Uppdragsutbildning

Stress och psykisk ohälsa hos unga med autism

En uppdragsutbildning med Diana Lorenz

Stress och psykisk ohälsa hos unga med autism

Stress och psykisk ohälsa hos unga med autism och Aspergers syndrom

En uppdragsutbildning med Diana Lorenz

Ungdomar och unga vuxna med autismspektrumtillstånd stöter på fler hinder i vardagen än andra. Obalans mellan krav och förmåga skapar stress och gör dem mer utsatta för psykisk ohälsa. Funktionsnedsättningen innebär samtidigt svårigheter med kommunikation och problemlösning, vilket ökar frustrationen hos både personen och omgivningen. 

Ur innehållet:
• Varför är unga med autism eller Aspergers syndrom ofta stress- och kravkänsliga?
• Hur kan man förstå, hantera och förebygga stressrelaterade problembeteenden? 
• Hur kan ungdomarna öka sin förmåga till stresshantering? 
• Vilka former av psykisk ohälsa är vanligt förekommande vid autismspektrumtillstånd?
• I vilka lägen behövs psykiatrisk bedömning och behandling?
 
Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som i ditt yrke möter tonåringar och unga vuxna med Aspergers syndrom, till exempel inom skolan, sjukvården eller socialtjänsten.

Föreläsare
Diana Lorenz är socionom och utbildad psykolog, verksam som kurator på neurologkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset. Diana har lång erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykiatrisk samsjuklighet, och är en ofta anlitad föreläsare. Hon har gett ut böckerna Ungdomar med Aspergers syndrom – att mötas i samtal och Stress och psykisk ohälsa hos ungdomar med autism och Aspergers syndrom. Böckerna kan beställas till förmånligt pris och rekommenderas som dokumentation till utbildningen.

Till hennes andra kompetensområden hör neurologiska sjukdomar och skador (t ex epilepsi, multipel skleros och stroke), med fokus på kognitiv funktion och hur man kan få vardagen att fungera.

FAKTA

Praktisk information
Det här är en uppdragsutbildning. Det betyder att vi kommer till er arbetsplats med en skräddarsydd utbildning anpassad till just era behov. På så sätt utnyttjar ni tiden maximalt och får precis den kompetensutveckling ni behöver.

Kontakta Barbro Lundborg för mer information: 08-462 26 70 / uppdrag@gothiafortbildning.se.

 


Produkten har lagts i varukorgen! Gå till varukorg