Konferens
Nyhet

Barnskötaren Umeå 2020 - Konferens

Att främja utveckling och lärande

Konferensen Barnskötaren - Umeå 2020

Att främja utveckling och lärande

De olika yrkesrollerna i förskolan har sida vid sida varit avgörande för förskolans utveckling. Du som barnskötare bidrar till att Sverige är världsledande när det gäller förskolans utbildningskvalitet.

I och med Lpfö 18 blir uppdraget tydligare och omsorg, utveckling och lärande tar allt större utrymme. Här förtydligas att du som barnskötare ska vara delaktig i planering, genomförande och utvärdering av undervisning och lärande. Hur går du tillväga i praktiken?

Den här konferensen stärker din roll som barnskötare och tydliggör ditt uppdrag utifrån läroplanen. Under konferensen ger vi dig verktyg för hur du kan arbeta med barnens digitala kompetens. Du får också kunskap om hur du kan öka barns förståelse för sina rättigheter och hur du kan språkleka tillsammans med varje barn.

Barnskötaren arrangerades i Stockholm i november 2019. Den blev mycket uppskattad och därför arrangerar vi nu konferensen i Umeå. Stärk din roll som barnskötare – anmäl dig i dag!

Konferensen arrangeras i samarbete med Förskoletidningen.

Logga FörskoletidningenVarmt välkommen!
Malin Malmström
Chefredaktör


Röster från höstens konferens:
»En fullträff! Hela dagen kändes väldigt meningsfull och intressant!«
»Det var en lärorik, energisk, tydlig och trevlig konferens.«
»Toppen med en dag för barnskötare!«


Gör din röst hörd!
Både före, under och efter konferensen möts vi på sociala medier!
Gör din röst hörd och var med i dialogen: #Barnskötaren


 

FAKTA

Datum: 12 maj 2020

Plats: Umeå Folkets hus, Umeå

Program:
Ladda ner programmet som pdf här.

Orange rund platta - gå 4 eller flerPris: 3490 kr per person exkl. moms.
Boka 4 eller fler och få 500 kr rabatt per person. Kontakta Barbro och Tove för att nyttja erbjudandet:
anmalan@gothiafortbildning.se
08-4622670

Kaffe och lunch ingår.


Vill du ställa ut på Barnskötaren 2020 i Umeå? Välkommen att kontakta Karin Westlund: karin.westlund@gothiafortbildning.se
Tel: 070-8127072


TALARE PÅ BARNSKÖTAREN - UMEÅ 2020

Läs mer om programmet nedan. Välkommen med din anmälan!

 • 08:40 Kaffe och smörgås

  Välkommen att fika och mingla med bekanta och nya kollegor.

 • 09:30 Välkomna!

  Inledning av konferensens moderator Malin Malmström, chefredaktör på Förskoletidningen, Gothia Fortbildning.

  Malin Malmström - Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning
  MALIN MALMSTRÖM
  Konferensens moderator är leg. förskollärare med mångårig erfarenhet av arbete som förskolechef. Idag är hon affärsområdeschef, chefredaktör på Förskoletidningen och förläggare på Gothia Fortbildning.
 • 09:40 Barnskötarens roll i förskolans läroplan

  En föreläsning om läroplanen ur ett barnskötarperspektiv. Vad är nytt i läroplanen och vad innebär skrivningarna i Lpfö 18 specifikt för dig som barnskötare? Vi reder ut begreppen kring vilket ansvar du har som barnskötare i relation till förskolläraren. Enligt Lpfö 18 ska du som barnskötare medverka i undervisningen och vi belyser vad det innebär för dig i praktiken.

  Vi avslutar med en bensträckare kl.10.40.

  Hasse Gustavsson
  Har många års erfarenhet som rektor och förskolechef. Numera föreläser och utbildar han inom förskolans område. Under det senaste året har han föreläst om läroplansuppdraget och specialiserat sig på bland annat barnskötarens roll och uppdrag.
 • 10:50 Uppdrag barnskötare

  En reflektionsstund tillsammans kring barnskötarens uppdrag och roll utifrån läroplanen, Lpfö 18.

  Vi avslutar med en bensträckare kl.11.20.

  Malin Malmström - Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning
  malin malmström
  Konferensens moderator är leg. förskollärare med mångårig erfarenhet av arbete som förskolechef. Idag är hon affärsområdeschef, chefredaktör på Förskoletidningen och förläggare på Gothia Fortbildning.
 • 11:30 Barn som medskapare av digital kompetens

  Förskolan ska bidra till att barnen utvecklar ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik. Vad ska vi lära barnen kring värdegrund, etik och ett kritiskt förhållningssätt till det digitala? Hur kan vi bidra till en tidig förståelse för det ansvar som kommer med användandet av digitala verktyg?

  När digital kompetens vävs in i förskolans uppdrag blir datalogiskt tänkande indirekt en del av detta. Egenskaper som problemlösning, att se mönster och förstå olika sätt att ge instruktioner blir viktiga inslag när det handlar om att ge barnen verktyg att förstå sin nära omvärld.

