Konferens

Riskbruk, missbruk och beroende - Konferens

Konferensen Riskbruk, missbruk & beroende

Riskbruk, missbruk & beroende genomfördes senast i maj 2019. Varmt välkommen åter!

I årets program låg fokus på en ökad förståelse för hur sammanlänkade alla former av missbruk är med samsjuklighet och psykisk ohälsa. 

Dagen inleddes med en stark röst från en anhörig och fortsätter sedan en genomgång av den senaste forskningen om hur alkohol, droger och spel triggar hjärnan och skapar ett beroende. 

Sedan 2018 har kommuner och landsting ansvar för att förebygga spelberoende. Konferensdelatagarn fick därför en uppdatering kring framgångsrik behandling och hur återfall kan förebyggas. Vi lyfter även det utanförskap som uppstår när datorspelandet tar så mycket tid att det blockerar ett fungerande liv. 

Dagen avslutades med en föreläsning om trauma – en av de enskilt största faktorerna till en missbruksproblematik och samsjuklighet. 

Väl mött! 
 

 


Gör din röst hörd!
Både före, under och efter konferensen möts vi på sociala medier! Gör din röst hörd och är med i dialogen: #RiskbrukMissbrukBeroende


FAKTA

Konferensen Riskbruk, missbruk & beroende genomfördes senast i maj 2019. Välkommen åter vid nästa tillfälle!

Frågor?
Kontakta Barbro och Tove:
anmalan@gothiafortbildning.se
08-4622670


Vill du ställa ut på Riskbruk, missbruk & beroende? Välkommen att kontakta Karin Westlund: karin.westlund@gothiafortbildning.se
Tel: 070-8127072


 

Program 24 maj 2019

 • 08:45 Morgonkaffe

  Fika och mingel!

 • 09:25 Välkomna!

  Ulrika Beck-Friis, affärsområdesansvarig socialt arbete, Gothia Fortbildning, hälsar välkommen. 

  Ulrika Beck-Friis - Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning
  Ulrika Beck-Friis
  Ulrika Beck-Friis, affärsområdesansvarig socialt arbete, Gothia Fortbildning
 • 09:30 Anhörighelvetet

  En berättelse om att växa upp i otrygghet och panik, förvirring och kaos. Om ful skam och osäkerhet. Om att dölja den största delen av sitt förflutna. Om sprit istället för närvaro. Rus istället för verklighet. Vi, de anhöriga, ensamsörjande, vi med ett högt livspris. 

  Läs mer: Anhörighelvetet, intervju med Susanna Alakoski

  Susanna Alakoski
  Socionom och författare berättar om vikten av att lyfta fram anhörigas perspektiv och behov av hjälp och stöd. Hennes litterära genombrott kom med boken "Svinalängorna" (2005) och hon har sedan dess skrivit flera böcker. Boken "April i anhörigsverige" (2016) är ett sorgebrev som ger röst åt det livspris hon själv och många, många andra betalar för att leva med missbrukande anhöriga.
 • 10:15 Bensträckare
 • 10:30 Vad händer i hjärnan?

  För att kunna behandla och motverka missbruk måste vi förstå hur hjärnan fungerar. Därför är det nödvändigt att veta vilka riskfaktorer som finns, vilka varningstecken och vilka personer som vi ska vara mest observanta på. 

  Det här är en föreläsning som förklarar hur människan triggas av droger – oavsett om det är alkohol, droger eller spel – och att en beroendesjukdom oftast grundläggs redan i ungdomshjärnan. Du får också en kort sammanfattning av aktuell forskning kring samsjuklighet mellan psykiatrisk sjukdom och beroende och hur du kan använda denna kunskap i ditt dagliga arbete.

  Charlotte Skoglund
  MD, PhD, överläkare, Karolinska Institutet Stockholm
 • 11:30 Lunch

  Anmäl eventuella allergier i god tid till Barbro Lundborg:
  Mejl: anmalan@gothiafortbildning.se
  Telefon: 08-462 26 70

  BARBRO LUNDBORG
  Administratör, kurs och konferens.
 • 12:30 Behandling av spelberoende

  Omkring två procent av befolkningen spelar så mycket att de inte har kontroll över sitt spelande. Varje år tillkommer omkring 100 000 problemspelare och rörligheten är stor in och ut ur gruppen.

  Både den psykiatriska samsjukligheten och risken för självmord är stor i denna grupp. Spelberoende är sedan 2018 också en beroendediagnos, jämställd med substansberoende och ansvar för utredning och behandling vilar på sjukvård och socialtjänst. 

  Spelberoende är ett behandlingsbart tillstånd. Det här är en föreläsning om likheter och olikheter mellan spel och andra beroenden, hur du känner igen ett riskabelt mönster och skillnader mellan könen. Du får också veta hur man screenar för och behandlar spelberoenden och hur du kan förebygga återfall.

