Konferens

Barnskötaren 2020 - Konferens

Att främja utveckling och lärande - livesänd webbkonferens

Konferensen Barnskötaren - livesänd webbkonferens

Att främja utveckling och lärande

Du som barnskötare bidrar till att Sverige är världsledande när det gäller förskolans utbildningskvalitet. Som barnskötare ska du vara delaktig i genomförandet av det som utbildningen erbjuder. Hur kan du göra det på ett sätt där lek och rörelse får barnen att må bra och utvecklas?

Den här konferensen stärker din roll och ditt uppdrag som barnskötare utifrån läroplanen. Under konferensen ger vi dig verktyg för hur du kan möta och skapa positiva stunder för de barn vars beteende utmanar dig och verksamheten. Du får också ta del av en inspirerande föreläsning fylld av vardagsnära experiment som ger stöd för att väcka barnens nyfikenhet kring naturvetenskapliga fenomen och digital teknik.

Konferensen arrangeras i samarbete med Förskoletidningen.

Logga FörskoletidningenVarmt välkommen!
Malin Malmström
Chefredaktör

​​​​


Praktisk information om konferensen
Konferensen kommer att genomföras digitalt, livesänd. Du kommer att få inloggningsuppgifter via mejl i god tid innan konferensen. Deltagarplatsen är individuell och avser en deltagare. 


Röster från tidigare deltagare:
»En fullträff! Hela dagen kändes väldigt meningsfull och intressant!«
»Det var en lärorik, energisk, tydlig och trevlig konferens.«
»Toppen med en dag för barnskötare!«


Gör din röst hörd!
Både före, under och efter konferensen möts vi på sociala medier!
Gör din röst hörd och var med i dialogen: #Barnskötaren


 

FAKTA

Ladda ner programmet som pdf här.

Programmet till konferensen Barnskötaren

Datum: 20 november 2020

Plats: Livesänd konferens via din dator, mobil eller läsplatta.

Orange rund platta - gå 4 eller flerPris: 2290 kr per person exkl. moms.
Boka 4 eller fler och få 500 kr rabatt per person. Kontakta Barbro för att nyttja erbjudandet:
anmalan@gothiafortbildning.se
08-4622670

program PÅ konferensen BARNSKÖTAREN 2020

Läs mer om programmet nedan. Välkommen med din anmälan!

 • 09:30 Välkomna!

  Inledning av Malin Malmström, Gothia Fortbildning.

  Malin Malmström - Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning
  MALIN MALMSTRÖM
  Affärsområdeschef för området förskola på Gothia Fortbildning. Leg. förskollärare med mångårig erfarenhet av arbete som rektor i förskolan.
 • 09:40 Olika roller – Lika värde

  Vad har du för strategier för att få känna yrkesstolthet och arbetsglädje i din roll som barnskötare? Varför är uppdraget så viktigt? Hur kan kollegialt lärande bidra till att stärka rollen? Och varför är det så viktigt att se att olika yrken har olika roller i förskolans uppdrag - men att alla behövs lika mycket?

  Eleonor Hansson - föreläsare på Gothia Fortbildning | © Eleonor Hansson
  Eleonor Hansson
  Susanne Åkerlilja - föreläsare på Gothia Fortbildning | © Susanne Åkerlilja
  Susanne Åkerlilja
  Eleonor Hansson och Susanne Åkerlilja är båda utbildade barnskötare med många års erfarenhet inom yrket. De arbetar nu med mentorstöd i Mölndals stad utifrån ett hälsofrämjande perspektiv och är en stödfunktion för barnskötare i deras uppdrag.
 • 10:20 Att möta barn som har svårt att navigera

  I varje förskola finns barn med ojämna förmågor. Många situationer kan ställa krav som dessa barn inte har färdigheter för att hantera. För att vi ska kunna kravanpassa olika situationer, kompensera för de färdighetsbrister barnet har och hjälpa barnet att träna och utvecklas, behöver vi förstå de bakomliggande orsakerna till själva beteendet, det vill säga vi behöver kartlägga de färdighetsbrister som finns under ytan.

  I denna föreläsning får du ta del av verktyg som skapar förståelse för barnets svårigheter. Den vill också ge idéer om förhållningssätt och strategier som har betydelse för att barnen ska må bra och utvecklas positivt.

