Webbkurs med David Edfelt

Utmaningar i förskolan – webbkurs

Förebygga problemskapande beteenden

Till butiken med webbkurser

En webbkurs för verksamma inom pedagogisk omsorg och förskola

Vill du lära dig mer om hur du kan förstå, hantera och förebygga problemskapande beteenden? Vår webbkurs ger dig och dina kollegor möjlighet att fördjupa er och lära i egen takt genom korta filmer, tydliga texter, reflektionsfrågor och övningar.

Alla barn i förskolan ska få en utbildning som är utformad och anpassad så att de utvecklas så långt som möjligt. För vissa barn innebär vardagliga situationer, såsom samling och måltider, lek och skapande, övergångar och val, stora utmaningar. Då är det inte ovanligt med beteenden som ställer till det för såväl barnet, kamraterna som personalen. Men vad är det som leder till problemskapande beteenden? Hur tar du kommandot i kritiska situationer? Och hur kan du öka de positiva stunderna?

Webbkursen Utmaningar i förskolan med David Edfelt är framtagen för att kunna använda för egen utveckling och lärande men också som ett verktyg för kollegialt lärande. Läs, stanna upp, fundera och gå tillbaka, eller gå igenom webbkursen i ett svep. Du bestämmer.

Investera i din fortbildning och utvecklas som barnskötare, förskollärare eller rektor i förskolan.

 

I webbkursen Utmaningar i förskolan – förebygga problemskapande beteenden får du::

  • Kunskap om hur förskolan kan tänka och göra för att skapa en miljö som ger alla barn rätt förutsättningar att kunna lära sig och må bra.
  • Metoder, förhållningssätt och strategier för hur du kan hantera en del av de utmaningar du möter.
  • Hur förskolan kan öka tillgängligheten för alla barn, oavsett vilka svårigheter som ligger till grund. 
  • Övningar och reflektionsfrågor för ytterligare fördjupning.
  • Strategier som du kan ta med dig i det fortsatta arbetet efter kursens slut.

Målgrupp
Kursen är framtagen för yrkesverksamma inom förskola och pedagogisk omsorg men passar även för studerande inom barnskötar- och förskollärarutbildningen.

Så anmäler du dig till webbkursen
Klicka på knappen "Till butiken" nedan för att gå vidare med din beställning. Om ni är flera som vill gå kursen samtidigt kontaktar ni Binjamin eller Malin för mer information om eventuell mängdrabatt:
Binjamin: binjamin.bektasevic@gothiafortbildning.se / 070-193 75 16
Malin: malin.malmstrom@gothiafortbildning.se / 08 – 462 26 07


Pris: 799 kr exkl. moms
Tillgänglighetstid: sex månader

Knapp: till butiken med webbkurser


Mer om webbkursens innehåll
Här kan du se en film om webbkursen Utmaningar i förskolan – förebygga problemskapande beteenden:

David Edfelt - författare och föreläsare på Gothia Fortbildning

Kursledare är David Edfelt, leg. psykolog, föreläsare och författare till flera böcker som rör förskolan. David jobbar med handledning och utbildning i förskolor och skolor.


Tips på olika former för kollegialt lärande
Boken Utmaningar i förskolan – att förebygga problemskapande beteenden av David Edfelt passar bra som underlag för kollegiala diskussioner.  I Förskoletidningen lyfter David Edfelt utmaningar som kan vara intressant att läsa och diskutera utifrån.

Så anmäler du dig till webbkursen
Klicka på knappen nedan för att gå vidare med din beställning. Om ni är flera som vill gå kursen samtidigt kontaktar ni Binjamin eller Malin för mer information om eventuell mängdrabatt:
Binjamin: binjamin.bektasevic@gothiafortbildning.se / 070-193 75 16
Malin: malin.malmstrom@gothiafortbildning.se / 08 – 462 26 07