Förskoledagarna

Den självklara mötesplatsen för dig i förskolan!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Konferensen Förskoledagarna – den självklara mötesplatsen för dig i förskolan!

Förskoledagarna 2017 bestod av två parallella konferenser – en för förskolechefer och en för förskollärare. Temat En förskola för alla handlade om hur vi kan skapa förutsättningar så att alla barn har möjlighet att lyckas lära och utvecklas.

Under konferensens två dagar belyste vi på flera sätt integration, normer och ledarskap. Vi berörde bland annat olika aspekter av systematiskt kvalitetsarbete, normativt ledarskap med kopplingar till aktuell forskning samt verktyg för att kunna arbeta med sig själv och bli en ännu bättre ledare. Vi pratade också om strategier för hur man kan skapa en förskola som är inkluderande för alla som vistas där.

Stort tack till alla härliga besökare, föreläsare och utställare som bidrog till två innehållsrika dagar med inspiration och utveckling för en ännu bättre verksamhet!

Kommentarer från våra deltagare:

"Intressanta föreläsningar, bra ordning med mat och fika, lagom av allt!!!"

"Bra och inspirerande föreläsare med bra ämnen. Trevligt upplägg med bra raster och bra mat."

"Fantastiska föreläsare inom viktiga ämnen! Att sen kombinera detta med en underbar humor känns befriande :)"

"Intressanta, lärorika och roliga föreläsningar. Bra organisation. God mat."

"Välordnat. Bra avvägning på föreläsare/innehåll, vi fick bekräftelse i det vi redan gör, nya handgripliga verktyg, tankar om förhållningssätt och glädje! Allt detta sammanknutet i en röd tråd, bra jobbat!"

"Mycket bra organiserat med tider och flyt i lokalerna! Värdarna och föreläsarna gjorde ett mycket bra jobb."

Välkommen åter 2018! Prenumerera på vårt nyhetsbrev inom förskola för att vara säker på att inte missa nästa upplaga av Förskoledagarna: till nyhetsbrevet.


#Förskoledagarna
Gilla vår Facebook-sida Gothia Fortbildning Förskola för att ta del av lästips, produktnyheter, information om aktuella kurser och konferenser och mycket mer.
Vi ses där!

 

Frågor? Ring 08 462 26 70 eller skicka mejl till anmalan@gothiafortbildning.se.

Vill du ställa ut på Förskoledagarna? Välkommen att kontakta Johan Fogelström: johan.fogelstrom@gothiafortbildning.se / 073-375 90 36

Förskoledagarna genomfördes senast i februari 2017. Välkomna åter 2018!

Plats: Stockholmsmässan i Älvsjö, Stockholm.

Frågor?
Kontakta Barbro Lundborg:
anmalan@gothiafortbildning.se
telefon: 08-462 26 70

 

 

 

12–13 mars 2015
12 mars: kl. 09.30–16.30.
13 mars: kl. 10.00–15.20.
Plats: Aula Magna, Stockholms universitet, Stockholm.

 

Fullständigt program kan du ladda ner här.

 

Boka tidigt-pris vid bokning senast 16 jan:
3 790 kr exkl. moms per person.
Ordinarie pris: 4 290 kr exkl. moms per person.
Lunch samt för- och eftermiddagskaffe ingår.

 

Anmäl dig här.

 

Frågor?
Ring 08-462 26 70 eller skicka mejl till anmalan@gothiafortbildning.se.

 
Program Förskolechefen

Förskoledagarna genomfördes senast i februari 2017. Välkomna åter 2018!

Läs mer om 2017 års konferens nedan. 

Dag 1

Med den normativa styrningen försöker man nå medarbetares tankar och förståelse med syftet att skapa gemensamma förhållningssätt och värden för verksamheten. Även om ledaren formulerar förslagen om de normer som ska råda är det nödvändigt att varje medarbetare förstår och accepterar dem. Ibland behöver man förhandla och kompromissa för att uppnå en samsyn. I bästa fall blir alla berikade av varandras perspektiv och verksamheten vinner i nyansrikedom – och det är en viktig chefsuppgift att ta vara på denna möjlighet.

Talare

Bim Riddersporre

Hur kan du kommunicera för att lyckas med förändringsarbete? Hur får du som ledare med alla ”på tåget”? Vad ska du undvika att säga för att inte bli missförstådd och skapa negativ stämning? Och hur kan du arbeta med en smart struktur för att kommunicera enkelt och effektivt? En föreläsning som gav kunskap, inspiration och verktyg i arbetet med kommunikation och som visade hur man som ledare blir en ännu bättre kommunikatör. Föreläsaren gav insikter i hur internt kommunikativt ledarskap skapar framgångsrika verksamheter och delaktighet bland personalen gällande mål, visioner och målvärderingar.

