Webbkurs

Effektiv återkoppling

TILL BUTIKEN

Webbkursen Effektiv återkoppling

I skolan är uppdraget att utveckla lärandet. Återkoppling är kanske därför vårt viktigaste verktyg för att främja det uppdraget. Återkopplingen är väldigt starkt kopplat till vad som händer i klassrummet. Lektionen och den direkta återkopplingen är kärnan som kommer att göra skillnad.

Vill du lära dig mer om hur du kan använda återkoppling på ett effektivt sätt och få kunskap om hur olika sorts återkoppling också får olika resultat? 

Den här webbkursen ger dig en gedigen genomgång av olika slags återkoppling och lyfter vikten av att återkoppla med hjälp av frågor. Frågorna skapar tankar som leder till nya svar och nya arbetssätt. 
Här har vi valt ut begrepp, modeller och forskning som är tänkta att stödja utvecklingen av återkoppling som pedagogiskt verktyg. 

I den här webbkursen får du:

  • Kunskap om vad som är effektiv återkoppling, utifrån forskning.
  • Konkreta metoder för att ge återkoppling, under olika faser av lärandet.
  • Exempel som kan användas som underlag för kollegiala reflektioner.
  • Tips för vidare läsning.

Webbkursen är baserad på den praktiska handboken Pedagogisk Snabbguide, en systertidning till Grundskoletidningen. 

Vem är kursen till för?

Webbkursen Effektiv återkoppling är framtagen för lärare och specialpedagoger i både grundskolan och gymnasieskolan för ett kollegialt lärande.

 

WEBBKURS

Effektiv återkoppling
Tidsåtgång: 240 minuter
Pris: 449 kr + moms
Tillgänglighetstid: Sex månader

Kursledare är Helena Wallberg som är gymnasielärare i engelska och franska och fil.mag. i specialpedagogik. Hon är en flitigt anlitad föreläsare och författare.

Läs mer om alla webbkurser


Utdrag ur kursen: