Konferens
Nyhet

Tänderna och kroppens hälsa - Konferens

Att se hela kroppen som ett system

Munhälsa och kroppens hälsa

Konferensen Tänderna och kroppens hälsa – om att se hela kroppen som ett system

Patienten är en helhet. Insikten om att allmänsjukdomar kan manifestera sig i munhålan är känt inom tandvården sedan länge. Att munhälsan också kan påverka kroppen har under senare år fått ett allt större genomslag.

Forskningen finner ständigt nya samband. Särskilt intressanta är forskningsresultaten kring hur parodontit påverkar övriga kroppen. Kopplingen till hjärt- och kärlsjukdomar har fått ökad aktualitet och de senaste rönen om sambanden mellan munhälsa och demens håller nu på att få genomslag.

Du har kunskap att upptäcka sjukdomar som läkarkåren missar. Du har en möjlighet att hjälpa dina patienter till bästa möjliga livskvalitet!

På konferensen Tänderna och kroppens hälsa – att se hela kroppen som ett system får du ta del av de senaste forskningsrönen inom området. Vi diskuterar samband och diagnoser. Vilka signaler måste du vara uppmärksam på och när ska du remittera patienten vidare och till vem? Avvägningen är inte alltid enkel, men vi går igenom hur du ska resonera och vilka åtgärder du bör överväga att vidta.

Säkra din plats i dag. Välkommen med din anmälan!

 

Frågor? Ring 08-462 26 70 eller skicka mejl till anmalan@gothiafortbildning.se

Vill du ställa ut på Tänderna och kroppens hälsa? Välkommen att kontakta Johan Fogelström: johan.fogelstrom@gothiafortbildning.se / 073-375 90 36

 
Under dagen presenteras flera sätt att arbeta språkutvecklande med föreläsare som alla har erfarenhet av att möta och undervisa sfi-elever. Du får ta del av hur aktuella reformer påverkar din sfi-vardag och får konkreta verktyg som stöttar eleverna i att hitta rätt svenskt uttal. Du får ta del av digitala resurser för språkutveckling som sker i samspel och veta mer om hur det flippade klassrummet ger återkoppling och individanpassning. Dessutom får du ökad kunskap om reaktioner att ge akt på hos elever som bär på traumatiska upplevelser.  
 
Avslutningsvis så får du ta del av en föreläsning om vad som skickliga lärare gör för att få såväl grupper som individer att utvecklas maximalt med många exempel på konkreta metoder för tydlighet, struktur och arbetsro i ditt sfi-klassrum.

FAKTA

Datum: 29–30 maj 2017.

Plats: Ingenjörshuset, Stockholm.

Program:
Ladda ner programmet som pdf här.

Pris: 6 990 kr per person exkl. moms.

Gå 4 betala för 3:
Ta med dina kollegor!  Hör av er till Barbro Lundborg för att anmäla er:
Mejl: anmalan@gothiafortbildning.se
Telefon: 08-462 26 70

Program dag 1

• Kraften i ett kort möte för att motivera till en bestående beteendeförändring.

• Magin bakom en framgångsrik kommunikation. Finns det någon quickfix?

• Att arbeta hälsofrämjande, att förebygga sjukdom och att behandla sjukdom – vad betyder det konkret?

• Hur kan du hitta ingångar till patientens hälsa?

 

odont. dr i cariologi

Karin Sjögren

• Vad du ska titta efter gällande sjukdomar och tillstånd som kan ha orala manifestationer, så som
– Autoimmuna tillstånd
– Hudsjukdomar
– Hematologiska sjukdomar
– Bristtillstånd
– Lesioner vid nedsatt immunförsvar
– Läkemedelsreaktioner

• Vilka reaktionsmönster i slemhinnan ska du vara speciellt vaksam på?

• När ska du remittera och till vem?

Docent och övertandläkare

Ulf Mattsson

Infektioner och inflammationer i munnen påverkar allmänhälsan på olika sätt. I denna föreläsning presenteras det aktuella kunskapsläget inom detta område. Särskilt behandlas kopplingen parodontit – hjärt-kärlsjukdomar och diabetes. Vilka råd kan du ge dina tandvårdspatienter?

