Konferens
Nyhet

Psykiatrin i praktiken 2019 - Konferens

Konferensen Psykiatrin i praktiken

Bemötande, behov och välmående i fokus

Hur kan vi bemöta patienter på bästa möjliga sätt samt säkerställa att patienternas behov och välmående hamnar i fokus?

På konferensen Psykiatrin i praktiken får du praktiska tips och konkreta exempel på hur du kan arbeta med bemötande som ökar patientens trygghet, självförtroende och framtidshopp. Du får även ta del av spännande praktiska exempel på olika typer av behandlingsformer som ger bättre möjligheter att hantera kriser och sam­ tidigt leder till bättre återhämtning, välmående och god livskvalitet. Du får ta del av erfarenheter från en mängd olika organisationer, deras utmaningar, framgångs­ faktorer samt utfallet de haft så här långt.

Du får dessutom möjlighet att delta i workshopen Suicidprevention i praktiken, som leds av Ullakarin Nyberg i samarbete med Magnus Skogsberg Tear från Suicide Zero. Ullakarin är även konferensens moderator.

Missa inte denna möjlighet att få ta del av praktiska exempel på arbetssätt och behandlingsformer som ger bra stöd för återhämtning, välmående och god livskvalitet.

I samarbete med: 

 


Gör din röst hörd!
Både före, under och efter konferensen möts vi på sociala medier!
Gör din röst hörd och var med i dialogen: #psykiatrin-i-praktiken


FAKTA

Datum: 5-6 december 2019

Plats: Bonnier Konferens, Stockholm.

Program:
Ladda ner programmet som pdf här.

Pris:  4 490 kr.

Priser per person exkl. moms. Lunch samt för- och eftermiddagskaffe ingår.


Frågor? Kontakta Barbro Lundborg:
anmalan@gothiafortbildning.se
Tel: 08-4622670

Vill du ställa ut på Psykiatrin i praktiken? Välkommen att kontakta Karin Westlund: karin.westlund@gothiafortbildning.se
Tel: 070-8127072

Program dag 1 – 5 december 2019

 • 09:30 Kaffe och smörgås

  Fika och mingel.

 • 10:00 Moderatorn Ullakarin Nyberg inleder konferensen
  Ullakarin Nyberg - Gothia Fortbildning
  ULLAKARIN NYBERG
  Moderator Ullakarin Nyberg, psykiater vid Norra Stockholms psykiatri och ordförande för SPF, inleder.
 • 10:10 Hur Psykisk Akut Mobilitet (PAM) kan bidra till snabbare och bättre diagnostisering och behandling av patienter i akut behov av hjälp
  • Därför valde vi att göra vår satsning på PAM.
  • Hur vi arbetar i praktiken.
  • Så har PAM bidragit till ökad kvalitet i den psykiatriska vården samt minskat stigmatisering av psykisk ohälsa.
  • Hur våra erfarenheter ser ut så här långt.
  Andreas Carlborg
  Andreas Carlborg, verksamhetschef, Norra Stockholm Psykiatrin. Andreas var projektledare för PAM under plane- rings- och lanseringsfasen av PAM 2013–2016.
 • 11:10 Lågaffektivt bemötande och förhållningssätt i praktiken
  • Vad kan lågaffektivt bemötande erbjuda för verktyg för att hantera, utvärdera och förändra problembeteende och konflikter mellan personal och patienter?
  • Hur kan vi öka chansen till lyckad interaktion och skapa grunden för att effektivt utföra våra vårdinsatser?
  • Praktiska erfarenheter och exempel av lågaffektivt bemötande i psykiatrisk behandling
  Anton Sjögren
  Anton Sjögren, leg. psykolog, Rova & Sjögren Psykologi. Anton har i sin profession som psykolog lång praktisk erfarenhet av lågaffektivt bemötande.
 • 12:10 Lunch

  Anmäl eventuella allergier i god tid till Barbro Lundborg:
  Mejl: anmalan@gothiafortbildning.se
  Telefon: 08-462 26 70

