Konferens
Nyhet

Förskoledagarna 2021 - Konferens

En likvärdig förskola – ge alla barn goda förutsättningar

En likvärdig förskola – ge alla barn goda förutsättningar

Årets kompetensutvecklingsdagar för Sveriges rektorer och förskollärare

Blå rund platta - i samarbete med FörskoletidningenHur påverkas vår demokrati och bildning av en bristande likvärdighet i förskolan? Under konferensen Förskoledagarna 2021 borrar vi djupare i dagens utmaningar och vad förskolan kan göra för att ge så goda förutsättningar som möjligt, för alla barn.

Du får nya perspektiv och konkret kunskap att bygga vidare på. Under dagen träffar du bland andra forskare, insatta förskoleprofiler och engagerade förskollärare och rektorer som delar med sig av sina erfarenheter.

Förskoledagarna 2021 är en konferens med fokus på att ge dig som rektor och förskollärare ny kraft att arbeta för att ge alla barn förutsättningar att bli fritt tänkande människor med oändliga möjligheter.

Vi erbjuder två spårRektor och Förskollärare. Läs mer om programmet nedan.

Varmt välkommen!


Årets Förskolekraft
Vi vill lyfta de goda krafter som finns i förskolans värld och utser därför Årets Förskolekraft med prisutdelning på Förskoledagarna 2021. Du kan hjälpa oss genom att nominera en person som gör det där lilla extra för att inspirera, utmana och utveckla med varje barns bästa i fokus. Läs mer om Årets Förskolekraft här.


Gör din röst hörd!
Både före, under och efter konferensen möts vi på sociala medier!
Gör din röst hörd och var med i dialogen: #Förskoledagarna
Gothia Fortbildning Förskola på Facebook


Vill du ställa ut på Förskoledagarna?
Välkommen att kontakta Karin Westlund:
karin.westlund@gothiafortbildning.se
Tel: 070-8127072


FAKTA

Ladda ner programmet som pdf här.

Programmet till Förskoledagarna 2021

Datum: 11-12 februari 2021

Plats: City Conference Centre, Stockholm. Om konferensen inte går att genomföra på plats på grund av restriktioner, kommer vi att livesända den digitalt som en webbkonferens.

Orange rund platta - boka tidigt-prisBoka tidigt-pris:
4990 kr vid bokning senast 30/11. Ordinarie pris: 5690 kr. Priser per person exkl. moms. Kaffe och lunch ingår.

Frågor?
Kontakta Barbro och Tove:
anmalan@gothiafortbildning.se
08-4622670


dag 1 - torsdag 11 februari

Dag 1 - gemensam förmiddag

 • 09:00 Kaffe och tid att besöka utställningen

  Morgonkaffe, mingel och tid att besöka våra utställare.

 • 09:30 Välkommen!

  Malin Malmström, chefredaktör Förskoletidningen, inleder dagen.

  Malin Malmström - Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning
  MALIN MALMSTRÖM
  Malin Malmström är affärsområdeschef, förläggare och chefredaktör på Gothia Fortbildning. Malin är leg. förskollärare med mångårig erfarenhet av arbete som förskolechef.
 • 09:40 Kvalitet och likvärdighet

  Den svenska förskolemodellen lyfts som ett internationellt föredöme men under senare år har det riktats allt mer uppmärksamhet mot kvalitetsskillnader mellan förskolor och brist på utbildade förskollärare och barnskötare. Samtidigt ökar krav och ambitioner på utbildningen. Flera studier tyder på att deltagande i förskola har en positiv och potentiellt utjämnande effekt på skolresultat och livsvillkor. En förskola av god kvalitet har dessutom en kompensatorisk effekt för särskilt sårbara grupper.

  SKR arbetar på olika sätt med kvalitet och likvärdighet. Men är förutsättningarna bäst där behoven är störst? Går det att mäta kvalitet och likvärdighet och vad är det i så fall som ska mätas? Vad visar SKR:s första Öppna jämförelser på förskoleområdet?

  Anna Tornberg - föreläsare på Gothia Fortbildning
  Anna Tornberg
  Anna arbetar sedan 2003 som utredare med fokus på förskolefrågor och utbildningspolitiska frågor, nu på SKR och tidigare på Lärarförbundet. Hon har även bakgrund som leg. förskollärare.
 • 10:10 Likvärdig men inte likadan

  En förskola som inte är likvärdig riskerar att reproducera och förstärka segregation och social ojämlikhet. Likvärdighet betyder emellertid inte en likadan förskoleverksamhet, utan snarare att det behövs en analys av hur barns olika villkor kan mötas av en förskola där alla barn får möjlighet att utnyttja sin potential. Vilken kompetens, kunskap och vilka förutsättningar behöver vi som arbetar ha för att möta barnen så att de pedagogiska relationerna håller hög kvalitet?

  Under föreläsningen får du kunskap och förståelse för utbildningens funktion i ett alltmer segregerat samhälle och dess möjlighet att verka för social jämlikhet i stort.

  Vi avslutar med en bensträckare kl.11:00.

  Sven Persson - föreläsare på Gothia Fortbildning
  Sven Persson
  Professor i pedagogik vid institutionen Skolutveckling och ledarskap (SOL) vid Malmö universitet. Hans främsta forskningsintresse rör förskola och förskoleklass och de yngre barnens lärande och utbildning.

dag 1 - spår: rektor

 • 11:10 Västerås stads resa mot en likvärdig förskola

  När Skolinspektionen 2014 besökte Västerås framkom att kvaliteten i stadens förskolor var ojämn och olikvärdig. Detta blev startskottet för förskolans ledning att påbörja ett utvecklingsarbete som fortfarande pågår och som har handlat om kultur och struktur, organisation och gemensamma pedagogiska ställningstaganden.

  Följ med på Västerås förskolors utvecklingsresa som inneburit delaktighet för alla medarbetare. Ta del av utmaningar och vad som lett processen framåt mot en förskola som ger likvärdiga förutsättningar för barns utveckling och lärande.

  Majja Neverland - föreläsare på Gothia Fortbildning
  Majja Neverland
  Majja är utvecklingsledare, Västerås stad. Hon har arbetat med utvecklingsfrågor inom förskola sedan slutet av 1990-talet i flera små kommuner innan hon kom till Västerås 2009.
  Ingela Sahlin - föreläsare på Gothia Fortbildning
  Ingela Sahlin
  Rektor för två förskolor i Västerås stad. Ingela har arbetat inom förskolans värld i hela sitt yrkesliv både som förskollärare och chef inom kommunal och privat verksamhet.
 • 12:10 Lunch

  Anmäl eventuella allergier i god tid till Barbro Lundborg:
  Mejl: anmalan@gothiafortbildning.se
  Telefon: 08-462 26 70

  BARBRO LUNDBORG
  Administratör, kurs och konferens.
 • 13:20 Hantera utmanande samtal

  Att få möjlighet att leda personal inom förskola är något av det finaste man kan göra. Det är också ett uppdrag med många utmaningar. En av dem är att möta och hantera personal, som av olika anledningar inte klarar av sitt arbete, men som istället lägger skuld på dig som rektor. När du som chef/rektor lyfter den andras svårigheter möter du kritik och motbeskyllningar. Ibland kan samma fenomen uppstå hos en vårdnadshavare du behöver komma till tals med.

  Hur kan du som rektor hantera dessa utmanande samtal? Under den här föreläsningen ges redskap för hur du kan förklara utan att argumentera, underlätta förståelse och hur du kan samtala med den som inte vill förstå vad du säger.

  Jakob Carlander - författare och föreläsare på Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning
  Jakob Carlander
  Leg. psykoterapeut som arbetar vid egen mottagning. Jakob har skrivit ett flertal böcker om bemötande, till exempel "Möta människor med rättshaveristiskt beteende" tillsammans med Andreas Wedeen och "Utmanande samtal" (båda på Gothia Fortbildning).

