Webbkurs med Helena Wallberg

Effektiv återkoppling

Kompetensutveckling för lärare och pedagoger i skolan

Till butiken med webbkurser

Webbkursen Effektiv återkoppling

I skolan är uppdraget att utveckla lärandet. Återkoppling är kanske därför vårt viktigaste verktyg för att främja det uppdraget. Återkopplingen är väldigt starkt kopplat till vad som händer i klassrummet. Lektionen och den direkta återkopplingen är kärnan som kommer att göra skillnad.

Vill du lära dig mer om hur du kan använda återkoppling på ett effektivt sätt och få kunskap om hur olika sorts återkoppling också får olika resultat? 

Den här onlinekursen ger dig en gedigen genomgång av olika slags återkoppling och lyfter vikten av att återkoppla med hjälp av frågor. Frågorna skapar tankar som leder till nya svar och nya arbetssätt. 
Här har vi valt ut begrepp, modeller och forskning som är tänkta att stödja utvecklingen av återkoppling som pedagogiskt verktyg. 

I den här webbkursen får du:

  • Kunskap om vad som är effektiv återkoppling, utifrån forskning.
  • Konkreta metoder för att ge återkoppling, under olika faser av lärandet.
  • Exempel som kan användas som underlag för kollegiala reflektioner.
  • Tips för vidare läsning.

Onlinekursen är baserad på den praktiska handboken Pedagogisk Snabbguide, en systertidning till Grundskoletidningen

Vem är kursen till för?
Webbkursen Effektiv återkoppling är framtagen för lärare och specialpedagoger i både grundskolan och gymnasieskolan för ett kollegialt lärande.

Intresserad av eventuell mängdrabatt och extra funktioner som kan läggas till för större grupper? Kontakta kundansvarig Binjamin Bektasevic eller affärsområdeschef Tobias Ludvigson:
Binjaminbinjamin.bektasevic@gothiafortbildning.se / 070-193 75 16
Tobias: tobias.ludvigson@gothiafortbildning.se / 08-462 26 30


Tidsåtgång: 240 minuter
Pris: 449 kr exkl. moms
Tillgänglighetstid: sex månader

Knapp: till butiken med webbkurser


Helena Wallberg - författare och föreläsare på Gothia Fortbildning

Kursledare är Helena Wallberg som är gymnasielärare i engelska och franska och fil.mag. i specialpedagogik. Hon är en flitigt anlitad föreläsare och författare.

Läs mer om alla webbkurser.

Utdrag ur webbkursen Effektiv återkoppling

Se en film här om webbkursen Effektiv återkoppling. Läs mer och gör din beställning på coursio.com.

Mer med Helena Wallberg


Mer kompetensutveckling med Helena Wallberg nedan!
Du hittar hela vårt utbud med Helena här: Helena Wallberg.