Onlinekurser för kollegialt lärande

Webbkurser för yrkesverksamma inom förskola

Med David Edfelt och Veronica Nytomt

Till butiken med webbkurser

Våra webbkurser ger dig och dina kollegor möjlighet att fördjupa er och lära i egen takt genom korta filmer, tydliga texter, reflektionsfrågor och övningar. Onlinekurserna är framtagna för ett kollegialt lärande. Läs, stanna upp, fundera och gå tillbaka, eller gå igenom webbkursen i ett svep. Du bestämmer.

Läs mer nedan om webbkurserna eller gå direkt till coursio.com för att läsa mer och göra din beställning. 

Intresserad av eventuell mängdrabatt för större grupper? Kontakta kundansvarig Binjamin Bektasevic eller affärsområdeschef Malin Malmström:
Binjaminbinjamin.bektasevic@gothiafortbildning.se / 070-193 75 16
Malin: malin.malmstrom@gothiafortbildning.se / 08-462 26 07

Barnets rättigheter

Barnkonventionen i förskolan

Vill du lära dig mer om barnkonventionen och barnets rättigheter?

2020 blev barnkonventionen lag i Sverige, ett stort steg i förverkligandet av barnets rättigheter. Med detta följer ett stort ansvar, inte minst för förskolans pedagoger, att ha kännedom om vad det innebär och hur vi kan arbeta för och tillsammans med barnen i förskolan.

Kursledare: Veronica Nytomt

Läs mer om webbkursen Barnets rättigheter på coursio.com

Utmaningar i förskolan

Förebygga problemskapande beteenden

Alla barn i förskolan ska få en utbildning som är utformad och anpassad så att de utvecklas så långt som möjligt. För vissa barn innebär vardagliga situationer, såsom samling och måltider, lek och skapande, övergångar och val, stora utmaningar. Då är det inte ovanligt med beteenden som ställer till det för såväl barnet, kamraterna som personalen. Men vad är det som leder till problemskapande beteenden? Hur tar du kommandot i kritiska situationer? Och hur kan du öka de positiva stunderna

Kursledare: David Edfelt

Läs mer om webbkursen Utmaningar i förskolan på coursio.com

relaterade produkter