Mödrahälsovård i praktiken

En konferens som tas fram i nära samråd med yrkesverksamma barnmorskor

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Konferensen Mödrahälsovård i praktiken

Konferensen Mödrahälsovård i praktiken genomfördes senast i mars 2018. Här kan du läsa mer om programmet på den konferensen. Och varmt välkommen vid nästa tillfälle!

Som barnmorska i mödrahälsovården arbetar du med att lugna, trygga, lyssna och bygga upp tillit inför förlossningen och det kommande föräldraskapet. Därför hade konferensen i mars 2018 temat Att skapa trygghet för den födande kvinnan

Konferensen Mödrahälsovård i praktiken tas alltid fram i nära samråd med yrkesverksamma barnmorskor och bygger på forskning och praktiska erfarenheter. I mars 2018 fick vi lära oss hur stressen och rädslan hos den gravida kvinnan kan minskas för att öka känslan av trygghet, vi fick verksamma råd vid diastas, vi mötte Sveriges första digitala mödrahälsovård och fick ett framgångsrikt exempel där man stärker den utomeuropeiska kvinnan inför mödraskapet genom en väl sammanhållen vårdkedja. Konferensen tog också upp hur vi på ett lyhört sätt kan möta den könsstympade kvinnan samt hur vi ser på mödrahälsovårdens roll i att skapa trygghet och stärka självkänslan hos kvinnan med psykisk ohälsa.

Vi välkomnade barnmorskor från hela Sverige för att under en heldag inspireras och nätverka med kollegor.

Moderator för konferensen var Malin Söderberg, leg. barnmorska, fil.dr och egen företagare. Malin har bland annat erfarenhet från uppdrag som samordningsbarnmorska inom mödrahälsovården i Stockholm och som universitetsadjunkt på barnmorskeprogrammet, Karolinska institutet.

Missa inte nästa upplaga av konferensen!
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.


Gör din röst hörd!
Både före, under och efter konferensen möts vi på sociala medier!
Gör din röst hörd och var med i dialogen: #MHVipraktiken


FAKTA

Konferensen Mödrahälsovård i praktiken genomfördes senast i mars 2018. Välkommen åter vid nästa tillfälle!

Barbro Lundborg, Gothia Fortbildnin

Frågor eller intresseanmälan
Kontakta Barbro Lundborg:
anmalan@gothiafortbildning.se
Tel: 08-4622670

Vill du ställa ut på Mödrahälsovård i praktiken? Välkommen att kontakta Johan Fogelström: johan.fogelstrom@gothiafortbildning.se
Tel: 073-3759036

Program på Mödrahälsovård i praktiken 2018

Läs mer nedan om programmet från mars 2018. Välkommen åter nästa gång!

 • 09:00 Kaffe och smörgås, tid att besöka utställningen

  Fika, mingel och tid att besöka våra utställare.

 • 09:30 Välkomna!

  Konferensens moderator Malin Söderberg, leg. barnmorska, inledde dagen.

  Malin Söderberg - Gothia Fortbildning | © Ester Sorri
  MALIN SÖDERBERG
  Leg. barnmorska
 • 09:40 Från stress och rädsla till trygghet – hur tar vi oss dit?

  Stress och rädsla kan ha en negativ inverkan på såväl födandets fysiologi som upplevelsen av att föda. Vilka kort- och långsiktiga konsekvenser kan det få för kvinnan, barnet och den nyblivna familjen? Vilka gravida är extra sårbara och hur kan vi arbeta aktivt med att öka känslan av trygghet inför och under födandet?

  LIISA SVENSSON
  Leg. barnmorska och adjunkt på barnmorskeprogrammet på Karolinska Institutet. Tidigare arbetat på Södra BB, med kontinuerligt stöd i födandet och sammanhållen vårdkedja.
 • 10:40 Den digitala mottagningen

  Att våga misslyckas för att utveckla verksamheten

  Idag lever vi i en värld som utvecklas i ett allt högre tempo. Våra patienter utvecklar nya behov och önskemål i takt med dessa förändringar och vår ambition är att hänga med i den utvecklingen. Vi måste våga testa och misslyckas för att kunna göra rätt. På barnmorskemottagningen Vasamamma och fosterdiagnostik jobbar man hela tiden med att utveckla verksamheten för de blivande föräldrarnas individuella behov. Onlinebokning, videosamtal, kursföreläsningar är nyheter som införts under senare år. Målsättning är att testa minst tio nya förbättringsmöjligheter per år och sedan utvärdera dem. Det gäller att vara metodisk istället för rädd för att misslyckas.

  Haleh Amirfaryar - Gothia Fortbildning | © Jonas Dahlberg
  HALEH AMIRFARYAR
  Leg. barnmorska och vd på Vasamamma, en privat mödrahälsovårdsmottagning i Stockholm där man infört Sveriges första digitala barnmorskemottagning. Här kan de blivande föräldrarna ha videomöten med sin barnmorska.
 • 11:10 Vilka råd kan du ge kring diastas?

  Under en graviditet genomgår kvinnans kropp många förändringar och forskningen idag visar att kroppen ofta inte återhämtar sig helt på egen hand. Diastas är en separation av bindvävsstråket i magens mittersta del som kan leda till bland annat ryggont, svårigheter att stabilisera rygg och bäcken, besvär med putande mage och risk för navelbråck.

  Som barnmorska spelar du en viktig roll i att informera om och att undersöka den gravida och den nyblivna mammans magmuskulatur. Hur undersöker du en diastas under och efter graviditeten och vad kan du ge för besked utifrån fynden? Vilka råd kan du ge till en gravid om hur hon kan förebygga en diastas? Vilka råd kan du ge till en nybliven mamma om hur hon ska träna efter graviditeten med hänsyn till diastasen? Vad är skillnaden mellan en diastas och uttöjda magmuskler?

  Carolina Karlsson - författare Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning
  CAROLINE KARLSSON
  Leg. fysioterapeut, med en gedigen kunskap och erfarenhet från primärvården, och har en magisterexamen i Idrottsvetenskap med inriktning på träning efter graviditet.
 • 11:50 Lunch, tid att besöka utställningen

  Anmäl eventuella allergier i god tid till Barbro Lundborg:
  Mejl: anmalan@gothiafortbildning.se
  Telefon: 08-462 26 70

  BARBRO LUNDBORG
  Administratör, kurs och konferens.
 • 12:50 Att möta och bemöta könsstympade kvinnor

  Enligt Socialstyrelsen har minst 38 000 kvinnor som lever i Sverige varit utsatta för könsstympning. Men antalet könsstympade kvinnor i Sverige ökar och är troligen mångdubbelt fler än vad som hittills uppskattats. Sverige är ett av de länder som har störst andel kvinnor från länder där könsstympning är mycket vanligt, som Somalia och Etiopien.

  Hur kan vi bli bättre på att bemöta kvinnor med erfarenhet av könsstympning? Vilka resurser har du som barnmorska att tillgå i arbetet med att hjälpa kvinnorna? Hur kan du på ett lyhört sätt tala om detta ingrepp? Och hur kan du på bästa sätt hjälpa könsstympade kvinnor vid graviditet och förlossning?

  Louise Lundborg - Gothia Fortbildning | © Södersjukhuset
  LOUISE LUNDBORG
  Leg. barnmorska och projektledare för Amelprojektet, Amelmottagningen, Sveriges enda specialistmottagning för könsstympade kvinnor, på Södersjukhuset i Stockholm.
 • 13:30 Att stärka den utomeuropeiska kvinnan inför förlossning och mödraskapet

  En positiv och stärkt förlossningsupplevelse genererar inte bara hälsoeffekter för kvinnan och det nyfödda barnet utan för hela hennes familj långsiktigt. Hur kan du ge ett bra stöd och bidra med kontinuitet före, under och efter födseln för par som ännu inte är trygga med det svenska språket? Hur kan du nå fram med det du vill förmedla? Hur kan ett systemiskt förhållningssätt mellan civilsamhälle och den offentliga sektorn skapa en jämlikare vård och bli en tydlig del av ett integrationsarbete?

  En föreläsning som visade hur man genom personcentrerad vård och kulturdoulor har lyckats bilda en sammanhållen vårdkedja och en individanpassad begriplig vård där empowerment och trygghet är nyckelord!

  Maria Hogenäs - Gothia Fortbildning
  MARIA HOGENÄS
  Leg. barnmorska, vinnare av Vårdförbundspriset 2016 för sitt arbete att skapa en bättre och mer jämlik hälso-och sjukvård. Hon arbetar nu för Yallatrappan i Rosengård i Malmö men har tidigare arbetar Födelsehuset Mammaforum i Bergsjön, ett område där många utomeuropeiska kvinnor bor. Hon har trots språkförbistring hittat ett sätt att nå dessa kvinnor och göra deras resa genom graviditet och förlossning till en trygg upplevelse.
 • 14:10 Eftermiddagskaffe

  Fika, mingel och tid att besöka våra utställare.

 • 14:40 Mötet med psykisk ohälsa inom mödrahälsovården

  Den psykiska ohälsan ökar bland kvinnor i barnafödande åldrar vilket påverkar arbetet inom mödrahälsovården. Hur kan psykisk sjukdom och psykisk ohälsa uppmärksammas? Hur kan du bli bättre på bedömning av behov, vilka är lämpliga insatser och hur kan du samverka med andra instanser på bästa möjliga sätt? Hur kan du som barnmorska stötta och finna ett hållbart förhållningssätt i mötet med kvinnan?

  En föreläsning som presenterar strategier för vad som kan göras och hur, utifrån erfarenheter från Västra Götalandsregionen.

  Monica Lidbeck - Gothia Fortbildning
  MONICA LIDBECK
  Leg.psykolog som arbetar med verksamhetsutveckling för mödra- och barnhälsovård i Västra Götalandsregionen. Hon har även lång erfarenhet av möten med blivande föräldrar, familjer och personal inom mödra- och barnhälsovården. Som doktorand vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet forskar hon på familjeliv och fördelning av föräldraledighet.
 • 15:40 Så gör vi varandra bättre! Kommunikativt medarbetarskap i praktiken.

  Du möter blivande föräldrar varje dag i ditt arbete och du är expert på att kommunicera. Ändå händer det att du inte når fram, att det skaver.

  Du möter dina kollegor varje dag, du tycker att du är tydlig i det du säger, ändå händer det att missförstånd uppstår i arbetet.

  Kommunikativt medarbetarskap handlar om att skapa en kultur där alla ger och tar återkoppling för att göra varandra bättre. Hur skapar vi en organisation med stort förtroende för varandra? Hur ger och tar vi feedback på ett effektivt sätt – både från de blivande föräldrarna och kollegorna? Vad innebär det att ”allt kommunicerar”?

  En föreläsning med konkreta exempel och spännande forskning som handlar om hur du med hjälp av kommunikation och retorik skapar en verksamhet där alla trivs och gör varandra bättre.

  Pär Lager - föreläsare hos Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning / Berling Media
  PÄR LAGER
  Arbetar i styrelser för organisationer och företag samt som rådgivare, föreläsare och författare. Han har tidigare bland annat varit vd för Berghs School of Communication och Talarforum samt politiskt sakkunnig i Regeringskansliet.
 • 16:30 Konferensdagen avslutas

  Tack för den här gången och välkommen åter!

Talare på Mödrahälsovård i praktiken 2018

Klicka på respektive bild för att läsa mer om dem som talade på konferensen i mars 2018. Välkommen åter!

Malin Söderberg - Gothia Fortbildning | © Ester Sorri

Malin Söderberg, leg. barnmorska, fil.dr och egen företagare. Malin har bland annat erfarenhet från uppdrag som samordningsbarnmorska inom mödrahälsovården i Stockholm och som universitetsadjunkt på barnmorskeprogrammet, Karolinska institutet. Foto av Ester Sorri.

Leg. barnmorska, fil.dr och egen företagare Malin Söderberg

Liisa Svensson, leg. barnmorska och adjunkt på barnmorskeprogrammet på Karolinska Institutet. Tidigare arbetat på Södra BB, med kontinuerligt stöd i födandet och sammanhållen vårdkedja. Liisa har tillsammans med Susanna Heli skrivit till boken Trygg förlossning (Gothia Fortbildning). Foto av Marcus Gustafsson.

Leg. barnmorska och adjunkt på barnmorskeprogrammet på Karolinska Institutet Liisa Svensson

Haleh Amirfaryar - Gothia Fortbildning | © Jonas Dahlberg

Haleh Amirfaryar, leg. barnmorska och vd på Vasamamma, en privat mödrahälsovårdsmottagning i Stockholm där man infört Sveriges första digitala barnmorskemottagning. Här kan de blivande föräldrarna ha videomöten med sin barnmorska. Foto av Jonas Dahlberg.

Leg. barnmorska och vd på Vasamamma Haleh Amirfaryar

Carolina Karlsson - författare Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning

Caroline Karlsson är leg. fysioterapeut, med en gedigen kunskap och erfarenhet från primärvården, och har en magisterexamen i Idrottsvetenskap med inriktning på träning efter graviditet. Författare till skriften Ta hand om din kropp efter förlossningen (Gothia Fortbildning). Foto av Marcus Gustafsson.

Leg. fysioterapeut Caroline Karlsson

Louise Lundborg - Gothia Fortbildning | © Södersjukhuset

Louise Lundborg, leg. barnmorska och projektledare för Amelprojektet, Amelmottagningen, Sveriges enda specialistmottagning för könsstympade kvinnor, på Södersjukhuset i Stockholm. Foto av Torkel Ekqvist, Fotogruppen Södersjukhuset.

Leg. barnmorska och projektledare Louise Lundborg

Maria Hogenäs - Gothia Fortbildning

Maria Hogenäs, leg. barnmorska, vinnare av Vårdförbundspriset 2016 för sitt arbete att skapa en bättre och mer jämlik hälso-och sjukvård. Hon arbetar nu för Yallatrappan i Rosengård i Malmö men har tidigare arbetar Födelsehuset Mammaforum i Bergsjön, ett område där många utomeuropeiska kvinnor bor. Hon har trots språkförbistring hittat ett sätt att nå dessa kvinnor och göra deras resa genom graviditet och förlossning till en trygg upplevelse.

Leg. barnmorska, vinnare av Vårdförbundspriset 2016 Maria Hogenäs

Monica Lidbeck - Gothia Fortbildning

Monica Lidbeck är leg. psykolog och arbetar med verksamhetsutveckling för mödra- och barnhälsovård  i Västra Götalandsregionen. Hon har även lång erfarenhet av möten med blivande föräldrar, familjer och personal inom mödra- och barnhälsovården. Som doktorand vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet forskar hon på familjeliv och fördelning av föräldraledighet.

Leg. psykolog Monica Lidbeck

Pär Lager - föreläsare hos Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning / Berling Media

Pär Lager arbetar i styrelser för organisationer och företag samt som rådgivare, föreläsare och författare. Han har tidigare bland annat varit vd för Berghs School of Communication och Talarforum samt politiskt sakkunnig i Regeringskansliet. Pär Lager är aktuell med boken Kommunikativt ledarskap i praktiken (Gothia Fortbildning). Foto av Johanna Norin.

Styrelseledamot, rådgivare, föreläsare och författare Pär Lager