DAG 1 - SPÅR: förskollärare

 • 11:10 Att våga ta ansvar – leda kollegor i det pedagogiska arbetet

  Kollegialt lärande lyfts fram som en viktig byggsten för att uppnå hög kvalitet i utbildningen och undervisningen. För att det kollaborativa arbetssättet ska leda till pedagogisk utveckling behöver förskollärare leda det med nyfikenhet och vilja att granska och problematisera både egen och andras undervisning. Förskollärare behöver leda samtalen, men också våga reflektera och problematisera utbildningen och undervisningen. Och framför allt våga prova nytt.

  I den här föreläsningen får du kunskap om hur du som förskollärare kan ta ansvar för och leda dina kollegor i det pedagogiska arbetet för en kvalitativ utbildning.

  Karin Alnervik - föreläsare på Gothia Fortbildning
  Karin Alnervik
  Karin är lektor i pedagogik vid institutionen för Humaniora, utbildning och Samhällsvetenskap, Örebro universitet. Ett av hennes forskningsintressen rör rektorn som pedagogisk ledare och att driva pedagogisk utveckling tillsammans med kollegor.
 • 12:10 Lunch

  Anmäl eventuella allergier i god tid till Barbro Lundborg:
  Mejl: anmalan@gothiafortbildning.se
  Telefon: 08-462 26 70

  barbro lundborg
  Administratör, kurs och konferens.
 • 13:20 Särskilt begåvade barn

  Särskilt begåvade barn, eller särbegåvade barn, har en exceptionellt hög inlärningsförmåga och borde stormtrivas med undervisningen i förskolan. I praktiken blir många i stället en utmaning för verksamheten, i synnerhet särskilt begåvade barn med diagnos. Andra väcker frågetecken och kan missbedömas. I en ny regeringsrapport från april 2020 slår Skolverket fast att det behövs kompetensutvecklingsinsatser för att tidigt upptäcka och därmed stötta särskilt begåvade barn.

  Den här föreläsningen hjälper dig att få nya glasögon, så att du kan upptäcka vilka de särskilt begåvade barnen är och kunna erbjuda dem den utbildning de har rätt till. Vilket stöd barnen behöver och vilka pedagogiska strategier som kan få dem att trivas och utvecklas som individer.

  Mona Liljedahl - författare och föreläsare på Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning
  Mona Liljedahl
  Mona är leg. gymnasielärare i svenska och engelska och arbetar som specialpedagog. Hon föreläser på temat särskilt begåvade barn och är författare till boken "Särskilt begåvade barn" (Gothia Fortbildning).

DAG 1 - GEMENSAM efterMIDDAG

 • 14:20 Eftermiddagskaffe

  Fika, mingel och tid att besöka utställningen.

 • 14:50 ÅRETS FÖRSKOLEKRAFT

  Vi vill lyfta de goda krafter som finns i förskolans värld och därför utse Årets Förskolekraft. Du kan hjälpa oss genom att nominera en person som gör det där lilla extra för att inspirera, utmana och utveckla med varje barns bästa förskola i fokus.

  Läs mer om priset och hur nomineringen går till här: Årets Förskolekraft 2021

 • 15.10 Grej of the day i förskolan

  Grej of the day är en av de senaste årens mest uppskattade undervisningsinnovationer. Upphovsmannen Micke Hermansson tar nu tillsammans med Maria Heimer nästa steg och vänder sig till förskolan. Men fungerar det? Självklart! Detta arbetssätt är högaktuellt i ljuset av barns nyfikenhet och vilja att höra ”kunskapshistorier” samt styrdokumentens skrivningar om undervisning som komplement till omsorgen.

  Metoden eggar barnen att lära sig om allt från geparder till Astrid Lindgren. Effekten blir att barn glatt diskuterar ”svåra” ämnen vilket resulterar i ökad vetgirighet. Med Grej of the day vill föreläsarna inspirera och dela med sig av praktiska idéer för att stärka barnens lärlust.

  Micke Hermansson - föreläsare på Gothia Fortbildning | © Anders Andersson
  Micke Hermansson
  Micke är lärare, läromedelsförfattare, föreläsare och inspiratör, utsedd till ”Årets lärare” av Handelskammaren 2015.
  Maria Heimer - Gothia Fortbildning
  Maria Heimer
  Maria är skolbibliotekarie, författare och föreläsare. Hon har tidigare arbetat som utvecklingspedagog och läromedelsutvecklare.
 • 16:00 Avslutning dag 1

  Tack för idag och välkommen åter i morgon!

DAG 2 - fredag 12 FEBRUARI

DAG 2 - SPÅR: REKTOR

 • 09:00 FÖRDJUPNING: Förskolans uppdrag och juridik utifrån likvärdighet och det kompensatoriska uppdraget

  Enligt skollagen ska utbildningen oavsett var den anordnas ha en likvärdigt hög kvalitet. Trots det visar Skolinspektionens granskningar att det finns stora kvalitetsskillnader mellan förskolorna i landet.

  Strävan efter likvärdighet är en grundpelare i skollag och läroplan och aktualiseras i samband med frågor om särskilt stöd, systematiskt kvalitetsarbete och resursfördelning. Likvärdighetsperspektivet är också relevant när det gäller förskolans förutsättningar som tillgången på legitimerade förskollärare och barngruppsstorlek. Föreläsning blandas med praktiska exempel och case från förskolans vardag.

  Vi bryter för förmiddagskaffe.

  Helene Roslund - föreläsare på Gothia Fortbildning | © Anders Andersson
  Helene Roslund
  Helene har arbetat med förskole- och skoljuridik i 20 år, först som undervisningsråd på Skolverket och Skolinspektionen, därefter som jurist och chef i förskole- och skolförvaltning. Hon är också författare till boken "Förskolan - uppdrag och juridik" (Studentlitteratur).
 • 11:30 Lunch

  Anmäl eventuella allergier i god tid till Barbro Lundborg:
  Mejl: anmalan@gothiafortbildning.se
  Telefon: 08-462 26 70

  BARBRO LUNDBORG
  Administratör, kurs och konferens.
 • 12:40 Ett hållbart och resilient ledarskap

  Efter en svår period blir våra värderingar, principer och vår människosyn tydligare för oss. Att enskilt och gemensamt reflektera över hur vi går i så kallad värderad riktning skapar gemenskap, tillit och meningsfullhet vilket kan främja psykologisk trygghet på arbetsplatsen. Likaså blir kunskap om hur man bygger upp sin resiliens, det vill säga förmågan att ta hand om oss själva och andras återhämtning i vardagslivet i samband med ansträngande tider som till exempel den vi erfarit i och med covid-19, mer relevant än någonsin.

  Föreläsningen ger dig ingångar till ökad klarsynthet och medvetenhet om hur du kan välja hållbara och resilienta beteenden.

  Vi avslutar med en bensträckare kl.13:30.

  Agnes Mellstrand - föreläsare på Gothia Fortbildning
  Agnes Mellstrand
  Leg. psykolog (KBT), organisationskonsult, föreläsare, handledare och diplomerad mindfulnessinstruktör. Med sin kliniska erfarenhet från psykiatrin och stressrehabiliteringen delar Agnes med sig av sitt kunnande för att åstadkomma hållbara och positiva beteendeförändringar.
 • 13:40 Kollegialt lärande leder till pedagogisk utveckling

  Kollegialt lärande lyfts fram som en viktig byggsten för att uppnå hög kvalitet i utbildningen och undervisningen och har nästan blivit ett modeord. För många är det självklart att det bara kan leda till något positivt. Men för att det kollegiala lärandet ska leda till pedagogisk utveckling krävs en organisation som möjliggör detta med en nyfikenhet och en vilja att granska och problematisera både den egna och kollegors undervisning.

  För den som ska leda dessa processer behöver det finnas en nyfikenhet och höga förväntningar i en "vänlighetens atmosfär". Förutsättningar ser olika ut och kollegialt lärande behöver därför vara och organiseras olika innehållsmässigt vilket också kommer att beskrivas i föreläsningen.

