Konferens
Nyhet

Skolsköterskan - Konferens

Varmt välkommen till konferensen Skolsköterskan 2019!​​​​​​

Som skolsköterska har du en central roll i elevhälsoarbetet och i skolans hälsofrämjande arbete men den viktigaste uppgiften är att se, lyssna och stötta alla elever som du möter i din arbetsvardag. I nära samverkan med skolsköterskor har Gothia Fortbildning skapat denna skräddarsydda konferensdag – med ett högaktuellt och relevant innehåll för dig i ditt dagliga arbete.

Vilket stöd kan vi ge till unga med autism och i vilka fall behövs psykiatrisk behandling? När används sex som en typ av självskadebeteende och hur kan vi uppmärksamma detta i skolan?

Normkritik är ett kraftfullt verktyg för att välkomna fler och motverka ohälsa. Hur kan du själv tänka gällande exempelvis bemötande och material som du delar ut till eleverna?

Antalet barn och unga som ansöker om könsidentitetsutredning har ökat kraftigt under de senaste åren. Hur kan du som skolsköterska bemöta och stötta individen i detta på ett ickevärderande sätt?

Vi avslutar konferensen med en föreläsning om det senaste inom hjärnforskning och unga – finns det någon koppling mellan hjärnans formbarhet, uppmärksamhet och relationen till sociala medier?

Väl mött!


 

FAKTA

Datum: 13 november  2019.

Plats: F7 Konferens, Stockholm.

Program: Ladda ner programmet som pdf här.

Pris: 2990 kr per person exkl. moms. 

Kaffe och lunch ingår båda dagarna.

Barbro Lundborg, Gothia Fortbildning

Frågor? Kontakta Barbro Lundborg:
anmalan@gothiafortbildning.se
Tel: 08-4622670

Vill du ställa ut på Skolsköterskan? Välkommen att kontakta Johan Fogelström: johan.fogelstrom@gothiafortbildning.se
Tel: 073-3759036

Program på konferensen Skolsköterskan 2019

Läs mer nedan om programmet på konferensen!

 • 08:50 Kaffe och smörgås, tid att besöka utställningen

  Kaffe och smörgås, tid att besöka utställningen.

 • 09:20 Konferensen inleds av Siv Sagerberg, konferensens moderator
  siv sagerberg
  Siv Sagerberg har en bakgrund som pedagog, skol- ledare och arbetar idag på utbildningsförvaltningen i Stockholms stad som enhetschef för Skolhälsan och Elevhälsans professionsstöd.
 • 9:30 Stress och psykisk ohälsa hos elever med autism

  Föreläsningen kommer att handla om att barn och unga med autismspektrumtillstånd (AST) stöter på fler hinder i vardagen än andra. Obalans mellan krav och förmåga skapar stress och gör dem mer utsatta för psykisk ohälsa. Frågor som kommer att tas upp under föreläsningen är bland annat varför unga med AST ofta är stress- och kravkänsliga, vanliga former av psykisk ohälsa vid AST samt i vilka lägen psykiatrisk be- handling behövs.

  diana lorentz
  Diana Lorenz är socionom, kurator inom Tema Neuro på Karolinska Universitetssjukhuset, utbildad psykolog och handledare. Hon är en uppskattad och ofta anlitad föreläsare som har lång erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykiatrisk samsjuklighet.
 • 10:30 Bensträckare
 • 10:40 Sex och självskadebeteende

  En föreläsning som handlar om hur sexuella kontakter kan användas som en typ av självskadebeteende och varför detta är viktigt att uppmärksamma i skolan. Här berörs bakomliggande orsaker, hur sex som självskada kan ta sig uttryck samt vilken hjälp, stöd och bemötande personer med sex som självskada efterfrågar.

  cecilia fredlund
  Cecilia Fredlund är ST-läkare vid psykiatriska kliniken, Linköping, och disputerade i januari 2019 kring unga som säljer sex och sex som självskada
 • 12:00 Lunch och tid att besöka utställningen

  Anmäl eventuella allergier i god tid till Barbro Lundborg:
  Mejl: anmalan@gothiafortbildning.se
  Telefon: 08-462 26 70

  BARBRO LUNDBORG
  Administratör, kurs och konferens.
 • 11:40 Normkritik i praktiken

  Normkritik är ett kraftfullt verktyg för att välkomna fler och och motverka ohälsa. I den här föreläsningen översätts normkritik från teori till praktik. I vilka sammanhang är normkritik fruktbart i vardagen? Det kanske till och med gör vårt arbete mer stimulerande för oss själva? Hur kan du själv tänka gällande exempelvis bemötande och material som du delar ut till eleverna?

  Inti Chavez Perez
  Inti Chavez Perez är sexualupplysare med två regeringsuppdrag i bagaget. Han har bland annat skrivit Lätta sexboken (LL-förlag) och Respekt, en sex- bok för killar (Alfabeta förlag), varav den senaste boken också rönt stor uppmärksamhet utomlands.
 • 13:40 Bensträckare
 • 13:50 Könsdysfori hos unga

  En person med könsdysfori lider av att kroppen inte överens- stämmer med den upplevda könsidentiteten och kan därför ha en önskan om könsbekräftande behandling. Antalet barn och ungdomar som ansöker om könsidentitetsutredning har ökat kraftigt under de senaste åren. Vad beror detta på?

  Är gruppen födda flickor med en neuropsykiatrisk diagnos större bland de som söker hjälp? Elevhälsan och skolsköter- skan har en mycket viktig roll att fylla i att bemöta och stötta individen på ett ickevärderande sätt och även i vissa fall veta när personen ska remitteras vidare. Vad säger senaste forskningen kring könsdysfori och överensstämmer det nationella kunskapsstödet från Socialstyrelsen med de senaste rönen?

  Louise Frisén
  Louise Frisén är överläkare i barn- och ungdoms- psykiatri och docent vid Karolinska Institutet. Hon arbetar kliniskt i BUP team för könsidentitetsutred- ningar av unga med barn och ungdomar med könsdysfori.
 • 14:40 Eftermiddagskaffe och nätverkande

  Välkommen att fika, mingla och besöka våra utställare.

 • 15:10 Hjärnan, skärmen och det psykiska måendet

  I takt med en samtidsutveckling som exponerar oss för allt fler sinnesintryck, beslut och jämförelser med andra
  människor ställs allt högre krav på vår egen förståelse för hur vår omgivning påverkar vår hjärna och vårt mående.

  Sissela Nutley
  Sissela Nutley, hjärnforskare med fokus på hjär- nans utveckling och formbarhet. Hennes forskning har främst undersökt utvecklingen av de exekutiva funktionerna och om de går att påverka med exempelvis datoriserad träning eller genom vad vi ägnar oss åt på fritiden. Hon är en flitigt anlitad föreläsare inom hjärnans formbarhet, uppmärksamhet och relationen till sociala medier. Är aktuell med boken Distraherad – hjärnan, skärmen och krafterna bakom (Natur & Kultur).
 • 15:10 Konferensen avslutas

  Tack för den här gången och välkommen åter!

 • 16:20 Konferensdagen sammanfattas och avslutas.

Talare på konferensen skolsköterskan 2019

Klicka på respektive bild för att läsa mer om talarna på konferensen Skolsköterskan,  13 november 2019. 

Cecilia Fredlund är ST-läkare vid psykiatriska kliniken, Linköping, och disputerade i januari 2019 kring unga som säljer sex och sex som självskada

ST-läkare Cecilia Fredlund

Diana Lorenz är socionom, kurator inom Tema Neuro på Karolinska Universitetssjukhuset, utbildad psykolog och handledare. Hon är en uppskattad och ofta anlitad föreläsare som har lång erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykiatrisk samsjuklighet.

Socionom, kurator Diana Lorenz

Inti Chavez Perez är sexualupplysare med två regeringsuppdrag i bagaget. Han har bland annat skrivit Lätta sexboken (LL-förlag) och Respekt, en sex- bok för killar (Alfabeta förlag), varav den senaste boken också rönt stor uppmärksamhet utomlands.

Sexualupplysare Inti Chavez Perez

Louise Frisén är överläkare i barn- och ungdoms- psykiatri och docent vid Karolinska Institutet. Hon arbetar kliniskt i BUP team för könsidentitetsutredningar av unga med barn och ungdomar med könsdysfori.

Överläkare i barn- och ungdoms- psykiatri Louise Frisén

Sissela Nutley, hjärnforskare med fokus på hjärnans utveckling och formbarhet. Hennes forskning har främst undersökt utvecklingen av de exekutiva funktionerna och om de går att påverka med exempelvis datoriserad träning eller genom vad vi ägnar oss åt på fritiden. Hon är en flitigt anlitad föreläsare inom hjärnans formbarhet, uppmärksamhet och relationen till sociala medier. Är aktuell med boken Distraherad – hjärnan, skärmen och krafterna bakom (Natur & Kultur).
 

Hjärnforskare Sissela Nutley

Siv Sagerberg har en bakgrund som pedagog, skol- ledare och arbetar idag på utbildningsförvaltningen i Stockholms stad som enhetschef för Skolhälsan och Elevhälsans professionsstöd.

Enhetschef Siv Sagerberg