  Niroshani Broman
  Leg. sjuksköterska, VUB psykiatri och arbetar vid Spelberoendemottagningen, Beroendecentrum Malmö. Hon är även doktorand vid Lunds universitet.
 • 13:20 Bensträckare
 • 13:30 Leva genom datorn

  Datorspelandet är centralt för en växande grupp unga vuxna – oftast män. Därför ökar behovet av kunskap kring vad dataspel är, hur det påverkar vardagen och vad som händer när spelandet tar nästan all den vakna tiden. För bara några år sedan handlade det framför allt om rollspel, idag är det tävlingsspel. Många spelar 7 timmar per dag och tittar på e-sport 4 timmar. Samtidigt visar forskning en tydlig koppling mellan mycket spelande och sömnproblem, nedstämdhet och inte minst familjekonflikter. 

  Detta är en föreläsning som lyfter dataspel, dess roll i samhället – och vad som händer när spelandet blir problematiskt och ställer sig i vägen för ett fungerande liv. Det behövs för att så tidigt som möjligt identifiera de som har problem och hjälpa dem, men också för att kunna avgöra vad som är sunda datorspelsvanor.

  Oskar Foldevi
  Leg psykolog, föreläsare och en av landets ledande experter på dataspelsproblema¬tik. Han har grundat och är verksam i Reconnect, vars fokus ligger på hälsosam användning av spel och internet. Har har varit terapeut vid Game Over, Sveriges enda specialiserade behandlingshem för spelberoende och problematiskt datorspelande.
 • 14:30 Eftermiddagskaffe
 • 15:00 Trauma och alkohol- och drogmissbruk

  Trots att såväl internationell som svensk forskning visar att trauma kanske är den faktorn som mest ligger bakom missbruksproblematik, erbjuder svensk beroendebehandling sällan behandling för detta. 
  Trauma ligger också bakom mycket andra viktiga samsjukligheter såsom anknytningsproblem, personlighetsstörningar och psykoser. Om traumat förblir obehandlat minskar möjligheten till lyckad behandling, individen tvingas bära på sina trauman för evigt och återfallsrisken blir påtagligt förhöjd. 

  Det här är en föreläsning om vikten av att arbeta inom tre områden för att framgångsrikt bemöta och behandla den som missbrukar: trauma, anknytning och mentalisering. 

  Läs mer: Traumabearbetning är avgörande vid behandling av missbruk, intervju med Stefan Sandström
   

  Stefan Sandström
  Leg.psykolog och har arbetat med beroendeproblematik i mer än 35 år i Sverige och Finland. Han har lång erfarenhet som handledare inom socialtjänsten och driver idag egen verksamhet. Stefan Sandström är också författare till flera böcker och är i år aktuell med Missbruk, trauma och samsjuklighet (Gothia Fortbildning).
 • 16:00 Dagen avslutas
 • 16:10 Konferensen avslutas

  Tack för den här gången och välkommen åter!

Talare på Riskbruk, missbruk & beroende 24 maj

Klicka på respektive bild nedan för att läsa mer om föreläsarna.

Susanna Alakoski, socionom och författare berättar om vikten av att lyfta fram anhörigas perspektiv och behov av hjälp och stöd. Hennes litterära genombrott kom med boken Svinalängorna (2005) och hon har sedan dess skrivit flera böcker. Boken April i anhörigsverige (2016) är ett sorgebrev som ger röst åt det livspris hon själv och många, många andra betalar för att leva med missbrukande anhöriga. 

Socionom och författare Susanna Alakoski

Charlotte Skoglund, MD, PhD, överläkare, Karolinska Institutet Stockholm

MD, PhD, överläkare, Karolinska Institutet Stockholm Charlotte Skoglund

Niroshani Broman är leg. sjuksköterska, VUB psykiatri och arbetar vid Spelberoendemottagningen, Beroendecentrum Malmö. Hon är även doktorand vid Lunds universitet.

Leg. sjuksköterska Niroshani Broman

Oskar Foldevi är leg psykolog, föreläsare och en av landets ledande experter på dataspelsproblema­tik. Han har grundat och är verksam i Reconnect, vars fokus ligger på hälsosam användning av spel och internet. Har har varit terapeut vid Game Over, Sveriges enda specialiserade behandlingshem för spelbero­ende och problematiskt datorspelande.

Leg psykolog och föreläsare Oskar Foldevi

Stefan Sandström är leg.psykolog och har arbetat med beroendeproblematik i mer än 35 år i Sverige och Finland. Han har lång erfarenhet som handledare inom socialtjänsten och driver idag egen verksamhet. Stefan Sandström är också författare till flera böcker och är i år aktuell med Missbruk, trauma och samsjuklighet (Gothia Fortbildning).

Leg.psykolog Stefan Sandström


Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura efter konferensen. Anmälan är bindande men ej personlig. Vid avbokning senast 30 dagar före konferensen debiteras 500 kr. Därefter fullt pris. Gothia Fortbildning förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälningar, dock senast 30 dagar innan.