  Karin Alnervik - föreläsare på Gothia Fortbildning
  Karin Alnervik
  Lektor i pedagogik vid institutionen för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap, Örebro universitet. Ett av hennes forskningsintressen rör rektorn som pedagogisk ledare och att driva pedagogisk utveckling tillsammans med kollegor.

DAG 2 - SPÅR: FÖRSKOLLÄRARE

 • 09:00 FÖRDJUPNING: Kvalitetskultur genom kollegialt lärande

  Vi vill alla skapa en kvalitetskultur och lärande kultur inom förskolan. Vi vet betydelsen av kollegialt lärande för att komma dit, men hur ska det organiseras? Föreläsningen ger exempel på modeller och metoder för att ”göra varandra bättre” från co-coachning till spegling och observationer. Hur kan man organisera möten inom förskolan för att på ett systematiskt sätt dela med sig av sina erfarenheter? Vilka frågor leder till mest eftertanke? Hur tar man vara på varandras styrkor? Har vi en gemensam bild av vad vi menar med ”kvalitet”?

  Vi bryter för förmiddagskaffe.

  John Steinberg - författare på Gothia Fortbildning
  John Steinberg
  John är fil.dr i pedagogik och har arbetat som universitetslektor och rektor i förskolan, särskolan och grundskolan. Han är författare till ett 50-tal böcker om lärande, ledarskap, värderingar och kommunikation och är djupt engagerad i frågor och metoder för att främja pedagogisk kvalitet.
 • 11:30 Lunch

  Anmäl eventuella allergier i god tid till Barbro Lundborg:
  Mejl: anmalan@gothiafortbildning.se
  Telefon: 08-462 26 70

  BARBRO LUNDBORG
  Administratör, kurs och konferens.
 • 12:40 Möta barn som har svårt att navigera

  I varje förskola finns barn med ojämna förmågor. Många situationer i förskolan kan ställa krav som dessa barn inte har färdigheter för att hantera. För att vi ska kunna kravanpassa olika situationer, kompensera för de färdighetsbrister barnet har och hjälpa barnet att träna och utvecklas, behöver vi förstå de bakomliggande orsakerna till själva beteendet, det vill säga vi behöver kartlägga de färdighetsbrister som finns under ytan.

  I denna föreläsning kommer du få ta del av verktyg som skapar förståelse för barnets svårigheter. Den vill också ge idéer om förhållningssätt och strategier som har betydelse för att barnen ska må bra och utvecklas positivt.

  Vi avslutar med en bensträckare kl.13:30.

  Anna Sjölund - författare och föreläsare på Gothia Fortbildning
  Anna Sjölund
  Anna är beteendevetare, handledare och grundutbildad psykoterapeut i KBT med fördjupning i neuropsykiatri. Hon har arbetat med barn, unga och vuxna med ojämna förmågor i 30 år. Tillsammans med Lena W Henrikson har Anna skrivit boken "Förskolekompassen" (Gothia Fortbildning).
 • 13:40 Demokrati med läsning som grepp

  För att kunna verka i ett demokratiskt samhälle är det viktigt att ha ett rikt språk, förstå vad man läser och kunna uttrycka sig. Barn omges, precis som vuxna, av ett stort informationsflöde. Att kunna söka och kritiskt värdera information är en nödvändighet och rättighet för att kunna verka i ett demokratiskt samhälle. Vi behöver därför tidigt ge barn möjlighet att tillsammans med trygga vuxna titta närmare på olika medier, söka ny kunskap och grundlägga ett kritiskt förhållningssätt på ett lekfullt sätt.

  Högläsning är betydelsefullt för barns språkutveckling och vi kan kompensera barns olika språkliga förutsättningar genom att använda högläsning i förskolans demokratiarbete. Så hur kan vi med utgångspunkt från högläsning ge barnen förutsättningar att med tiden kunna söka och kritiskt granska information? Det får du svar på under den här föreläsningen.

  Maria Heimer - författare och föreläsare på Gothia Fortbildning | © Mats Schold
  Maria Heimer
  Maria är skolbibliotekarie, författare och föreläsare. Hon har tidigare arbetat som utvecklingspedagog och läromedelsutvecklare. Maria Heimer är författare till bland annat "Högläsning i förskolan" och "Källkritiskt förhållningssätt i förskolan" (Gothia Fortbildning).

DAG 2 - GEMENSAM EFTERMIDDAG

 • 14:40 Eftermiddagskaffe

  Fika, mingel och tid att besöka utställningen.

 • 15:10 Ta det som en man

  Hampus Nessvold gör i denna föreläsning en personlig och rolig djupdykning i sig själv och mansrollen. En tankeväckande föreläsning som inte bara ifrågasätter dagens samhällsnormer, den destruktiva och begränsande mansrollen utan också uppmuntrar pojkar och män att ta ansvar och vara del i kampen.

  En föreläsning som trots högst allvarligt budskap framförs med gränslös humor och självironi samt öppnar upp för samtal mellan unga och vuxna. Viktig för alla som är eller känner en man.

  Hampus Nessvold - föreläsare på Gothia Fortbildning | © Morgan Norman
  Hampus Nessvold
  Hampus Nessvold har beskrivits som en multitalang och upplevs orädd med ett unikt sätt att blanda allvar med gränslös humor. 2017 släppte han boken "Ta det som en man" (Bonnier Carlsen) tillsammans med sitt debutalbum "Be a Man". I februari 2019 debuterade han med scenföreställningen "Ta det som en man" och är just nu aktuell med sin nya bok "Säg att du älskar mig".
 • 16:10 Konferensen avslutas

  Stort tack för den här gången och varmt välkommer åter!

talare på förskoledagarna 2021

Läs mer om föreläsarna på Förskoledagarna 2021 nedan. Och varmt välkommen!

Malin Malmström - Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning

Malin Malmström är affärsområdeschef, förläggare och chefredaktör för Förskoletidningen på Gothia Fortbildning. Malin är leg. förskollärare med mångårig erfarenhet av arbete som förskolechef.

Affärsområdeschef, förläggare och chefredaktör Malin Malmström

Anna Tornberg - föreläsare på Gothia Fortbildning

Anna Tornberg arbetar sedan 2003 som utredare med fokus på förskolefrågor och utbildningspolitiska frågor, nu på SKR och tidigare på Lärarförbundet. Hon har även bakgrund som leg. förskollärare.

Utredare med fokus på förskolefrågor Anna Tornberg

Sven Persson - föreläsare på Gothia Fortbildning

Sven Persson är professor i pedagogik vid institutionen Skolutveckling och ledarskap (SOL) vid Malmö universitet. Hans främsta forskningsintresse rör förskola och förskoleklass och de yngre barnens lärande och utbildning.

Professor i pedagogik Sven Persson

Micke Hermansson - föreläsare på Gothia Fortbildning | © Anders Andersson

Micke Hermansson är lärare, läromedelsförfattare, föreläsare och inspiratör, utsedd till ”Årets lärare” av Handelskammaren 2015.

Foto av Anders Andersson.

Lärare, läromedelsförfattare, föreläsare och inspiratör Micke Hermansson

Maria Heimer - författare och föreläsare på Gothia Fortbildning | © Mats Schold

Maria Heimer är skolbibliotekarie, föreläsare och författare till ett flertal böcker på Gothia Fortbildning. Hon har tidigare arbetat som utvecklingspedagog och läromedelsutvecklare.

Foto av Mats Schold.

Skolbibliotekarie, författare och föreläsare Maria Heimer

Hampus Nessvold - föreläsare på Gothia Fortbildning | © Morgan Norman

Hampus Nessvold har beskrivits som en multitalang och upplevs orädd med ett unikt sätt att blanda allvar med gränslös humor. 2017 släppte han boken "Ta det som en man" (Bonnier Carlsen) tillsammans med sitt debutalbum "Be a Man". I februari 2019 debuterade han med scenföreställningen "Ta det som en man" och är just nu aktuell med sin nya bok "Säg att du älskar mig".

Foto av Morgan Norman.