Talare

Pär Lager

Vi har alla normer! Normer som skapar föreställningar om hur något är eller borde vara. Dessa föreställningar skapar i sin tur förväntningar på oss som verkar inom förskolan beträffande språk, sätt att tänka och hur vi organiserar verksamheten. Talet om normer kan å ena sidan uppfattas som något negativt, det vill säga vi uppmanas att arbeta normkritiskt, men å andra sidan uppmanar läroplanen att vi ska utveckla normer för arbetet i förskolan, det vill säga arbeta normkreativt. För att kunna bygga broar från att vara kritisk till kreativ behöver vi fundera på vilka normer vi har, var de kommer ifrån och hur mycket dessa påverkar våra dagliga liv i förskolan. Vi måste få fatt i normen, lyfta på några stenar och sedan fundera på om stenen ska få ligga kvar eller om vi ska kasta iväg den.

Talare

Susanna Anderstaf

Dag 2

Dagens förskola präglas av ett tilltagande interkulturellt samspel mellan barn, personal och föräldrar. Alltmer betonas därför nödvändigheten att arbeta utifrån ett interkulturellt förhållningssätt. Att leda detta arbete är förskolechefernas roll och ansvar. Men vad är ett interkulturellt förhållningssätt? Vilka konsekvenser får detta för ledarskapet? Med avstamp i diskussioner om bland annat språk, normer och värden, religion, jämställdhet, traditioner och tidsuppfattning diskuterades hörnstenarna i ett interkulturellt förhållningssätt. Föreläsningen gav verktyg för att reflektera över och ta tillvara det interkulturella samspel och den mångfald som finns i organisationen.

Talare

Jonas Stier

Föreläsningen tog utgångspunkt i forskning om förskolans betydelse för barns lärande och utveckling. Vad utmärker en förskola av hög kvalitet och vilka faktorer är mest betydelsefulla för barns lärande och utveckling på kort och lång sikt? Slutsatsen är att förskolechefer bör fokusera på utbildningens brännpunkt – de pedagogiska relationerna – för att utveckla en förskola av hög kvalitet. Föreläsaren belyste följande frågor: Vilka faktorer är mest betydelsefulla för barns lärande och utveckling? Vad innebär en hög kvalitet i de pedagogiska relationerna? Hur kan du som förskolechef bidra till att utveckla kvaliteten i de pedagogiska relationerna?

Talare

Sven Persson

En stund med allvar, humor, värme och insikter. En föreläsning om arbetsglädje och medarbetarskap, om varför det finns skit i livet och hur vi kan hantera motgångar, medgångar och sorg. Om vikten av att välja förhållningssätt till det som livet för med sig och vad forskningen säger om möjligheten att träna hjärnan för att bli bra på att klaga ... eller på att hitta vardagens guldkanter.

Talare

Christina Stielli

Program – Förskolläraren

Förskoledagarna genomfördes senast i februari 2017. Välkomna åter 2018!

Läs mer om 2017 års konferens nedan.

Dag 1

Under förskoletiden är barn som mest mottagliga för lärande och hjärnans utvecklingsmöjligheter är som störst. Det är i förskolan grunden läggs för barnens livslånga lärande. I skolan är det självklart att barnen ska lära sig skriva, läsa och räkna. Lika viktigt är att utveckla de självreglerande, sociala och emotionella färdigheter som behövs för att klara av detta akademiska lärande och livet i stort. Under denna föreläsning diskuterades de grundläggande färdigheter som barn behöver för att kunna förhålla sig till sig själva och andra omkring dem. Vi fick ta del av praktiska exempel på hur man på ett kreativt sätt kan uppmuntra barn till att exempelvis lära sig hantera starka känslor, hur man samarbetar, sätter ord på sina känslor, förhåller sig empatiskt till andra, fokuserar och tar instruktioner.

talare

Lars Löwenborg

För vissa barn innebär vistelsen i förskolan större utmaningar än för andra. Barn som har svårt för förändringar och lätt tappar fattningen kan lättare hamna i kraftiga affektutbrott än andra. Hur vi möter barnet i utbrottet spelar stor roll, både i stunden och på lång sikt. Vi smittas lätt av andras affekter och det är viktigt att bli medveten om hur detta kan påverka möjligheten att hjälpa barnet att hantera sina egna känslor.

Under föreläsningen beskrevs ett lågaffektivt förhållningssätt som en framgångsfaktor och dess bakomliggande teorier. Här diskuterades också olika organisatoriska faktorer som kan öka respektive minska risken för utbrott.

talare

Gunilla Carlsson Kendall

Vi har alla normer! Normer som skapar föreställningar om hur något är eller borde vara. Dessa föreställningar skapar i sin tur förväntningar på oss som verkar inom förskolan beträffande språk, sätt att tänka och hur vi organiserar verksamheten. Talet om normer kan å ena sidan uppfattas som något negativt, det vill säga vi uppmanas att arbeta normkritiskt, men å andra sidan uppmanar läroplanen att vi ska utveckla normer för arbetet i förskolan, det vill säga arbeta normkreativt. För att kunna bygga broar från att vara kritisk till kreativ behöver vi fundera på vilka normer vi har, var de kommer ifrån och hur mycket dessa påverkar våra dagliga liv i förskolan. Vi måste få fatt i normen, lyfta på några stenar och sedan fundera på om stenen ska få ligga kvar eller om vi ska kasta iväg den.

