Konferens

Biståndshandläggaren i fokus 2019 - Konferens

Skräddarsydd konferens för biståndshandläggare i äldreomsorgen

Konferensen Biståndshandläggaren i fokus 2019

IBIC i praktiken

Konferensen Biståndshandläggaren i fokus genomfördes senast i april 2019. Varmt välkommen vid nästa tillfälle!

Dagen inleddes med en rapport om var den pågående utredningen av Socialtjänstlagen befinner sig. Vi lyfte också nyheter och gav en genomgång av aktuell rättspraxis.

Det gavs en praktisk genomgång av två kommuners modeller för att med stöd av IBIC öka delaktigheten och kvaliteten för äldre.

Som biståndshandläggare möter du allt oftare personer som åldras i ett främmande land. Konferensen ger konkret vägledning för hur du kan skapa ett ömsesidigt förtroende trots kulturella skillnader.

I den avslutande föreläsningen gavs exempel på verktyg som ger goda resultat i dialogen med anhöriga.

 


Citat från tidigare deltagare:
»Intressanta ämnen och kompetenta föreläsare.«
»Bra föreläsare, lagom långa föreläsningar.«
»Givande dag, rolig att träffa kollegor från andra kommuner.«


Gör din röst hörd!
Både före, under och efter konferensen möts vi på sociala medier! Gör din röst hörd och var med i dialogen: #biståndshandläggaren


FAKTA

Konferensen Biståndshandläggaren i fokus genomfördes senast i april 2019. Varmt välkommen vid nästa tillfälle!

Program:
Ladda ner programmet som pdf här.

Frågor?
Kontakta Barbro Lundborg:
anmalan@gothiafortbildning.se
Tel: 08-4622670

Barbro Lundborg - Gothia Fortbildning

Vill du ställa ut på Biståndshandläggaren i fokus? Välkommen att kontakta Johan Fogelström: johan.fogelstrom@gothiafortbildning.se
Tel: 073-3759036

Program på konferensen Biståndshandläggaren i fokus 2019

 • 08:45 Morgonkaffe och registrering

  Fika och mingel.

 • 09:25 Välkomna!

  Ulrika Beck-Friis, chefredaktör för tidningen Äldreomsorg, hälsar välkommen.

  Ulrika Beck-Friis - Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning
  ULRIKA BECK-FRIIS
  Chefredaktör tidningen Äldreomsorg.
 • 09:30 Översynen av socialtjänstlagen – en lägesrapport

  Äldre har olika behov av stöd, service, vård och omsorg. För att få en nationell likvärdighet har Margareta Winberg, särskild utredare av Socialtjänstlagen, fått i uppdrag att analysera vilka för- och nackdelarna är med att samla alla bestämmelser om äldreomsorg i en särskild lag. De utmaningar som pekats ut är bland andra förenklad biståndshandläggning. Utredningen ska vara klar i juni 2020.

  Vi avslutar med en bensträckare kl.10:00.

  Margareta Winberg - Gothia Fortbildning
  MARGARETA WINBERG
  Margareta Winberg är särskild utredare av Socialtjänstlagen. År 2002–03 var hon vice statsminister och jämställdhetsminister. Hon har även varit arbetsmarknads- och jordbruksminister samt Sveriges ambassadör i Brasilien.
 • 10:10 Vägledande rättspraxis

  Lagstiftning och vägledande domar är grunden för en rättssäker handläggning. Den här föreläsningen ger dig nyheter och uppdatering av de mest aktuella juridiska frågeställningarna med fokus på den rättspraxis som berör ditt arbete. Du får:

  • Ta del av nya avgöranden från domstolarna, prejudikat samt JO-avgöranden
  • Genomgång och analys av aktuella juridiska frågor och problemställningar som rör ditt arbetsområde
  • Verktyg och råd att använda i ditt praktiska arbete.
    

  Vi avslutar med en bensträckare kl.11:25.

  Katarina Lindblad - Gothia Fortbildning
  KATARINA LINDBLAD
  Katarina Lindblad driver Lindblad Juristbyrå AB, som främst är inriktad på förvaltnings och socialrätt. Katarina har en bakgrund som chef och handläggare inom socialtjänsten. I sin föreläsning sammanfogar hon på ett tydligt och lättförståeligt sätt sina båda professioner.
 • 11:35 Praktikfall: IBIC – i praktik och kvalitet

  IBIC, individens behov i centrum, kan hjälpa dig som handläggare att bli mer konkret och tydlig, vilket ökar tryggheten, delaktigheten och inflytandet för brukaren. Det här är en föreläsning som lyfter hur ett bra förvaltningssystem/it-system ska se ut och vad IBIC innebär för skillnad för insatser och fokus på behov.

  Du får också en genomgång av:

  • Två klassifikationer, ICF (funktioner funktionshinder och hälsa) och KSI (socialtjänstens insatser och aktiviteter) samt konsten att välja rätt utifrån dessa.

  • Hur du beskriver de behov som ska tillgodoses i beställning till utförare

  • Vad som är en konkret, uppnåelig och mätbar målbeskrivning

  • Hur du får till ett bra införande/utförande av IBIC med olika kommunala förutsättningar.

