Webbkurs

Allsidig bedömning

TILL BUTIKEN

Webbkursen Allsidig bedömning

Läraren ska vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till de nationella kunskapskraven och göra en allsidig bedömning av dessa kunskaper (2 kap LGR11). Utifrån ”all tillgänglig information” ska läraren sedan göra en allsidig bedömning av elevens kunskaper. 
Vad innebär det? Vad betyder ”all tillgänglig information”? Hur går det till och hur vet man om den analys man gör verkligen är allsidig?


I den här webbkursen får du lära dig mer om vad som gäller, hur du och dina kollegor tillsammans kan bedöma och reflektera för att känna er trygga i allsidig bedömning.
Syftet med webbkursen är att vidga praktiken av bedömningar av elevarbeten till att omfatta även det som sker löpande i klassrummet så att bedömningarna lever upp till kravet på allsidighet. Webbkursen inspirerar även till variation av aktiviteter som möjliggör bedömningar så att de blir allsidiga och tar hänsyn till all tillgänglig information om elevens kunskaper.

I den här webbkursen får du:

  • Kunskap om allsidig bedömning, utifrån styrdokument och forskning.
  • Konkreta metoder för att göra snabba bedömningar i stunden.
  • Konkreta metoder för att dokumentera bedömningarna och använda dem som återkoppling till elever.
  • Exempel som kan användas som underlag för kollegiala reflektioner.
  • Tips för vidare läsning.

Webbkursen är baserad på den praktiska handboken Pedagogisk Snabbguide, en systertidning till Grundskoletidningen. 

Vem är kursen till för?

Webbkursen Allsidig bedömning är framtagen för lärare och specialpedagoger i både grundskolan och gymnasieskolan för ett kollegialt lärande.


 

Kursledare är Helena Wallberg som är gymnasielärare i engelska och franska och fil.mag. i specialpedagogik. Hon är en flitigt anlitad föreläsare och författare.


Läs mer om alla webbkurser

WEBBKURS

Allsidig bedömning
Tidsåtgång: 240 minuter
Pris: 449 kr + moms
Tillgänglighetstid: Sex månader

Utdrag ur kursen: