Webbkurs

Lektionsdesign

TILL BUTIKEN

Glappet mellan önskelektionen och den verkliga är ibland stort – och i de stora glappen skapas lätt känslor av stress och av att inte räcka till. Men kanske är den där önskelektionen inte så långt borta ändå…
Vill du lära dig mer om lektionsdesign och få möjlighet att differentiera din undervisning och förebygga skolsvårigheter så mycket som möjligt?

Det sparar mycket tid och ger lärare och skolpersonal mer styrka och en känsla av att faktiskt ha mer kontroll än vad man har upplevt tidigare. Den här webbkursen ger dig kunskap om hur du genom att designa dina lektioner kan ge bättre förutsättningar och främja alla elevers lärande. 
I den här webbkursen får du: 

  • Kunskap om lektionsdesign utifrån svensk och internationell forskning.
  • Konkreta metoder för att ta fram, vidareutveckla och granska lektionsplaneringar.
  • Exempel som kan användas som underlag för kollegiala reflektioner.
  • Tips för vidare läsning.

Webbkursen är baserad på den praktiska handboken Pedagogisk Snabbguide, en systertidning till Grundskoletidningen. 

Vem är kursen till för?
Webbkursen Lektionsdesign är framtagen för lärare och specialpedagoger i både grundskolan och gymnasieskolan för ett kollegialt lärande.

Läs mer om Lektionsdesign.

WEBBKURS

Lektionsdesign
Tidsåtgång: 240 minuter
Pris: 449 kr + moms
Tillgänglighetstid: Sex månader

Kursledare är Helena Wallberg som är gymnasielärare i engelska och franska och fil.mag. i specialpedagogik. Hon är en flitigt anlitad föreläsare och författare.

Läs mer om alla webbkurser


Utdrag ur kursen: