Konferens
Nyhet

Biståndshandläggaren i fokus 2020 - Konferens

Livesänd webbkonferens för nyckelspelare i äldreomsorgen

Nu som livesänd webbkonferens

Vi hade sett fram emot att träffas, men på grund av coronaepidemin har vi beslutat att köra konferensen digitalt istället. Detta eftersom vi vill garantera hälsa och trygghet för dig, övriga deltagare och våra föreläsare. 

Illustration på dator - symbol för webbkurser, Gothia FortbildningInnehållet blir detsamma men tiderna är anpassade efter det digitala formatet. Du har under dagen också möjlighet att ställa frågor till föreläsare och andra deltagare.

Fokus ligger på ökad kunskap för ett professionellt bemötande för dig i din roll som myndighetsutövare.

Du får en fördjupning i några av de mest komplexa frågorna:

 • Vägledande domar för en rättssäker handledning
 • Förhållningssätt vid psykisk ohälsa hos äldre
 • Bemöta och utreda vid demens och kognitiv svikt
 • Utmanande samtal

Webbkonferensen kostar endast 1900 kronor exkl. moms per person, jämfört med det ursprungliga ordinarie priset 4690 kronor. I avgiften ingår även föreläsarnas presentationer, som vi mejlar ut efter konferensen. 

Både föreläsarna och vi ser fram emot den 24 april - och hoppas på din medverkan.


Deltagarröster från 2019:
»Omväxlande, aktuellt och intressant.«
»Inspirerande och givande föreläsningar, framförallt när rättsfall och juridik framlyses. Samt anhörigperspektivet.«
»Bra mix av föreläsare och bra planerade pauser.«
»Intressanta föreläsningar som kompletterade varandra.«


Gör din röst hörd!
Både före, under och efter konferensen möts vi på sociala medier! Gör din röst hörd och var med i dialogen: #biståndshandläggaren


FAKTA

Datum: 24 april 2020

Den livesända konferensen startar kl. 09:25.

Program:
Ladda ner programmet som pdf här.

Pris: 1900 kr per person exkl. moms. 

Frågor?
Kontakta Barbro och Tove:
anmalan@gothiafortbildning.se
tel: 08-4622670

Program på konferensen Biståndshandläggaren i fokus 2020

 • 09:25 Välkomna!

  Ulrika Beck-Friis, chefredaktör för Tidningen Äldreomsorg, hälsar välkommen.

  Ulrika Beck-Friis - Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning
  ULRIKA BECK-FRIIS
  Chefredaktör Tidningen Äldreomsorg.
 • 09:30 Kunskap är nyckel till förståelse

  Du som biståndshandläggare är central för att äldre som drabbas av demens och kognitiva sjukdomar får rätt stöd i vardagen. Förutsättningen för en personcentrerad omsorg är ett teamarbete med andra professioner. Föreläsningen ger dig ökad kunskap om de olika symtomen vid demens, hur behoven av stöd skiljer sig åt och bästa möjliga bemötande. Du får också ny insikt om varför kognitiv sjukdom är på väg att ersätta demens som samlingsnamn för olika tillstånd som påverkar hjärnan.

  Vi avslutar med en bensträckare kl.10:05.

  Petra Tegman - föreläsare på Gothia Fortbildning | © Åsa Liffner
  Petra Tegman
  Bitr. verksamhetschef Silviahemmet, leg. sjuksköterska, distriktssköterska och specialist- sjuksköterska i palliativ vård och demensvård. Medförfattare till boken Palliativ vård vid demens (Gothia Fortbildning).
 • 10:10 PRAKTIKFALL: Tvärprofessionella team vinnande arbetsmodell

  Njurunda utanför Sundsvall har genom ett tvärprofessionellt arbete skapat tryggare brukare, ökat arbetsglädjen hos personalen och förbättrat ekonomin. I teamen ingår biståndshandläggare, undersköterskor, vårdbiträden, arbetsterapeuter, distrikt- och sjuksköterskor, fysioterapeuter samt enhetschefer. Målet är ett nära och tillitsbaserat samarbete kring brukaren för att komma bort från stuprörstänket och utnyttja varandras kompetenser.

  Vi avslutar med en bensträckare kl.10:50.

  Kristina Nordin - föreläsare hos Gothia Fortbildning
  Kristina Nordin
  Beteendevetare och biståndshandläggare i Njurunda
  Helena Berg - föreläsare hos Gothia Fortbildning
  Helena Berg
  Beteendevetare och enhetschef i Njurunda hemtjänst.
 • 11:00 Ta hjälp av aktuell rättspraxis

  Lagstiftning och vägledande domar lägger grunden för en rättssäker handledning. Den här föreläsningen ger dig en uppdatering av vägledande juridiska frågeställningar och en genomgång av:

  • Aktuella domar och prejudikat
  • JO-beslut inom området som du kan applicera direkt i ditt dagliga arbete.
  • Verktyg och råd att använda i vardagen
  Katarina Lindblad - Gothia Fortbildning
  Katarina Lindblad
  Katarina Lindblad driver Lindblad Juristbyrå AB, som främst är inriktad på förvaltnings- och socialrätt. Katarina har en bakgrund som chefoch handläggare inom socialtjänsten.
 • 12:00 Lunch

  Vi pausar konferensen för lunch.

