Konferens

Skrivundervisning - nytt tillfälle - Konferens

Konferens för svensklärare på högstadiet och gymnasiet

Konferensen Skrivundervisning - nytt tillfälle!

Konferens för svensklärare på högstadiet och gymnasiet


Till följd av den förhöjda risknivån kring covid-19 och med omsorg om alla inblandades hälsa kan denna konferens komma att flyttas.

Håll dig uppdaterad via vårt nyhetsbrev.

Har du frågor eller funderingar, kontakta Barbro och Tove: anmalan@gothiafortbildning.se / 08-4622670


Hur lägger vi grunden för det livslånga skrivandet?
Det här är en heldag om skrivundervisning och skrivbedömning för dig som är svensklärare på högstadiet och gymnasiet. Här får du lära dig mer om hur du kan stärka dina elevers skrivkompetens, hjälpa dem att hitta sin skrivglädje och stötta dem i formellt skrivande. En dag för att utveckla din klassrumspraktik.

Den skriftliga framställningen är central i svenskämnet och undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att skriva, ge dem förutsättningar att formulera och utveckla sina tankar och åsikter i olika typer av texter.

Men hur går vi tillväga – i praktiken?

Konferensen Skrivundervisning lär dig mer om hur du:

 • väcker engagemang för skrivandet i klassrummet
 • utvecklar en medvetenhet om texters olika syften och
  struktur
 • stärker den språkliga kompetensen i olika sammanhang
 • Carl-Johan Markstedt, gymnasielärare och läromedelsförfattareanvänder samtalet som stöd i skrivprocessen
 • får en fungerande skrivbedömning att bidra till att utveckla den skrivförmåga eleverna behöver.

Några av Sveriges främsta föreläsare inom området; lärare, forskare, journalister och författare, delar under dagen med sig av sin kunskap och sina bästa tips på hur du som lärare kan utveckla din skrivundervisning.

Moderator är Carl-Johan Markstedt, gymnasielärare och uppskattad läromedelsförfattare av material i svenska (foto av Mikael M Johansson).

Utveckla din skrivundervisning!


Röster från konferensen i december 2019
»Inspirerande, lärorikt och intressant. En bra blandning av teoretiskt och praktiskt innehåll.«
»Det var en totalt lyckad dag. Allt från rivstarten med Ranelid till mer användbara redskap och tips till klassrummet. Fem av fem möjliga.«


Gör din röst hörd!
Både före, under och efter konferensen möts vi på sociala medier!
Gör din röst hörd och var med i dialogen: #skrivundervisning


 

FAKTA

Datum: 2 juni 2020
Till följd av den förhöjda risknivån kring covid-19 och med omsorg om alla inblandades hälsa kan denna konferens komma att flyttas.

Plats: F7 Möten & Konferens, Fleminggatan 7, Stockholm

Program:
Ladda ner programmet som pdf här.

Orange rund platta - boka tidigt-prisBoka tidigt-pris: 3490 kr per person exkl. moms vid bokning senast 3 april. Ordinarie pris 3990 kr per person exkl. moms.

Kaffe och lunch ingår.

Frågor?
Kontakta Barbro och Tove:
anmalan@gothiafortbildning.se
08-4622670


Vill du ställa ut på Skrivundervisning 2020? Välkommen att kontakta Karin Westlund: karin.westlund@gothiafortbildning.se
Tel: 070-8127072


Program på Konferensen Skrivundervisning - NYTT TILLFÄLLE

Välkommen med din anmälan!

 • 08:30 Kaffe och smörgås 

  Välkomna att fika och mingla med bekanta och nya kollegor.

 • 09:10 Carl-Johan Markstedt, konferensens moderator, inleder

  Moderator Carl-Johan Markstedt hälsar välkomna.

  Carl-Johan Markstedt - Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning / Berling Media
  CARL-JOHAN MARKSTEDT
  Gymnasielärare, läromedelsförfattare och museipedagog vid Nobel Prize Museum. Han har bland annat skrivit läromedlen Svenska impulser och Känn på litteraturen, Sanoma Utbildning.
 • 09:15 Skrivandet, språket och identiteten

  En inspirerande föreläsning av en av Sveriges mest kända författare, som också har en bakgrund som lärare, om vad skrivandet gör med oss som människor.

  Björn Ranelid
  Författare som arbetat fjorton år som lärare i ämnena svenska, religion, filosofi och matematik, innan författandet tog överhanden.
 • 09:40 Att utveckla olika skrivkompetenser genom kreativt skrivande

  Hur använder du dig av det kreativa skrivandet för att utveckla elevernas olika skrivkompetenser – för olika sammanhang och olika arenor?

