Bok/Broschyr

Tillbaka till skolan

Metodhandbok i arbetet med hemmasittande barn och unga

Tillbaka till skolan

Provläs

Tillbaka till skolan

Metodhandbok i arbetet med hemmasittande barn och unga

Att få hemmasittande barn och unga tillbaka till skolan är en viktig men svår uppgift. Boken Tillbaka till skolan presenterar en utprövad arbetsmodell att utgå från och ger inspiration till hur skolan kan utveckla metoder för att nå hemmasittande elever.

En stor del av boken utgörs av en praktisk handledning till en metod kallad Nyckelmetoden. Boken beskriver hur man kan arbeta för att nå eleven, bygga upp en relation, skapa ett schema och lägga upp arbetet i de olika ämnena samt hur man förebygger skolfrånvaro. Boken innehåller även tillämpbart material i form av checklistor och kartläggningsfrågor. De pedagogiska respektive psykosociala aspekterna tas upp i särskilda kapitel, liksom forskningsläget på området och relevanta lagar. I denna andra upplaga av boken har nytt praktiskt material tillkommit och föräldrar till hemmasittande barn har fått mer utrymme.

Målgrupp
Tillbaka till skolan vänder sig till alla som möter hemmasittande elever i sitt arbete på grundskola eller gymnasieskola: specialpedagog, kurator, lärare, skolledare, psykolog och skolsköterska. Den är också intressant för andra som kommer i kontakt med denna problematik, till exempel inom socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri eller behandlingsverksamhet.

Bilagor
Ladda ner som pdf: samtliga bilagor till Tillbaka till skolan.

FAKTA

Artikelnr: 72059641

144 sidor

Upplaga: 2.1

Utgivningsdatum: 2014-03-03OM FÖRFATTAREN
Marie Gladh, specialpedagog, och Krysmyntha Sjödin, leg. psykoterapeut och beteendevetare, har under många år arbetat med hemmasittande elever.


Vi rekommenderar även
Lärkraft.se
Digitala tjänster

Lärkraft.se

Produkten har lagts i varukorgen! Gå till varukorg