Konferens

Sfi i utveckling 2020 - Konferens

Livesänd webbkonferens

Konferensen Sfi i utveckling 2020 – nu som livesänd webbkonferens

Sfi i utveckling är en heldagskonferens speciellt framtagen för dig som är sfi-lärare som vill utvecklas i din yrkesroll. Det är en ny version av tidigare års sfi-konferens Sfi i fokus.

I år fokuserar konferensen på hur vi kan skapa en meningsfull, individstärkande sfi-undervisning med vuxenrelevans. 

Hur kan du skapa engagemang hos en grupp vuxna, med olika bakgrunder, åldrar och kunskapsnivåer? Och hur kan du göra undervisningen relevant för dem och deras liv, samtidigt som du drar nytta av deras erfarenheter?

Lyckas du med att skapa en meningsfull undervisning ökar du motivationen hos dina elever och ger en bättre förutsättning för lärande.

Under konferensen får du lyssna till forskare, lärarfortbildare och sfi-lärare om hur du kan stärka elevernas kommunikativa förmåga – och hur vi kan stärka eleverna via kommunikation.

Du lär dig mer om

 • forskningsförankrad kunskap
 • vuxenpedagogik och vuxnas lärande
 • hur du skapar en vuxenrelevant undervisning 
 • nya insikter om kommunikationens betydelse och svårigheter
 • konkreta metoder för att öka motivationen och därmed lärandet hos dina elever
 • goda konkreta råd för din undervisning – enkla att börja använda direkt.

Och det tar inte slut när dagen är över. Du får med dig en verktygslåda för det fortsatta kollegiala lärandet.


 

Praktisk information om konferensen
Konferensen kommer att genomföras digitalt, livesänd. Under konferensen kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor till föreläsare och moderator. Du kommer att få inloggningsuppgifter via mejl i god tid innan konferensen. Deltagarplatsen är individuell och avser en deltagare.


FAKTA

Ladda ner programmet som pdf här.

Programmet till konferensen Sfi i utveckling 2020

Datum: 9 oktober 2020

Plats: Livesänd konferens via din dator, mobil eller läsplatta.

Pris: 2990 kr per person exkl. moms.

Frågor?
Kontakta Barbro och Tove:
anmalan@gothiafortbildning.se
08-4622670


program på konferensen Sfi i utveckling 2020

 • 09:30 Konferensen inleds

  Annsofie Engborg, chefredaktör på Sfi-lärartidningen, hälsar välkomna. 

  Annsofie Engborg
  Chefredaktör på Sfi-lärartidningen.
 • 09:50 Att skapa mening och tillhörighet

  Vilka former av kommunikation och bemötande tycks vara viktiga som del i arbetet med asylsökande? Med utgångspunkt i pågående studier av (unga) vuxna asylsökandes och flyktingars meningsskapande kring sitt deltagande i olika former av studier, lyfts olika exempel på kommunikativa praktiker fram. Föreläsningen ger dig kunskap om vilket värde kommunikativa praktiker skapar.

  Föreläsningen ger exempel på

  • olika former av bemötandepraktiker i arbetet med asylsökande
  • platsen som kommunikativ praktik
  • vilket värde asylsökande tillskriver olika former av bemötande och ”platser”.


  Vi avslutar med en bensträckare kl.10:30.

  Andreas Fejes - föreläsare på Gothia Fortbildning | © David Einar
  Andreas Fejes
  Andreas Fejes innehar Sveriges enda professur i vuxenpedagogik och är verksam vid Linköpings universitet.
 • 10:40 Att få visa vem jag är som individ

  Att få diskutera, argumentera och berätta om egna erfarenheter är viktiga inslag i sfi-undervisningen. Med väl valda texter, som har ett vettigt och vuxet innehåll, stimuleras eleverna att uttrycka sig. Därmed stärker texterna elevernas kommunikativa förmåga. Här får du lära dig mer om hur vi på olika sätt kan arbeta med texter.

  Föreläsningen ger exempel på 

  • hur kulturella jämförelser blir en naturlig del i undervisningen
  • värdet av att anpassa budskap både språkligt och kulturellt
  • utmaningar och missar som kan uppstå i kommunikationen mellan kulturer.


  Vi avslutar med en bensträckare kl.11:20.

  Eva Bernhardtson - föreläsare på Gothia Fortbildning | © fotograf@matswiden.com
  Eva Bernhardtson
  Eva Bernhardtson, Svenska Stenarna, skriver sfi-läromedel och lättläst informationsmaterial. Eva är föreläsare inom inkluderande och interkulturell kommunikation.
 • 11:30 Med drama som metod

  Drama kan användas som språkutvecklande metod inom sfi-undervisningen. Eleverna får möjlighet att träna andraspråksproduktion genom eget skapande. Vi undersöker erfarenheter, bearbetar dialoger och dramatiserar elevernas upplevelser med ord och fraser kring ämnen som de har användning av i sin vardag som vuxen. En föreläsning som ger dig kunskap om hur drama kan stärka elevernas kommunikativa förmåga.

  Föreläsningen ger exempel på

  • utmaningar och vinster med drama på sfi 
  • konkreta exempel på övningar och ingångar 
  • hur du kan skapa en trygg miljö för kommunikation genom drama.
  Micaela Enciso - föreläsare på Gothia Fortbildning
  Micaela Enciso
  Auktoriserad dramapedagog, har tidigare undervisat på Sundbybergs Vuxenutbildning.
 • 12:10 Lunchpaus
 • 13:20 Stärka kommunikativa färdigheter med digitala resurser

  Elever som utvecklar sina kommunikativa färdigheter, behöver stöttning och återkoppling i interaktion, liksom förmågan till självbedömning. Då kan digitala resurser vara till hjälp. Dessa ger möjlighet till variationsrik undervising och stimulerar elever att använda och utveckla språket. Du får kunskap om vad du behöver tänka på när du arbetar digitalt.

  Föreläsningen ger exempel på

  • hur du skapar varierande språkutvecklande aktiviteter
  • hur eleven kan använda olika uttrycksformer
  • varför det är viktigt att ha en didaktisk planering för digitala resurser.
  Ivana Eklund - föreläsare på Gothia Fortbildning
  Ivana Eklund
  författare, föreläsare och utbildare med egen erfarenhet av sfi-undervisning. Ivana är också inspiratör i sociala medier och har tillsammans med Annsofie Engborg skrivit boken Digital kompetens för sfi-lärare, Gothia Fortbildning, 2018.
 • 14:00 Paus
 • 14:30 Nyckeln till svenska medier

  En vanlig svensk konsumerar mer än 42 timmar medier per vecka. Dessa bär inte bara språket utan även kulturen, värderingarna och många av de nycklar för hur det svenska samhället fungerar. Idag finns appar som öppnar dörrar till text, film och musik.
  Här får du veta mer om vilka strategier som kan vara till hjälp att förstå svenska medier.

  Föreläsningen ger exempel på

  • varför sfi-eleven bör bli mediekonsument på sitt nya språk svenska
  • hur text (tweets, e-böcker) och nyheter, teve och musik tillgängliggörs
  • hur språk och innehåll kan övas vidare i och utanför undervisningen.


  Vi avslutar med en bensträckare kl.15:20.

  Niss Jonas Carlsson - föreläsare på Gothia Fortbildning
  Niss Jonas Carlsson
  Språkkraft, brinner för medieintegrerat lärande och är upphovsman till apparna SVT Språkplay, UR Språkplay samt Språkkraft Läscoach.
 • 15:30 Kommunikationens kraft

  Hur kan du med hjälp av kommunikation och retorik skapa en lärmiljö där alla trivs och ser varandra, både elever och personal? Kommunikation skapar en ännu bättre arbetsmiljö för alla lärare; där medarbetare trivs, utvecklas och skapar ännu bättre resultat tillsammans. Här får du vet mer om vad framgångsrik kommunikation bygger på.

