Konferens

Pedagogisk omsorg 2020 - Konferens

Årets konferens för dagbarnvårdare!

Pedagogisk omsorg 2020 - årets konferens för dagbarnvårdare!


Till följd av den förhöjda risknivån kring covid-19 har vi beslutat att flytta denna konferens till oktober 2020. Beslutet är fattat i omsorg om alla inblandades hälsa. Välkomna till hösten!

Har du frågor eller funderingar, kontakta Barbro och Tove: anmalan@gothiafortbildning.se / 08-4622670


Nu är barnkonventionen svensk lag! Med ökad förståelse för hur barnkonventionen kom till och vad den innehåller kan vi bli bättre på att leva upp till kraven den ställer på oss.

En av barns många rättigheter är leken och under konferensen får du kunskap om hur du kan skapa förutsättningar och själv delta i barns lek. Du får också lära mer om barns sociala och emotionella färdigheter som är avgörande för lärande, hälsa och för livet och för det samhälle vi skapar tillsammans.

Konferensen ger dig kunskap om:

 • Barnkonventionen och barns rättigheter
 • Barns sociala och emotionella lärande
 • Barns lekstyrka och hur du kan bidra som vuxen
 • Digital kompetens och barns lust att utforska och upptäcka
 • Pedagogisk omsorg – dess behov och samhällsnytta
 • Hållbart arbetsliv och hur du kan få balans i vardagen

Konferensen arrangeras i samarbete med Förskoletidningen.

Logga FörskoletidningenVälkommen med din anmälan!
Malin Malmström
Chefredaktör


Gör din röst hörd!
Både före, under och efter konferensen möts vi på sociala medier!
Gör din röst hörd och var med i dialogen: #pedagogiskomsorg


 

FAKTA

Datum: 1-2 oktober 2020

Plats: F7 Möten & Konferens, Fleminggatan 7, Stockholm.

Program:
Ladda ner programmet som pdf här.

Orange rund platta - boka tidigt-prisBoka tidigt-pris: 3490 kr per person exkl. moms vid bokning senast 31 augusti. Ordinarie pris 3990 kr per person exkl. moms.

Kaffe och lunch ingår dag 1, kaffe och smörgås dag 2.

Frågor?
Kontakta Barbro och Tove:
anmalan@gothiafortbildning.se
08-4622670


Vill du ställa ut på Pedagogisk omsorg 2020? Välkommen att kontakta Karin Westlund: karin.westlund@gothiafortbildning.se
Tel: 070-8127072


program på konferensen pedagogisk omsorg 2020

Torsdag 1 oktober 2020

 • 09.00 Morgonkaffe och smörgås

  Välkommen att fika och mingla med kollegor från hela Sverige!

 • 09:50 Inledning, Malin Malmström, Gothia Fortbildning

  Under inledningen förs ett resonemang kring pedagogisk omsorg och dess historia samt vilka behov verksamheten fyller i vårt samhälle.

  Malin Malmström - Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning
  malin malmström
  Malin Malmström är affärsområdeschef, förläggare och chefredaktör på Gothia Fortbildning. Malin är leg. förskollärare med mångårig erfarenhet av arbete som förskolechef.
 • 10:20 Social hållbarhet för barnen

  Socialt och emotionellt lärande är en viktig del för barns utveckling och lärande. Du är en förebild när barnen utvecklar de färdigheter som behövs för att bli trygga och empatiska individer. 

  Denna föreläsning handlar både om hur du som pedagog kan vidareutveckla ett professionellt språk för det sociala och emotionella lärandet samt ger exempel på pedagogiska metoder för detta lärande.

  Vi avslutar med en bensträckare kl.11:10-11:30.

  Lars Löwenborg - författare på Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning
  Lars Löwenborg
  Leg. psykolog, psykoterapeut och föreläsare och har bland annat arbetat som lärare och psykolog i förskola och skola. Han har arbetat i många år som utbildningsledare för BUP-verksamheten i Stockholms läns landsting. Lars är författare och aktuell med boken Barns sociala och emotionella lärande (Gothia Fortbildning 2019).
 • 11:30 Digital kompetens – utforska och upptäck

  Digital kompetens är inskriven i läroplanen och något som varje barn har rätt att utveckla. Så hur skapar du en verksamhet som möter barnens lust att utforska och upptäcka i digitala lärmiljöer? För barnen är det digitaliserade samhället självklart och genom att arbeta med exempelvis programmering ger vi barnen möjlighet att få en grundförståelse för hur det fungerar.

  I denna föreläsning får du fördjupad förståelse för datalogiskt tänkande som handlar om problemlösning och logiskt tänkande genom att blanda analogt och digitalt lärande.

