Artiklar inom Vård, omsorg och socialt arbete

Här hittar du inspirerande artiklar och intervjuer. Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling inom Sveriges viktigaste yrken.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Martin Lardén - författare på Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning
Intervju med Martin Lardén

”Samhället blir tryggare med en humanare kriminalvård”

Ett vanligt problem i samhällsdebatten är att argument och lösningar bygger på olika myter om vad som orsakar kriminalitet. Det i sin tur leder till att många idéer för att bekämpa kriminalitet blir kontraproduktiva. Det menar psykolog Martin Lardén, chef för Kriminalvårdens behandlingsverksamhet och författare till Vägen ut ur kriminalitet.

Här kan du läsa mer om hans bok. Vi publicerar också ett utdrag om myter ur boken.

Jakob Carlander - författare och föreläsare på Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning
Intervju med Jakob Carlander

”Jag vill stärka chefer att våga ta de svåra samtalen”

Många chefer upplever en ensamhet i de konfliktfyllda samtalen. Vad kan man göra och inte göra i komplicerade situationer?

– Det går att lära sig hur man kan bemöta starka känslomässiga reaktioner och hur man kan driva samtalet framåt professionellt, sakligt och konstruktivt. Jag vill motivera chefer att våga ta de här samtalen och visa hur de kan genomföra dem utan att ta det personligt eller bli upprörda, säger psykoterapeut, handledare och författare Jakob Carlander.

Depersonalisationssyndrom - den okända diagnosen | © Sara Gilliard
Intervju med Anna Strid, psykolog

Depersonalisationssyndrom - den okända diagnosen

Depersonalisationssyndrom är en av våra mest förbisedda och underdiagnosticerade diagnoser. Det är ett plågsamt tillstånd som ofta bemöts med oförståelse och många drabbade vittnar om att det tar lång tid innan de får rätt diagnos.
– Det är dags att den här diagnosen får en mer framskjuten plats i vårt samhälle, på våra lärosäten, inom sjukvården och psykiatrin, säger psykolog Anna Strid som har skrivit den första svenska boken om diagnosen.

Serena Hasselblad - författare på Gothia Fortbildning | © Dennis Hansson
Intervju med Serena Hasselblad

”Viktigt att få vara autistisk med andra autister”

”Vi behöver spegla oss i människor som är som vi, där det autistiska är normen”

Vad är autism? Vad innebär det att leva med autism? Svaren på dessa frågor har återkommande formulerats inom psykiatrin, av forskare och av föräldrar till autistiska barn, det vill säga av personer som inte själva har autism. Men hur blir det om autister själva beskriver det?

Per Isdal-heldagskursen Medkänslans pris
Intervju med Per Isdal

”Hjälpande yrken är riskyrken”

Människor som i sitt arbetsliv möter sjukdom, smärta eller lidande löper stor risk att bli utbrända. Ändå talas det tyst om detta. Så behöver det inte vara, menar den norske psykologen Per Isdal, som själv nästan knäcktes av ett yrke han älskar.

Intervju med Marie Åsberg och Selene Cortes

”Stresstålighet kan vara en riskfaktor för utmattningssyndrom”

”För en person som byggt hela sin identitet enbart på sina prestationer, var det ett djupt misslyckande att inte kunna prestera längre.” 

Selene Cortes blev sjuk i utmattningssyndrom två gånger innan hon fick den hjälp hon behövde. Nu har hon skrivit boken Man dör inte av stress, man slutar bara att leva – om utmattningssyndrom tillsammans med senior professor Marie Åsberg som har forskat om utmattning i mer än 20 år. 

Tips och råd av Selene Cortes

Listan på allt du inte måste 

Selene Cortes, en av författarna till boken Man dör inte av stress, man slutar bara att leva – om utmattningssyndrom, ger tips till dig som är sjuk i utmattningssyndrom. Själv blev hon sjuk i utmattningssyndrom två gånger innan hon fick den hjälp hon behövde.

Intervju med Stefan Sandström

”Traumabearbetning är avgörande vid behandling av missbruk”

Trauma är en av de viktigaste bakgrundsfaktorerna vid alkohol- och drogmissbruk. Därför bör traumabehandling vara självklart vid all behandling av missbruk. Det menar leg. psykolog Stefan Sandström som skrivit boken Missbruk, trauma och samsjuklighet – bemöta och behandla.

Intervju med Susanna Alakoski

Anhörighelvetet

Intervju med Susanna Alakoski, socionom och författare, erkänd för sin Augustprisbelönade och gripande debutroman Svinalängorna 2006. Sedan dess har hon skrivit många böcker, bland annat April i anhörigsverige (båda Albert Bonniers Förlag). I den söker hon svar och berättar om det skyhöga livspris anhöriga får betala.

Jakob Carlander - författare på Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning
Intervju med Jakob Carlander

"Rättshaveristiskt beteende är ett omfattande samhällsproblem"

– Vi har föreläst för yrkesverksamma inom äldreboende och socialkontor till justitiekansler och regeringskansli och mycket däremellan. Det har gett oss en fördjupad kunskap om hur allvarligt och utbrett det här problemet är, säger Jakob Carlander, leg samtalsterapeut.