Inspiratör, författare, radioprofil, skådespelare och artist Hampus Nessvold

Majja Neverland - föreläsare på Gothia Fortbildning

Majja Neverland är utvecklingsledare, Västerås stad. Hon har arbetat med utvecklingsfrågor inom förskola sedan slutet av 1990-talet i flera små kommuner innan hon kom till Västerås 2009.

Utvecklingsledare Majja Neverland

Ingela Sahlin - föreläsare på Gothia Fortbildning

Ingela Sahlin Rektor för två förskolor i Västerås stad. Ingela har arbetat inom förskolans värld i hela sitt yrkesliv både som förskollärare och chef inom kommunal och privat verksamhet.

Rektor Ingela Sahlin

Jakob Carlander - författare och föreläsare på Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning

Jakob Carlander är leg. psykoterapeut som arbetar vid egen mottagning. Jakob har skrivit ett flertal böcker om bemötande, till exempel "Möta människor med rättshaveristiskt beteende" tillsammans med Andreas Wedeen och "Utmanande samtal" (båda på Gothia Fortbildning).

Leg. psykoterapeut Jakob Carlander

Karin Alnervik - föreläsare på Gothia Fortbildning

Karin Alnervik är lektor i pedagogik vid institutionen för Humaniora, utbildning och Samhällsvetenskap, Örebro universitet. Ett av hennes forskningsintressen rör rektorn som pedagogisk ledare och att driva pedagogisk utveckling tillsammans med kollegor.

Lektor i pedagogik Karin Alnervik

Mona Liljedahl - författare och föreläsare på Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning

Mona Liljedahl är leg. gymnasielärare i svenska och engelska och arbetar som specialpedagog. Hon föreläser på temat särskilt begåvade barn och är författare till boken "Särskilt begåvade barn" (Gothia Fortbildning).

Foto av Marcus Gustafsson, Berling Media.

Leg. gymnasielärare, författare och föreläsare Mona Liljedahl

Helene Roslund - föreläsare på Gothia Fortbildning | © Anders Andersson

Helene Roslund har arbetat med förskole- och skoljuridik i 20 år, först som undervisningsråd på Skolverket och Skolinspektionen, därefter som jurist och chef i förskole- och skolförvaltning. Hon är också författare till boken "Förskolan - uppdrag och juridik" (Studentlitteratur).

Foto av Anders Andersson.

Jurist Helene Roslund

Agnes Mellstrand - föreläsare på Gothia Fortbildning

Agnes MellstrandLeg. psykolog (KBT), organisationskonsult, föreläsare, handledare och diplomerad mindfulnessinstruktör. Med sin kliniska erfarenhet från psykiatrin och stressrehabiliteringen delar Agnes med sig av sitt kunnande för att åstadkomma hållbara och positiva beteendeförändringar.

Leg. psykolog (KBT), organisationskonsult, föreläsare och handledare mm. Agnes Mellstrand

John Steinberg - författare på Gothia Fortbildning

John Steinberg är fil.dr i pedagogik och har arbetat som universitetslektor och rektor i förskolan, särskolan och grundskolan. Han är författare till ett 50-tal böcker om lärande, ledarskap, värderingar och kommunikation och är djupt engagerad i frågor och metoder för att främja pedagogisk kvalitet.

Mer om böcker och kurser med John Steinberg.

Fil.dr i pedagogik John Steinberg

Anna Sjölund - författare och föreläsare på Gothia Fortbildning

Anna Sjölund är beteendevetare, handledare och grundutbildad psykoterapeut i KBT med fördjupning i neuropsykiatri. Hon har arbetat med barn, unga och vuxna med ojämna förmågor i 30 år. Tillsammans med Lena W Henrikson har Anna skrivit boken "Förskolekompassen" (Gothia Fortbildning).

Beteendevetare, handledare och grundutbildad psykoterapeut i KBT Anna Sjölund


Säkra din plats idag!

Klicka på Boka här högst upp på sidan för att anmäla dig och dina kollegor. Välkommen!

Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura efter konferensen. Kostnadsfri avbokning fram till 30 dagar innan konferensen. Därefter fullt pris. Anmälan är bindande men ej personlig. Gothia Fortbildning förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälningar, dock senast 30 dagar innan.