Konferens

Lärkraft 2019 - Konferens

Lärkraft 2019

En likvärdig skola för alla

Årets kompetensutvecklingsdag för Sveriges lärare och skolledare

Lärkraft 2019 ger dig de övergripande perspektiven och konkretiserar insikterna till din vardag. En konferens som utgår från kunskap på vetenskaplig grund och vidare till klassrumspraktik.

Här får du lyssna till några av de mest omtalade internationella talarna och svenska skolexperterna som sätter fokus på hur vi når en likvärdig skola för alla.

11 oktober är speciellt för dig som arbetar i åk 7-9 och i gymnasieskolan.

Valbara spår och fördjupande teman
Du väljer mellan fyra ämnesinriktade spår; Sv/SO och Språk, Ma/NO, Praktiskt-estetiska ämnen och Ledarskap.
Dessutom lyssnar du till föreläsare inom tre fördjupande teman; Digitalisering, Sambedömning och Klassrumspraktik.

Efter konferensen får du tillgång till ännu mer på Lärkraft.se. På köpet.

Anmäl dig till årets kompetensutveckling!

 


Samarbetspartner

Medlemmar i Lärarnas Riksförbund har rabatterat pris på Lärkraft.
Läs mer och anmäl dig här.


 

FAKTA

Datum för Lärkraft 2019:
11 oktober för åk 7-9 & Gymnasiet.

Plats: Stockholm Waterfront Congress Centre

Pris: 1950 kr/person exkl. moms

Gruppbokning
Vill du anmäla fler än nio personer?
Kontakta Barbro Lundborg på anmalan@gothiafortbildning.se
Tel: 08-4622670

Medlemmar i Lärarnas Riksförbund har rabatterat pris på Lärkraft.
Läs mer och anmäl dig här.

Vill du ställa ut på Lärkraft 2019? Välkommen att kontakta Karin Westlund: karin.westlund@gothiafortbildning.se
Tel: 070-8127072

Keynote speakers

Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket har en bakgrund som utbildningsdirektör, skolledare och lärare och över 30 års erfarenhet av svensk skola.

Fotograf: Marcus Gustafsson

Generaldirektör Skolverket Peter Fredriksson

Lucy Crehan utbildad lärare som nu arbetar som oberoende konsult och författare. Hon har föreläst om sin forskning på konferenser i Storbritannien, USA, Frankrike och Sverige samt varit rådgivare åt utländska regeringar om utbildningsreformer. Hennes bok Cleverlands kom ut på svenska på Studentlitteratur 2018.

Lärare och författare Lucy Crehan

Andria Zafirakou är bild- och textillärare i Brent i utkanten av London, en av världens mest etniskt blandade platser. Andria är mottagare av 2018 Global Teacher Prize som erkännande av hennes lärargärning. Hon är passionerad i sin syn på utbildning och möjligheten att förändra barn och ungas liv.

Världens bästa lärare Andria Zafirakou

Jonas Hassen Khemiri (född 1978 i Stockholm) är en av våra mest hyllade och lästa författare. Khemiris fem romaner och sex pjäser har översatts till fler än trettio språk. Romanen "Allt jag inte minns" fick Augustpriset som årets skönlitterära bok 2015. Den senaste boken hette "Pappaklausulen" och kom ut hösten 2018.  

Foto: Pierre Björk

Författare Jonas Hassen Khemiri

Talare

Pär Sahlin är svensk-, SO- och bildlärare samt författare av läromedel och barn- och ungdomsböcker. Han har bland annat skrivit läromedlen Fixa texten, Fixa genren och SOL Nova Samhälle (Natur & Kultur.) 

Fotograf: Henrik Kindgren

Svensk-, SO- och bildlärare och författare Pär Sahlin

Helena Wallberg - föreläsare hos Gothia Fortbildning

Helena Wallberg är lärare, specialpedagog, utbildare och författare till böckerna Formativ bedömning i praktiken, Återkoppling för utveckling, Att sätta betyg och Lektionsdesign - en handbok. Alla utgivna på Gothia Fortbildning.

Fotograf: Mikael M Johansson

Lärare, specialpedagog, utbildare & författare Helena Wallberg

Carl-Johan Markstedt - Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning / Berling Media

Carl-Johan Markstedt är lärare i svenska, museipedagog, journalist och läromedelsförfattare, bland annat till Svenska impulser, Sanoma utbildning. Han är just nu aktuell med boken Romanläsning i praktiken, Gothia Fortbildning, som ger en metod för att locka till läsning och använda romaner som ett nav i svenskämnet. 

Lärare i svenska & läromedelsförfattare Carl-Johan Markstedt

Sabine Louvet - författare på Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning / Berling Media

Sabine Louvet är lärare i matematik och NO, författare och programledare för matematikprogrammet Kalkyl från UR. Hon är också författare till boken Stärk det matematiska självförtroendet - Digitala verktyg i matematikundervisningen (Gothia Fortbildning). 

Fotograf: Marcus Gustafsson

Lärare i matematik och NO, författare Sabine Louvet

Anders Jönsson är professor i didaktik, med inriktning mot naturvetenskapernas didaktik, vid Högskolan Kristianstad. Anders har tidigare medverkat i konstruktionen för nationella prov i NO-ämnen för årskurs 6 samt bedriver forskning om bland annat bedömning, återkoppling och elevers motivation i matematik och naturvetenskapliga ämnen.

Fotograf: Eva Lindblad

Professor i didaktik Anders Jönsson

Per Lindgren, lärare i kemi och matematik från Erik Dahlbergsgymnasiet Jönköping, har undervisat i matematik och kemi på gymnasiet sedan 1985 och varit med i Svenska kemilandslaget sedan 1998. Senaste åren gjort undervisningsfilmer på SLi- som kallas Area 41, som främst används för högstadiet. Fått pris av kung Carl-Gustaf för att ha utvecklat kemiämnet.

Lärare i kemi och matematik Per Lindgren

Johan Alm är lärare i musik och svenska, skolutvecklare och författare till böcker som Lärandematriser: att få eleven att förstå och Iakttagbara mål (Gothia Fortbildning).Han utvecklar verktyg som beskriver lärande i iakttagbara handlingar. Elever begriper då vad de ska lära, så de kan fokusera på hur de ska lära sig. Lärare får syn på vad de ska undervisa och skapa uppgifter kring, men också redskap för att analysera sin undervisning.

Lärare i musik och svenska, skolutvecklare & författare Johan Alm

Maria Jarl är fil dr i statsvetenskap och universitetslektor i utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hon är också en av medförfattarna till boken Att organisera för skolframgång - strategier för en likvärdig skola (Natur & Kultur). 

Fotograf: Laila Östlund

Fil dr i statsvetenskap och universitetslektor i utbildningsvetenskap Maria Jarl

Malin Frykman - författare på Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning

Malin Frykman har skrivit Formativt ledarskap i en digitaliserad värld och Skolledare i en digitaliserad värld - att leda lärande (Gothia Fortbildning). Hon har bred erfarenhet av skolledarskap, formativ bedömning och digitalisering.  Till vardags är hon verksam som projektledare för skolans digitalisering i Stenungsunds kommun.

Utvecklingsledare och författare Malin Frykman

Jassim Ahmadi - författare på Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning

Jassim Ahmadi är socionom, personalvetare och skolutvecklare och har utvecklat metoder för trygghet och studiero. Han är författare till boken Knäcka sociala koden (Gothia Fortbildning) samt Din röst ska eka (Fotograf Anders Roos).

Socionom, personalvetare och skolutvecklare Jassim Ahmadi

John Steinberg - författare och föreläsare på Gothia Fortbildning | © John Steinberg

John Steinberg är fil. dr i pedagogik och författare till ett 50-tal böcker om ledarskap, lärande och värdegrundsfrågor, t ex Ledarskap i klassrummet och Värdegrundsarbete i praktiken (Gothia Fortbildning).

Fil. dr i pedagogik och författare John Steinberg

Gabriella Ahlström - Gothia Fortbildning

Gabriella är författare, kultur- och samhällsjournalist. Välkänd röst från Spanarna i Sveriges Radio P1. 

