Konferens

FÖRSKOLEDAGARNA 2019

Konferensen Förskoledagarna – den självklara mötesplatsen för dig i förskolan!

Tema 2019: En förskola för framtiden

Vit text mot svart rund bakgrund - i samarbete med FörskoletidningenKonferensen fokuserade på framtiden och hur vi kan skapa en hållbar och jämlik utbildningsverksamhet för våra barn. För att kunna erbjuda en likvärdig förskola av hög kvalitet krävs samsyn kring vad som är vårt uppdrag, vad som skiljer arbetslagets olika ansvarsroller åt och hur vi målmedvetet bör jobba för att leda, rekrytera och behålla engagerade medarbetare.

Konferensen innehöll två spår fyllda med inspiration för förskolechefen respektive förskolläraren. Hur kan du som förskolechef organisera ditt arbete så att du gör rätt saker och får tid att leda det pedagogiska utvecklingsarbetet? Och hur kan du som förskollärare ta ansvar för undervisningen och ge barnen förutsättningar att utveckla alla de förmågor som läroplanen föreskriver?

Varje dag avslutades med storföreläsningar. Hjärnforskaren Sissela Nutley berättade om hur vi kan påverka våra hjärnor och föreläsaren Christian Wass övade oss alla i att tänka annorlunda för att klara av framtidens förändringar!

Konferensen Förskoledagarna genomfördes senast i januari 2019. Varmt välkommen vid nästa tillfälle!

Malin Malmström
Affärsområdeschef Förskola på Gothia Fortbildning


Kommentarer från våra deltagare vid tidigare konferenser:

» Hög kvalité rakt igenom båda dagarna. «
» Det gav mig kunskap som är nyttig både som chef och som medmänniska. «
» Intressanta föreläsare som många var kopplade till varandra. En röd tråd. «
» Otroligt hög klass på föreläsarna. «
» Föreläsningarna i förskolechefsspåret gick att anknyta till mycket som har med ledarskap i allmänhet att göra vilket var bra! «
» Bra logistik, föreläsningarna hade bredd i sina budskap. «


Gör din röst hörd!
Både före, under och efter konferensen möts vi på sociala medier!
Gör din röst hörd och var med i dialogen: #Förskoledagarna


FAKTA

Konferensen Förskoledagarna genomfördes senast i januari 2019. Varmt välkommen vid nästa tillfälle!

Frågor?
Kontakta Barbro Lundborg:
anmalan@gothiafortbildning.se
Tel: 08-4622670

Barbro Lundborg, Gothia Fortbildning

Vill du ställa ut på Förskoledagarna 2019? Välkommen att kontakta Johan Fogelström: johan.fogelstrom@gothiafortbildning.se
Tel: 073-3759036

Program Förskolechefen

Om du är nyfiken kan du läsa mer om programmet nedan från januari 2019. Och varmt välkommen vid nästa tillfälle!

Dag 1

 • 09:00 Kaffe och utställning

  Fika, mingel och tid att besöka våra utställare.

 • 10:00 Välkommen!

  Malin Malmström, affärsområdeschef för området förskola på Gothia Fortbildning, inleder dagen.

  MALIN MALMSTRÖM
  Chefredaktör Förskoletidningen och affärsområdeschef för området förskola på Gothia Fortbildning.
 • 10:10 Revideringen av läroplanen och uppdraget

  Förskolans läroplan revideras – vad innebär det för verksamheten? Barn har rätt till en likvärdig förskola och under denna föreläsning lyfts väsentliga delar ur revideringen, delar som också kan kopplas till den slutrapport som Skolinspektionen lämnade i februari 2018 utifrån sin treåriga granskning av förskolan. Föreläsaren lyfter bland annat vikten av att skapa samsyn hos medarbetare kring roller och ansvar.

  Vi avslutar med en bensträckare kl. 11:10.

  MALIN MALMSTRÖM
  Leg. förskollärare med mångårig erfarenhet av arbete som förskolechef. I dag är hon affärsområdeschef, chefredaktör och förläggare på Gothia Fortbildning. Under 2018 har Malin varit på föreläsningsturné över hela Sverige och föreläst om vad revideringen av läroplanen innebär för förskolans verksamhet.
 • 11:30 Gör mindre men rätt

  En kolibri gör 80 vingslag per sekund, en svala gör bara fem. Så vem är bäst på att flyga? Den som flaxar mest eller den som får ut störst effekt av varje vingslag? Denna föreläsning bygger på en världsunik forskningsstudie där hundratals ledare har blivit filmade och deras beteenden har kartlagts. Resultatet är en ny modell för ett effektfullt ledarskap baserad på verksamhetens faktiska behov där ledaren i stället för att göra mer av allt, gör mindre men rätt. 

  Simon Elvnäs - Gothia Fortbildning
  SIMON ELVNÄS
  Leg. arbetsterapeut och i dag forskare vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm. På plats i verksamheter har han och hans forskningsgrupp filmat över femhundra ledare, vilket innebär tusentals filmer och observationer från ett tiotal branscher och bevis på vad chefer egentligen gör när de utövar ledarskap.
 • 12:30 Lunch

  Anmäl eventuella allergier i god tid till Barbro Lundborg:
  Mejl: anmalan@gothiafortbildning.se
  Telefon: 08-462 26 70

  BARBRO LUNDBORG
  Administratör, kurs och konferens.
 • 13:40 Leda i förskolans digitalisering

  Förändringar i förskolans läroplan kring digital kompetens ställer nya krav på alla pedagoger. Vad är förskolechefens ansvar när det gäller likvärdig tillgång och användning av digitala verktyg för alla barn? Hur gör du för att strategiskt leda utvecklingsarbetet inom digitalisering och vilka förutsättningar kan vara avgörande för att lyckas?

  Katrin Jäverbring - Gothia Fortbildning
  KATRIN JÄVERBRING
  Leg. förskollärare och föreläsare och arbetar i dag med kompetensutveckling inom digitalisering i förskolan i Stockholms stad.
 • 14:30 Eftermiddagskaffe

  Fika, mingel och tid att besöka våra utställare.

 • 15:10 Gemensam storföreläsning: Hjärnan och lärande

  Vad händer i hjärnan när vi lär oss? Vad krävs för att omvandla information till kunskap och hur skapar vi förutsättningar för att detta ska ske? Hur påverkas hjärnans utveckling av den digitala transformationen? I denna forskningsbaserade föreläsning får vi lära oss mer om utvecklingen av den unga hjärnans kognitiva funktioner. Vi får t.ex.veta hur man kan träna arbetsminne, impulskontroll och logiskt tänkande samt skapa rätt attityd till lärande redan i förskoleåldern?

  Sissela Nutley - Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning
  SISSELA NUTLEY
  Sissela Nutley har disputerat vid Karolinska Institutet inom kognitiv neurovetenskap med fokus på hjärnans utveckling och formbarhet. Hon är en flitigt anlitad föreläsare och driver den ideella förening Arts & Hearts – samhällsförändring genom scenkonst.
 • 16:00 Konferensens första dag avslutas

  Välkommen åter i morgon!

Dag 2

 • 09:00 Fördjupningsseminarium: Leda pedagogiskt utvecklingsarbete

  Hur kan du som ledare engagera dina medarbetare i samtal om kvalitet och metodik för att mäta effekten av olika insatser? Hur kan ni jobba med feedback kollegor emellan och från dig som ledare? Vad menas med pedagogisk kvalitet och vilka krav kan och bör du ställa på dina medarbetare? ?  Detta fördjupningspass ger konkreta exempel på modeller för att organisera det kollegiala lärandet.

  Vi bryter för förmiddagskaffe.

  John Steinberg - författare och föreläsare på Gothia Fortbildning | © John Steinberg
  JOHN STEINBERG
  Fil. dr i pedagogik med rektorserfarenhet från förskola, särskolan och förskoleklass. Han är författare till 50 böcker om pedagogik, ledarskap och kommunikation och han drivs av att få pedagoger att prata pedagogik med varandra.
 • 11:30 Lunch

  Anmäl eventuella allergier i god tid till Barbro Lundborg:
  Mejl: anmalan@gothiafortbildning.se
  Telefon: 08-462 26 70

  BARBRO LUNDBORG
  Administratör, kurs och konferens.
 • 12:40 Undervisning och utbildning – förskolechefens ansvar

  Med utgångspunkt i sin forskning kring jämställdhetsarbete i förskolan visar föreläsaren varför och hur jämställdhetsarbetet behöver inkluderas i det systematiska kvalitetsarbetet. Läroplanens revidering medför förändringar i uppdraget och förskolechefens ansvar att leda jämställdhetsarbetet i enlighet med uppdraget blir tydligare. Föreläsningen ger dig konkreta verktyg och strategier för att utvecklas på detta område.