  Vi avslutar med en bensträckare kl.11:00.

  Anna Sjölund
  Anna Sjölund är beteendevetare, handledare och grundutbildad psykoterapeut i KBT med fördjupning i neuropsykiatri. Anna har arbetat med barn, unga och vuxna med ojämna förmågor i 30 år. Tillsammans med Lena W Henrikson har hon skrivit flera böcker varav Förskolekompassen (Gothia Fortbildning) riktar sig mot förskolans område.
 • 11:00 Paus
 • 11:20 Rörelseglädje för hållbara barn

  Vi rör oss för lite, och forskning visar att endast två av tio barn når den rekommenderade mängden av fysisk aktivitet. Eftersom de flesta barn tillbringar en stor del av sin vakna tid i förskolan är det extra betydelsefullt att du i ditt arbete skapar förutsättningar för rörelseglädje i vardagen och en bra balans mellan aktivitet och vila. Behovet av rörelse och att utmana sig själv motoriskt är stort inte minst hos förskolans yngsta barn, det har föreläsarna sett under många år och forskningen backar upp deras erfarenhet.

  Denna föreläsning ger dig tips och idéer på hur du kan arbeta med barnen för att uppmuntra mer rörelse. Du får också verktyg som kan hjälpa barnen att komma ner i varv. Genom avslappning, yoga och meditation minskas intryck utifrån och det blir lättare att hålla fokus och koncentration längre stunder.

  Carina Andersson - föreläsare på Gothia Fortbildning | © Carina Andersson
  Carina Andersson
  Ulrika Fagerström - föreläsare på Gothia Fortbildning | © Ulrika Fagerström
  Ulrika Fagerström
  Carina Andersson och Ulrika Fagerström har många års erfarenhet som rektor respektive förskollärare och arbetar på Bergakottens förskola i Västerås. De är också aktuella som författare till boken Rörelseglädje för hållbara barn (Gothia Fortbildning).
 • 12:00 Lunch
 • 13:00 Nyfiken på naturvetenskap

  Genom att utgå från barns nyfikenhet och lekfulla vardagsnära experiment lär vi oss mer om naturvetenskap och teknik. Under denna kreativa och inspirerande föreläsning får vi ta del av teknikprojekt och enkla och lärorika naturvetenskapliga experiment. De övningar och experiment som presenteras passar för barn i olika åldrar, även för de yngsta. Vi får också ta del av upplägg för möjliga teman, ett länkskafferi med tips liksom filmklipp samt många idéer för hur vi kan jobba vidare med kemiska processer, fysikaliska fenomen och teknik.

  Vi avslutar med en bensträckare kl.14:00.

  Hans Persson - Gothia Fortbildning | © Håkan Målbäck
  Hans Persson
  Hans Persson är låg- och mellanstadielärare samt författare till Russinhissen och Teknikgrytan (Hands-On-Science) som inspirerar stora och små att undersöka och experimentera tillsammans. Hans föreläser ofta för pedagoger inom förskola och skola runt om i landet och har erhållit flera pris för sin förmåga att entusiasmera och väcka nyfikenhet och intresse för naturvetenskap, matematik och teknik.
 • 14:00 Paus
 • 14:10 Skapa lekmiljöer och värna barns lekstyrka!

  För barn är leken viktig för sin egen skull, den skapar må bra-känslor och upplevelser av kompetens och kontroll hos barnen. Det barn lär sig av att leka går inte att mäta, men är ändå av stor betydelse. Hur skapar vi inbjudande lekmiljöer som främjar lek och hur förstår vi materialets koder och funktioner?

  I denna fördjupande föreläsning får du lära dig om lekutveckling ur ett nytt perspektiv, vi varvar teori och praktik med egna erfarenheter. Du får idéer om hur du kan ta ansvar för att varje barn får delta i lek som utvecklar. Vad kan du göra när barn inte får vara med? När de av olika anledningar begränsas i sin lek eller helt enkelt inte leker?

  Margareta använder begreppet lekstyrka, vilket omfattar flera kvaliteter vi kan främja så varje barn får uppleva lekandets egenvärde.