talare

Susanna Anderstaf

Dag 2

Så står det i förskolans läroplan. Förskollärare ska säkra att den pedagogiska vardagen håller det läroplanen lovar barnen; att de ska få vara delaktiga i ett roligt och kunskapsrikt äventyr – den långa läranderesan. Denna föreläsning gav alla förskollärare stöd att leva upp till alla ”ska”. Föreläsaren tog upp två teman; dels vad förskolläraren ska göra i läroplanens avsnitt om utveckling och lärande, dels vad hen ska göra för att säkra att samarbetet mellan hem och förskola blir bra.

talare

Leif Strandberg

Hur kan nyanlända och flerspråkiga barn med föräldrar bli delaktiga i förskolans verksamhet från början? Vems referensramar utgår vi från i mötet med andra människor – våra eller deras? Vad tillför ett välkomstsamtal innan inskrivning och förskolestart? Talar man om vilka förväntningar man har på en förälder i förskolan eller i övriga samhället? Föreläsarna presenterade konkreta exempel på relationsskapande metoder, övningar och material som ger trygghet och stärker barnens identitet och självkänsla.

talare

Elisabeth Lindholm

Talare

Ulrica Engholm

Välkommen till en stund med allvar, humor, värme och insikter. En föreläsning om arbetsglädje och medarbetarskap, om varför det finns skit i livet och hur vi kan hantera motgångar, medgångar och sorg. Om vikten av att välja förhållningssätt till det som livet för med sig och vad forskningen säger om möjligheten att träna hjärnan för att bli bra på att klaga ... eller på att hitta vardagens guldkanter.

talare

Christina Stielli

Talare

Förskoledagarna genomfördes senast i februari 2017. Välkomna åter 2018!

Klicka på bilderna för att se en närmare presentation av talarna på konferensen 2017.

Gustav Fridolin, skolminister och ansvarigt statsråd för förskolan.

Skolminister och ansvarigt statsråd för förskolan

Gustav Fridolin

Lars Löwenborg, leg. psykolog, leg. psykoterapeut och pedagog, arbetar som psykolog i förskolan, föreläsare, författare och handledare samt som utbildningsledare för barnpsykiatrin. Han har skrivit fyra böcker för skola och förskola och är aktuell med boken Färdigheter för livet.

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut

Lars Löwenborg

Gunilla Carlsson Kendall, leg. psykolog, Provivus. Hon har varit verksam som psykolog i 25 år och har mångårig erfarenhet av utredningar av utvecklingsavvikelser från neuropediatriken på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, barnläkarmottagningar samt från förskola och skola.

Leg. psykolog

Gunilla Carlsson Kendall

Susanna Anderstaf är leg. förskollärare och doktorand på Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Hennes forskningsintresse är att skapa kunskap om hur förskolan arbetar med kulturell mångfald utifrån förskolans uppdrag.

Leg. förskollärare och doktorand

Susanna Anderstaf

Christina Stielli är en raket på föreläsarhimlen och har utnämnts till årets kvinnliga talare 2014 och 2015 av Talarforum. När hon blandar allvar med humor flyger tiden förbi och hon lämnar efter sig konkreta verktyg för att öka arbetsglädje och stärka medarbetarskapet på vilken arbetsplats som helst.

Årets kvinnliga talare 2014 och 2015

Christina Stielli

Leif Strandberg är leg. psykolog och har arbetat i förskolor och skolor i över 40 år. Han är författare till bästsäljaren Vygotskij i praktiken och andra böcker för pedagogisk inspiration. Hans senaste bok heter: Förskollärare ska! Barnen, läroplanen och jag.

Leg. psykolog

Leif Strandberg

Elisabeth Lindholm är utvecklingsledare för Resurscentrum Integration i Strömsunds kommun. Hon har arbetat med flykting- och integrationsfrågor lokalt och regionalt i 15 år. Ulrica Engholm är bland annat lärare i svenska som andraspråk och arbetar för Resurscentrum Integration. I samarbete med förskolepersonal har de tagit fram material och arbetssätt för att möta nyanlända barn och deras föräldrar.

Utvecklingsledare

Elisabeth Lindholm

Ulrica Engholm  är  är bland annat lärare i svenska som andraspråk och arbetar för Resurscentrum Integration. Hon har arbetat med flykting- och integrationsfrågor lokalt och regionalt i 15 år.  Elisabeth Lindholm är utvecklingsledare för Resurscentrum Integration i Strömsunds kommunI samarbete med förskolepersonal har de tagit fram material och arbetssätt för att möta nyanlända barn och deras föräldrar. 

Utvecklingsledare

Ulrica Engholm

Produkten har lagts i varukorgen! Gå till varukorg