språkutveckling i fokus - konferens

Konferens för Skola F-5

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Konferensen Språkutveckling i fokus

Under de första åren i skolan läggs grunden för all fortsatt inlärning. Elevernas läs- och skrivutveckling är avgörande för deras möjligheter att lyckas i skolan.

Med hjälp av en undervisning som tidigt riktar in sig på att utveckla elevernas språk och kunskap parallellt ges alla bättre förutsättningar, oavsett om eleverna är enspråkiga eller flerspråkiga.

Under konferensen Språkutveckling i fokus fördjupar vi oss i hur lärare från förskoleklass till och med årskurs 5 kan arbeta för att utveckla elevernas läsning och skrivande på ett sätt som gör skillnad för deras inlärning och utveckling.

Det här är två dagar som ger dig konkret kunskap, praktiska metoder och verktyg som du kan använda direkt i din undervisning.


Det finns just nu inget bestämt datum för när den här konferensen genomförs nästa gång.

Välkommen till våra sidor för dig som arbetar i grundskolan och gymnasieskolan för att läsa mer om vårt övriga utbud av böcker, konferenser, webbinarier och utbildningar.

Och håll dig uppdaterad via vårt nyhetsbrev för att inte missa nya möjligheter till kompetensutveckling.

Välkommen till Gotha Fortbildning!

FRÅGOR?

Kontakta Barbro:
anmalan@gothiafortbildning.se
08-4622670