  Vi bryter för 20 min paus och pausgympa.

  Margareta Öhman - författare och föreläsare på Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning
  Margareta Öhman
  Leg. psykolog, familjeterapeut och författare som har ägnat en stor del av sitt yrkesverksamma liv åt den viktiga leken. Hennes senaste bok Värna barns lekstyrka, kom ut på Gothia Fortbildning 2019. Margareta är aktuell med en bok som handlar om att främja barns psykiska hälsa.
 • 16:00 Konferensen avslutas

  Tack för den här gången och välkommen åter!

TALARE PÅ konferensen barnskötaren 2020

Här kan du läsa mer om talarna på Barnskötaren - Stockholm 2020. Välkommen med din anmälan!

Eleonor Hansson - föreläsare på Gothia Fortbildning | © Eleonor Hansson

Eleonor Hansson är barnskötare med många års erfarenhet inom yrket. Hon arbetar nu med mentorstöd i Mölndals stad tillsammans med Susanne Åkerlilja utifrån ett hälsofrämjande perspektiv och är en stödfunktion för barnskötare i deras uppdrag.

Barnskötare Eleonor Hansson

Susanne Åkerlilja - föreläsare på Gothia Fortbildning | © Susanne Åkerlilja

Susanne Åkerlilja är barnskötare med många års erfarenhet inom yrket. Hon arbetar nu med mentorstöd i Mölndals stad tillsammans med Eleonor Hansson utifrån ett hälsofrämjande perspektiv och är en stödfunktion för barnskötare i deras uppdrag.

Barnskötare Susanne Åkerlilja

Anna Sjölund är beteendevetare, handledare och grundutbildad psykoterapeut i KBT med fördjupning i neuropsykiatri. Anna har arbetat med barn, unga och vuxna med ojämna förmågor i 30 år. Tillsammans med Lena W Henrikson har hon skrivit flera böcker varav Förskolekompassen (Gothia Fortbildning) riktar sig mot förskolans område.

Beteendevetare, handledare och grundutbildad psykoterapeut i KBT Anna Sjölund

Carina Andersson - föreläsare på Gothia Fortbildning | © Carina Andersson

Carina Anderssonarbetar på Bergakottens förskola i Västerås. Hon är aktuell som författare till boken Rörelseglädje för hållbara barn (Gothia Fortbildning), skriven tillsammans med kollegan Ulrika Fagerström.

Rektor Carina Andersson

Ulrika Fagerström - föreläsare på Gothia Fortbildning | © Ulrika Fagerström

Ulrika Fagerström arbetar på Bergakottens förskola i Västerås. Hon är aktuell som författare till boken Rörelseglädje för hållbara barn (Gothia Fortbildning), skriven tillsammans med kollegan Carina Andersson.

Förskollärare Ulrika Fagerström

Hans Persson - Gothia Fortbildning | © Håkan Målbäck

Hans Persson är låg- och mellanstadielärare samt författare till Russinhissen och Teknikgrytan (Hands-On-Science) som inspirerar stora och små att undersöka och experimentera tillsammans. Hans föreläser ofta för pedagoger inom förskola och skola runt om i landet och har erhållit flera pris för sin förmåga att entusiasmera och väcka nyfikenhet och intresse för naturvetenskap, matematik och teknik.

Låg- och mellanstadielärare samt författare Hans Persson

Margareta Öhman - författare och föreläsare på Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning

Margareta ÖhmanLeg. psykolog, familjeterapeut och författare som har ägnat en stor del av sitt yrkesverksamma liv åt den viktiga leken. Hennes senaste bok Värna barns lekstyrka, kom ut på Gothia Fortbildning 2019. Margareta är aktuell med en bok som handlar om att främja barns psykiska hälsa.

Leg. psykolog, familjeterapeut och författare Margareta Öhman

Säkra din plats idag!

Klicka på Boka här högst upp på sidan för att anmäla dig och dina kollegor. Välkommen!


Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura efter konferensen. Kostnadsfri avbokning fram till 30 dagar innan konferensen. Därefter fullt pris. Anmälan är bindande men ej personlig. Gothia Fortbildning förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälningar, dock senast 30 dagar innan.