Liria Ortiz
Författare & föreläsare

Liria Ortiz


Produkter av Liria Ortiz

Produkter inom samma ämnesområde


Anlita som föreläsare

Förslag på innehåll som Liria Ortiz kan föreläsa kring

Motiverande samtal i arbete med våld i nära relationer
Denna uppdragsutbildning ger en kort och översiktlig introduktion av förhållningssättet och den grundläggande samtalstekniken i motiverande samtal (MI) och varför metoden passar så bra vid våld i nära relationer. Om du som samtalsledare använder dig av MI kan du bidra till att göra det lättare för våldsutsatta kvinnor att göra konstruktiva val i livet.