ett sätt som tidigare generationer inte hade.

  Bo Dahlbom - Gothia Fortbildning
  Bo Dahlbom
  It-professor vid Göteborgs universitet, forskningschef vid Sustainable Innovation, styrelseordförande i Aktivering, ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och tidigare rådgivare till regeringen i it-politiska frågor.
 • Sluta aldrig gå - från gatan i Sao Paulo till Vindeln i Norrland

  Christina Richardsson föddes som Christiana Mara Coelho i Brasilien. Tillsammans med sin mamma flyttade hon till en kåkstad i Sao Paulo och bodde även på gatan där tiggande, svält, fysisk och psykisk misshandel tillhörde vardagen. Som åttaåring adopterades hon och hennes lillebror, mot sin och sin mammas vilja, till ett välmående villaområde i Vindeln, Västerbotten.

  I Sverige var hon trygg hos sin nya familj men otrygg i den nya miljön. Luften, maten, solen, växterna, dofterna – allt var annorlunda och hon kände sig inte hemma. Hon fick ofta höra att det hon gjorde inte var rätt i Sverige så hon kom att trycka undan den brasilianska flickan Christiana och skapa den svenska Christina.

  Genom att sprida sin unika historia vill Christina bidra till ökad förståelse för olikheter, fördomar och kulturkrockar och därmed bygga broar som skapar dialog, tolerans och öppenhet i samhället.

  Christina Richardsson
  Korades till Årets talare - Genombrott 2017 av talarförmedlingen Talarforum. Med sin bakgrund och erfarenhet vill hon också aktivt arbeta för utsatta barn och främja barns rättigheter, med avstamp i Sverige och Brasilien.
 • Lena Hallengren, äldreminister

  Lena Hallengren talade om regeringens långsiktiga förändringsarbete för att anpassa äldreomsorgen till den demografiska och tekniska utvecklingen.

  Lena Hallengren
 • Musik som kraftkälla

  Ett musikaliskt mellanspel med Katarina Lindblad.

  Katarina Lindblad
  Socionom, musikterapeut, fil. mag. och doktorand i musikvetenskap vid Örebro universitet. Hon har i samarbete med Svenskt Demenscentrum utvecklat en webbutbildning för hur musik kan användas i demensomsorgen.
 • ”Ska du ha ett glas vatten??” – När jag inte förstod att jag inte förstod

  Omgivningen påverkar oss människor, oavsett om vi har en kognitiv sjukdom eller inte. Ofta påtalas värdet av vårdpersonalens kunskap om demenssjukdomarna i sig och om värdet av en personcentrerad vård. Samtidigt behöver vi som vårdpersonal en kännedom kring omgivningens inverkan på den demenssjuke personens symtom och uttryck. Dessa faktorer integrerades i en spaning med syfte i att öka förståelsen för personen med demenssjukdom och samtidigt optimera förutsättningarna för en trygg vårdrelation.

  Andreas Jönsson - Gothia Fortbildning
  Andreas Jönsson
  Silviasjuksköterska, äldrepedagog, Minneskliniken, Skånes Universitetssjukhus Minneskliniken. Andreas har erfarenhet av sjuksköterskeyrket i såväl sluten- som öppenvård om demenssjuka personer. Till vardags arbetar han i Minnesklinikens Mobila Team samt för Kunskapscentrum Demenssjukdomar i Region Skåne.
 • Vi är varandras arbetsmiljö

  Hållbar omsorg börjar med hållbara medarbetare. Tänk själv på hur du påverkas av dina kollegors attityd och hur vi möter varandra på morgonen, på mötet, i korridorerna. Vi behöver motivationen, engagemanget, glädjen och trivseln för att orka jobba och för att vi ska kunna leverera den allra bästa omsorgen.

  En föreläsning om olikheter, arbetsglädje, attityder och att vi är varandras arbetsmiljö.

  Christina Stielli - föreläsare på Gothia Fortbildning
  Christina Stielli
  Författare och föreläsare som bland annat har arbetat som marknads- och försäljningschef. I sina föreläsningar lägger hon stor vikt vid den egna individens valmöjligheter för att förhålla sig till situationer som uppstår i livet. Det handlar om förhållningssätt och attityder och hur vi väljer att tackla utmaningar och problem.

Spår A: LEDARSKAP

 • 1A: Tillitsbaserat ledarskap i praktiken

  Medarbetarstyrda, självorganiserande företag och tillitsbaserat ledarskap i praktiken ökar i antal över hela världen. Arbetsmodellen utmanar det gamla hierarkiska sättet, som allt mer betraktas som utdaterat och begränsande.

  Frågan är vad skiftet betyder i praktiken. Hur är vikten av psykologisk trygghet i samarbetsklimatet relaterat till denna nya arbetsmodell och hur är den länkad till den globala trend som kan sammanfattas ”självstyrande organisationer”?

  Utifrån en kort omvärldsbevakning lyfte föreläsaren fram de grundprinciper som gör att nya tillitsbaserade arbetssätt fungerar. Spaningen inkluderade framgångsfaktorer, implementering i praktiken och vad andra kan lära av de företag och organisationer som har lyckats.

  Karin Tenelius
  Driver Tuff Ledarskapsträning och har tjugo års erfarenhet av medarbetarstyrd verksamhet, självstyrande medarbetare och är insatt i den starka ledarskaps- och organisationsförändring som påverkar hela världen just nu. Karin tar upp hur man kan uppgradera ledarskapet från detaljstyrning till ett mer dynamiskt, tillitsbaserat ledarskap som ger bättre resultat.
 • 2A: Så vinner du medarbetarnas öra

  Fallgroparna är många när du som chef ska nå fram med ett budskap till medarbetarna. För att inte falla i dem krävs förberedelser som kan vara svåra att hinna med i vardagen. Men ett välförberett möte med tydlig struktur och kristallklart innehåll är mycket mer effektivt än att ha möte på möte utan en tydlig agenda.

  Bästa knepet är att ta hjälp av enkla retoriska verktyg som hjälper dig att lyssna och ta till dig det du vill berätta. Det handlar om så mycket mer än ett genomtänkt innehåll. För att budskapet ska nå fram måste kroppsspråk, röstteknik och känsla ge styrka åt det du säger.

  Sophie Tolstoy Regen
  Utbildad vid Teater- och Operahögskolan i Göteborg, logonom/röst- och talpedagog med inriktning på kommunikation och retorik och är idag verksam inom Capacitet, Wise Consulting AB. Hon har arbetat med ledarutveckling i 20 år inom offentlig verksamhet, näringsliv och media kommun.
 • 3A: Hållbara äldreboenden

  Den glödheta sommaren 2018 led många äldre i värmen på särskilda boenden. Men i Vänersborg var det en behaglig temperatur. Detta tack vare en genomtänkt strategi för att bygga äldreboenden med fokus både på boende och personal.

  2006 dömde Länsstyrelsen ut miljön i de dåvarande boendena som var byggda på 70-talet. Sedan dess har fem nya hus byggts om och till i ett samarbetsprojekt mellan socialförvaltningen, byggbolaget Skanska och Vänersborgsbostäder. Byggprocessen har lockat ett 50-tal studiebesök från hela Sverige.

  Föreläsningen handlade om att göra alla från chefen till personal, vårdtagare och övriga intressenter delaktiga i processen. Vi fick konkreta tips om såväl organisation, fokus på äldre och personal som materialval.

  Jarmo Lahtinen
  Utvecklingsledare inom äldreomsorgen i Vänersborgs kommun. Han har 30 års erfarenhet på olika positioner inom äldreomsorgen och är en stolt projektsamordnare för om- och tillbyggnationerna av äldreboendena på Niklasbergsområdet i Vänersborg.
 • 4A: Konfliktfyllda samtal för chefen

  Det finns tillfällen när samtal blir konfliktfyllda. När personal underskattar den psykologiska och existentiella utsattheten i mötet med omsorgstagare och anhöriga är risken stor att man reducerar sin upplevelse till brister inom arbetsmiljö. Då är det ofta hos organisation och arbetsledning man söker svaren. Personal kan också blanda samman privata frågor och personliga problem med sitt professionella ansvar. Attityden blir anklagande och påstridig mot arbetsledningen.

  Frågan är hur du som chef samtalar med personal som hamnat fel i sin uppfattning om omsorgstagare, kollegor och organisation. Föreläsningen tog upp ett antal situationer och visade på konstruktiva redskap.

  Jakob Carlander
  Leg. psykoterapeut och arbetar vid egen mottagning. Han har skrivit ett flertal böcker om bemötande. Med boken Möta människor med rättshaveristiskt beteende har han och kollegan Andreas Wedeen identifierat ett tidigare dolt samhällsproblem. Kommer under hösten 2019 med en bok kring konfliktfyllda samtal.

Spår B: VÅRD OCH REHABILITERING

 • 1B: Måltiden som fallprevention

  Mat och måltider ger kraft och ork långt upp i åren. Frågan är vad äldre ska äta för att må bra. Och hur kan matvanor minska risken för att falla?

  I denna föreläsning presenterades kostråd vars syfte är att minska det stora antalet fallolyckor bland äldre i Sverige.

  Inger Stevén
  Dietist och arbetar på Livsmedelverket med att utveckla kunskapsstöd, verktyg och råd för hållbara matvanor. Just nu med fokus på att ta fram kostråd som kan bidra till att minska antalet fallolyckor hos äldre.
 • 2B: Likvärdig vård och omsorg vid demenssjukdom

  Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att utveckla och sprida en modell för ett standardiserat insatsförlopp efter en demensdiagnos. Detta för att vården och omsorgen ska vara likvärdig i hela landet, oavsett vilken kommun och landsting som den drabbade hör till.

  Målet är att en person med demenssjukdom sammanhållet ska erbjudas rätt stöd och rätt insatser vid rätt tidpunkt under hela sjukdomsförloppet.

  Arbetet pågår med att sammanställa en checklista för hela sjukdomsförloppet. Den ska innehålla insatser både från hälso- och sjukvård, socialtjänst samt andra aktörer.

  Frida NobeL
  Medicinskt sakkunnig och ansvarig utredare på Socialstyrelsen. Hon är specialistläkare inom geriatrik och har tidigare arbetat i såväl särskilt boende som palliativ vård.
 • 3B: Teamarbete minskade medicineringen

  Genom införande av personcentrerad vård har äldreboendet Brunnsgatan 15A i Lund sett en mycket positiv effekt på de äldres välmående och livskvalitet. Dit hör framför allt minskad användning av läkemedel och färre fallolyckor. Arbetsmiljön har blivit lugnare och teamarbetet har förbättrats, eftersom alla arbetar mot samma håll och där varje del blir till en större helhet.

  Birgitta Odell Carlsson
  Verksamhetschef på Brunnsgatan 15A, Vardaga, Lund. Boendet har fått flera priser, bland annat Vårdförbundets kvalitetspris - för sitt arbete med att förebygga BPSD-symtom genom ett personcentrerat arbete.
 • 4B: Inställt seminarium

  Seminariet Det är aldrig försent med nya vanor ställdes in.

Spår C: BISTÅND OCH HEMTJÄNST

 • 1C: Mer tid för mötet genom välfärdsteknik!

  Äldres självständighet och trygghet kan idag stärkas med hjälp av välfärdsteknik. Frågan är hur du redan i biståndsbeslutet kan förmedla vad tekniska lösningar kan bidra med i vardagen för äldre. Och hur kan du omfördela hemtjänstens resurser och hitta nya arbetssätt i det dagliga arbetet?

  I Karlstad kommun pågår sedan tre år ett förändringsarbete för att använda välfärdsteknik. Ett exempel är ett pilotprojekt i Kronoparkens Hemtjänst som medfört att både äldre och medarbetare idag är positiva till att använda välfärdsteknik.

  Linda Gödebu
  Utvecklingsledare / projektledare, Karlstads kommun, tidigare enhetschef i hemtjänsten, med stor erfarenhet av att driva och genomföra projekt inom vård och omsorg.
  Cecilia Edqvist
  Samordnare, Upplevelseverkstaden, där medarbetarna inom vård- och omsorgsförvaltningen provar på att ”gå i kundens skor” och även själva testa en del välfärdsteknik. Cecilia har en bakgrund som vårdbiträde.
 • 2C: Dygnsmatkasse för bättre hälsa

  En tredjedel av den äldre befolkningen i Sverige riskerar undernäring och en av anledningarna är att de helt enkelt får i sig för lite mat. Våren 2018 genomfördes ett projekt inom hemtjänsten i Nordanstig där en grupp äldre fick kompletta matkassar för dygnets alla timmar direkt hem. Utvärderingen visar på flera positiva resultat: dit hör viktuppgång och att personerna blev piggare och klarade av fler saker själva jämfört med tidigare. Dessutom minskade vårdkostnaderna. När närings- och energiintaget ökar minskar risken för fallolyckor och den sjukhusvård som det oftast innebär.

  Karin Henningsson & Anna Finnström
  Karin Henningsson är kostchef och Anna Finnström arbetar som MAS, Nordanstigs kommun. Under 2019 testas även om dygnmatkasseprojektet kan ha goda effekter på sårläkning.
 • 3C: Fri tid i Västervik

  ”Hemtjänst vill jag inte ha, de är så många, de bara springer”

  Västerviks kommun har bytt arbetsmodell för hemtjänsten och gått från noggrant reglerade tidsbegränsade insatsbeslut till insatser med fri tid. Redan från start var målet tydligt: Ökad delaktighet för äldre med större meningsfullhet i vardagen och bättre personalkontinuitet med färre nya ansikten i hemmet.

  Små arbetslag skapades där arbetslagens olika roller, kontaktman och ersättare tydliggjordes. Planering av insatser flyttades ut till respektive kontaktman som tillsammans med brukaren kom överens om när och hur insatsen skulle verkställas.

  Idag beslutar handläggarna om insatser och lämnar över till verkställigheten utan några tidsramar. Därefter planerar kontaktmannen tillsammans med den äldre när och hur insatsen ska utföras.

  Emma Säfström & Theresia Wiklund Enström
  Emma Säfström, enhetschef, hemtjänsten och Theresia Wiklund Enström, chef för bistånd på utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta, Västerviks kommun. Båda har varit med i det stora utvecklingsarbetet som hemtjänsten påbörjade för tio år sedan.
 • 4C: Finn 25 fel

  Vad innebär det att arbeta i någon annans hem och hur förhåller vi oss till det? Hur kan vi förbättra bemötandet och utveckla de små detaljerna i mötet med vårdtagaren?

  Föreställningen Finn 25 fel visar hur ett hemtjänstbesök inte ska gå till. Komik och tragik i en salig blandning. Allt hämtat ur verkligheten.

  I den efterföljande diskussionen reflekterar vi över den egna yrkesrollen och hur vi på bästa sätt skapar trygghet och kvalitet med ett gott bemötande i fokus

  Ingela Comeau & Louise Stenbro
  Är skådespelare och undersköterskor med mångårig erfarenhet inom äldreomsorgen. Sedan 2005 driver de Teater Spotlight och har turnerat i hela Sverige med föreställningar och workshops för personal inom vård och omsorg. Tonvikten ligger på bemötande och att ge nycklar till att se på sin yrkesroll med nya ögon. Medverkar i föreställningen gör också skådespelaren Malin Tell.

Spår D: PSYKISK HÄLSA

 • 1D: Rocka loss för bättre hälsa

  De brukar kalla sig världens äldsta band, Metallic Rollatorz i Bjuv, eftersom flera av bandmedlemmarna har passerat de 90.

  Den öppna dagverksamhet för seniorer i Bjuvs kommun arbetar utifrån konceptet MED-MÄNNISKAN – för en hållbar omsorg med livskvalitet varje dag. Målet är minskad ensamhet och ökad meningsfullhet i vardagen. En pusselbit är Metallic Rollatorz, som har genomfört flera konserter och medverkat i såväl SVT som TV 4. Dessutom har de spelat in flera musikvideos, ofta på temat ”Det Bjuva livet” om hur äldre kan ha det fantastiskt.

