Webbkurs

CERTIFIERINGSPAKET webbkurser

Till butik

Certifieringspaket om lektionsdesign, effektiv återkoppling och allsidig bedömning

Här kan du välja att köpa alla tre webbkurserna, i ett paket. Paketet innehåller webbkurser om lektionsdesign, effektiv återkoppling och allsidig bedömning.

För att fördjupa dina kunskaper svarar du på ett antal reflektionsfrågor för respektive delkurs. När du har genomgått alla tre webbkurserna mottar du ett certifieringsbevis på dina nya insikter.

Webbkurserna ger dig och dina kollegor möjlighet att fördjupa er och lära i egen takt genom korta filmer, tydliga texter, reflektionsfrågor och övningar. Webbkurserna är framtagna för ett kollegialt lärande.

 

Certifieringspaket

Lektionsdesign + Effektiv återkoppling + Allsidig bedömning + Certifiering
Pris: 1199 kr + moms
Tidsåtgång: 240 min/kurs + Certifiering
Tillgänglighetstid: Ett år

Helena Wallberg som är gymnasielärare i engelska och franska och fil.mag. i specialpedagogik. Hon är en flitigt anlitad föreläsare och författare.

Läs mer om webbkurserna


Utdrag ur kursen: