Konferens
Nyhet

Sfi i fokus 2019 - Konferens

Utveckla undervisningen med formativ bedömning

Konferensen Sfi i fokus 

Tema 2019: Formativ bedömning

Hur kan sfi-undervisningen utvecklas för ökad genomströmning av elever som rustas att ta aktiv del i yrkes- och samhällsliv? Årets konferens fokuserar på formativ bedömning av elevernas kommunikativa förmågor. Du får idéer, konkreta tips och användbara verktyg som hjälper dig att se var eleverna befinner sig i sin språkliga utveckling– oavsett nivå och studieväg – för planering av nästa steg i undervisningen.

Ur programmet:

 • Nya språk i en vuxen hjärna 
 • Hur ger vi respons – och vad vill eleven ha?
 • Bedömning med mobilen
 • Fördjupningspass: muntlig- och skriftlig kommunikation

 


Gör din röst hörd!
Både före, under och efter konferensen möts vi på sociala medier! Gör din röst hörd och var med i dialogen: #sfiifokus


FAKTA

Datum: 25 oktober 2019

Plats: Munchenbryggeriet, Stockholm

Program:
Ladda ner programmet som pdf här.

Orange knapp: gå 4, betala för 3Pris: 3990 kr per person exkl. moms.

Gå 4 betala för 3: Gå 4 betala för 3! För att nyttja det erbjudandet, gör din bokning via Barbro Lundborg:  anmalan@gothiafortbildning.se / 08-4622670.

Frågor?
Kontakta Barbro och Tove:
anmalan@gothiafortbildning.se
08-4622670


Vill du ställa ut på Sfi i fokus? Välkommen att kontakta Karin Westlund: karin.westlund@gothiafortbildning.se
Tel: 070-8127072


 

PROGRAM PÅ KONFERENSEN SFI i Fokus, 25 oktober 2019

Välkommen med din anmälan!

 • 08:30 – 09:20 Kaffe med smörgås och tid att besöka utställningen
 • 09:20 – 09:40 Moderator Fredrik Harstad inleder konferensen med nyheter inom sfi-området. 

   

  Fredrik Harstad - Gothia Fortbildning
  Fredrik Harstad
  Fredrik Harstad är pedagogisk utvecklingsledare på ABF Vuxenutbildning, föreläsare och författare. Han är engagerad i Skolverkets arbete med ämnesplaner för bland annat svenska som andraspråk och har skrivit flera läromedel för sfi, svenska och svenska som andraspråk. 2018 blev han vinnare av läromedelspriset Lärkan i kategorin gymnasium.
 • 09:40 – 10:30 Nya språk i en vuxen hjärna 

  Hur bearbetar en vuxens hjärna nya språk och hur skiljer sig den vuxnes förutsättningar att tillägna sig ett nytt språk från barnets? Föreläsningen utgår från forskning av hur hjärnan hos barn och vuxna bearbetar ett första- och ett andraspråk. 

  Du får lära mer om:

  • Hur vuxna människors hjärnor tillägnar sig ett nytt språk och vad det betyder för din undervisning av vuxna andraspråksinlärare.
  • Vilka bakgrundsfaktorer som har betydelse för vad du kan förvänta dig av elevernas uttal, vokabulär och grammatik.
  • Hur minne och stress relaterar till och påverkar språkinlärning. 
  Annika Andersson
  Annika Andersson är doktor i psykologi med kognitiv neurologisk inriktning och hennes forskning har fokus på andraspråksinlärning ur ett hjärnperspektiv. Hon är universitetslektor vid Linnéuniversitetet i Växjö där hon utbildar lärare för alla åldrar, inte minst inom sfi, i språkinlärning.
 • 10:30 – 10:40 Bensträckare
 • 10:40 – 11:30 Hur ger vi respons – och vad vill eleven ha?

  Att ge och ta respons är ett komplext och outforskat område inom vuxenutbildning med nybörjare i svenska. Vi får ta del av en helt ny avhandling som undersökt hur lärare och elever ser på återkoppling av elevproducerade texter i en nätbaserad distansutbildning inom sfi.

  Du får veta mer om:

  • Vilken typ av respons lärare helst använder samt vilka områden man huvudsakligen fokuserar på.
  • Vad lärare anser om den respons de gett och hur eleverna uppfattar den.
  • Vad eleverna helst vill att lärarna fokuserar på i sin respons och vilken typ av återkoppling de värderar högst. 
  • Vad avhandlingens resultat kan betyda för utvecklingen av en allsidig respons i din egen undervisning.
  Liivi Jakobson
  Liivi Jakobson är universitetslärare i svenska som andraspråk vid Högskolan Dalarna. Efter doktorandstudier vid Göteborgs universitet disputerade hon i mars 2019 med avhandlingen Skriftlig lärarrespons för vuxna nybörjare i svenska som andraspråk: teoretiska perspektiv, responspraktik och uppfattningar.
 • 11:30 – 12:00 Bedömning med mobilen

  De allra flesta elever har en mobiltelefon och många lärare låter eleverna använda Kahoot och Quizlet. Men mobilen erbjuder fler alternativ, inte minst när det kommer till praktiska verktyg som hjälper dig att bedöma elevernas språkliga utveckling. Föreläsningen guidar oss till smarta lösningar som ger underlag för bedömning direkt.
   
  Du lär dig mer om:

  • Hur eleven kan använda mobiltelefonen för egen utveckling och vid elevrespons.
  • Hur mobiltelefonen blir ett verktyg för lärarens bedömning av elevernas utveckling när det gäller skriva, läsa, tala, lyssna och kommunicera.
  • Enkla appar och funktioner som kan stärka elevernas fortsatta språkutveckling och digitala kompetens.
  Annsofie Engborg
  Annsofie Engborg har arbetat som sfi-lärare och haft sfi-relaterade uppdrag som expert, projektledare, redaktör och konsult hos utbildningsföretag, bokförlag och myndigheter. Hon är grundare av Sfi–lärartidningen, samt producent för podcasten På ren svenska för sfi-lärare. Tillsammans med Ivana Eklund är hon också författare till boken Digital kompetens för sfi-lärare– Vad innebär vuxenutbildningens digitalisering?Gothia Fortbildning, 2018).
 • 12:00 – 13:00 LUNCH

  Anmäl eventuella allergier i god tid till Barbro Lundborg:
  Mejl: anmalan@gothiafortbildning.se
  Telefon: 08-462 26 70

  Barbro Lundborg - Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning
  BARBRO LUNDBORG
  Administratör, kurs och konferens.
 • Parallella fördjupningspass
 • 13:00 – 14:15 Muntlig kommunikation i fokus

  Hur får vi syn på vad sfi-eleverna behöver utveckla för ett uttal som gör att de blir förstådda i samtal och vad betyder det för undervisningen? Genom att prova uttalsövningar och lyssna på ljudinspelningar av vuxna inlärare med olika modersmål guidas vi till verktyg som utvecklar undervisningen med fokus på muntlig kommunikation.

  Du lär dig mer om:
  Hur din undervisning kan stötta eleverna till ett mer begripligt uttal. 
  Brytningsanalys som hjälper sig att fokusera på rätt saker i undervisningen.
  Hur kunskap i fonologi med skillnader och likheter mellan olika förstaspråk och svenska hjälper dig att ge individuell återkoppling. 
  Didaktiska val som har betydelse för uttalsundervisningen.

  Elisabeth Zetterholm
  Elisabeth Zetterholm är sedan hösten 2019 docent och universitetslektor i svenska som andraspråk vid Linköpings universitet. Elisabeth har erfarenhet av undervisning i svenska som andraspråk på lärarutbildningen samt olika uppdragsutbildningar. Hennes forskning handlar om uttal och uttalsundervisning för vuxna inlärare av svenska och 2017 kom hennes och Mechtild Tronniers bok Perspektiv på svenskt uttal. Fonologi, brytning och didaktik (Studentlitteratur).
 • 13:00 – 14:15 Skriftlig kommunikation i fokus

  Hur ger vi återkoppling på elevernas kommunikativa färdigheter gällande aspekten skriva som avspeglar kunskapskraven och hur undviker vi den grammatiska rättningsfällan? Genom att utgå från autentiska elevtexter på olika språkliga nivåer övar vi på att ge återkoppling som fungerar formativt och leder elevens lärande framåt.

  Du lär dig mer om:

  • Vikten av att formulera tydliga kvalitetskriterier och lärandemål.
  • Hur du kan ringa in vad eleven behöver utveckla och vad det betyder för din undervisning.
  • Återkoppling som relaterar till mål och kriterier och som eleven förstår.
  • Konkreta tips och praktiska verktyg för effektiv återkoppling gällande skriftlig färdighet.

   

  Ivana Eklund
  Ivana Eklund har bakgrund som sfi-lärare och är nu främst verksam som föreläsare och lärarfortbildare och känd för att implementera digitala resurser i undervisningen och elevernas lärande. Tillsammans med AnnSofie Engborg har hon skrivit boken Digital kompetens för sfi-lärare. Vad innebär vuxenutbildningens digitalisering? (Gothia Fortbildning, 2018)
 • 14:15 – 14:45 Kaffepaus
 • Parallella fördjupningspass
 • 14:45 – 16:00 Muntlig kommunikation i fokus

  Hur får vi syn på vad sfi-eleverna behöver utveckla för ett uttal som gör att de blir förstådda i samtal och vad betyder det för undervisningen? Genom att prova uttalsövningar och lyssna på ljudinspelningar av vuxna inlärare med olika modersmål guidas vi till verktyg som utvecklar undervisningen med fokus på muntlig kommunikation.

  Du lär dig mer om:
  Hur din undervisning kan stötta eleverna till ett mer begripligt uttal. 
  Brytningsanalys som hjälper sig att fokusera på rätt saker i undervisningen.
  Hur kunskap i fonologi med skillnader och likheter mellan olika förstaspråk och svenska hjälper dig att ge individuell återkoppling. 
  Didaktiska val som har betydelse för uttalsundervisningen.

  Elisabeth Zetterholm
  Elisabeth Zetterholm är sedan hösten 2019 docent och universitetslektor i svenska som andraspråk vid Linköpings universitet. Elisabeth har erfarenhet av undervisning i svenska som andraspråk på lärarutbildningen samt olika uppdragsutbildningar. Hennes forskning handlar om uttal och uttalsundervisning för vuxna inlärare av svenska och 2017 kom hennes och Mechtild Tronniers bok Perspektiv på svenskt uttal. Fonologi, brytning och didaktik (Studentlitteratur).
 • 14:45 – 16:00  Skriftlig kommunikation i fokus

  Hur ger vi återkoppling på elevernas kommunikativa färdigheter gällande aspekten skriva som avspeglar kunskapskraven och hur undviker vi den grammatiska rättningsfällan? Genom att utgå från autentiska elevtexter på olika språkliga nivåer övar vi på att ge återkoppling som fungerar formativt och leder elevens lärande framåt.

  Du lär dig mer om:

  • Vikten av att formulera tydliga kvalitetskriterier och lärandemål.
  • Hur du kan ringa in vad eleven behöver utveckla och vad det betyder för din undervisning.
  • Återkoppling som relaterar till mål och kriterier och som eleven förstår.
  • Konkreta tips och praktiska verktyg för effektiv återkoppling gällande skriftlig färdighet.
  Ivana Eklund
  Ivana Eklund har bakgrund som sfi-lärare och är nu främst verksam som föreläsare och lärarfortbildare och känd för att implementera digitala resurser i undervisningen och elevernas lärande. Tillsammans med AnnSofie Engborg har hon skrivit boken Digital kompetens för sfi-lärare. Vad innebär vuxenutbildningens digitalisering? (Gothia Fortbildning, 2018)
 • 16:00 – 16:10 Bensträckare
 • 16:10 – 17:00 Självklart och obegripligt

  Vad gör att vi kan förstå varandra över språk- och kulturgränser och vad beror motsatsen på?  
  Vad är det i vårt svenska sätt att kommunicera som skapar förvirring hos den som inte är född här? Utifrån konkreta exempel och tankeväckande resonemang får du veta hur tydlighet och kunskap kan överbrygga kommunikativa kulturkrockar. 

  Du lär dig mer om:

  • Vilka grundläggande värderingar och osynliga regler som styr vårt sätt att prata med varandra.
  • Hur strävan efter konsensus kan förvirra den som inte är van vid att alla ska bli överens.
  • Vad som händer i samtalet när vi utgår från individuella hänsyn i möte med den som är van att se till gruppens behov. 
  • Kulturella och historiska perspektiv som ger förståelse och kontakt istället för missförstånd.
  Jeanette Ohlsson Carlborg - Gothia Fortbildning
  Jeanette Ohlsson Carlborg
  Jeanette Ohlsson Carlborg är religionshistoriker inriktad på islam och arabisk kultur. Hon har bott i Libanon, Jemen, Pakistan, Indien, Singapore samt Argentina och har lång erfarenhet av att utbilda personal inom offentlig och privat sektor i interkulturell kommunikation, mångfald och bemötande över kultur- och religionsgränser.

Talare på Konferensen Sfi i Fokus, 25 OKTOBER 2019

Klicka på respektive bild för att läsa mer!

Liivi Jakobson är universitetslärare i svenska som andraspråk vid Högskolan Dalarna. Efter doktorandstudier vid Göteborgs universitet disputerade hon i mars 2019 med avhandlingen Skriftlig lärarrespons för vuxna nybörjare i svenska som andraspråk: teoretiska perspektiv, responspraktik och uppfattningar.

Universitetslärare i svenska som andraspråk Liivi Jakobson

Annsofie Engborg har arbetat som sfi-lärare och haft sfi-relaterade uppdrag som expert, projektledare, redaktör och konsult hos utbildningsföretag, bokförlag och myndigheter. Hon är grundare av Sfi–lärartidningen, samt producent för podcasten På ren svenska för sfi-lärare. Tillsammans med Ivana Eklund är hon också författare till boken Digital kompetens för sfi-lärare (Gothia Fortbildning, 2018).

Lärare och författare Annsofie Engborg

Elisabeth Zetterholm är sedan hösten 2019 docent och universitetslektor i svenska som andraspråk vid Linköpings universitet. Elisabeth har erfarenhet av undervisning i svenska som andraspråk på lärarutbildningen samt olika uppdragsutbildningar. Hennes forskning handlar om uttal och uttalsundervisning för vuxna inlärare av svenska och 2017 kom hennes och Mechtild Tronniers bok Perspektiv på svenskt uttal. Fonologi, brytning och didaktik (Studentlitteratur).

Docent och universitetslektor Elisabeth Zetterholm

Ivana Eklund har bakgrund som sfi-lärare och är nu främst verksam som föreläsare och lärarfortbildare och känd för att implementera digitala resurser i undervisningen och elevernas lärande. Tillsammans med AnnSofie Engborg har hon skrivit boken Digital kompetens för sfi-lärare. Vad innebär vuxenutbildningens digitalisering? (Gothia Fortbildning, 2018)

Lärare och föreläsare Ivana Eklund

Jeanette Ohlsson Carlborg är religionshistoriker inriktad på islam och arabisk kultur. Hon har bott i Libanon, Jemen, Pakistan, Indien, Singapore samt Argentina och har lång erfarenhet av att utbilda personal inom offentlig och privat sektor i interkulturell kommunikation, mångfald och bemötande över kultur- och religionsgränser.

Religionshistoriker Jeanette Ohlsson Carlborg