  Marcus Nyrén
  Äldrepedagog i Bjuvs kommun, har en bakgrund som leg. grundskollärare och musikant. Han vill med sitt arbete i den öppna dagverksamheten utmana traditionella idéer och driva en förebyggande verksamhet fylld av liv med nya arbetssätt.
 • 2D: Äldre män, musik och känslor

  En stor grupp äldre män drar sig för att söka hjälp när de mår dåligt, särskilt när det handlar om den psykiska hälsan. Det kan vara svårt att visa sig svag eller visa känslor.

  Frågan är hur de kan erbjudas stöd på ett sätt som gör att de känner sig bekväma och trygga. Och hur kan äldreomsorgen bli bättre på att uppmärksamma männens speciella behov i utformandet av stöd och aktiviteter?

  Vi fick ta del av en aktuell forskningsstudie där musik har använts som resurs. En grupp för enbart män har lyssnat på egenvald musik, samtalat om minnen, associationer och känslor som väcks av musiken. Syftet med gruppen var stödjande och resursstärkande, och deltagarna framhöll att musiken fick dem att må bra och att det var skönt att träffas enbart män.

  Katarina Lindblad
  Socionom, musikterapeut, fil. mag. och doktorand i musikvetenskap vid Örebro universitet. Har lett projektet Musik som omvårdnad på demensboende på FoU Seniorium, och har i samarbete med Svenskt Demenscentrum utvecklat en webbutbildning kring samma tema.
 • 3D: Att åldras med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

  Många äldre har levt hela sitt liv utan att fungera som andra. Det har inneburit ett stort lidande för den enskilde och kan vara en utmaning för äldreomsorgen. Men det är aldrig försent att få rätt stöd. Personal inom äldreomsorgen möter idag en växande grupp äldre som har annorlunda förutsättningar. Vad händer i åldrandet med en person som har autism, med eller utan intellektuell funktionsnedsättning? Hur kan vi genom vårt bemötande minska risken för psykisk ohälsa och stress?

  En föreläsning om hur vi genom rätt bemötande, anpassning av den pedagogiska miljön och individuella pedagogiska hjälpmedel kan ge en hållbar omsorg hela livet.

  Helene Björklund
  Utbildare/handledare på Lära, som ingår i vårdkoncernen Ambea, och är undersköterska som arbetat 10 år inom äldreomsorgen. Hon har mångårig erfarenhet av att arbeta med personer inom autismspektrat och/ eller med utvecklingsstörning. Utbildar idag och handleder även personalgrupper inom bland annat: Autism och utvecklingsstörning, Lågaffektivt bemötande och Att åldras med intellektuell funktionsnedsättning.
 • 4D: Hållbart arbetsliv

  1,4 miljoner svenskar upplever att de har fysiska och psykiska besvär på grund av arbetet. Inom människovårdande yrken är individen ofta mer utsatt för inre och yttre stress. Hur kan du bygga upp din inre motståndskraft för att hantera både de inre och yttre kraven på ett mer hållbart sätt? Hur kan du skapa en bättre balans mellan arbete, hälsa, fritid och relationer som håller över tid?

  Från den här föreläsningen fick vi med oss tekniker och förhållningssätt från bland annat Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och Compassion Focused Therapy (CFT).

  Agnes Mellstrand
  Leg. psykolog (KBT), organisationskonsult, föreläsare, handledare och diplomerad mindfulnessinstruktör. Med sin kliniska erfarenhet från psykiatrin och stressrehabiliteringen delar hon med sig av sitt kunnande för att åstadkomma hållbara och positiva beteendeförändringar på såväl individnivå som på gruppnivå.

Spår E: SOCIAL OMSORG

 • 1E: Artificiell intelligens – hur påverkar det äldreomsorgen?

  När allt fler äldre bor kvar hemma kan tekniska lösningar och artificiell intelligens vara en tillgång och ett nytt sätt att arbeta i hemmet. Utmaningen är att robotarna ska utformas så att de fungerar i praktiken och kan användas av äldre i hemmiljön.