Professor och övertandläkare i parodontologi

Björn Klinge

• Senaste resultaten från studien Swedish National Study on Aging and Care.

• Förkalkningar av karotis externa som syns på panoramaröntgen – är det prediktivt för stroke?

• Vilka samband kan vi se mellan kognitiv nedsättning och tandförluster/munhälsa?

Professor i oral hälsovetenskap och övertandläkare

Stefan Renvert

Program dag 2

• Vilka diagnoser ska du vara uppmärksam på?

• Hur kan patienten förväntas uppträda vid olika diagnoser?

• Reaktionsmönster – svårigheter och utmaningar

• Bemötande och behandling vid olika typer av psykisk ohälsa

Övertandläkare

Inger Stenberg

• Vilket är tandvårdens ansvar när patienten blir gammal och sjuk?

• Samarbete med vården – hur får du det att fungera, för patientens skull?

• Vad bör vara målsättningen och hur hanterar du detta kliniskt?

övertandläkare

Pia Skott

• Våra vanligaste reumatiska sjukdomar – så känner du igen dem.

• Är muntorrhet bara muntorrhet? Vad är en rimlig misstanke?

• Orala kliniska manifestationer – vad är specifikt?

• Behandling – när ska du remittera och till vem?

Odont. dr, professor

Roland Jonsson

• Tandläkarens ansvar – så kan du göra skillnad för patienten.

• Vad säger munnen om patientens livssituation?

• En rättsodontologs önskan från tandläkarkåren.

Rättsodontolog, leg. tandläkare

Anna Jinghede

Talare

Klicka på respektive bild för att läsa mer.

Karin Sjögren, odont. dr i cariologi och medförfattare till böckerna MI – Motiverande samtal i tandvården och Hälsofrämjande tandvård.

 

Talar under rubriken Att se hela människan – om att möta, se och bekräfta.

Odont. dr i cariologi

Karin Sjögren

Ulf Mattsson, docent, övertandläkare, Kliniken för käkkirurgi och sjukhustandvård, Centralsjukhuset, Karlstad och medförfattare till Oral medicin i teori och praktik.

 

Talar under rubriken När kroppen signalerar i munhålan.

Docent och övertandläkare

Ulf Mattsson

Björn Klinge, professor och övertandläkare i parodontologi, Malmö högskola och Karolinska Institutet och författare till boken Munnen: tänder, kropp och själ (Karolinska Institutet University Press) och medförfattare till Parodontit – en introduktion (Gothia Fortbildning) samt Kliniska färdigheter (Studentlitteratur).

 

Talar under rubriken Sambandet mellan parodontit och några av våra vanligaste sjukdomar.

Professor och övertandläkare i parodontologi

Björn Klinge

Stefan Renvert, professor i oral hälsovetenskap, övertandläkare, specialist i tandlossningssjukdomar, Högskolan Kristianstad.

 

Talar under rubriken Demens och munhälsa.

Professor i oral hälsovetenskap och övertandläkare

Stefan Renvert

Inger Stenberg, övertandläkare, Specialkliniken för sjukhustandvård/oral medicin, Göteborg.

 

Talar under rubriken Psykisk ohälsa – vad behöver du veta?

Övertandläkare

Inger Stenberg

Pia Skott, övertandläkare, Akademiskt centrum för äldretandvård, Stockholm.

 

Talar under rubriken Äldres tandstatus och sjukdomar.

Övertandläkare

Pia Skott

Roland Jonsson, odont. dr, professor, Broegelmanns Forskningslaboratorium, Universitetet i Bergen.

 

Talar under rubriken Reumatisk inflammatorisk sjukdom.

Odont. dr och professor

Roland Jonsson

Anna Jinghede, rättsodontolog, leg. tandläkare, före detta polis och kriminaltekniker och huvudförfattare till boken Handbok i akuttandvård.

 

Talar under rubriken Tänderna och rättsväsendet.

Rättsodontolog och leg. tandläkare

Anna Jinghede

Produkten har lagts i varukorgen! Gå till varukorg