Fotograf: Elisabeth Ohlson Wallin

Konferensens moderator Gabriella Ahlström

Martin Karlberg är universitetslektor vid Uppsala universitet. Han forskar och undervisar om ledarskap i klassrummet, specialpedagogik, effektiv undervisning, professionsutveckling, inkludering och frånvaro.

Universitetslektor Martin Karlberg

Göran Nikolausson, universitetslärare vid Musiklärarutbildningen, Linnéuniversitetet, och en av initiativtagarna till Musiklärarportalen.se - nätverket för musiklärare i Sverige. Har arbetat som ämnesexpert i Skolverkets arbetsgrupp för musik och författat Skolverkets undervisningsstöd Digitala verktyg i musikundervisningen. Har tidigare undervisat i grundskolan i ämnena musik, svenska och So. Göran är projektansvarig och initiativtagare för det nationella skolprojektet Make Music Matter! som drivs av Linnéuniversitetet i samarbete med SKL, Soundtrap och Academy of Music and Business. 

Universitetslärare Göran Nikolausson

Program 11 oktober åk 7-9 & gymnasieskolan

Valbara spår och fördjupande teman
Du väljer mellan fyra ämnesinriktade spår; Sv/SO och Språk, Ma/NO, Praktiskt-estetiska ämnen och Ledarskap. Dessutom lyssnar du till föreläsare inom tre fördjupande teman; Digitalisering, Sambedömning och Klassrumspraktik.

Programöversikt 11 oktober:
Ladda ner som pdf här.

 • 09.20 Gabriella Ahlström, konferensens moderator, hälsar välkommen.

  Gabriella är författare, kultur- och samhällsjournalist. Välkänd röst från Spanarna i Sveriges Radio P1.

 • 09.30 Att främja likvärdighet

  Skolverket ska främja en stärkt likvärdighet mellan skolor och förskolor och bidra till goda förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande. Utmaningarna är många, men möjligheterna oändliga. Regeringen satsar nu miljarder på det man kallar likvärdighetsbidrag.

  Vad kan pengarna användas till? Vad ska pengarna användas till? Vad säger vetenskap och beprövad erfarenhet om vad som försvårar och vad som möjliggör en likvärdig skola?

  Läs mer om Peter Fredriksson

  Fotograf: Marcus Gustafsson

  Peter Fredriksson
  Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket har en bakgrund som utbildningsdirektör, skolledare och lärare och över 30 års erfarenhet av svensk skola. Keynote Speaker
 • 09:50 Hemligheterna bakom världens bästa skolsystem

  Vad kan svensk skola lära av världens bästa skolländer?
  Varför är det alltid samma länder som rankas högt i internationella kunskapsmätningar? Vad betyder det för svensk skola?

  Vad är det som gör en skola framgångsrik? Vad är en bra skola i vår tid? Hur kan skolan skapa bästa möjliga förutsättningar för eleverna för att de ska utvecklas och bli hållbara samhällsmedborgare på sikt? Vad är det PISA mäter egentligen?

  Lucy Crehan, en vanlig brittisk lärare beslöt sig för att ta reda på varför skolan lyckas så bra i vissa länder. I främmande kulturer och avlägsna klassrum –inackorderad hos lärarna som undervisar där – börjar hon hitta förklaringar till vissa länders skolframgångar.

  Lucy Crehan berättar om sina upptäckter och vad vi inom svensk skola kan lära av dessa.

  Föreläsningen hålls på engelska.

  Läs mer om Lucy Crehan

  Lucy Crehan
  Lucy Crehan utbildad lärare som nu arbetar som oberoende konsult och författare. Hon har föreläst om sin forskning på konferenser i Storbritannien, USA, Frankrike och Sverige samt varit rådgivare åt utländska regeringar om utbildningsreformer. Hennes bok Cleverlands kom ut på svenska på Studentlitteratur 2018. Keynote Speaker
 • 10:35 Paus
 • 10:50 Texterna som räddade mitt liv

  Jonas Hassen Khemiri, författare och dramatiker, berättar om romanerna, pekböckerna och lärarna som förändrade hans liv. Vad krävs för att en bok ska beröra? Hur många ord krävs det för att förändra världen? 