  I den här föreläsningen får du tips och metoder för hur du kan arbeta kreativt för att medvetandegöra eleverna om olika genrers syften, struktur och språkliga drag. Målet är att eleverna ska bli så pass säkra att de själva vågar experimentera med både sin skrivarkompetens och med genrerna. Här lyfts också de digitala arenorna, som å ena sidan kan upplevas som fullständigt genrelösa, men å andra sidan kräver full genremedvetenhet och god skrivkompetens. Hur kan vi lyckas nå få fram med ett budskap, beskriva en känsla eller berätta om en upplevelse? Dessutom för en mottagare som är osynlig och kan vara vem som helst.

  Vi avslutar med en bensträckare kl. 10:30.

  Pär Sahlin
  Lärare i svenska, SO och bild samt författare av läromedel och barn- och ungdomsböcker. Han har bland annat skrivit läromedlen Fixa texten, Fixa genren och SOL Nova Samhälle, Natur & Kultur.
 • 10:40 Skrivbedömning som fungerar

  Skrivförmåga är avgörande för att klara skolan och livet utanför skolan. Men att undervisa i skrivande och att bedöma om elever har den skrivförmåga som behövs är krävande. En vanlig förklaring till det är att ”allt flyter”, det vill säga definitioner av skrivförmåga och gott skrivande varierar mellan sammanhang (t.ex. inom och mellan skolor), skrivuppgifter ställer olika krav på elever och – inte minst – olika lärare är olika stränga och har olika käpphästar.

  Här får du ta del av en modell som kan säkra kvaliteten på skrivbedömningen. Syftet är att styra skrivbedömning från det något slumpartade till en didaktisk aktivitet som präglas av systematik. När det senare blir fallet kan skrivbedömning bli ett viktigt verktyg för lärare för att identifiera vilken skrivundervisning den enskilda eleven är i behov av. När skrivbedömningen fungerar blir också skrivundervisningen god och elever kan utveckla den skrivförmåga de behöver.

  Gustaf B. Skar
  Fil.dr i utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling. Han är verksam vid Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet i Trondheim där han forskar och undervisar om skrivande och skrivbedömning. Gustaf är också medförfattare till Läslyftets texter om skrivbedömning, som finns på Skolverkets hemsida.
 • 11:30 Lunch

  Anmäl eventuella allergier i god tid till Barbro Lundborg:
  Mejl: anmalan@gothiafortbildning.se
  Telefon: 08-462 26 70

  BARBRO LUNDBORG
  Administratör, kurs och konferens.
 • 12:40 Samtalet som stöd i skrivprocessen

  Här får du del av en modell som ger dig stöd för att använda samtalet i skrivprocessen.

  Modellen tar upp frågor om vad man kan ta upp och när i skrivprocessen olika sorters samtal passar bra. Föreläsaren belyser också hur du kan utveckla ditt sätt att fråga och ge instruktioner.

  Vi avslutar med en bensträckare kl. 13:20.

  Karolina Wirdenäs - föreläsare på Gothia Fortbildning | © Pia Nordin
  Karolina Wirdenäs
  Docent i nordiska språk, vid institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet och har bland annat forskat om samtal som stöttar skrivundervisning i skolan. Karolina är också en av redaktörerna och en av de vetenskapligt ansvariga för Skolverkets modul Utvecklande skrivundervisning.
 • 13:30 Att skriva om litteratur – modeller för uppgiftskonstruktion

  Hur konstruerar vi skrivuppgifter till romaner, som både fångar romanens särart och tillvaratar de tankar och iakttagelser som eleverna samlat på sig under läsningens gång?

  I den här föreläsningen presenteras ett antal konkreta modeller för hur utredande och argumenterande skrivuppgifter kan konstrueras, i relation till ungdomsromaner såväl som till klassiker. Samtliga koncept utgår tydligt från de utredande och argumenterande skrivprocesser som eleverna möter i nationella provet, och exemplifieras med konkreta förslag.

  Carl-Johan Markstedt - Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning / Berling Media
  CARL-JOHAN MARKSTEDT
  Gymnasielärare, läromedelsförfattare och museipedagog vid Nobel Prize Museum. Han har bland annat skrivit läromedlen Svenska impulser och Känn på litteraturen, Sanoma Utbildning.
  Martin Sandberg - Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning / Berling Media
  Martin Sandberg
  Gymnasielärare på Sven Eriksongymnasiet i Borås och författare till läromedlet Känn på litteraturen, Sanoma Utbildning. Författare till boken Romanläsning i praktiken – Samtala och skriva om litteratur i skolan, Gothia Fortbildning, tillsammans med Carl-Johan Markstedt.
 • 14:30 Eftermiddagskaffe

  Fika och mingel!