  Vi avslutar med en bensträckare kl. 13:30.

  Mia Heikkilä - Gothia Fortbildning | © Elisabeth Ohlson Wallin
  MIA HEIKKILÄ
  Mia Heikkilä är docent i pedagogik och forskningschef för förskolepedagogiken vid Åbo Akademi i Vasa. Hon har bland annat varit lektor och forskare vid förskollärarutbildningen vid Mälardalens högskola och jämställdhetsexpert på Skolverket.
 • 13:40 Varför ska de allra bästa vilja jobba hos just er? Och vet de ens om att ni finns?

  Välkommen till en föreläsning som utmanar och inspirerar i arbetet med att utveckla och kommunicera den attraktiva, engagerande och produktiva arbetsplatsen. Hur får ni de allra bästa att vilja jobba hos just er? Hur matchar ni medarbetarnas drivkrafter och intressen med verksamhetens mål? Och när ni väl rekryterat, hur behåller ni medarbetarna och ser till att de både vill och kan prestera maximalt?

  Linus Holmgren - Gothia Fortbildning | © Sara Arnald
  LINUS HOLMGREN
  Vd på employer branding-byrån Talent Talk och har lång erfarenhet av att hjälpa företag, kommuner och myndigheter att skapa ett attraktivt varumärke som arbetsgivare.
 • 14:30 Eftermiddagskaffe

  Fika, mingel och tid att besöka våra utställare.

 • 15:00 Gemensam avslutningsföreläsning: Makalösa människa - bli bättre förberedd på förändring

  För att få till en bestående förändring krävs det ofta att du tänker annorlunda. Men hur går det till rent konkret? Vilka faktorer kan hjälpa till att driva oss framåt? Du tas med på en inspirerande livsberättelse med fokus på förändringens olika faser. Det blir hög igenkänningsfaktor, skratt och allvar från en föreläsare som ger dig konkreta verktyg att använda både i det privata och i din yrkesroll.

  Christian Wass - Gothia Fortbildning | © Eva Quirbach
  CHRISTIAN WASS
  Civilekonom, f.d. aktiemäklare och föreläsare i Sverige och Norge. Som föreläsare har han mött tusentals människor på företag och organisationer. 2012 nominerades han till Augustpriset för sin självbiografi, Invalido – på ett ögonblick förändrades allt, om hur ett olyckligt dyk från en brygga förändrade hans liv.
 • 15:50 Konferensen avslutas

  Tack för den här gången och välkommen åter!

Program – Förskolläraren

Om du är nyfiken kan du läsa mer om programmet nedan från januari 2019. Och varmt välkommen vid nästa tillfälle!

Dag 1

 • 09:00 Kaffe och utställning

  Fika, mingel och tid att besöka våra utställare.

 • 10:00 Välkommen!

  Malin Malmström, affärsområdeschef för området förskola på Gothia Fortbildning, inleder dagen.

  MALIN MALMSTRÖM
  Chefredaktör Förskoletidningen och affärsområdeschef för området förskola på Gothia Fortbildning.
 • 10:10 Revideringen av läroplanen och uppdraget

  Förskolans läroplan revideras – vad innebär det för verksamheten? Barn har rätt till en likvärdig förskola och under denna föreläsning lyfts väsentliga delar ur revideringen, delar som också kan kopplas till den slutrapport som Skolinspektionen lämnade i februari 2018 utifrån sin treåriga granskning av förskolan. Föreläsaren lyfter bland annat vikten av att skapa samsyn hos medarbetare kring roller och ansvar.

  Vi avslutar med en bensträckare kl. 11:10.