  Jonas Hassen Khemiri
  Jonas Hassen Khemiri (född 1978 i Stockholm) är en av våra mest hyllade och lästa författare. Khemiris fem romaner och sex pjäser har översatts till fler än trettio språk. Romanen "Allt jag inte minns" fick Augustpriset som årets skönlitterära bok 2015. Den senaste boken hette "Pappaklausulen" och kom ut hösten 2018.
  www.khemiri.se
 • 11:30 Lunch och tid att besöka utställningen

  Anmäl eventuella allergier i god tid till Barbro Lundborg:
  Mejl: anmalan@gothiafortbildning.se
  Telefon: 08-462 26 70

  Barbro Lundborg - Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning
  BARBRO LUNDBORG
  Administratör, kurs och konferens.
 • Spårtema 1: Digitalisering
 • 12.30 SPÅR 1A, SV/SO & Språk: Med källkritiska ögon i en digital värld

  Den digitala medieanvändningen ökar. Ungdomar tar i dag större del av nyheter via sociala medier än via de traditionella medierna. Skolans uppgift är att stötta och hjälpa eleverna att navigera i den digitala djungeln av texter, bilder och länkar och träna dem i ett källkritiskt förhållningssätt. Vem är avsändaren till texten? I vilket syfte är texten skriven? Kan jag lita på bilderna? Ska jag dela vidare eller låta bli? Med konkreta exempel och tips på kreativa övningar visar läraren och författaren Pär Sahlin hur du tillsammans med dina elever kan arbeta med källkritiska ögon i en digital värld.

  Fotograf: Henrik Kindgren

  Pär Sahlin
  Pär Sahlin är svensk-, SO- och bildlärare samt författare av läromedel och barn- och ungdomsböcker. Han har bland annat skrivit läromedlen Fixa texten, Fixa genren och SOL Nova Samhälle (Natur & Kultur.)
 • 12.30 SPÅR 1B, MA & NO: Det finns inga nollor - stärk elevernas matematiska självförtroende

  Är verkligen Matte + Allt = Sant? Får vem som helst räkna matte? Och hur knyter vi ihop matematiken som beskriver galaxers rörelse med det vi gör i klassrummet?

  En föreläsning om spännande matte, elevernas matematiska självförtroende och hur man kan hjälpa eleverna att förstå att matte inte är reserverat för några extra smarta personer utan för alla. Genom att vara konkret och tydlig med vad eleverna ska lära sig, låta eleverna leka med matematiken och blanda innehållet med matematikens skönhet har föreläsaren svaret på hur man väcker elevers intresse för matematik och stärker deras matematiska självförtroende.

  Läs mer om Sabine Louvet

  Sabine Louvet - författare på Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning / Berling Media
  Sabine Louvet
  Sabine Louvet är lärare i matematik och NO, författare och programledare för matematikprogrammet Kalkyl från UR. Hon är också författare till boken Stärk det matematiska självförtroendet - Digitala verktyg i matematikundervisningen, Gothia Fortbildning. 
 • 12.30 SPÅR 1C, Praktisk-estetiska ämnen: Make Music Matter! T.E.A.C.H.! Be The Difference!

  Göran Nikolausson föreläser om ämnet ”T.E.A.C.H.! som står för; Technology, Entrepreneurship, Aesthetics, Creativity och Humanity. När dessa kunskapskvaliteter är väl integrerade i lärarens undervisning främjas elevernas allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. 

  Göran Nikolausson
  Göran Nikolausson, universitetslärare vid Musiklärarutbildningen, Linnéuniversitetet, och en av initiativtagarna till Musiklärarportalen.se - nätverket för musiklärare i Sverige. Har arbetat som ämnesexpert i Skolverkets arbetsgrupp för musik och författat Skolverkets undervisningsstöd Digitala verktyg i musikundervisningen. Har tidigare undervisat i grundskolan i ämnena musik, svenska och So. Göran är projektansvarig och initiativtagare för det nationella skolprojektet Make Music Matter! som drivs av Linnéuniversitetet i samarbete med SKL, Soundtrap och Academy of Music and Business.
 • 12.30 SPÅR 1D, Ledarskap: Att organisera för skolframgång 

  Hur kan det egentligen komma sig att det finns stora variationer i elevernas resultat mellan olika skolor? Varför är vissa skolor mer framgångsrika än andra?

  Föreläsningen handlar om hur skolor kan organisera sin verksamhet för att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande. Den utgår från en studie av hur åtta skolor med olika elevresultat har organiserat sitt arbete. Under föreläsningen betonas vikten av samarbete och ett tydligt fokus på kunskapsuppdraget.

  Läs mer om Maria Jarl

  Maria Jarl
  Maria Jarl är fil dr i statsvetenskap och universitetslektor i utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hon är också en av medförfattarna till boken Att organisera för skolframgång - strategier för en likvärdig skola, Natur & Kultur. 
 • 13:20 Paus
 • Spårtema 2: Sambedömning
 • 13:30 SPÅR 2A, SV/SO & Språk: Sambedömning för ökad likvärdighet 

  Likvärdighet i bedömningen är en förutsättning för att skapa en likvärdig skola, både inom och mellan skolor. Likvärdighet innebär inte att göra likadant utan ställer krav på samsyn och samarbete. Hur förstår vi begreppet likvärdig? Vad innebär sambedömning och när börjar bedömningsarbetet? Föreläsningen resonerar kring begreppen kopplat till våra styrdokument och visar exempel på hur kollegialt lärande kan struktureras för ökad sambedömning och samsyn.

  Fotograf: Mikael M Johansson

  Läs mer om Helena Wallberg här.

  Helena Wallberg
  Helena Wallberg är lärare, specialpedagog, utbildare och författare till böckerna Formativ bedömning i praktiken, Återkoppling för utveckling, Att sätta betyg och Lektionsdesign - en handbok. Alla utgivna på Gothia Fortbildning. 
 • 13:30 SPÅR 2B, MA & NO: Att bedöma resonemang och argumentation i matematik och NO 

  Hur kan man göra för att bedöma och ge återkoppling på elevers resonemang i matematik och argumentation i naturvetenskapliga ämnen? I den här föreläsningen presenteras aktuell forskning om bedömning av dessa svårfångade kunskaper och exempel ges från utvecklingsprojekt i svenska klassrum. Särskilt fokus kommer att läggas på grundskolans matematik och kemi på gymnasieskolan. Föreläsningen diskuterar även sambedömning, som en strategi för att stödja såväl formativ som likvärdig bedömning.

  Läs mer om Anders Jönsson

  Anders Jönsson
  Anders Jönsson är professor i didaktik, med inriktning mot naturvetenskapernas didaktik, vid Högskolan Kristianstad. Anders har tidigare medverkat i konstruktionen för nationella prov i NO-ämnen för årskurs 6 samt bedriver forskning om bland annat bedömning, återkoppling och elevers motivation i matematik och naturvetenskapliga ämnen.
 • 13:30 SPÅR 2C, Praktisk-estetiska ämnen: Iakttagbara mål och lärandematriser 

  Hur kan du formulera lärandemål på ett iakttagbart och begripligt sätt för eleverna? Här får du kunskap om hur du gör, kopplat till läroplanen. Föreläsaren menar att iakttagbara mål gör att sambedömning skapar lärande både för lärare och elever.
   

  Föreläsningen innehåller också:

  • Så får du kamrat- och självrespons att skapa motivation och kontroll över egna lärandet
  • Stötta elever med särskilda behov, utmana högpresterande!
  • Verktyg för att analysera din undervisnings effekter
  • Så eliminerar lärandematriser och kunskapsöversikter lärares dokumentationsbörda och skapar begriplig, likvärdig bedömning
  Johan Alm - författare på Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning
  Johan Alm
  Johan Alm är lärare i bild och svenska, skolutvecklare och författare till böcker som Lärandematriser: att få eleven att förstå och Iakttagbara mål. Han utvecklar verktyg som beskriver lärande i iakttagbara handlingar. Elever begriper då vad de ska lära, så de kan fokusera på hur de ska lära sig. Lärare får syn på vad de ska undervisa och skapa uppgifter kring, men också redskap för att analysera sin undervisning.
 • 13:30 SPÅR 2D, Ledarskap: Formativt ledarskap i en digitaliserad värld- Att leda lärande! 

  En digitaliserad värld kräver lärande organisationer med ett formativt förhållningssätt till lärande och utveckling. Tillsammans bildar de en treenighet att använda för att få varje elev att utveckla sin fulla potential. Under denna föreläsning går vi igenom hur detta kan se ut ur ett ur ett ledarskaps- och verksamhetsperspektiv på en högstadie- eller gymnasieskola. Vi tar avstamp i nyckelstrategierna för formativ bedömning och kopplar på digitala verktyg och arbetssätt som kan användas i arbetet med att leda den lärande organisationen och dina medarbetares lärande. Du får med dig konkreta tips och förslag som du kan omsätta i din verksamhet redan i morgon.

  Läs mer om Malin Frykman.

  Malin Frykman - författare på Gothia Fortbildning | © Jessica Segerberg
  Malin Frykman
  Malin Frykman har skrivit Formativt ledarskap i en digitaliserad värld och Skolledare i en digitaliserad värld - att leda lärande, Gothia Fortbildning. Hon har bred erfarenhet av skolledarskap, formativ bedömning och digitalisering. Till vardags är hon verksam som projektledare för skolans digitalisering i Stenungsunds kommun.
 • 14:20 Kaffe och tid att besöka utställningen
 • Spårtema 3: Klassrumspraktik
 • 15:00 SPÅR 3A, SV/SO & Språk: Lektionsupplägg som skapar engagemang 

  En viktig del av lärarens arbete handlar om att planera lektioner. Forskning visar också att hur undervisningen är designad spelar mycket stor roll för elevernas lärande. Med utgångspunkt i forskning såväl som i egna erfarenheter diskuterar läraren och museipedagogen Carl-Johan Markstedt vikten av välstrukturerade lektioner som samtidigt är varierade och stimulerar elevernas intresse och motivation. Föreläsningen innehåller användbara modeller och konkreta exempel.  

  Läs mer om Carl-Johan Markstedt.

  Carl-Johan Markstedt - Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning / Berling Media
  Carl-Johan Markstedt
  Carl-Johan Markstedt är lärare i svenska, museipedagog, journalist och läromedelsförfattare, bland annat till Svenska impulser, Sanoma utbildning. Han är just nu aktuell med boken Romanläsning i praktiken, Gothia Fortbildning, som ger en metod för att locka till läsning och använda romaner som ett nav i svenskämnet. 
 • 15:00 SPÅR 3B, MA & NO: Lär av eleverna 

  Hur gör du för att få eleverna att tycka kemi är skolans bästa ämne?

  Möt läraren som gjort att kemi är det ämne som verkligen engagerar de flesta eleverna på skolan han arbetar.

  Genom att låta eleverna själva komma med idéer som de sedan får visa och demonstrera genom experiment och teoretiska genomgångar kan undervisningen bli verkligt engagerande. En föreläsning med överraskande moment och konkreta undervisningstips som bland annat visar hur du kan använda datorn i kemiundervisningen. Hur kan du exempelvis använda mobiltelefonen både för att visa tredimensionella bilder av molekyler och analysera koncentrationen på färgämnen i läskedrycker?

  Per Lindgren
  Per Lindgren, lärare i kemi och matematik från Erik Dahlbergsgymnasiet Jönköping, har undervisat i matematik och kemi på gymnasiet sedan 1985 och varit med i Svenska kemilandslaget sedan 1998. Senaste åren gjort undervisningsfilmer på SLi- som kallas Area 41, som främst används för högstadiet. Fått pris av kung Carl-Gustaf för att ha utvecklat kemiämnet. 
 • 15:00 SPÅR 3C, Praktisk-estetiska ämnen: Ett samtal om metoder för att förebygga och bearbeta beteendesvårigheter

  Studiero. Trygghet. Sammanhållning. Respekt. Samarbete. Viktiga begrepp och alla pedagogers önskemål för att bedriva sin undervisning eller leda aktiviteter på fritids.