 • 15:00 Skrivande för samhällsengagemang

  Hur har digitaliseringen påverkat demokratin och medier? Under ett års tid har elever från ett 20-tal skolor fått ett nytt sätt att arbeta med medie- och informationskunnighet i praktiken. Elever får följa reportrar ut i fält under ett reportagearbete. Genom att följa arbetet före, under och efter får eleverna detaljkunskap om hur man arbetar med journalistik. Samtidigt arbetar eleverna också med frågor om digitalisering, källkritik, pressfrihet, mänskliga rättigheter, filterbubblor, nätintegritet och fejknyheter.

  Martin Schibbye
  Journalist och har nyligen avslutat projektet ”Världen och journalistiken in i skolan”, vars syfte var att ge unga i skolan ökad mediekunnighet. Elever från hela Sverige har kunnat följa reportrar i fält och lära sig både om bortglömda berättelser och medier och dess roll i samhället.
 • 16:00 Konferensen avslutas

  Sammanfattande ord av moderator Carl-Johan Markstedt.

  Välkomna åter!

  Carl-Johan Markstedt - Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning / Berling Media
  CARL-JOHAN MARKSTEDT
  Gymnasielärare, läromedelsförfattare och museipedagog vid Nobel Prize Museum. Han har bland annat skrivit läromedlen Svenska impulser och Känn på litteraturen, Sanoma Utbildning.

Talare på Konferensen Skrivundervisning - nytt tillfälle

Läs mer nedan om talarna på Skrivundervisning. Välkommen med din anmälan!

Gymnasielärare, läromedelsförfattare och museipedagog vid Nobel Prize Museum. Han har bland annat skrivit läromedlen Svenska impulser och Känn på litteraturen, Sanoma Utbildning, samt boken Romanläsning i praktiken – Samtala och skriva om litteratur i skolan, Gothia Fortbildning, tillsammans med Martin Sandberg.

Foto: Mikael M Johansson

Lärare och författare Carl-Johan Markstedt

Björn Ranelid är författaren som arbetat fjorton år som lärare i ämnena svenska, religion, filosofi och matematik, innan författandet tog överhanden.

Foto: Mikael M Johansson

Författare Björn Ranelid

Pär Sahlin är lärare i svenska, SO och bild samt författare av läromedel och barn- och ungdomsböcker. Han har bland annat skrivit läromedlen Fixa texten, Fixa genren och SOL Nova Samhälle, Natur & Kultur.

Foto: Henrik Kindgren

Lärare och författare Pär Sahlin

Gustaf B. Skar är fil.dr i utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling. Han är verksam vid Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet i Trondheim där han forskar och undervisar om skrivande och skrivbedömning. Gustaf är också medförfattare till Läslyftets texter om skrivbedömning, som finns på Skolverkets hemsida.

Foto: NTNU

Fil.dr i utbildningsvetenskap Gustaf B. Skar 

Karolina Wirdenäs - föreläsare på Gothia Fortbildning | © Pia Nordin

Karolina Wirdenäs är docent i nordiska språk, vid institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet och har bland annat forskat om samtal som stöttar skrivundervisning i skolan. Karolina är också en av redaktörerna och en av de vetenskapligt ansvariga för Skolverkets modul Utvecklande skrivundervisning.

Foto: Pia Nordin

Docent i nordiska språk Karolina Wirdenäs

Martin Schibbye är journalist och har nyligen avslutat projektet ”Världen och journalistiken in i skolan”, vars syfte var att ge unga i skolan ökad mediekunnighet. Elever från hela Sverige har kunnat följa reportrar i fält och lära sig både om bortglömda berättelser och medier och dess roll i samhället.

Foto: Marcus Gustafsson

Journalist Martin Schibbye

Gymnasielärare på Sven Eriksongymnasiet i Borås och författare till läromedlet Känn på litteraturen, Sanoma Utbildning. Författare till boken Romanläsning i praktiken – Samtala och skriva om litteratur i skolan, Gothia Fortbildning, tillsammans med Carl-Johan Markstedt.

Foto: Mikael M Johansson

Lärare och författare Martin Sandberg


Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura efter konferensen. Anmälan är bindande men ej personlig. Vid avbokning senast 30 dagar före konferensen debiteras 500 kr. Därefter fullt pris. Gothia Fortbildning förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälningar, dock senast 30 dagar innan.