  Karl Nyström Edefjäll - Gothia Fortbildning
  KARL NYSTRÖM EDEFJÄLL
  Karl Nyström Edefjäll, biståndshandläggare i Vallentuna, har erfarenhet som handläggare och systemförvaltare. Han har deltagit i utvecklingen av IBIC på nationell nivå med Socialstyrelsen och varit ansvarig på region Västerbotten för införandet av IBIC. Dessutom har han varit projektledare för införandet av IBIC i Norsjö kommun.
 • 12:15 Lunch

  Anmäl eventuella allergier i god tid till Barbro Lundborg:
  Mejl: anmalan@gothiafortbildning.se
  Telefon: 08-462 26 70

  BARBRO LUNDBORG
  Administratör, kurs och konferens.
 • 13:15 Praktikfall: Från biståndsbeslut till en trygg omsorg

  När biståndshandläggaren fattat sitt beslut övergår ansvaret till omsorgspersonalen. För att IBIC ska genomsyra hela kedjan, från handläggare, personal och till den äldre, krävs en pedagogisk överlämning. I Karlskrona arbetar kommunen med processledning för att höja kompetensen kring planering av insatser, genomförande, ansvarsfördelning, motivation och samspel. Målet är en ökad förståelse mellan handläggare och personal inom såväl hemtjänst som särskilt boende med den äldres behov i centrum.

  Vi avslutar med en bensträckare kl.14:00.

  Sabina Vallevi - Gothia Fortbildning
  SABINA VALLEVI
  Sabina Vallevi, områdeschef äldreförvaltningen i Karlskrona och processledare för IBIC, individens behov i centrum. Hon är också utbildad specialpedagog.
 • 14:10 Att åldras i ett främmande land

  Många äldre åldras i dag i ett främmande land – Sverige – och har med sig andra kulturella förväntningar på åldrandet. Det innebär stora skillnader i synen på såväl stöd från familj som samhälle.

  För dig som biståndshandläggare är det viktigt att våga fråga om erfarenheter och förväntningar. Målet är att skapa tillit och uppnå ett ömsesidigt förtroende mellan en äldre som vuxit upp i ett annat land och anhöriga som vuxit upp här men fostrats i ett annat synsätt.

  Minna Forsell - författare på Gothia Fortbildning
  MINNA FORSELL
  Minna Forsell, leg psykolog och asylpsykolog med inriktning mot transkulturell och existentiell psykologi. Hon har skrivit boken Att arbeta med tolk (Gothia Fortbildning), och är föreläsare och handledare.
 • 14:50 Eftermiddagskaffe

  Fika och mingel.

 • 15:20 Samspel med anhöriga

  För dig som biståndshandläggare kan dialogen med anhöriga vara en utmaning. Frågan är hur du ska agera när anhöriga inte har insikt om demenssjukdomens konsekvenser och ställer orimliga krav på både den som är sjuk och dig. Nyckeln till att skapa en ömsesidig respekt och tillit är förståelse för anhörigas situation och tydliga rutiner för hur samverkan kan ske. Föreläsaren ger exempel på verktyg som visat goda resultat.

  Liselotte Björk - Gothia Forbildning
  LISELOTTE BJÖRK
  Liselotte Björk, demensvårdsutvecklare, Demensakademin Lära, arbetar med utbildning inom demensområdet med fokus på personcentrerad vård, problemskapande beteende och stödet till anhöriga. Hon har en examen inom psykogeriatrik och har varit undersköterska inom äldreomsorg och demensvård.
 • 16:10 Konferensen avslutas

  Tack för den här gången och välkommen åter!

Talare på konferensen Biståndshandläggaren i fokus 2019

Klicka på respektive bild för att läsa mer.

Margareta Winberg - Gothia Fortbildning

Margareta Winberg är särskild utredare av Socialtjänstlagen. År 2002–03 var hon vice statsminister och jämställdhetsminister. Hon har även varit arbetsmarknads- och jordbruksminister samt Sveriges ambassadör i Brasilien.

Särskild utredare av Socialtjänstlagen, f.d. minister Margareta Winberg

Katarina Lindblad - Gothia Fortbildning

Katarina Lindblad driver Lindblad Juristbyrå AB, som främst är inriktad på förvaltnings och socialrätt. Katarina har en bakgrund som chef och handläggare inom socialtjänsten. I sin föreläsning sammanfogar hon på ett tydligt och lättförståeligt sätt sina båda professioner.

Driver Lindblad Juristbyrå AB Katarina Lindblad

Karl Nyström Edefjäll - Gothia Fortbildning

Karl Nyström Edefjäll, biståndshandläggare i Vallentuna, har erfarenhet som handläggare och systemförvaltare. Han har deltagit i utvecklingen av IBIC på nationell nivå med Socialstyrelsen och varit ansvarig på region Västerbotten för införandet av IBIC. Dessutom har han varit projektledare för införandet av IBIC i Norsjö kommun.

Biståndshandläggare Karl Nyström Edefjäll

Sabina Vallevi - Gothia Fortbildning

Sabina Vallevi, områdeschef äldreförvaltningen i Karlskrona och processledare för IBIC, individens behov i centrum. Hon är också utbildad specialpedagog.

Områdeschef äldreförvaltningen, processledare IBIC Sabina Vallevi

Minna Forsell - författare på Gothia Fortbildning

Minna Forsell, leg. psykolog och asylpsykolog med inriktning mot transkulturell och existentiell psykologi. Hon har skrivit boken Att arbeta med tolk (Gothia Fortbildning), och är föreläsare och handledare. Foto av Johannes Frandsen.

Leg. psykolog och asylpsykolog Minna Forsell

Liselotte Björk - Gothia Forbildning

Liselotte Björk, demensvårdsutvecklare, Demensakademin Lära, arbetar med utbildning inom demensområdet med fokus på personcentrerad vård, problemskapande beteende och stödet till anhöriga. Hon har en examen inom psykogeriatrik och har varit undersköterska inom äldreomsorg och demensvård. Foto av Jenny Drakenlind.

Demensvårdsutvecklare Liselotte Björk