  MALIN MALMSTRÖM
  Leg. förskollärare med mångårig erfarenhet av arbete som förskolechef. I dag är hon affärsområdeschef, chefredaktör och förläggare på Gothia Fortbildning. Under 2018 har Malin varit på föreläsningsturné över hela Sverige och föreläst om vad revideringen av läroplanen innebär för förskolans verksamhet.
 • 11:30 Digital kompetens – att förstå sin omvärld

  Förskolan ska bidra till att barnen utvecklar ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik. Vad är programmerat omkring oss och vem har bestämt hur saker ska fungera? Denna föreläsning handlar om hur vi kan se på digitala verktyg som ett naturligt inslag i barnens lärprocesser. Egenskaper som problemlösning och förståelse för olika sätt att ge instruktioner blir viktiga verktyg för att öka barnens digital kompetens.

  Katrin Jäverbring - Gothia Fortbildning
  KATRIN JÄVERBRING
  Leg. förskollärare och föreläsare. Hon arbetar i dag med kompetensutveckling inom digitalisering i förskolan i Stockholms stad.
 • 12:30 Lunch

  Anmäl eventuella allergier i god tid till Barbro Lundborg:
  Mejl: anmalan@gothiafortbildning.se
  Telefon: 08-462 26 70

  BARBRO LUNDBORG
  Administratör, kurs och konferens.
 • 13:40 Förskollärarens ansvar för undervisning och det pedagogiska ledarskapet

  Vad innebär undervisning i en förskolekontext? Föreläsaren introducerar oss till begreppet växelverkan – ett sätt att bedriva undervisning i förskolan genom att leda och följa. Här diskuteras också hur läroplanen syns i våra miljöer och hur vi fyller våra begrepp med gemensamt innehåll. Föreläsningen ger konkreta verktyg kring hur barnen kan bli delaktiga på riktigt i både mål och uppföljning av verksamheten.

  Martina Lundström - Gothia Fortbildning
  MARTINA LUNDSTRÖM
  Verksamhetsutvecklare inom förskolan. Leg. förskollärare, pedagogista och författare till boken Det synliga barnet – barns perspektiv i kvalitetsarbetet (Lärarförlaget). Hon har arbetat som förskollärarutbildare vid Luleå Tekniska Universitet samt med läroplansimplementering på uppdrag av Skolverket.
 • 14:30 Eftermiddagskaffe

  Fika, mingel och tid att besöka våra utställare.

 • 15:10 Gemensam storföreläsning: Hjärnan och lärande

  Vad händer i hjärnan när vi lär oss? Vad krävs för att omvandla information till kunskap och hur skapar vi förutsättningar för att detta ska ske? Hur påverkas hjärnans utveckling av den digitala transformationen? I denna forskningsbaserade föreläsning får vi lära oss mer om utvecklingen av den unga hjärnans kognitiva funktioner. Vi får t.ex.veta hur man kan träna arbetsminne, impulskontroll och logiskt tänkande samt skapa rätt attityd till lärande redan i förskoleåldern?

  Sissela Nutley - Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning
  SISSELA NUTLEY
  Sissela Nutley har disputerat vid Karolinska Institutet inom kognitiv neurovetenskap med fokus på hjärnans utveckling och formbarhet. Hon är en flitigt anlitad föreläsare och driver den ideella förening Arts & Hearts – samhällsförändring genom scenkonst.
 • 16:00 Konferensens första dag avslutas

  Välkommen åter i morgon!

Dag 2

 • 09:00 Fördjupningsseminarium: Med fokus på utveckling av barns förmågor – från teori till praktik

  I läroplanerna för förskola och skola uttrycks ett antal förmågor som barnen ska ges förutsättningar att utveckla. Förmågorna innebär olika språkliga och tankemässiga utmaningar. Som förskollärare behöver du känna till och planera undervisningen utifrån dessa. Lyssna till en föreläsning som ger flera konkreta exempel på hur undervisningen i förskolan kan fungera när utvecklingen av förmågor är i fokus.