  Jassim berättar om sin metod, BVS, (Brandsläckaren, Vattenkannan och Sociala Gymmet) och beskriver hur man knäcker sociala koder för att nå fram till eleverna. John beskriver varför flera elever tycks ha svårt att hålla skolans normer och betydelsen av ledarskap, bemötande och undervisningskvalitet för att förebygga problem.

  Jassim och John för ett samtal kring utmaningarna och diskuterar vilka modeller de anser fungerar bäst och varför.

  Läs mer

  Jassim Ahmadi - författare på Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning
  Jassim Ahmadi
  Jassim Ahmadi är socionom, personalvetare och skolutvecklare och har utvecklat metoder för trygghet och studiero. Han är författare till boken Knäcka sociala koden samt Din röst ska eka.
  John Steinberg
  John Steinberg är fil.dr i pedagogik och författare till ett 50-tal böcker om ledarskap, lärande och värdegrundsfrågor, t ex Ledarskap i klassrummet och Värdegrundsarbete i praktiken, Gothia Fortbildning.
 • 15:00 SPÅR 3D, Ledarskap: Hur alla elever kan vinna på anpassningar i skolan 

  Denna föreläsning handlar om hur lärare kan skapa förutsättningar för lärande och vikten av kunskaper som fundament för kritiskt tänkande och problemlösning.

  Martin Karlbergs föreläsning har två delar. Den första handlar om hur skolan, i enlighet med forskningen, kan arbeta systematiskt med professionsutveckling för att utveckla lärares förmåga att undervisa och leda verksamheten. Den andra delen av föreläsningen handlar om hur skolan kan arbeta systematiskt med att skapa förutsättningar för lärande och tänkande av den högre ordningen. Bland annat presenteras det pågående forskningsprojekt IBIS (Inkluderande Beteendestöd I Skolan). Slutligen redovisas hur professionsutveckling och förutsättningar för lärande leder till ökad likvärdighet.

  Läs mer: ”Alla elever vinner på anpassningar i skolan”, en intervju med Martin Karlberg 

  Martin Karlberg
  Martin Karlberg är universitetslektor vid Uppsala universitet. Han forskar och undervisar om ledarskap i klassrummet, specialpedagogik, effektiv undervisning, professionsutveckling, inkludering och frånvaro.
 • 15.40 Paus
 • 15:50 Möt världens bästa lärare Andria Zafirakou

  Andria Zafirakou korades nyligen korades till världens bästa lärare, något hon är otroligt stolt över då priset visar att värdesätta undervisning.

  Till vardags jobbar hon i ett av Londons fattigaste och mest utsatta områden, med elever som hon hjälper fram till fantastiska resultat.

  På vår konferens delar hon med sig av sina bästa tips: vikten av att bygga en relation med ömsesidig respekt, och vara nyfiken på riktigt - det öppnar upp dörrar för elevers engagemang och för en bra skolgång.

  Föreläsningen hålls på engelska.

  Läs mer om Andria Zafirakou

  Andria Zafirakou
  Andria Zafirakou är bild- och textillärare i Brent i utkanten av London, en av världens mest etniskt blandade platser. Andria är mottagare av 2018 Global Teacher Prize som erkännande av hennes lärargärning. Hon är passionerad i sin syn på utbildning och möjligheten att förändra barn och ungas liv. Keynote Speaker
 • 16.30 Konferensens moderator Gabriella Ahlström avslutar konferensen.

UTSTÄLLARE PÅ Lärkraft 2019

Välkommen att läsa mer om våra utställare på konferensen Lärkraft 2019. Klicka på respektive namn för att läsa mer.

Vill du ställa ut på Lärkraft 2019?

Välkommen att kontakta Karin Westlund: karin.westlund@gothiafortbildning.se
Tel: 070-8127072