Konferens
Nyhet

Barnskötaren - Konferens

Barnskötaren 2019

Att främja utveckling och lärande

De olika yrkesrollerna i förskolan har sida vid sida varit avgörande för förskolans utveckling. Du som barnskötare bidrar till att Sverige är världsledande när det gäller förskolans utbildningskvalitet.

I och med Lpfö 18 blir uppdraget tydligare och omsorg, utveckling och lärande tar allt större utrymme. Här förtydligas att du som barnskötare ska vara delaktig i planering, genomförande och utvärdering av undervisning och lärande. Hur går du tillväga i praktiken?

Den här konferensen stärker din roll som barnskötare och tydliggör ditt uppdrag utifrån läroplanen. Under konferensen ger vi dig verktyg för hur du kan arbeta med barnens digitala kompetens. Du får också kunskap om hur du kan öka barns förståelse för sina rättigheter och hur du kan språkleka tillsammans med varje barn.


Ur programmet: 

 • Barnskötarens roll i förskolans läroplan
 • Barn som medskapare av digital kompetens 
 • Barnkonventionen blir lag 
 • Språkleka för ett rikare språk 


Välkommen till en dag skräddarsydd för dig som arbetar som barnskötare. Vi har samlat några av Sveriges bästa föreläsare inom förskolans område som belyser aktuella frågor för förskolans vardag.


 

 

 

FAKTA

Datum: 19 november 2019

Plats: Fleminggatan 7, Stockholm.

Program:
Ladda ner programmet som pdf här.

Ordinarie pris:  3 490 kr.

Specialpris: Boka 4 eller fler och få 500 kr rabatt per person. För att få detta pris, kontakta anmalan@gothiafortbildning.se

Priser per person exkl. moms. Lunch samt för- och eftermiddagskaffe ingår.

Frågor?
Kontakta Barbro och Tove:
anmalan@gothiafortbildning.se
08-4622670


Vill du ställa ut på Barnskötaren?Välkommen att kontakta Karin Westlund: karin.westlund@gothiafortbildning.se
Tel: 070-8127072


 

Program 19 november

 • 08:40 Kaffe och smörgås

  Fika och mingel.

 • 09:30 Inledning Malin Malmström
  MALIN MALMSTRÖM
  Leg. förskollärare med mångårig erfarenhet av arbete som förskolechef. Idag är hon affärsområdeschef, chefredaktör och förläggare på Gothia Fortbildning. Under det senaste året har Malin varit på föreläsningsturné över hela Sverige och föreläst om vad revideringen av läroplanen innebär för förskolans verksamhet.
 • 09:40 Barnskötarens roll i förskolans läroplan

  En föreläsning om läroplanen ur ett barnskötarperspektiv. Vad är nytt i läroplanen och vad innebär skrivningarna i Lpfö 18 specifikt för dig som barnskötare? Vi reder ut begreppen kring vilket ansvar du har som barnskötare i relation till förskolläraren. Enligt Lpfö 18 ska du som barnskötare medverka i undervisningen och vi belyser vad det innebär för dig i praktiken.

  Hasse Gustavsson
  Har arbetat i många år som rektor och förskolechef. Han är idag föreläsare inom förskolans område och håller bland annat läroplansutbildningar för barnskötare. En av hans specialiteter är uppdrag kring rollen som barnskötare. Hasse har under senaste året föreläst runt hela Sverige om revideringen av förskolans läroplan (Lpfö 18).
 • 10:40 Paus
 • 10:50 Uppdrag barnskötare – ett samtal

  Ett samtal med barnskötare kring barnskötarens uppdrag och roll utifrån läroplanen, Lpfö 18. Vad innebär 
  läroplanen för din roll? Hur kan vi inspirera och lyfta fram varandras styrkor i arbetslaget? Varför är det viktigt att stärka och förtydliga rollen som barnskötare?

  Ramona Krantz
  Barnskötare och medförfattare till en bok om barnskötarrollen som utkommer hos Gothia Fortbildning under 2019.
  HASSE GUSTAVSSON
  Har arbetat i många år som rektor och förskolechef. Han är idag föreläsare inom förskolans område och håller bland annat läroplansutbildningar för barnskötare. En av hans specialiteter är uppdrag kring rollen som barnskötare. Hasse har under senaste året föreläst runt hela Sverige om revideringen av förskolans läroplan (Lpfö 18).
  Susanne Udén
  Barnskötare med lång erfarenhet från Värmdö kommun.
 • 11:20 Paus
 • 11:30 Barn som medskapare av digital kompetens

  Förskolan ska bidra till att barnen utvecklar ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik. Vad ska vi lära barnen kring värdegrund, etik och ett kritiskt förhållningssätt till det digitala? Hur kan vi bidra till en tidig förståelse för det ansvar som kommer med användandet av digitala verktyg? 
  När digital kompetens vävs in i förskolans uppdrag blir datalogiskt tänkande indirekt en del av detta. Egenskaper som problemlösning, att se mönster och förstå olika sätt att ge instruktioner blir viktiga inslag när det handlar om att ge barnen verktyg att förstå sin nära omvärld. 
  Detta är en föreläsning som handlar om hur vi kan se på barns utveckling och lärande i relation till digitala verktyg, som en del av deras lärmiljö och som ett naturligt inslag i deras lärprocesser.

  Katrin Jäverbring
  Leg. förskollärare och föreläsare och arbetar idag med kompetensutveckling inom digitalisering i förskolan i Stockholms stad.
 • 12:30 Lunch

  Anmäl eventuella allergier i god tid till Barbro Lundborg:
  Mejl: anmalan@gothiafortbildning.se
  Telefon: 08-462 26 70

  BARBRO LUNDBORG
  Administratör, kurs och konferens.
 • 13:30 Barnkonventionen blir lag

  Vad innebär barnrättsperspektivet förskolans vardag?
  Läroplanen säger att utbildningen ska utgå från vad som bedöms vara barnets bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande och att de ska få kännedom om sina rättigheter. Vad innebär egentligen barnkonventionens artiklar och hur kan vi omsätta dessa i vår vardag? I den här föreläsningen får du verktyg för hur du kan skapa förståelse och ökad kunskap hos barnen om deras rättigheter. Föreläsaren konkretiserar konventionens barnsyn och levandegör de vägledande huvudprinciperna.
   

  Åsa Ekman
  Barnrättskonsult med 15 års erfarenhet av arbete med barnkonventionen. Åsa har bland annat varit ungdomssamordnare, demokratiutvecklare, barnstrateg samt styrelseledamot i Rädda Barnens riksförbund.
 • 14:30 Eftermiddagskaffe

  Fika och mingel!

 • 15:00 Språkleka för ett rikare språk

  Förskolan har ett uppdrag att lägga grunden för barnens språkutveckling och läsförståelse.  Genom att språkleka tränar du allt från uttal och ordförråd till språkförståelse och samspel och som också ger naturlig övning i förskolans vardag – i skogen, på gården och i leken. Att språkleka handlar om att ha roligt tillsammans. Genom att utnyttja skrattets magi skapar du kontakt och förtroende och med det som grund kan allt hända.

  Barn behöver tidigt kommunicera för att kunna samspela, lära och leka med andra. Men att möta barn som av olika anledningar inte har så lätt för tal, språk och kommunikation ställer speciella krav på dig som pedagog.

  En föreläsning som ger dig kunskap om hur du genom tid och stimulans kan främja en god språkutveckling hos varje barn.

  Catarina Sjöberg - författare Gothia Fortbildning
  Catarina Sjöberg
  Leg. logoped sedan 1992, arbetar vid Hallands sjukhus Halmstad. Hon föreläser mycket, bland annat för personal i förskolan. 2015 utsågs hon till Årets logoped av Svenska stamningsförbundet. Har också skrivit boken Språkleka i förskolan – barns möjlighet till ett rikt språk ( Gothia Fortbildning).
 • 16:00 Konferensen avslutas

  Tack för den här gången och välkommen åter!

Talare på konferensen Barnskötaren

Klicka på respektive bild nedan för att läsa mer om föreläsarna på konferensen.

Malin Malmström - Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning

Leg. förskollärare med mångårig erfarenhet av arbete som förskolechef. Idag är hon affärsområdeschef, chefredaktör och förläggare på Gothia Fortbildning. Det senaste året har Malin varit på föreläsningsturné över hela Sverige och föreläst om vad revideringen av läroplanen innebär för förskolans verksamhet.

Leg. förskollärare, affärsområdeschef, chefredaktör och förläggare Malin Malmström

Hasse Gustavsson, har arbetat i många år som rektor och förskolechef. Han är idag föreläsare inom förskolans område och håller bland annat läroplansutbildningar för barnskötare. En av hans specialiteter är uppdrag kring rollen som barnskötare. Hasse har under senaste året föreläst runt hela Sverige om revideringen av förskolans läroplan (Lpfö 18).

Föreläsare Hasse Gustavsson

Barnskötare och medförfattare till en bok om barnskötarrollen som utkommer hos Gothia Fortbildning under 2019.

Barnskötare Ramona Krantz

Barnskötare med lång erfarenhet från Värmdö kommun.

Barnskötare Susanne Udén

Katrin Jäverbring - Gothia Fortbildning

Katrin Jäverbring är leg. förskollärare och föreläsare och arbetar idag med kompetensutveckling inom digitalisering i förskolan i Stockholms stad.

Förskollärare och föreläsare Katrin Jäverbring

Åsa Ekman är barnrättskonsult med 15 års erfarenhet av arbete med barnkonventionen. Åsa har bland annat varit ungdomssamordnare, demokratiutvecklare, barnstrateg samt styrelseledamot i Rädda Barnens riksförbund.

Barnrättskonsult Åsa Ekman

Catarina Sjöberg - författare på Gothia Fortbildning

Catarina Sjöberg, leg. logoped sedan 1992, arbetar vid Hallands sjukhus Halmstad. 2015 utsågs hon till Årets logoped av Svenska stammningsförbundet. Har också skrivit boken Språkleka i förskolan - barns möjlighet till ett rikt språk (Gothia Fortbildning).  

Leg. logoped Catarina Sjöberg