Webbkurser för kollegialt lärande

Till butiken för webbkurser

Vill du lära dig mer om lektionsdesign, effektiv återkoppling och allsidig bedömning?

Våra webbkurser ger dig och dina kollegor möjlighet att fördjupa er och lära i egen takt genom korta filmer, tydliga texter, reflektionsfrågor och övningar. Webbkurserna är framtagna för ett kollegialt lärande. Läs, stanna upp, fundera och gå tillbaka, eller gå igenom webbkursen i ett svep. Du bestämmer.

Investera i din fortbildning och utvecklas som lärare och pedagog 
Välj att gå en enstaka kurs eller alla tre med avslutande reflektionsfrågor. När du har genomfört de tre webbkurserna erhåller du ett diplom.

Kursledare är Helena Wallberg, gymnasielärare och fil.mag. i specialpedagogik samt både uppskattad föreläsare och författare av en rad böcker för lärare och specialpedagoger.

Kurserna är framtagna för lärare och specialpedagoger i både grundskolan och gymnasieskolan.

Olika former för kollegialt lärande
Välj om du vill läsa och diskutera utifrån Pedagogisk Snabbguide eller ta del av innehållet via en webbkurs. Den praktiska handboken Pedagogisk Snabbguide är en systertidning till Grundskoletidningen.

Är ni flera som vill gå kurserna samtidigt?
Hör gärna av er till Sara Othman för mer information om eventuell mängdrabatt och extra funktioner som kan läggas till för större grupper: sara.othman@gothiafortbildning.se / 08-4622614

Utdrag ur kurserna:

Läs mer om kurserna här:

Allsidig bedömning
Webbkurs

Allsidig bedömning

I den här webbkursen får du lära dig mer om vad som gäller, hur du och dina kollegor tillsammans kan bedöma och reflektera för att känna er trygga i allsidig bedömning.
Syftet med webbkursen är att vidga praktiken av bedömningar av elevarbeten till att omfatta även det som sker löpande i klassrummet så att bedömningarna lever upp till kravet på allsidighet. Webbkursen inspirerar även till variation av aktiviteter som möjliggör bedömningar så att de blir allsidiga och tar hänsyn till all tillgänglig information om elevens kunskaper.

Lektionsdesign
Webbkurs

Lektionsdesign

Glappet mellan önskelektionen och den verkliga är ibland stort – och i de stora glappen skapas lätt känslor av stress och av att inte räcka till. Men kanske är den där önskelektionen inte så långt borta ändå…
Vill du lära dig mer om lektionsdesign och få möjlighet att differentiera din undervisning och förebygga skolsvårigheter så mycket som möjligt?

Effektiv återkoppling
Webbkurs

Effektiv återkoppling

I skolan är uppdraget att utveckla lärandet. Återkoppling är kanske därför vårt viktigaste verktyg för att främja det uppdraget. Återkopplingen är väldigt starkt kopplat till vad som händer i klassrummet. Lektionen och den direkta återkopplingen är kärnan som kommer att göra skillnad.

Vill du lära dig mer om hur du kan använda återkoppling på ett effektivt sätt och få kunskap om hur olika sorts återkoppling också får olika resultat? 

Certifieringspaket om lektionsdesign, effektiv återkoppling och allsidig bedömning
Webbkurs

Certifieringspaket om lektionsdesign, effektiv återkoppling och allsidig bedömning

Här kan du välja att köpa alla tre webbkurserna, i ett paket. Paketet innehåller webbkurser om lektionsdesign, effektiv återkoppling och allsidig bedömning.