Webbkurs med Helena Wallberg

Allsidig bedömning

Kompetensutveckling för lärare och pedagoger i skolan

Till butiken med webbkurser

Webbkursen Allsidig bedömning

Läraren ska vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till de nationella kunskapskraven och göra en allsidig bedömning av dessa kunskaper (2 kap LGR11). Utifrån ”all tillgänglig information” ska läraren sedan göra en allsidig bedömning av elevens kunskaper. Men vad innebär det? Vad betyder ”all tillgänglig information”? Och hur går det till och hur vet man om den analys man gör verkligen är allsidig?


I den här webbkursen får du lära dig mer om vad som gäller, hur du och dina kollegor tillsammans kan bedöma och reflektera för att känna er trygga i allsidig bedömning.

Syftet med webbkursen är att vidga praktiken av bedömningar av elevarbeten till att omfatta även det som sker löpande i klassrummet så att bedömningarna lever upp till kravet på allsidighet. Webbkursen inspirerar även till variation av aktiviteter som möjliggör bedömningar så att de blir allsidiga och tar hänsyn till all tillgänglig information om elevens kunskaper.

I den här webbkursen får du:

  • Kunskap om allsidig bedömning, utifrån styrdokument och forskning.
  • Konkreta metoder för att göra snabba bedömningar i stunden.
  • Konkreta metoder för att dokumentera bedömningarna och använda dem som återkoppling till elever.
  • Exempel som kan användas som underlag för kollegiala reflektioner.
  • Tips för vidare läsning.

Onlinekursen är baserad på den praktiska handboken Pedagogisk Snabbguide, en systertidning till Grundskoletidningen

Vem är kursen till för?
Webbkursen Allsidig bedömning är framtagen för lärare och specialpedagoger i både grundskolan och gymnasieskolan för ett kollegialt lärande.

Intresserad av eventuell mängdrabatt och extra funktioner som kan läggas till för större grupper? Kontakta kundansvarig Binjamin Bektasevic eller affärsområdeschef Tobias Ludvigson:
Binjaminbinjamin.bektasevic@gothiafortbildning.se / 070-193 75 16
Tobias: tobias.ludvigson@gothiafortbildning.se / 08-462 26 30


Tidsåtgång: 240 minuter
Pris: 449 kr exkl. moms
Tillgänglighetstid: sex månader

Knapp: till butiken med webbkurser


Helena Wallberg - författare och föreläsare på Gothia Fortbildning

Kursledare är Helena Wallberg som är gymnasielärare i engelska och franska och fil.mag. i specialpedagogik. Hon är en flitigt anlitad föreläsare och författare.

Läs mer om alla webbkurser.

Utdrag ur webbkursen Allsidig bedömning

Se en film här om webbkursen Allsidig bedömning. Läs mer och gör din beställning på coursio.com.

Mer med Helena Wallberg


Mer kompetensutveckling med Helena Wallberg nedan!
Du hittar hela vårt utbud med Helena här: Helena Wallberg.