  BARBRO LUNDBORG
  Administratör, Gothia Fortbildning.
 • 13:00 Rätt behandling för patienten
  • Personcentrerad vård – patienternas delaktighet och inflytande
  • Så involverar du patienter och gör dem delaktiga
  • Hur du kan samarbeta med anhöriga för att få bästa möjliga kvalitet i vården
  • Exempel på delaktighet och inflytande och hur det fungerar i praktiken.
  Maria Samuelsson
  Maria Samuelsson, brukarinflytandesamordnare, Sydöstra Skåne. Maria har många års erfarenhet av brukar inflytande frågor samt hur man gör patienter och anhöriga delaktiga.
 • 13:45 Existentiella metoder och arbetssätt – öka patientens förmåga att hantera kriser
  • Hur du kan hjälpa patienter att hitta en mening i livet och skapa ett positivt framtidshopp.
  • Så arbetar du med att ge patienten bra förutsättningar med att hantera kriser, oro, skuld eller existentiell ensamhet.
  • Hur du hjälper patienter att skapa dynamiska relationer till andra människor.
  Egon Rommedahl
  Egon Rommedahl, psykoterapeut, Handledning & Utbildning. Egon har arbetat med existentiella metoder och arbetssätt i 20 år.
 • 14:45 Eftermiddagskaffe

  Fika, mingel och tid att besöka våra utställare.

 • 15:10 Vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar – nya riktlinjer från SPF
  • Vad innebär intellektuell funktionsnedsättning?
  • Hur bemöter och behandlar man patienter med intellek- tuell funktionsnedsättning?
  • Praktiska exempel.
  Lena Nylander
  Lena Nylander, överläkare, med dr, Psykiatri Skåne. Lena har lång erfarenhet som vuxenpsykiater och ingår idag i Region Skånes team för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning och utmanande beteenden. Hon är även anknuten till Gillbergcentrum och Lunds Universitet.
 • 16:10 Evidensbaserade psykiatriska metoder – personcentrerad samarbetsvård för depressions- och ångestbehandling i primärvården
  • Hur vi har infört en samarbetsvårdsmodell som möjliggjort en omställning till nära vård.
  • Så har anställningen av en vårdsamordnare förbättrat vårdkvaliteten.
  • Hur vi arbetar med att kontinuerligt mäta utfallet av behandlingen av individen och eventuellt justera behandlingsmetoden.
  • Praktiska exmpel och erfarenheter av personcentrerad samarbetsvård i primärvården.
  Henric Jansson
  Henric Jansson, konsultpsykiater, Region Dalarna – Division Primärvård. Henrik har lång erfarenhet som psykiater, och arbetar idag som konsultpsykiater där han agerar som mentor och projektledare för personalen på sju olika vårdcentraler inom Region Dalarna.
 • 17:10 Moderatorn sammanfattar konferensens första dag

  Välkommen åter i morgon!

Program dag 2 – 6 december 2019

Förmiddag

 • 09:00 Moderatorn inleder konferensens andra dag

  Välkommen till dag 2.

 • 09:10 Så kan effektiv första linjens psykiatri bidra till ökad patientkvalitet – samarbete mellan primärvård och psykiatri
  • Hur första linjens psykiatri kan möjliggöra att patienten snabbare får rätt diagnos och behandling.
  • Så ser vi till att anpassa vården efter patientens behov.
  • Hur du kan etablera ett bra samarbete mellan primär- vården och psykiatrin.
  Sandra af Winklerfelt Hammarberg
  Sandra af Winklerfelt Hammarberg, verksamhetschef, Liljeholmens Vårdcentral. Sandra är legitimerad läkare, specialist i allmänmedicin och doktorand inom psykisk ohälsa i primärvården. Hon har även lång praktisk erfarenhet av psykisk ohälsa inom primärvården.
 • 10:10 Förmiddagskaffe

  Fika, mingel och tid att besöka våra utställare.

 • 10:25 Braining- fysisk träning för patienter i psykiatrisk vård tillsammans med personal
  • Brainingprojektet – anledningarna till varför vi introducerade fysisk aktivitet som en del av behandlingen av våra patienter.
  • Så arbetar vi i praktiken med fysisk aktivitet som en integrerad del av behandlingen.
  • Utfall och erfarenheter från vår satsning.
  Lina Martinsson
  Lina Martinsson, verksamhetschef, Psykiatri sydväst, Region Stockholm.
  Åsa Anger
  Åsa Anger, överläkare, Psykiatri sydväst, Region Stockholm.
 • 11:20 Missbruk, trauma och samsjuklighet – bemötande och behandling
  • Hur traumabearbetning är en helt avgörande faktor vid behandling av missbruk och psykiska störningar.
  • Därför är anknytningsproblematiken nödvändig att behandla för att uppnå social rehabilitering.
  • Erfarenheter, tips och råd.
  Stefan Sandström
  Stefan Sandström, leg. psykolog, Sandström Psykologi & Friskvård. Stefan har lång erfarenhet som leg. psykolog, sociolog, transaktionsaktionsanalytiker och är författare till boken Missbruk, trauma och samsjuklighet (Gothia Fortbildning, 2017).
 • 12:00 Lunch

  Anmäl eventuella allergier i god tid till Barbro Lundborg:
  Mejl: anmalan@gothiafortbildning.se
  Telefon: 08-462 26 70

  BARBRO LUNDBORG
  Administratör, Gothia Fortbildning.

