BISTÅNDSHANDLÄGGAREN I FOKUS

Konferens för nyckelspelare i äldreomsorgen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Konferensen Biståndshandläggaren i fokus

Nyckelspelare i äldreomsorgen
Välkommen till en konferens utvecklad i dialog med dig som är biståndshandläggare inom äldreomsorgen. Vi ger dig verktyg för att med ökad trygghet utreda behov, fatta rättssäkra beslut och nå en samsyn i dialogen med såväl äldre som anhöriga.


Den här konferensen genomfördes senast i april 2020 som en webbkonferens. Håll dig uppdaterad via nyhetsbrevet om kommande konferenser och annat som är aktuellt för dig i äldreomsorgen.

Du som är nyfiken kan läsa mer längre ner om programmet och föreläsarna från konferensen 2020. Välkommen åter!


Deltagarröster från 2019:
»Omväxlande, aktuellt och intressant.«
»Inspirerande och givande föreläsningar, framförallt när rättsfall och juridik framlyses. Samt anhörigperspektivet.«
»Bra mix av föreläsare och bra planerade pauser.«
»Intressanta föreläsningar som kompletterade varandra.«


Gör din röst hörd!
Både före, under och efter konferensen möts vi på sociala medier! Gör din röst hörd och var med i dialogen: #biståndshandläggaren


FAKTA

Konferensen Biståndshandläggaren i fokus genomfördes senast i april 2020 som en webbkonferens. Välkommen åter vid nästa tillfälle!

Frågor?
Kontakta Barbro:
anmalan@gothiafortbildning.se
tel: 08-4622670


Vill du ställa ut på Biståndshandläggaren i fokus? Välkommen att kontakta Karin Westlund: karin.westlund@gothiafortbildning.se
Tel: 070-8127072


Program på konferensen Biståndshandläggaren i fokus 2020

Om du är nyfiken kan du läsa mer om programmet nedan från april 2020. Och varmt välkommen åter!

 • 09:25 Välkomna!

  Ulrika Beck-Friis, chefredaktör för Tidningen Äldreomsorg, hälsade välkommen.

  Ulrika Beck-Friis - Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning
  ULRIKA BECK-FRIIS
  Chefredaktör Tidningen Äldreomsorg.
 • 09:30 Kunskap om kognition

  Du som biståndshandläggare är central för att äldre som drabbas av demens och kognitiva sjukdomar får rätt stöd i vardagen. Förutsättningen för en personcentrerad omsorg är ett teamarbete med andra professioner. Föreläsningen gav ökad kunskap om de olika symtomen vid demens, hur behoven av stöd skiljer sig åt och bästa möjliga bemötande. Vi fick också ny insikt om varför kognitiv sjukdom är på väg att ersätta demens som samlingsnamn för olika tillstånd som påverkar hjärnan.

  Beata Terzis - Gothia Fortbildning
  Beata Terzis
  Beata Terzis är med dr och sakkunnig inom demens och kognition inom Frösunda Omsorg. Hon har tidigare varit chefpsykolog och enhetschef vid Minnesmottagningen, Dalens sjukhus, Stockholm.
 • 10:10 PRAKTIKFALL: Tvärprofessionella team vinnande arbetsmodell

  Njurunda utanför Sundsvall har genom ett tvärprofessionellt arbete skapat tryggare brukare, ökat arbetsglädjen hos personalen och förbättrat ekonomin. I teamen ingår biståndshandläggare, undersköterskor, vårdbiträden, arbetsterapeuter, distrikt- och sjuksköterskor, fysioterapeuter samt enhetschefer. Målet är ett nära och tillitsbaserat samarbete kring brukaren för att komma bort från stuprörstänket och utnyttja varandras kompetenser.

  Kristina Nordin - föreläsare hos Gothia Fortbildning
  Kristina Nordin
  Beteendevetare och biståndshandläggare i Njurunda
  Helena Berg - föreläsare hos Gothia Fortbildning
  Helena Berg
  Beteendevetare och enhetschef i Njurunda hemtjänst.
 • 11:00 Ta hjälp av aktuell rättspraxis

  Lagstiftning och vägledande domar lägger grunden för en rättssäker handledning. Den här föreläsningen gav oss en uppdatering av vägledande juridiska frågeställningar och en genomgång av:

  • Aktuella domar och prejudikat.
  • JO-beslut inom området som du kan applicera direkt i ditt dagliga arbete.
  • Verktyg och råd att använda i vardagen.
  Katarina Lindblad - Gothia Fortbildning
  Katarina Lindblad
  Katarina Lindblad driver Lindblad Juristbyrå AB, som främst är inriktad på förvaltnings- och socialrätt. Katarina har en bakgrund som chefoch handläggare inom socialtjänsten.
 • 12:00 Lunch

  Vi pausade konferensen för lunch.

