Medarbetare

Du är alltid välkommen att kontakta oss på Gothia Fortbildning. Kontaktuppgifter till alla medarbetare finner du nedan.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

medarbetare på gothia Fortbildning

VD, Affärsområdeschef Medicin och hälsa Bo Westerdal

Projektledare marknad: Omsorg Stina Andersson

Administratör kurs och konferens Tove Axerell

Förläggare, Redaktör Susanne Bardell Carlbring

Affärsområdeschef Omsorg, Chefredaktör Ulrika Beck-Friis

Linnéa Isheden - Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning

Linnéa Isheden är föräldraledig prel. till maj 2020. Kontakta istället Åsa Karsberg.

Redaktör (föräldraledig) Linnéa Isheden

Projektledare marknad: Skola Helén Kim

PR-ansvarig/kommunikatör Pia Leufstedt

Projektledare kurs och konferens Anna Lidfeldt

Projektledare marknad: Medicin och hälsa Senada Lovic

Affärsområdeschef Skola, Chefredaktör Tobias Ludvigson

Administratör kurs och konferens Barbro Lundborg

Affärsområdeschef Förskola, Chefredaktör Malin Malmström

Projektledare kurs och konferens Göran Sahrling

Redaktör, Projektledare kurs och konferens Eva Selin

Förläggare Medicin och hälsa Ingela Skantze

Projektledare marknad: Förskola Johanna Uhr

Webbansvarig/kommunikatör Joel Öhrn