Processutbildning 

Gothia Skolutveckling

Kompetensutveckling, skolförbättring och kollegialt lärande

Kontakta oss

Skolutveckling som driver skolan framåt

Vår processutbildning Gothia Skolutveckling hjälper er att fördjupa och driva skolans utveckling framåt. 

Vi sätter fingret på aktuella ämnen och de utmaningar skolan arbetar med. Det kan vi göra tack tack vare vår utgivning av böcker inom fortbildning för lärare och skolledare och våra tidningar Grundskoletidningen, Pedagogisk Snabbguide och Tidskriften elevhälsa. 

Den samlade kunskapen och expertisen vill vi dela med oss av genom Gothia Skolutveckling. Tillsammans med er skapar vi den skolutvecklingsprocess som passar era förutsättningar och kunskapsbehov, en process som är baserad på det kollegiala lärandet och den lärande processen.

 

"Vi vill skapa utveckling i skolan och stärka det kollegiala samarbetet. Det gör vi tillsammans mer er erfarenhet och vår kunskap. "

Tobias Ludvigson, affärsområdeschef och chefredaktör för Grundskoletidningen.

Kontakta oss på skolutveckling@gothiafortbildning.se

Så här går det till

Vi bygger upp en processutbildning där vår ämneskunskap och er kännedom om er specifika skola och kommun samverkar. Processen löper under minst sex månader där föreläsningar, workshops och praktiska övningar varvas. Fokus ligger på det kollegiala lärandet och den lärande processen. Så här kan ett exempel se ut:

Urval av ämnen för Skolutveckling

Differentiering i klassrummet och lektionsdesign

Hur ska du som lärare möta alla elevers olika behov?

Helena Wallberg
Helena Wallberg är gymnasielärare i engelska och franska, fil. mag. i specialpedagogik och författare.
Mer om Helena Wallberg

Ledarskap i klassrummet
Ta din plats som ledare och öva upp din ledarskapsförmåga.

John Steinberg
Fil. dr i pedagogik. Han har arbetat som universitetslektor och som rektor. 
Mer om John Steinberg

Skolorganisation i utveckling
Hur kan du använda digitalisering som en motor för att skapa en lärande organisation?

Malin Frykman - författare på Gothia Fortbildning | © Jessica Segerberg
Malin Frykman
Malin Frykman har bred erfarenhet av digitalisering inom skolan, som rektor och skolutvecklare.
Mer om Malin Frykman

Ta det första steget för er skolutveckling:

  • Kontakta oss och berätta om era behov och utmaningar.
  • Vi träffas för att diskutera möjligheterna för er skolutveckling.
  • Vi presenterar ett förslag på upplägg för er skolutveckling.

Boka ett möte med oss

Vi är Gothia Fortbildnings Skolutveckling

Tobias Ludvigson - Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning

Tobias Ludvigson, affärsområdeschef och chefredaktör

Affärsområdeschef och chefredaktör Tobias Ludvigson

Åsa Larsson - Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning

Åsa Larsson, processledare och redaktör

Processledare och redaktör Åsa Larsson

Sara Othman - Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning

Sara Ohtman, redaktör

Redaktör Sara Ohtman

Eva Selin - Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning

Eva Selin, redaktör och projektledare

Redaktör och projektledare Eva Selin

Helén Kim - Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning

Helén Kim, projektledare 

Projektledare Helén Kim