 • 13:00 Äldres psykiska ohälsa - om psykologi, bemötande och förhållningssätt

  Att bli äldre är en utvecklingsfas som ofta innebär psykologiska utmaningar kopplade till ensamhet och viljan att fortsätta vara behövd. Personer med tidigare uttalad psykologisk sårbarhet blir ännu mer sårbara, medan andra för första gången i sitt liv kan drabbas av psykisk ohälsa.

  Mötet med dessa personer kan vara komplexa och skapa osäkerhet. Den här föreläsningen gick igenom grunderna kring hur vi kan förstå några av de vanligaste psykiatriska tillstånden och fokuserade på bemötande och förhållningssätt. Ökad kunskap och konkreta verktyg.

  Agnes Mellstrand - föreläsare hos Gothia Fortbildning
  Agnes Mellstrand
  Leg. psykolog, organisationskonsult, handledare och diplomerad mindfulnessinstruktör. Agnes arbetar i egen verksamhet med klinisk behandling, handledning och utbildning i bemötande vid psykisk ohälsa, stresshantering och hållbart arbetsliv.
 • 13:45 Pausgympa & kaffe

  Fika och rörelse!

 • 14:15 Utmanande samtal

  Biståndshandläggare möter ofta såväl äldre som anhöriga utan kunskap om eller förståelse för lagstiftning och handläggning. De kan ha starka krav, vara påstridiga och visa stor misstänksamhet. Dessa möten kan vara både utmanande och ställa orimliga krav på dig som myndighetsutövare.

  I den här föreläsningen fick vi ny kunskap om bemötande och möjligheter att nå ett samarbete. Vi fick också strategier för ett förhållningssätt som underlättar ett hållbart yrkesliv.

  Jakob Carlander - Gothia Fortbildning
  Jakob Carlander
  Jakob Carlander är leg. psykoterapeut, handledare och författare. Han är bland annat en av författarna till boken Möta människor med rättshaveristiskt beteende och aktuell med boken Utmanande samtal – handbok för chefer (Gothia Fortbildning).
 • 15:05 Konferensen avslutades

  Tack för den här gången och välkommen åter!

Talare på konferensen Biståndshandläggaren i fokus 2020

Talare på konferensen i april 2020. Välkommen åter!

Beata Terzis - Gothia Fortbildning

Beata Terzis är med dr och sakkunnig inom demens och kognition inom Frösunda Omsorg. Hon har tidigare varit chefpsykolog och enhetschef vid Minnesmottagningen, Dalens sjukhus, Stockholm.

Med dr och sakkunnig inom demens och kognition Beata Terzis

Kristina Nordin - föreläsare hos Gothia Fortbildning

Beteendevetare och biståndshandläggare i Njurunda.

Beteendevetare och biståndshandläggare Kristina Nordin

Helena Berg - föreläsare hos Gothia Fortbildning

Beteendevetare och enhetschef i Njurunda hemtjänst.

Beteendevetare och enhetschef Helena Berg

Katarina Lindblad - Gothia Fortbildning

Driver Lindblad Juristbyrå AB, som främst är inriktad på förvaltnings- och socialrätt. Katarina har en bakgrund som chef och handläggare inom socialtjänsten.

Socionom och jurist Katarina Lindblad

Agnes Mellstrand - föreläsare hos Gothia Fortbildning

Leg. psykolog, organisationskonsult, handledare och diplomerad mindfulnessinstruktör. Hon arbetar i egen verksamhet med klinisk behandling, handledning och utbildning i bemötande vid psykisk ohälsa, stresshantering och hållbart arbetsliv.

Leg. psykolog, organisationskonsult och handledare mm. Agnes Mellstrand

Jakob Carlander - Gothia Fortbildning

Leg. psykoterapeut, handledare och författare. Han är bland annat en av författarna till boken Möta människor med rättshaveristiskt beteende och aktuell med boken Utmanande samtal – handbok för chefer (Gothia Fortbildning).

Leg. psykoterapeut, handledare och författare Jakob Carlander


Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura efter konferensen. Kostnadsfri avbokning fram till 30 dagar innan konferensen. Därefter fullt pris. Anmälan är bindande men ej personlig. Gothia Fortbildning förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälningar, dock senast 30 dagar innan.