  Föreläsningen ger exempel på

  • vad det innebär att lyssna aktivt
  • vad det innebär att ge feedback
  • hur du kan använda retorik i mötet med andra.
  Pär Lager - föreläsare hos Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning / Berling Media
  Pär Lager
  Pär är rådgivare, föreläsare, författare och arbetar i styrelser för olika organisationer. Tidigare har han varit vd för Berghs, Iris Hadar och Medlearn. Han har skrivit boken Kommunikativt ledarskap i praktiken, Gothia Fortbildning 2017.
 • 16:20–16:30 Konferensen avslutas

  Annsofie Engborg, chefredaktör på Sfi-lärartidningen, avrundar och summerar dagen. Varmt välkomna åter!

  Annsofie Engborg
  Chefredaktör på Sfi-lärartidningen.

talare på konferensen sfi i utveckling 2020

Annsofie Engborg har arbetat som sfi-lärare och med sfi-relaterade uppdrag som expert, projektledare, redaktör och konsult hos utbildningsföretag, bokförlag, Utbildningsradion och Skolverket. Hon har även skrivit kursboken Svenska etc. (Liber AB).

Annsofie är producenten bakom podcasten På ren svenska – en podcast för sfi-lärare och har tillsammans med Ivana Eklund skrivit boken Digital kompetens för sfi-lärare (Gothia Fortbildning 2018).

Chefredaktör på Sfi-lärartidningen Annsofie Engborg

Andreas Fejes - föreläsare på Gothia Fortbildning | © David Einar

Andreas Fejes innehar Sveriges enda professur i vuxenpedagogik och är verksam vid Linköpings universitet.

Foto av David Einar.

Professor i vuxenpedagogik Andreas Fejes

Eva Bernhardtson - föreläsare på Gothia Fortbildning | © fotograf@matswiden.com

Eva BernhardtsonEva, Svenska Stenarna, skriver sfi-läromedel och lättläst informationsmaterial. Eva är föreläsare inom inkluderande och interkulturell kommunikation. 

Foto av Mats Widén.

Läromedelsförfattare och föreläsare Eva Bernhardtson

Micaela Enciso - föreläsare på Gothia Fortbildning

Micaela EncisoAuktoriserad dramapedagog, har tidigare undervisat på Sundbybergs Vuxenutbildning.

Auktoriserad dramapedagog Micaela Enciso

Ivana Eklund - föreläsare på Gothia Fortbildning

Ivana EklundFörfattare, föreläsare och utbildare med egen erfarenhet av sfi-undervisning. Ivana är också inspiratör i sociala medier och har tillsammans med Annsofie Engborg skrivit boken Digital kompetens för sfi-lärare (Gothia Fortbildning 2018). 

Författare, föreläsare och utbildare Ivana Eklund

Niss Jonas Carlsson - föreläsare på Gothia Fortbildning

Niss Jonas CarlssonSpråkkraft, brinner för medieintegrerat lärande och är upphovsman till apparna SVT Språkplay, UR Språkplay samt Språkkraft Läscoach.

Brinner för medieintegrerat lärande Niss Jonas Carlsson

Pär Lager - föreläsare hos Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning / Berling Media

Pär LagerPär är ådgivare, föreläsare, författare och arbetar i styrelser för olika organisationer. Tidigare har han varit vd för Berghs, Iris Hadar och Medlearn. Han har skrivit boken Kommunikativt ledarskap i praktiken (Gothia Fortbildning 2017).

Foto av Johanna Norin.

Rådgivare, föreläsare och författare Pär Lager

VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN

Klicka på Boka här! högst upp på sidan för att anmäla dig och dina kollegor.

Om du vill ha hjälp eller har frågor, kontakta Barbro och Tove:
anmalan@gothiafortbildning.se / 08-4622670


Gör din röst hörd!
Både före, under och efter konferensen möts vi på sociala medier! Gör din röst hörd och var med i dialogen: #sfiutveckling

Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura efter konferensen. Kostnadsfri avbokning fram till 30 dagar innan konferensen. Därefter fullt pris. Anmälan är bindande men ej personlig. Gothia Fortbildning förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälningar, dock senast 30 dagar innan.