Konferens

Lärkraft 2019 - Konferens

Lärkraft 2019 - En likvärdig skola för alla 

Årets kompetensutvecklingsdag för Sveriges lärare och skolledare

Lärkraft ger dig de övergripande perspektiven och konkretiserar insikterna till din vardag. En konferens som utgår från kunskap på vetenskaplig grund och vidare till klassrumspraktik.

Här får du lyssna till några av de mest omtalade internationella talarna och svenska skolexperterna som sätter fokus på hur vi når en likvärdig skola för alla.

Efter konferensen får alla deltagare tillgång till Lärkraft.se utan extra kostnad. Här hittar du lektionsförslag, råd och tips samt fördjupande läsning inom ditt ämne.

Konferensen Lärkraft genomfördes senast i oktober 2019. Varmt välkommen åter!


Nyhetsbrev
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad angående Lärkraft och andra produkter för dig som lärare och skolledare. Och läs mer om vårt aktuella utbud inom skola på Skola-sidan.


Gör din röst hörd!
Både före, under och efter konferensen möts vi på sociala medier!
Gör din röst hörd och var med i dialogen: #Lärkraft


Samarbetspartner

Logga - Lärarnas Riksförbund


 

FAKTA

Konferensen Lärkraft genomfördes senast i oktober 2019. Vill du veta mer om Lärkraft 2020? Teckna dig för vårt nyhetsbrev!

Frågor?
Kontakta Barbro och Tove:
anmalan@gothiafortbildning.se
08-4622670


Vill du ställa ut på Lärkraft? Välkommen att kontakta Karin Westlund: karin.westlund@gothiafortbildning.se
Tel: 070-8127072


 

Keynote speakers

Läs mer nedan om våra keynote speakers på Lärkraft i oktober 2019.

Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket har en bakgrund som utbildningsdirektör, skolledare och lärare och över 30 års erfarenhet av svensk skola.

Fotograf: Marcus Gustafsson

Generaldirektör Skolverket Peter Fredriksson

Lucy Crehan utbildad lärare som nu arbetar som oberoende konsult och författare. Hon har föreläst om sin forskning på konferenser i Storbritannien, USA, Frankrike och Sverige samt varit rådgivare åt utländska regeringar om utbildningsreformer. Hennes bok Cleverlands kom ut på svenska på Studentlitteratur 2018.

Lärare och författare Lucy Crehan

Andria Zafirakou är bild- och textillärare i Brent i utkanten av London, en av världens mest etniskt blandade platser. Andria är mottagare av 2018 Global Teacher Prize som erkännande av hennes lärargärning. Hon är passionerad i sin syn på utbildning och möjligheten att förändra barn och ungas liv.

Världens bästa lärare Andria Zafirakou

Jonas Hassen Khemiri (född 1978 i Stockholm) är en av våra mest hyllade och lästa författare. Khemiris fem romaner och sex pjäser har översatts till fler än trettio språk. Romanen "Allt jag inte minns" fick Augustpriset som årets skönlitterära bok 2015. Den senaste boken hette "Pappaklausulen" och kom ut hösten 2018.  

Foto: Pierre Björk

Författare Jonas Hassen Khemiri

Talare

Konferensen Lärkraft genomfördes senast i oktober 2019. Läs mer nedan om talarna som deltog då.

Pär Sahlin är svensk-, SO- och bildlärare samt författare av läromedel och barn- och ungdomsböcker. Han har bland annat skrivit läromedlen Fixa texten, Fixa genren och SOL Nova Samhälle (Natur & Kultur.) 

Fotograf: Henrik Kindgren

Svensk-, SO- och bildlärare och författare Pär Sahlin

Helena Wallberg - föreläsare hos Gothia Fortbildning

Helena Wallberg är lärare, specialpedagog, utbildare och författare till böckerna Formativ bedömning i praktiken, Återkoppling för utveckling, Att sätta betyg och Lektionsdesign - en handbok. Alla utgivna på Gothia Fortbildning.

Fotograf: Mikael M Johansson

Lärare, specialpedagog, utbildare & författare Helena Wallberg

Carl-Johan Markstedt - Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning / Berling Media

Carl-Johan Markstedt är lärare i svenska, museipedagog, journalist och läromedelsförfattare, bland annat till Svenska impulser, Sanoma utbildning. Han är just nu aktuell med boken Romanläsning i praktiken, Gothia Fortbildning, som ger en metod för att locka till läsning och använda romaner som ett nav i svenskämnet. 

Lärare i svenska & läromedelsförfattare Carl-Johan Markstedt

Sabine Louvet - författare på Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning / Berling Media

Sabine Louvet är lärare i matematik och NO, författare och programledare för matematikprogrammet Kalkyl från UR. Hon är också författare till boken Stärk det matematiska självförtroendet - Digitala verktyg i matematikundervisningen (Gothia Fortbildning). 

Fotograf: Marcus Gustafsson

Lärare i matematik och NO, författare Sabine Louvet

Anders Jönsson är professor i didaktik, med inriktning mot naturvetenskapernas didaktik, vid Högskolan Kristianstad. Anders har tidigare medverkat i konstruktionen för nationella prov i NO-ämnen för årskurs 6 samt bedriver forskning om bland annat bedömning, återkoppling och elevers motivation i matematik och naturvetenskapliga ämnen.

Fotograf: Eva Lindblad

Professor i didaktik Anders Jönsson

Per Lindgren, lärare i kemi och matematik från Erik Dahlbergsgymnasiet Jönköping, har undervisat i matematik och kemi på gymnasiet sedan 1985 och varit med i Svenska kemilandslaget sedan 1998. Senaste åren gjort undervisningsfilmer på SLi- som kallas Area 41, som främst används för högstadiet. Fått pris av kung Carl-Gustaf för att ha utvecklat kemiämnet.

Lärare i kemi och matematik Per Lindgren

Johan Alm är lärare i musik och svenska, skolutvecklare och författare till böcker som Lärandematriser: att få eleven att förstå och Iakttagbara mål (Gothia Fortbildning).Han utvecklar verktyg som beskriver lärande i iakttagbara handlingar. Elever begriper då vad de ska lära, så de kan fokusera på hur de ska lära sig. Lärare får syn på vad de ska undervisa och skapa uppgifter kring, men också redskap för att analysera sin undervisning.

Lärare i musik och svenska, skolutvecklare & författare Johan Alm

Maria Jarl är fil dr i statsvetenskap och universitetslektor i utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hon är också en av medförfattarna till boken Att organisera för skolframgång - strategier för en likvärdig skola (Natur & Kultur). 

Fotograf: Laila Östlund

Fil dr i statsvetenskap och universitetslektor i utbildningsvetenskap Maria Jarl

Malin Frykman - författare på Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning

Malin Frykman har skrivit Formativt ledarskap i en digitaliserad värld och Skolledare i en digitaliserad värld - att leda lärande (Gothia Fortbildning). Hon har bred erfarenhet av skolledarskap, formativ bedömning och digitalisering.  Till vardags är hon verksam som projektledare för skolans digitalisering i Stenungsunds kommun.

Utvecklingsledare och författare Malin Frykman

Jassim Ahmadi - författare på Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning

Jassim Ahmadi är socionom, personalvetare och skolutvecklare och har utvecklat metoder för trygghet och studiero. Han är författare till boken Knäcka sociala koden (Gothia Fortbildning) samt Din röst ska eka (Fotograf Anders Roos).

Socionom, personalvetare och skolutvecklare Jassim Ahmadi

John Steinberg - författare och föreläsare på Gothia Fortbildning | © John Steinberg

John Steinberg är fil. dr i pedagogik och författare till ett 50-tal böcker om ledarskap, lärande och värdegrundsfrågor, t ex Ledarskap i klassrummet och Värdegrundsarbete i praktiken (Gothia Fortbildning).

Fil. dr i pedagogik och författare John Steinberg

Gabriella Ahlström - Gothia Fortbildning

Gabriella är författare, kultur- och samhällsjournalist. Välkänd röst från Spanarna i Sveriges Radio P1. 

Fotograf: Elisabeth Ohlson Wallin

Konferensens moderator Gabriella Ahlström

Martin Karlberg är universitetslektor vid Uppsala universitet. Han forskar och undervisar om ledarskap i klassrummet, specialpedagogik, effektiv undervisning, professionsutveckling, inkludering och frånvaro.

Universitetslektor Martin Karlberg

Göran Nikolausson, universitetslärare vid Musiklärarutbildningen, Linnéuniversitetet, och en av initiativtagarna till Musiklärarportalen.se - nätverket för musiklärare i Sverige. Har arbetat som ämnesexpert i Skolverkets arbetsgrupp för musik och författat Skolverkets undervisningsstöd Digitala verktyg i musikundervisningen. Har tidigare undervisat i grundskolan i ämnena musik, svenska och So. Göran är projektansvarig och initiativtagare för det nationella skolprojektet Make Music Matter! som drivs av Linnéuniversitetet i samarbete med SKL, Soundtrap och Academy of Music and Business. 

Universitetslärare Göran Nikolausson

Program 11 oktober 2019: åk 7-9 & gymnasieskolan

Läs mer nedan om programmet på Lärkraft i oktober 2019. Varmt välkommen vid nästa tillfälle!

 • 09.20 Gabriella Ahlström, konferensens moderator, hälsade välkommen

  Gabriella är författare, kultur- och samhällsjournalist. Välkänd röst från Spanarna i Sveriges Radio P1.

 • 09.30 Att främja likvärdighet

  Skolverket ska främja en stärkt likvärdighet mellan skolor och förskolor och bidra till goda förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande. Utmaningarna är många, men möjligheterna oändliga. Regeringen satsar nu miljarder på det man kallar likvärdighetsbidrag.

  Vad kan pengarna användas till? Vad ska pengarna användas till? Vad säger vetenskap och beprövad erfarenhet om vad som försvårar och vad som möjliggör en likvärdig skola?

  Läs mer om Peter Fredriksson.

  Fotograf: Marcus Gustafsson

  Peter Fredriksson
  Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket har en bakgrund som utbildningsdirektör, skolledare och lärare och över 30 års erfarenhet av svensk skola. (Keynote Speaker)
 • 09:50 Hemligheterna bakom världens bästa skolsystem

  Vad kan svensk skola lära av världens bästa skolländer?
  Varför är det alltid samma länder som rankas högt i internationella kunskapsmätningar? Vad betyder det för svensk skola?

  Vad är det som gör en skola framgångsrik? Vad är en bra skola i vår tid? Hur kan skolan skapa bästa möjliga förutsättningar för eleverna för att de ska utvecklas och bli hållbara samhällsmedborgare på sikt? Vad är det PISA mäter egentligen?

  Lucy Crehan, en vanlig brittisk lärare, beslöt sig för att ta reda på varför skolan lyckas så bra i vissa länder. I främmande kulturer och avlägsna klassrum – inackorderad hos lärarna som undervisar där – började hon hitta förklaringar till vissa länders skolframgångar.

  Lucy Crehan berättade om sina upptäckter och vad vi inom svensk skola kan lära av dessa.

  Läs mer om Lucy Crehan.

  Lucy Crehan
  Lucy Crehan utbildad lärare som nu arbetar som oberoende konsult och författare. Hon har föreläst om sin forskning på konferenser i Storbritannien, USA, Frankrike och Sverige samt varit rådgivare åt utländska regeringar om utbildningsreformer. Hennes bok Cleverlands kom ut på svenska på Studentlitteratur 2018. (Keynote Speaker)
 • 10:35 Paus
 • 10:50 Texterna som räddade mitt liv

  Jonas Hassen Khemiri, författare och dramatiker, berättade om romanerna, pekböckerna och lärarna som förändrade hans liv. Vad krävs för att en bok ska beröra? Hur många ord krävs det för att förändra världen? 