 • 13:00 Äldres psykiska ohälsa - om psykologi, bemötande och förhållningssätt

  Att bli äldre är en utvecklingsfas som ofta innebär psykologiska utmaningar kopplade till ensamhet och viljan att fortsätta vara behövd. Personer med tidigare uttalad psykologisk sårbarhet blir ännu mer sårbara, medan andra för första gången i sitt liv kan drabbas av psykisk ohälsa.

  Mötet med dessa personer kan vara komplexa och skapa osäkerhet. Den här föreläsningen går igenom grunderna kring hur vi kan förstå några av de vanligaste psykiatriska tillstånden och fokuserar på bemötande och förhållningssätt. Du får ökad kunskap och konkreta verktyg.

  Agnes Mellstrand - föreläsare hos Gothia Fortbildning
  Agnes Mellstrand
  Leg. psykolog, organisationskonsult, handledare och diplomerad mindfulnessinstruktör. Agnes arbetar i egen verksamhet med klinisk behandling, handledning och utbildning i bemötande vid psykisk ohälsa, stresshantering och hållbart arbetsliv.
 • 13:45 Pausgympa & kaffe

  Fika och rörelse!

 • 14:15 Utmanande samtal

  Biståndshandläggare möter ofta såväl äldre som anhöriga utan kunskap om eller förståelse för lagstiftning och handläggning. De kan ha starka krav, vara påstridiga och visa stor misstänksamhet. Dessa möten kan vara både utmanande och ställa orimliga krav på dig som myndighetsutövare.

  I den här föreläsningen får du ny kunskap om bemötande och möjligheter att nå ett samarbete. Du får också strategier för ett förhållningssätt som underlättar ett hållbart yrkesliv.

  Jakob Carlander - Gothia Fortbildning
  Jakob Carlander
  Jakob Carlander är leg. psykoterapeut, handledare och författare. Han är bland annat en av författarna till boken Möta människor med rättshaveristiskt beteende och aktuell med boken Utmanande samtal – handbok för chefer (Gothia Fortbildning).
 • 15:05 Konferensen avslutas

  Tack för den här gången och välkommen åter!

Talare på konferensen Biståndshandläggaren i fokus 2020

Petra Tegman - föreläsare på Gothia Fortbildning | © Åsa Liffner

Bitr. verksamhetschef Silviahemmet, leg. sjuksköterska, distriktssköterska och specialistsjuksköterska i palliativ vård och demensvård. Medförfattare till boken Palliativ vård vid demens (Gothia Fortbildning).

Foto av Åsa Liffner.

Bitr. verksamhetschef Silviahemmet Petra Tegman

Kristina Nordin - föreläsare hos Gothia Fortbildning

Beteendevetare och biståndshandläggare i Njurunda.

Beteendevetare och biståndshandläggare Kristina Nordin

Helena Berg - föreläsare hos Gothia Fortbildning

Beteendevetare och enhetschef i Njurunda hemtjänst.

Beteendevetare och enhetschef Helena Berg

Katarina Lindblad - Gothia Fortbildning

Driver Lindblad Juristbyrå AB, som främst är inriktad på förvaltnings- och socialrätt. Katarina har en bakgrund som chef och handläggare inom socialtjänsten.

Socionom och jurist Katarina Lindblad

Agnes Mellstrand - föreläsare hos Gothia Fortbildning

Leg. psykolog, organisationskonsult, handledare och diplomerad mindfulnessinstruktör. Hon arbetar i egen verksamhet med klinisk behandling, handledning och utbildning i bemötande vid psykisk ohälsa, stresshantering och hållbart arbetsliv.

Leg. psykolog, organisationskonsult och handledare mm. Agnes Mellstrand

Jakob Carlander - Gothia Fortbildning

Leg. psykoterapeut, handledare och författare. Han är bland annat en av författarna till boken Möta människor med rättshaveristiskt beteende och aktuell med boken Utmanande samtal – handbok för chefer (Gothia Fortbildning).

Leg. psykoterapeut, handledare och författare Jakob Carlander


Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura efter konferensen. Anmälan är bindande men ej personlig. Vid avbokning senast 30 dagar före konferensen debiteras 500 kr. Därefter fullt pris. Gothia Fortbildning förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälningar, dock senast 30 dagar innan.