  Susanne Frennert har i sin doktorsavhandling tittat närmare på hur framtidens robotar måste anpassas till människa, miljö och teknik liksom det sociala sammanhanget.

  Susanne Frennert
  Doktor i rehabiliteringsteknik och forskare vid KTH. Hon har bland annat arbetat med framtagande av robotarna Giraff och Hobbit. Just nu deltar hon i ett nationellt som fokuserar på att stödja kommunernas utvärdering av välfärdsteknik och öka förståelsen för digitaliseringen i äldres vardag. Susanne Frennet har även arbetat som kommunal välfärdsteknolog.
 • 2E: Hur undviker vi kulturkrockar?

  Vi är alla individer och bär med oss avtryck av den kultur eller de kulturer vi vuxit upp i. En människas livssyn, religion, värdesystem och erfarenheter har betydelse för hur hon eller han uppfattar sig själv och andra. Oftast är vi inte medvetna om den egna kulturen förrän vi möter en annan kultur. De förväntningar och önskemål som brukare, anhöriga eller medarbetare från andra länder och kulturer har kan många gånger vara obekanta och ibland svåra att förstå.

  På en mångkulturell arbetsplats kan samarbetet försvåras när språkkunskaperna och kunskapen om olika kulturer är bristfälliga, vilket gör det svårare att förstå den äldres behov och önskemål.

  Jeanette Ohlsson Carlborg
  Religionshistoriker med islam och den arabiska kulturen som specialinriktning. Med erfarenhet av att ha bott över 20 år utomlands, bland annat i Jemen och Pakistan, har hon fått en unik inblick i hur människor lever i andra kulturer och hur religion, kultur och tradition påverkar människors sätt att förhålla sig till sig själva och till sin omgivning.
 • 3E: Kvalitet i äldreomsorgen: Bemötande är viktigare än pengar!

  En åldrande befolkning sätter en redan ansträngd äldreomsorg på prov. Därför är det viktigt att fokusera på rätt saker och tänka på det som skapar mest värde för äldre. Det finns en utbredd föreställning om att det är de ekonomiska resurserna, men ny forskning visar att det snarare är omsorgspersonalens relationskompetens och hur arbetet organiseras som betyder mest. Resultaten visar att en del prioriteringar behöver riktas om och att fokus på mätningar och rankningar, till exempel Socialstyrelsens Öppna jämförelser, bör tonas ner. Dessa resultat bygger på ett treårigt forskningsprojekt finansierat av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

  Ali Kazemi
  Professor i arbets- och organisationspsykologi vid Högskolan Väst. Han är med-/författare till över hundra böcker, artiklar och rapporter inom bland annat arbetsliv och hälsa samt har mångårig erfarenhet av forskning, utbildning, utredningsarbete och konsultation..
 • 4E: Att förbygga våld

  Hur gör du för att identifiera faktorer som kan utlösa aggressivitet och utagerande bland äldre personer, särskilt hos personer med demenssjukdomar? Hur kan du genom ditt eget bemötande lugna istället för att stressa?

  Ta del av en föreläsning som ger djupare insikter om varför våldet uppstår och i vilka situationer riskerna är som störst. Du får både teori och en helt ny, praktisk teknik för att dämpa och lugna vid utmanande beteenden.

  Stefan Sandström
  Leg. psykolog och föreläsare. Han har lång erfarenhet som handledare inom socialtjänsten och driver idag egen verksamhet. Är också författare till bland annat Hot och våld i vård, omsorg och socialt arbete och Missbruk, trauma och samsjuklighet - bemöta och behandla, (Gothia Fortbildning).

Utställare på Äldreomsorgsdagarna 2019

Välkommen att läsa mer om våra utställare på Äldreomsorgsdagarna i oktober 2019.

Vill du ställa ut på Äldreomsorgsdagarna 2020?
Välkommen att kontakta Karin Westlund: karin.westlund@gothiafortbildning.se / 070-8127072


Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura efter konferensen. Anmälan är bindande men ej personlig. Vid avbokning senast 30 dagar före konferensen debiteras 500 kr. Därefter fullt pris. Gothia Fortbildning förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälningar, dock senast 30 dagar innan.