  Anniqa Sandell Ring - Gothia Fortbildning
  ANNIQA SANDELL RING
  Anniqa Sandell Ring är förskollärare och lärare med en masterexamen i svenska som andraspråk. Hon arbetar nu med kompetensutvecklingsuppdrag för förskolan och har tidigare arbetat på Nationellt centrum för svenska som andraspråk, Stockholms universitet.
 • 11:30 Lunch

  Anmäl eventuella allergier i god tid till Barbro Lundborg:
  Mejl: anmalan@gothiafortbildning.se
  Telefon: 08-462 26 70

  BARBRO LUNDBORG
  Administratör, kurs och konferens.
 • 12:40 Nedstressad förskola

  Såväl forskare som föräldrar och pedagoger vittnar om en ökande överstimulering och stress i förskolan. För att barnens dag ska bli behaglig och stressfri behöver energifyllda aktiviteter varvas med lugnare stunder. Barnen behöver pedagoger som vägleder men också tid och plats för återhämtning. Denna föreläsning ger konkreta tips och övningar som visar hur du kan skapa en miljö där både barn och vuxna kan stressa ned.

  Vi avslutar med en bensträckare kl. 13:30.

  Lena Nyholm - Gothia Fortbildning
  LENA NYHOLM
  Sjukgymnast och leg. förskollärare. Hon har ett stort intresse för hälsa och inre harmoni och har länge värnat om barns välmående. 1998 kom boken Berör mig! Massage för små och stora barn. Hon har även skrivit Nedstressad förskola – medveten närvaro, Gothia Fortbildning.
 • 13:40 Jämställdhetsarbete i praktiken

  I den reviderade läroplanen stärks uppdraget för att jobba med jämställdhet i förskolan. Denna föreläsning ger dig kunskap om vad det innebär: varför det är viktigt att jobba med frågan, hur arbetslaget kan lyfta in jämställdhetsuppdraget i det systematiska kvalitetsarbetet och givetvis flera inspirerande exempel med handfasta råd om hur ni kan jobba i barngruppen.

  Mia Heikkilä - Gothia Fortbildning | © Elisabeth Ohlson Wallin
  MIA HEIKKILÄ
  Mia Heikkilä är docent i pedagogik och forskningschef för förskolepedagogiken vid Åbo Akademi i Vasa. Hon har bland annat varit lektor och forskare vid förskollärarutbildningen vid Mälardalens högskola och jämställdhetsexpert på Skolverket.
 • 14:30 Eftermiddagskaffe

  Fika, mingel och tid att besöka våra utställare.

 • 15:00 Gemensam avslutningsföreläsning: Makalösa människa - bli bättre förberedd på förändring

  För att få till en bestående förändring krävs det ofta att du tänker annorlunda. Men hur går det till rent konkret? Vilka faktorer kan hjälpa till att driva oss framåt? Du tas med på en inspirerande livsberättelse med fokus på förändringens olika faser. Det blir hög igenkänningsfaktor, skratt och allvar från en föreläsare som ger dig konkreta verktyg att använda både i det privata och i din yrkesroll.

  Christian Wass - Gothia Fortbildning | © Eva Quirbach
  CHRISTIAN WASS
  Civilekonom, f.d. aktiemäklare och föreläsare i Sverige och Norge. Som föreläsare har han mött tusentals människor på företag och organisationer. 2012 nominerades han till Augustpriset för sin självbiografi, Invalido – på ett ögonblick förändrades allt, om hur ett olyckligt dyk från en brygga förändrade hans liv.
 • 15:50 Konferensen avslutas

  Tack för den här gången och välkommen åter!

Talare på Förskoledagarna 2019

Klicka på respektive bild för att läsa mer. Välkommen med din anmälan!

Malin Malmström - Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning

Malin Malmström, leg. förskollärare med mångårig erfarenhet av arbete som förskolechef. I dag är hon affärsområdeschef, chefredaktör för Förskoletidningen och förläggare på Gothia Fortbildning. Under 2018 har Malin varit på föreläsningsturné över hela Sverige och föreläst om vad revideringen av läroplanen innebär för förskolans verksamhet.

Leg. förskollärare, affärsområdeschef, chefredaktör och förläggare Malin Malmström

Simon Elvnäs - Gothia Fortbildning

Simon Elvnäs, leg. arbetsterapeut och i dag forskare vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm. På plats i verksamheter har han och hans forskningsgrupp filmat över femhundra ledare, vilket innebär tusentals filmer och observationer från ett tiotal branscher och bevis på vad chefer egentligen gör när de utövar ledarskap.

