Konferens

Barnhälsovård i fokus 2020 - Konferens

Livesänd webbkonferens för dig som arbetar inom BHV

Konferensen Barnhälsovård i fokus 2020

Årets Barnhälsovård i fokus blir digital!

Att kommunicera med föräldrar, att stötta och stärka dem i föräldraskapet och kanske även inspirera dem till förändrade rutiner och levnadsvanor kan ibland vara svårt och kräver både kunskap och erfarenhet.

På vår årliga konferens Barnhälsovård i fokus får du inspiration, kunskap och praktiska metoder som du kan använda direkt i din arbetsvardag. Både i dina samtal med föräldrarna och för att ladda dig själv med ny kunskap om de yngre barnens hälsa och välbefinnande.

Årets konferens kommer att genomföras som en livesänd webbkonferens.

Konferensen Barnhälsovård i fokus tar upp:

 • Funktionell förstoppning – vanligare än du tror
 • Att förebygga övervikt och fetma hos barn
 • Hur du kan bemöta föräldrar med problematisk oro
 • Sömnsamtal med båda föräldrarna för hållbar förändring
 • Den lilla hjärnans utveckling

Välkommen med din anmälan!


Deltagarröster från 2019
»Vilken inspirerande dag.«
»Alltid varit jättenöjd med den här konferensen.«


Praktisk information om konferensen
Konferensen kommer att genomföras digitalt, livesänd. Under konferensen kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor till föreläsare och moderator. Du kommer att få inloggningsuppgifter via mejl i god tid innan konferensen. Deltagarplatsen är individuell och avser en deltagare.


FAKTA

Ladda ner programmet som pdf här.

Programmet till konferensen Barnhälsovård i fokus 2020

Datum: 6 november 2020

Plats: Livesänd konferens via din dator, mobil eller läsplatta.

Pris: 2990 kr per person exkl. moms.

Frågor?
Kontakta Barbro:
anmalan@gothiafortbildning.se
08-4622670


Program på konferensen Barnhälsovård i fokus 2020

Läs mer om programmet nedan, och varmt välkommen med din anmälan!

 • 09:30 Välkommen!


   

  Konferensens moderator Ulrika Svea Nygren inleder dagen.

  Ulrika Svea Nygren - föreläsare på Gothia Fortbildning
  Ulrika Svea Nygren
  Ulrika Svea Nygren är vårdutvecklare vid Barnhälsovården Sörmland och doktorand vid Uppsala universitet. Hennes forskning handlar om teamarbete inom barnhälsovården. Hon har även arbetat på Socialstyrelsen med bland annat "Vägledning för barnhälsovården" och "Barn som far illa eller riskerar att fara illa".
 • 09:40 Funktionell förstoppning – mycket vanligare än du tror!

  Funktionell förstoppning bland barn har de senaste åren ökat dramatiskt. Vad beror det på och hur hjälper vi barnen och deras familjer bäst? Visste du att barn som kissar på sig antagligen även är förstoppade och om tarmen behandlas så minskar eller slutar problemen från urinvägarna?

  I denna föreläsning guidas du genom aktuell forskning kopplat till de problem som du som BHV-sköterska ställs inför. Du får också ett strukturerat sätt att jobba med förstoppningsproblematik i alla dess former.

  Vi avslutar med en bensträckare kl.10:30.

  Malin Borgström - föreläsare på Gothia Fortbildning
  Malin Borgström
  Malin Borgström är barnsjuksköterska, urotarmterapeut och doktorand som forskar om förstoppning och nattväta. I sin forskning vill hon bland annat ta reda på om förstoppning påverkar förekomsten av sängvätning samt undersöka om förstalinjens råd hjälper.
 • 10:40 Hur förebygger vi övervikt och fetma hos barn?

  Övervikt och fetma hos barn är ett folkhälsoproblem såväl globalt som i Sverige. Goda levnadsvanor grundläggs tidigt i livet och här har barnhälsovården en viktig roll för att stödja familjer till en hälsosam livsstil.