  Jonas Hassen Khemiri
  Jonas Hassen Khemiri (född 1978 i Stockholm) är en av våra mest hyllade och lästa författare. Khemiris fem romaner och sex pjäser har översatts till fler än trettio språk. Romanen "Allt jag inte minns" fick Augustpriset som årets skönlitterära bok 2015. Den senaste boken hette "Pappaklausulen" och kom ut hösten 2018. (Keynote Speaker)
  www.khemiri.se
 • 11:30 Lunch och tid att besöka utställningen

  Anmäl eventuella allergier i god tid till Barbro Lundborg:
  Mejl: anmalan@gothiafortbildning.se
  Telefon: 08-462 26 70

  Barbro Lundborg - Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning
  BARBRO LUNDBORG
  Administratör, kurs och konferens.
 • Spårtema 1: Digitalisering
 • 12.30 SPÅR 1A, SV/SO & Språk: Med källkritiska ögon i en digital värld

  Den digitala medieanvändningen ökar. Ungdomar tar i dag större del av nyheter via sociala medier än via de traditionella medierna. Skolans uppgift är att stötta och hjälpa eleverna att navigera i den digitala djungeln av texter, bilder och länkar och träna dem i ett källkritiskt förhållningssätt. Vem är avsändaren till texten? I vilket syfte är texten skriven? Kan jag lita på bilderna? Ska jag dela vidare eller låta bli? Med konkreta exempel och tips på kreativa övningar visade läraren och författaren Pär Sahlin hur du tillsammans med dina elever kan arbeta med källkritiska ögon i en digital värld.

  Fotograf: Henrik Kindgren

  Pär Sahlin
  Pär Sahlin är svensk-, SO- och bildlärare samt författare av läromedel och barn- och ungdomsböcker. Han har bland annat skrivit läromedlen Fixa texten, Fixa genren och SOL Nova Samhälle (Natur & Kultur.)
 • 12.30 SPÅR 1B, MA & NO: Det finns inga nollor - stärk elevernas matematiska självförtroende

  Är verkligen Matte + Allt = Sant? Får vem som helst räkna matte? Och hur knyter vi ihop matematiken som beskriver galaxers rörelse med det vi gör i klassrummet?

  En föreläsning om spännande matte, elevernas matematiska självförtroende och hur man kan hjälpa eleverna att förstå att matte inte är reserverat för några extra smarta personer utan för alla. Genom att vara konkret och tydlig med vad eleverna ska lära sig, låta eleverna leka med matematiken och blanda innehållet med matematikens skönhet berättade föreläsaren om svaret på hur man väcker elevers intresse för matematik och stärker deras matematiska självförtroende.

  Läs mer om Sabine Louvet.

  Sabine Louvet - författare på Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning / Berling Media
  Sabine Louvet
  Sabine Louvet är lärare i matematik och NO, författare och programledare för matematikprogrammet Kalkyl från UR. Hon är också författare till boken Stärk det matematiska självförtroendet - Digitala verktyg i matematikundervisningen, Gothia Fortbildning. 
 • 12.30 SPÅR 1C, Praktisk-estetiska ämnen: Make Music Matter! T.E.A.C.H.! Be The Difference!

  Göran Nikolausson föreläseste om ämnet ”T.E.A.C.H.! som står för; Technology, Entrepreneurship, Aesthetics, Creativity och Humanity. När dessa kunskapskvaliteter är väl integrerade i lärarens undervisning främjas elevernas allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. 

  Göran Nikolausson
  Göran Nikolausson, universitetslärare vid Musiklärarutbildningen, Linnéuniversitetet, och en av initiativtagarna till Musiklärarportalen.se - nätverket för musiklärare i Sverige. Har arbetat som ämnesexpert i Skolverkets arbetsgrupp för musik och författat Skolverkets undervisningsstöd Digitala verktyg i musikundervisningen. Har tidigare undervisat i grundskolan i ämnena musik, svenska och So. Göran är projektansvarig och initiativtagare för det nationella skolprojektet Make Music Matter! som drivs av Linnéuniversitetet i samarbete med SKL, Soundtrap och Academy of Music and Business.
 • 12.30 SPÅR 1D, Ledarskap: Att organisera för skolframgång 

  Hur kan det egentligen komma sig att det finns stora variationer i elevernas resultat mellan olika skolor? Varför är vissa skolor mer framgångsrika än andra?

  Föreläsningen handlade om hur skolor kan organisera sin verksamhet för att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande. Den utgick från en studie av hur åtta skolor med olika elevresultat har organiserat sitt arbete. Under föreläsningen betonades vikten av samarbete och ett tydligt fokus på kunskapsuppdraget.

  Maria Jarl
  Maria Jarl är fil dr i statsvetenskap och universitetslektor i utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hon är också en av medförfattarna till boken Att organisera för skolframgång - strategier för en likvärdig skola, Natur & Kultur. 
 • 13:20 Paus
 • Spårtema 2: Sambedömning
 • 13:30 SPÅR 2A, SV/SO & Språk: Sambedömning för ökad likvärdighet 

  Likvärdighet i bedömningen är en förutsättning för att skapa en likvärdig skola, både inom och mellan skolor. Likvärdighet innebär inte att göra likadant utan ställer krav på samsyn och samarbete. Hur förstår vi begreppet likvärdig? Vad innebär sambedömning och när börjar bedömningsarbetet? Föreläsningen kretsade kring begreppen kopplat till våra styrdokument och visade exempel på hur kollegialt lärande kan struktureras för ökad sambedömning och samsyn.

  Fotograf: Mikael M Johansson

  Helena Wallberg - författare och föreläsare på Gothia Fortbildning
  Helena Wallberg
  Helena Wallberg är lärare, specialpedagog, utbildare och författare till böckerna Formativ bedömning i praktiken, Återkoppling för utveckling, Att sätta betyg och Lektionsdesign - en handbok. Alla utgivna på Gothia Fortbildning. 
 • 13:30 SPÅR 2B, MA & NO: Att bedöma resonemang och argumentation i matematik och NO 

  Hur kan man göra för att bedöma och ge återkoppling på elevers resonemang i matematik och argumentation i naturvetenskapliga ämnen? I den här föreläsningen presenterades aktuell forskning om bedömning av dessa svårfångade kunskaper med exempel från utvecklingsprojekt i svenska klassrum. Särskilt fokus låg på grundskolans matematik och kemi på gymnasieskolan. Föreläsningen tog även upp sambedömning, som en strategi för att stödja såväl formativ som likvärdig bedömning.

  Anders Jönsson
  Anders Jönsson är professor i didaktik, med inriktning mot naturvetenskapernas didaktik, vid Högskolan Kristianstad. Anders har tidigare medverkat i konstruktionen för nationella prov i NO-ämnen för årskurs 6 samt bedriver forskning om bland annat bedömning, återkoppling och elevers motivation i matematik och naturvetenskapliga ämnen.
 • 13:30 SPÅR 2C, Praktisk-estetiska ämnen: Iakttagbara mål och lärandematriser 

  Hur kan du formulera lärandemål på ett iakttagbart och begripligt sätt för eleverna? Johan Alm gav oss kunskap om hur vi gör, kopplat till läroplanen. Föreläsaren menar att iakttagbara mål gör att sambedömning skapar lärande både för lärare och elever.
   

  Föreläsningen innehöll också:

  • Så får du kamrat- och självrespons att skapa motivation och kontroll över egna lärandet
  • Stötta elever med särskilda behov, utmana högpresterande!
  • Verktyg för att analysera din undervisnings effekter
  • Så eliminerar lärandematriser och kunskapsöversikter lärares dokumentationsbörda och skapar begriplig, likvärdig bedömning.
  Johan Alm - författare på Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning
  Johan Alm
  Johan Alm är lärare i bild och svenska, skolutvecklare och författare till böcker som Lärandematriser: att få eleven att förstå och Iakttagbara mål. Han utvecklar verktyg som beskriver lärande i iakttagbara handlingar. Elever begriper då vad de ska lära, så de kan fokusera på hur de ska lära sig. Lärare får syn på vad de ska undervisa och skapa uppgifter kring, men också redskap för att analysera sin undervisning.
 • 13:30 SPÅR 2D, Ledarskap: Formativt ledarskap i en digitaliserad värld- Att leda lärande! 