13:20 WORKSHOP: Suicidprevention i praktiken – konsten att rädda liv

  • Vilka varningstecken kan man observera när en person överväger att ta sitt liv?
  • Går det att förhindra självmord?
  • Hur möter och kommunicerar du med människor som inte orkar leva?
  • Så kan du arbeta tillsammans med patienten för att bryta och hitta alternativ till destruktiva tanke- mönster och beteenden.

  Under den här workshopen kommer du att för- djupa dig inom suicidprevention. Ullakarin Nyberg delar med sig av praktiska exempel och av sina erfarenheter gällande suicidprevention. Hon kom- mer också att samtala med Magnus Skogsberg Tear om konsekvenserna av självmord och hur negativa erfarenheter kan bli en positiv drivkraft.

  Vi avbryter för eftermiddagskaffe.

  Ullakarin Nyberg - Gothia Fortbildning
  Ullakarin Nyberg
  Moderator Ullakarin Nyberg, psykiater vid Norra Stockholms psykiatri och ordförande för SPF, inleder.
  Magnus Skogsberg Tear
  Magnus Skogsberg Tear, Ambassadör för Suicide Zero, skådespelare, musiker och driver även företaget HAPPYTEAR.
 • 16:30 Konferensen sammanfattas och avslutas

Talare

Klicka på respektive bild nedan för att läsa mer om föreläsarna på konferensen i december 2018. Välkommen åter!

Ullakarin Nyberg - Gothia Fortbildning

Ullakarin Nyberg är psykiater, Norra Stockholms psykiatri, och ordförande för Svenska Psykiatriska Föreningen, SPF.

Psykiater Ullakarin Nyberg

Andreas Carlborg, verksamhetschef, Norra Stockholm Psykiatrin. Andreas var projektledare för PAM under plane- rings- och lanseringsfasen av PAM 2013–2016.

Verksamhetschef, Andreas Carlborg

Anton Sjögren, leg. psykolog, Rova & Sjögren Psykologi. Anton har i sin profession som psykolog lång praktisk erfarenhet av lågaffektivt bemötande.

Leg. psykolog Anton Sjögren

Maria Samuelsson, brukarinflytandesamordnare, Sydöstra Skåne. Maria har många års erfarenhet av brukar inflytande frågor samt hur man gör patienter och anhöriga delaktiga.

Brukarinflytandesamordnare Maria Samuelsson

Egon Rommedahl, psykoterapeut, Handledning & Utbildning. Egon har arbetat med existentiella metoder och arbetssätt i 20 år.

Professor och överläkare Egon Rommedahl

Lena Nylander, överläkare, med dr, Psykiatri Skåne. Lena har lång erfarenhet som vuxenpsykiater och ingår idag i Region Skånes team för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning och utmanande beteenden. Hon är även anknuten till Gillbergcentrum och Lunds Universitet.

Överläkare, specialist i psykiatri, medicine doktor Lena Nylander

Henric Jansson, konsultpsykiater, Region Dalarna – Division Primärvård. Henrik har lång erfarenhet som psykiater, och arbetar idag som konsultpsykiater där han agerar som mentor och projektledare för personalen på sju olika vårdcentraler inom Region Dalarna.

Psykiater Henric Jansson

Sandra af Winklerfelt Hammarberg, verksamhetschef, Liljeholmens Vårdcentral. Sandra är legitimerad läkare, specialist i allmänmedicin och doktorand inom psykisk ohälsa i primärvården. Hon har även lång praktisk erfarenhet av psykisk ohälsa inom primärvården.

Läkare, specialist i allmänmedicin Sandra af Winklerfelt Hammarberg,

Lina Martinsson, verksamhetschef, Psykiatri sydväst, Region Stockholm.

Verksamhetschef Lina Martinsson

Stefan Sandström, leg. psykolog, Sandström Psykologi & Friskvård. Stefan har lång erfarenhet som leg. psykolog, sociolog, transaktionsaktionsanalytiker och är författare till boken Missbruk, trauma och samsjuklighet (Gothia Fortbildning, 2017).

Leg. psykolog, författare Stefan Sandström

Magnus Skogsberg Tear, Ambassadör för Suicide Zero, skådespelare, musiker och driver även företaget HAPPYTEAR.

Skådespelare Magnus Skogsberg Tear