  Detta är en föreläsning som handlar om hur vi kan se på barns utveckling och lärande i relation till digitala verktyg, som en del av deras lärmiljö och som ett naturligt inslag i deras lärprocesser.

  Katrin Jäverbring
  Leg. förskollärare och föreläsare, hon arbetar idag med kompetensutveckling inom digitalisering i förskolan i Stockholms stad.
 • 12:30 Lunch

  Anmäl eventuella allergier i god tid till Barbro Lundborg:
  Mejl: anmalan@gothiafortbildning.se
  Telefon: 08-462 26 70

  BARBRO LUNDBORG
  Administratör, kurs och konferens.
 • 13:30 Barnkonventionen som lag – vad innebär barnrättsperspektivet i förskolans vardag?

  Läroplanen säger att utbildningen ska utgå från vad som bedöms vara barnets bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande och att de ska få kännedom om sina rättigheter. Vad innebär egentligen barnkonventionens artiklar och hur kan vi omsätta dessa i vår vardag?

  I den här föreläsningen får du verktyg för hur du kan skapa förståelse och ökad kunskap hos barnen om deras rättigheter. Föreläsaren konkretiserar konventionens barnsyn och levandegör de vägledande huvudprinciperna.

  Veronica Nytomt - föreläsare på Gothia Fortbildning
  Veronica Nytomt
  Leg. förskollärare och föreläsare med många års erfarenhet av arbete nära barnen och att leva barnkonventionen i vardagen. Förutom arbete i barngrupp är Veronica engagerad i utvecklingsarbete och leder pedagogiska lärgrupper i förskolor i Karlstad.
 • 14:30 Eftermiddagskaffe

  Fika och mingel!

 • 15:00 Språkleka för ett rikare språk

  Förskolan har ett uppdrag att lägga grunden för barnens språkutveckling och läsförståelse. Genom att språkleka tränar du allt från uttal och ordförråd till språkförståelse och samspel, som också ger naturlig övning i förskolans vardag – i skogen, på gården och i leken. Att språkleka handlar om att ha roligt tillsammans. Genom att utnyttja skrattets magi skapar du kontakt och förtroende och med det som grund kan allt hända.

  Barn behöver tidigt kommunicera för att kunna samspela, lära och leka med andra. Men att möta barn som av olika anledningar inte har så lätt för tal, språk och kommunikation ställer speciella krav på dig som pedagog.

  Catarina Sjöberg - författare Gothia Fortbildning
  Catarina Sjöberg
  Leg. logoped sedan 1992, arbetar vid Hallands sjukhus Halmstad. 2015 utsågs hon till Årets logoped av Svenska stammningsförbundet. Har också skrivit boken Språkleka i förskolan - barns möjlighet till ett rikt språk (Gothia Fortbildning).
 • 16:00 Konferensen avslutas

  Tack för den här gången och välkommen åter!

TALARE PÅ barnskötaren - UMEÅ 2020

Här kan du läsa mer om talarna på Barnskötaren - Umeå 2020. Välkommen med din anmälan!

Malin Malmström - Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning

Malin MalmströmKonferensens moderator är leg. förskollärare med mångårig erfarenhet av arbete som förskolechef. Idag är hon affärsområdeschef, chefredaktör på Förskoletidningen och förläggare på Gothia Fortbildning.

Leg. förskollärare, affärsområdeschef, chefredaktör och förläggare Malin Malmström

Hasse GustavssonHar många års erfarenhet som rektor och förskolechef. Numera föreläser och utbildar han inom förskolans område. Under det senaste året har han föreläst om läroplansuppdraget och specialiserat sig på bland annat barnskötarens roll och uppdrag.

Föreläsare Hasse Gustavsson

Katrin Jäverbring - Gothia Fortbildning

Katrin JäverbringLeg. förskollärare och föreläsare, hon arbtar idag med kompetensutveckling inom digitalisering i förskolan i Stockholms stad.

Förskollärare och föreläsare Katrin Jäverbring

Veronica Nytomt - föreläsare på Gothia Fortbildning

Veronica NytomtLeg. förskollärare och föreläsare med många års erfarenhet av arbete nära barnen och att leva barnkonventionen i vardagen. Förutom arbete i barngrupp är Veronica engagerad i utvecklingsarbete och leder pedagogiska lärgrupper i förskolor i Karlstad.

Leg. förskollärare och föreläsare Veronica Nytomt

Catarina Sjöberg - författare på Gothia Fortbildning

Catarina SjöbergLeg. logoped sedan 1992, arbetar vid Hallands sjukhus Halmstad. 2015 utsågs hon till Årets logoped av Svenska stammningsförbundet. Har också skrivit boken Språkleka i förskolan - barns möjlighet till ett rikt språk (Gothia Fortbildning).

Leg. logoped Catarina Sjöberg

Säkra din plats idag!

Klicka på Boka här högst upp på sidan för att anmäla dig och dina kollegor. Välkommen!


Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura efter konferensen. Anmälan är bindande men ej personlig. Vid avbokning senast 30 dagar före konferensen debiteras 500 kr. Därefter fullt pris. Gothia Fortbildning förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälningar, dock senast 30 dagar innan.