  Aktuell forskning vid Linköpings universitet stärker bilden av att barn behöver fysisk aktivitet tidigt. Redan de första tusen dagarna i livet har betydelse och positivt är att det väldigt snabbt gör skillnad i den åldern. Men hur når vi föräldrarna på bästa sätt? Ett resultat av forskningen är att föräldrarna till 2,5-åringar vid ett flertal BVC-enheter nu ska erbjudas appen Ministop, som innehåller allt från tips på lekar till knep på hur man får barnen att äta upp grönsakerna.

  Marie Löf - föreläsare på Gothia Fortbildning
  Marie Löf
  Professor i näringsfysiologi, Linköpings universitet, har forskat i 20 år kring fysisk aktivitet och nutrition hos barn och gravida och har utvecklat ett flertal digitala interventioner.
  Hanna Henriksson - föreläsare på Gothia Fortbildning
  Hanna Henriksson
  Leg. dietist, forskare, Linköpings universitet och verksamhetsutvecklare, Region Östergötland. Hannas forskningsintresse rör prevention av barnfetma.
 • 11:30 Lunchpaus

  Vi tar en timmes paus för lunch.

 • 12:30 Hur du kan hantera utmanande samtal

  Att bli förälder är på ett naturligt sätt förknippat med oro. För de flesta föräldrar blir denna oro något man kan lära sig av och en hjälp att knyta an till personal på barnhälsovården med trygghet och förtroende. För en mindre grupp föräldrar blir oron mer problematisk och leder till en ovisshet som känns plågsam och stressande. Det kan leda till att föräldern blir kritisk, krävande och misstänksam mot den personal finns där till hjälp och stöd.

  Denna föreläsning handlar om hur du kan bemöta föräldrar som inte kan hantera sin oro på ett konstruktivt sätt.

  Vi avslutar med en bensträckare kl.13:20.

  Jakob Carlander - författare och föreläsare på Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning
  Jakob Carlander
  Jakob Carlander är leg. psykoterapeut och arbetar vid egen mottagning. Han har skrivit ett flertal böcker om bemötande. Med boken Möta människor med rättshaveristiskt beteende, (Gothia Fortbildning) identifierade han och Andreas Wedeen ett dolt samhällsproblem. Nu är han aktuell med boken Utmanande samtal (Gothia Fortbildning).
 • 13:30 Föräldrasamtal och uppföljning för bättre sömn

  Spädbarn och små barn vaknar på nätterna vilket kanleda till både sömnbrist och stor uppgivenhet hos många småbarnsföräldrar. Sömnfrågan är därför ett av de vanligaste problemen som du som arbetar inom barnhälsovården har att hantera.

  Under denna föreläsning får du konkreta råd kring hur du kan hjälpa föräldrar att åstadkomma en situation som för dem blir hanterbar. Ett råd handlar om ett så kallat ”sömnsamtal”, en inbokad tid med båda föräldrarna för samtal och rådgivning angående barnets sömn. Tillsammans planeras sömnrutiner och en struktur för uppföljning.

  Vi avslutar med en bensträckare kl.14:20.

  Veronica Vikström - föreläsare på Gothia Fortbildning
  Veronica Vikström
  Veronica Vikström är leg. psykolog, med lång erfarenhet av psykologarbete inom Mödra- och Barnhälsovården och BUP. Sedan 2007 är hon psykolog på Special-BVC, en enhet som arbetar med barn 0–3 år på Uppsala Akademiska Barnsjukhus.
 • 14:30 Lilla hjärnans utveckling – med och utan digitala verktyg

  Vad händer egentligen i hjärnan när vi lär oss? Hur skiljer sig det lilla barnets hjärna från den äldres?

  Föreläsningen är en forskningsbaserad genomgång av vad som behövs för att stötta hjärnan i olika faser. Sissela presenterar sin egen forskning om utvecklingen av hjärnans kognitiva funktioner och deras förhållande till digitala verktyg, skärmtid och lärande.