  En digitaliserad värld kräver lärande organisationer med ett formativt förhållningssätt till lärande och utveckling. Tillsammans bildar de en treenighet att använda för att få varje elev att utveckla sin fulla potential. Under denna föreläsning gick vi igenom hur detta kan se ut ur ett ur ett ledarskaps- och verksamhetsperspektiv på en högstadie- eller gymnasieskola. Vi tog avstamp i nyckelstrategierna för formativ bedömning och kopplade på digitala verktyg och arbetssätt som kan användas i arbetet med att leda den lärande organisationen och dina medarbetares lärande. Vi fick med oss konkreta tips och förslag som vi kan omsätta i vår verksamhet omgående.

  Läs mer om Malin Frykman.

  Malin Frykman - författare på Gothia Fortbildning | © Jessica Segerberg
  Malin Frykman
  Malin Frykman har skrivit Formativt ledarskap i en digitaliserad värld och Skolledare i en digitaliserad värld - att leda lärande, Gothia Fortbildning. Hon har bred erfarenhet av skolledarskap, formativ bedömning och digitalisering. Till vardags är hon verksam som projektledare för skolans digitalisering i Stenungsunds kommun.
 • 14:20 Kaffe och tid att besöka utställningen
 • Spårtema 3: Klassrumspraktik
 • 15:00 SPÅR 3A, SV/SO & Språk: Lektionsupplägg som skapar engagemang 

  En viktig del av lärarens arbete handlar om att planera lektioner. Forskning visar också att hur undervisningen är designad spelar mycket stor roll för elevernas lärande. Med utgångspunkt i forskning såväl som i egna erfarenheter diskuterade läraren och museipedagogen Carl-Johan Markstedt vikten av välstrukturerade lektioner som samtidigt är varierade och stimulerar elevernas intresse och motivation. Föreläsningen innehöll användbara modeller och konkreta exempel.  

  Läs mer om Carl-Johan Markstedt.

  Carl-Johan Markstedt - Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning / Berling Media
  Carl-Johan Markstedt
  Carl-Johan Markstedt är lärare i svenska, museipedagog, journalist och läromedelsförfattare, bland annat till Svenska impulser, Sanoma utbildning. Han är just nu aktuell med boken Romanläsning i praktiken, Gothia Fortbildning, som ger en metod för att locka till läsning och använda romaner som ett nav i svenskämnet. 
 • 15:00 SPÅR 3B, MA & NO: Lär av eleverna 

  Hur gör du för att få eleverna att tycka att kemi är skolans bästa ämne?

  Vi fick möta läraren som gjort att kemi är det ämne som verkligen engagerar de flesta eleverna på skolan han arbetar.

  Genom att låta eleverna själva komma med idéer som de sedan får visa och demonstrera genom experiment och teoretiska genomgångar kan undervisningen bli verkligt engagerande. En föreläsning med överraskande moment och konkreta undervisningstips som bland annat visade hur vi kan använda datorn i kemiundervisningen. Hur kan vi exempelvis använda mobiltelefonen både för att visa tredimensionella bilder av molekyler och analysera koncentrationen på färgämnen i läskedrycker?

  Per Lindgren
  Per Lindgren, lärare i kemi och matematik från Erik Dahlbergsgymnasiet Jönköping, har undervisat i matematik och kemi på gymnasiet sedan 1985 och varit med i Svenska kemilandslaget sedan 1998. Senaste åren gjort undervisningsfilmer på SLi- som kallas Area 41, som främst används för högstadiet. Fått pris av kung Carl-Gustaf för att ha utvecklat kemiämnet. 
 • 15:00 SPÅR 3C, Praktisk-estetiska ämnen: Ett samtal om metoder för att förebygga och bearbeta beteendesvårigheter

  Studiero. Trygghet. Sammanhållning. Respekt. Samarbete. Viktiga begrepp och alla pedagogers önskemål för att bedriva sin undervisning eller leda aktiviteter på fritids.

  Jassim berättade om sin metod, BVS, (Brandsläckaren, Vattenkannan och Sociala Gymmet) och beskrev hur man knäcker sociala koder för att nå fram till eleverna. John beskrev varför flera elever tycks ha svårt att hålla skolans normer och betydelsen av ledarskap, bemötande och undervisningskvalitet för att förebygga problem.

  Jassim och John förde ett samtal kring utmaningarna och diskuterade vilka modeller de anser fungerar bäst och varför.

  Lästips! Intervju med John Steinberg och Jassim Ahmadi.

  Jassim Ahmadi - författare på Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning
  Jassim Ahmadi
  Jassim Ahmadi är socionom, personalvetare och skolutvecklare och har utvecklat metoder för trygghet och studiero. Han är författare till boken Knäcka sociala koden samt Din röst ska eka.
  John Steinberg
  John Steinberg är fil.dr i pedagogik och författare till ett 50-tal böcker om ledarskap, lärande och värdegrundsfrågor, t ex Ledarskap i klassrummet och Värdegrundsarbete i praktiken, Gothia Fortbildning.
 • 15:00 SPÅR 3D, Ledarskap: Hur alla elever kan vinna på anpassningar i skolan 

  Denna föreläsning handlade om hur lärare kan skapa förutsättningar för lärande och vikten av kunskaper som fundament för kritiskt tänkande och problemlösning.

  Martin Karlbergs föreläsning hade två delar. Den första handlade om hur skolan, i enlighet med forskningen, kan arbeta systematiskt med professionsutveckling för att utveckla lärares förmåga att undervisa och leda verksamheten. Den andra delen av föreläsningen handlade om hur skolan kan arbeta systematiskt med att skapa förutsättningar för lärande och tänkande av den högre ordningen. Bland annat presenterades det pågående forskningsprojekt IBIS (Inkluderande Beteendestöd I Skolan). Slutligen redovisades hur professionsutveckling och förutsättningar för lärande leder till ökad likvärdighet. 

  Martin Karlberg
  Martin Karlberg är universitetslektor vid Uppsala universitet. Han forskar och undervisar om ledarskap i klassrummet, specialpedagogik, effektiv undervisning, professionsutveckling, inkludering och frånvaro.
 • 15.40 Paus
 • 15:50 Möt världens bästa lärare Andria Zafirakou

  Andria Zafirakou korades nyligen till världens bästa lärare, något hon är otroligt stolt över då priset visar att värdesätta undervisning.

  Till vardags jobbar hon i ett av Londons fattigaste och mest utsatta områden, med elever som hon hjälper fram till fantastiska resultat.

  På vår konferens delade hon med sig av sina bästa tips: vikten av att bygga en relation med ömsesidig respekt, och vara nyfiken på riktigt - det öppnar upp dörrar för elevers engagemang och för en bra skolgång.

  Läs mer om Andria Zafirakou.

  Andria Zafirakou
  Andria Zafirakou är bild- och textillärare i Brent i utkanten av London, en av världens mest etniskt blandade platser. Andria är mottagare av 2018 Global Teacher Prize som erkännande av hennes lärargärning. Hon är passionerad i sin syn på utbildning och möjligheten att förändra barn och ungas liv. Keynote Speaker
 • 16.30 Konferensens moderator Gabriella Ahlström avslutade konferensen

  Varmt välkomna åter!

UTSTÄLLARE PÅ Lärkraft 2019

Välkommen att läsa mer om våra utställare på konferensen Lärkraft i oktober 2019.

Vill du ställa ut på Lärkraft 2019?
Välkommen att kontakta Karin Westlund:
karin.westlund@gothiafortbildning.se / 070-8127072


Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura efter konferensen. Anmälan är bindande men ej personlig. Vid avbokning senast 30 dagar före konferensen debiteras 500 kr. Därefter fullt pris. Gothia Fortbildning förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälningar, dock senast 30 dagar innan.