Leg. arbetsterapeut och forskare Simon Elvnäs

Katrin Jäverbring - Gothia Fortbildning

Katrin Jäverbring är leg. förskollärare och föreläsare och arbetar i dag med kompetensutveckling inom digitalisering i förskolan i Stockholms stad.

Leg. förskollärare, föreläsare och kompetensutvecklare Katrin Jäverbring

Sissela Nutley - Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning

Sissela Nutley har disputerat vid Karolinska Institutet inom kognitiv neurovetenskap med fokus på hjärnans utveckling och formbarhet. Hon är en flitigt anlitad föreläsare och driver den ideella föreningen Arts & Hearts – samhällsförändring genom scenkonst.

Medicine doktor i kognitiv neurovetenskap Sissela Nutley

John Steinberg - författare och föreläsare på Gothia Fortbildning | © John Steinberg

John Steinberg är fil. dr i pedagogik med rektorserfarenhet från förskola, särskolan och förskoleklass. Han är författare till 50 böcker om pedagogik, ledarskap och kommunikation och han drivs av att få pedagoger att prata pedagogik med varandra. Foto av Michael Steinberg.

Fil. dr i pedagogik, föreläsare och författare John Steinberg

Mia Heikkilä - Gothia Fortbildning | © Elisabeth Ohlson Wallin

Mia Heikkilä är docent i pedagogik och forskningschef för förskolepedagogiken vid Åbo Akademi i Vasa. Hon har bland annat varit lektor och forskare vid förskollärarutbildningen vid Mälardalens högskola och jämställdhetsexpert på Skolverket. Mia har skrivit två böcker på området, Lärande och jämställdhet i förskola och skola, Liber, och Att arbeta med jämställdhet i förskolan (tillsammans med Lisa Andersson Tengnér), Gothia Fortbildning. Foto av Elisabeth Ohlson Wallin.

Docent i pedagogik, forskningschef och författare Mia Heikkilä

Linus Holmgren - Gothia Fortbildning | © Sara Arnald

Linus Holmgren är vd på employer branding-byrån Talent Talk och har lång erfarenhet av att hjälpa företag, kommuner och myndigheter att skapa ett attraktivt varumärke som arbetsgivare. Foto av Sara Arnald.

Vd på employer branding-byrån Talent Talk Linus Holmgren

Christian Wass - Gothia Fortbildning | © Eva Quirbach

Christian Wass är civilekonom, f.d. aktiemäklare och i dag föreläsare i Sverige och Norge. Som föreläsare har han mött tusentals människor på företag och organisationer. 2012 nominerades han till Augustpriset för sin självbiografi, Invalido – på ett ögonblick förändrades allt, om hur ett olyckligt dyk från en brygga förändrade hans liv. Foto av Eva Quirbach.

Civilekonom, f.d. aktiemäklare, föreläsare och författare Christian Wass

Martina Lundström - Gothia Fortbildning

Martina Lundström, verksamhetsutvecklare inom förskolan. Leg. förskollärare, pedagogista och författare till boken Det synliga barnet – barns perspektiv i kvalitetsarbetet, Lärarförlaget. Hon har arbetat som förskollärarutbildare vid Luleå Tekniska Universitet samt med läroplansimplementering på uppdrag av Skolverket.

Verksamhetsutvecklare, leg. förskollärare, pedagogista och författare Martina Lundström

Anniqa Sandell Ring - Gothia Fortbildning

Anniqa Sandell Ring är förskollärare och lärare med en masterexamen i svenska som andraspråk. Hon arbetar nu med kompetensutvecklingsuppdrag för förskolan och har tidigare arbetat på Nationellt centrum för svenska som andraspråk, Stockholms universitet.

Förskollärare, lärare och kompetensutvecklare Anniqa Sandell Ring

Lena Nyholm - Gothia Fortbildning

Lena Nyholm är sjukgymnast och leg. förskollärare. Hon har ett stort intresse för hälsa och inre harmoni och har länge värnat om barns välmående. 1998 kom boken Berör mig! Massage för små och stora barn. Hon har även skrivit Nedstressad förskola – medveten närvaro, Gothia Fortbildning.

Sjukgymnast, leg. förskollärare och författare Lena Nyholm