  Sissela Nutley - Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning
  Sissela Nutley
  Sissela Nutley har disputerat vid Karolinska Institutet inom kognitiv neurovetenskap med fokus på hjärnans utveckling och formbarhet. Hon är en flitigt anlitad föreläsare inom hjärnans formbarhet, lärande och uppmärksamhet och driver den ideella förening Arts & Hearts – samhällsförändring genom scenkonst.
 • 15:30 Konferensen avslutas

  Tack för den här gången och välkommen åter!

Talare på konferensen Barnhälsovård i fokus 2020

Talare på konferensen 6 november 2020:

Ulrika Svea Nygren - föreläsare på Gothia Fortbildning

Ulrika Svea Nygren är vårdutvecklare vid Barnhälsovården Sörmland och doktorand vid Uppsala universitet. Hennes forskning handlar om teamarbete inom barnhälsovården. Hon har även arbetat på Socialstyrelsen med bland annat Vägledning för barnhälsovården och Barn som far illa eller riskerar att fara illa.

Vårdutvecklare och doktorand Ulrika Svea Nygren

Malin Borgström - föreläsare på Gothia Fortbildning

Malin Borgström är barnsjuksköterska, urotarmterapeut och doktorand som forskar om förstoppning och nattväta. I sin forskning vill hon bland annat ta reda på om förstoppning påverkar förekomsten av sängvätning samt undersöka om förstalinjens råd hjälper.

Barnsjuksköterska, urotarmterapeut och doktorand Malin Borgström

Marie Löf - föreläsare på Gothia Fortbildning

Marie Löf Professor i näringsfysiologi, Linköpings universitet, som har forskat i 20 år kring fysisk aktivitet och nutrition hos barn och gravida och har utvecklat ett flertal digitala interventioner.

Professor i näringsfysiologi Marie Löf

Hanna Henriksson - föreläsare på Gothia Fortbildning

Hanna HenrikssonLeg. dietist, forskare, Linköpings universitet och verksamhetsutvecklare, Region Östergötland. Hannas forskningsintresse rör prevention av barnfetma.

Leg. dietist, forskare och verksamhetsutvecklare Hanna Henriksson

Jakob Carlander - författare och föreläsare på Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning

Jakob Carlander är leg. psykoterapeut och arbetar vid egen mottagning. Han har skrivit ett flertal böcker om bemötande. Med boken Möta människor med rättshaveristiskt beteende (Gothia Fortbildning) identifierade han och Andreas Wedeen ett dolt samhällsproblem. Nu är han aktuell med boken Utmanande samtal (Gothia Fortbildning).

Foto av Marcus Gustafsson, Berling Media.

Leg. psykoterapeut, författare och föreläsare Jakob Carlander

Veronica Vikström - föreläsare på Gothia Fortbildning

Veronica VikströmLeg. psykolog med lång erfarenhet av psykologarbete inom Mödra- och Barnhälsovården och BUP. Sedan 2007 är hon psykolog på Special-BVC, en enhet som arbetar med barn 0–3 år på Uppsala Akademiska Barnsjukhus.

Leg. psykolog Veronica Vikström

Sissela Nutley - Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning

Sissela Nutley har disputerat vid Karolinska Institutet inom kognitiv neurovetenskap med fokus på hjärnans utveckling och formbarhet. Hon är en flitigt anlitad föreläsare inom hjärnans formbarhet, lärande och uppmärksamhet och driver den ideella förening Arts & Hearts – samhällsförändring genom scenkonst.

Foto av Mikael M Johansson, Berling Media.

Hjärnforskare och föreläsare Sissela Nutley

Säkra din plats idag!

Klicka på Boka här högst upp på sidan för att anmäla dig och dina kollegor. Välkommen!


Boka tryggt
Betalning sker mot faktura efter konferensen. Kostnadsfri avbokning fram till 30 dagar innan konferensen. Därefter fullt pris. Anmälan är bindande men ej personlig. Gothia Fortbildning förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälningar, dock senast 30 dagar innan.