Psykologi och psykiatri

Här finns kunskap och verktyg för dig som möter personer med psykisk sjukdom, psykisk ohälsa eller beroendeproblematik. Förutom kliniska riktlinjer och evidensbaserade metoder finner du konkreta handböcker som är användbara i vardagen. Välkommen!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Nyhet

Overklighetskänslor

Den första boken på svenska om depersonalisationssyndrom (DDD). Läs mer och beställ här.

Anna Strid - författare på Gothia Fortbildning | © Sara Gilliard
Anna Strid
Nyhet

Autism inifrån

Speglingar av ett autistiskt vi. Läs mer och beställ här.

Serena Hasselblad, Dennis Hansson
Nyhet

Motiverande samtal med kodning som verktyg

Den här handboken fyller en lucka inom MI-litteraturen genom att författarna presenterar metoden Motiverande samtal genom kodningsglasögon.

Sophie Dixelius, Linda Ljunggren
Nyhet

Lust och olust

Om sex, närhet och anknytning. Beställ här.

Malin Drevstam - författare på Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning
Malin Drevstam

Nyheter och populära produkter inom psykiatri, psykisk ohälsa och beroende

Utgivning i samarbete med Svenska Psykiatriska Föreningen

Sedan 1996 har Svenska Psykiatriska Föreningen (SPF) utformat kliniska riktlinjer för viktiga sjukdomsgrupper inom psykiatrin. I samarbete med föreningen ger vi ut dessa i bokserien Svensk Psykiatri.

Riktlinjerna är konkret användbara för utredning och behandling av patienten och är anpassade till svensk sjukvård. De vänder sig framförallt till verksamma inom psykiatrin.

Bok/Broschyr 227 kr

ECT

Svenska Psykiatriska Föreningen; Pia Nordanskog; Axel Nordenskjöld

MI – Motiverande samtal

Motiverande samtal, MI (motivational interviewing), passar i alla sammanhang när man vill stimulera en annan person att förändra ett beteende. Det kan vara i skolan, i tandvården eller i äldreomsorgen. Här hittar du allt du behöver inom MI.

Alla produkter inom psykiatri, psykisk ohälsa och beroende

Bok/Broschyr 197 kr

AUDIT och DUDIT

Anne H. Berman; Peter Wennberg; Håkan Källmén
Bok/Broschyr 227 kr

ECT

Svenska Psykiatriska Föreningen; Pia Nordanskog; Axel Nordenskjöld

Var det inte det här du letade efter?
Gå istället till sidan Hälso- och sjukvård eller till startsidan.