  Karin Sönnerås - föreläsare på Gothia Fortbildning
  Karin Sönnerås
  Leg. förskollärare och har arbetat som förstelärare och IKT-pedagog i förskolan med stort fokus på att uppmuntra och inspirera kring programmering. Nu arbetar Karin som utvecklare på Digitalt lärandestöd i Kungsbacka kommun.
 • 12:20 Lunch

  Anmäl eventuella allergier i god tid till Barbro Lundborg:
  Mejl: anmalan@gothiafortbildning.se
  Telefon: 08-462 26 70

  BARBRO LUNDBORG
  Administratör, kurs och konferens.
 • 13:30 Du kan värna barns lekstyrka - fördjupande föreläsning

  För barn är leken viktig för sin egen skull, den skapar må bra-känslor och upplevelser av kompetens och kontroll hos barnen. Det barn lär sig av att leka går inte att mäta, men är ändå av stor betydelse. 

  I denna fördjupande föreläsning får du lära dig om lekutveckling ur ett nytt perspektiv, vi varvar teori och praktik med egna erfarenheter. Du får idéer om hur du kan ta ansvar som dagbarnvårdare för att varje barn får delta i lek som utvecklar. Vad kan du göra när barn inte får vara med? När de av olika anledningar begränsas i sin lek eller helt enkelt inte leker? Margareta använder begreppet lekstyrka, som omfattar flera kvaliteter vi kan främja så varje barn får uppleva lekandets egenvärde.

  Vi bryter för eftermiddagskaffe.

  Margareta Öhman - författare och föreläsare på Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning
  margareta öhman
  Leg. psykolog, familjeterapeut och författare, har ägnat en stor del av sitt yrkesverksamma liv åt den viktiga leken. Har skrivit boken Värna barns lekstyrka (Gothia Fortbildning, 2019) och är aktuell med en bok som handlar om att främja barns psykiska hälsa.
 • 16:00 Första dagen avslutas

  Tack för idag och varmt välkomna åter i morgon!

Fredag 2 oktober 2020

 • 09:00 Barnrättsperspektivet, vad innebär det i arbetet med barnen?

  Vad betyder det att barn har särskilda rättigheter och varför är barnkonventionen lag i Sverige? Vad innebär egentligen barnkonventionens artiklar och hur kan vi omsätta dessa i vår vardag? 

  I den här föreläsningen får du verktyg för hur du kan skapa förståelse och ökad kunskap hos barnen om deras rättigheter. Föreläsaren konkretiserar konventionens barnsyn och levandegör de vägledande huvudprinciperna utifrån läroplanen.

  Åsa Ekman - författare på Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning
  åsa ekman
  Barnrättskonsult med 20 års erfarenhet av arbete med barnkonventionen. Åsa har varit ungdomssamordnare, demokratiutvecklare, barnstrateg samt styrelseledamot i Rädda Barnens riksförbund. Hon sitter i Bris styrelse och är aktuell med boken Barnets rättigheter – barnkonventionen i förskolan.
 • 10:30 Förmiddagskaffe med smörgås

  Fika, mingel och tid att besöka utställningen.

  Anmäl eventuella allergier i god tid till Barbro Lundborg:
  Mejl: anmalan@gothiafortbildning.se
  Telefon: 08-462 26 70

  barbro lundborg
  Administratör, kurs och konferens.
 • 11:00 Hållbart arbetsliv

  Ditt arbete som dagbarnvårdare är komplext. Att vara ensam vuxen i en grupp av barn kan vara stimulerande och utmanande på samma gång. Inom människovårdande yrken är individen ofta mer utsatt för inre och yttre stress. Hur kan du bygga upp din inre motståndskraft, för att hantera både de inre och yttre kraven på ett mer hållbart sätt? Hur kan du skapa en bättre balans mellan arbete, hälsa, fritid och relationer som håller över tid? 

  I den här föreläsningen kommer du att få med dig praktiska råd och förhållningssätt från evidensbaserade metoder – för en mer hållbar vardag.

  Agnes Mellstrand - föreläsare hos Gothia Fortbildning
  Agnes Mellstrand
  Leg. psykolog (KBT), organisationskonsult, föreläsare, handledare och diplomerad mindfulnessinstruktör. Med sin kliniska erfarenhet från psykiatrin och stressrehabiliteringen delar Agnes med sig av sitt kunnande för att åstadkomma hållbara och positiva beteendeförändringar på såväl individnivå som på gruppnivå.
 • 12:00 Konferensen avslutas

  Tack för den här gången och varmt välkomna åter!

talare PÅ KONFERENSEN PEDAGOGISK OMSORG 2020

Läs gärna mer om talarna nedan. Och välkommen med din anmälan!

Malin Malmström - Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning

Malin Malmström är affärsområdeschef, förläggare och chefredaktör för Förskoletidningen på Gothia Fortbildning. Malin är leg. förskollärare med mångårig erfarenhet av arbete som förskolechef.

Leg. förskollärare, förläggare och chefredaktör Malin Malmström

Åsa Ekman - författare på Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning

Åsa Ekman är barnrättskonsult med 20 års erfarenhet av arbete med barnkonventionen. Åsa har varit ungdomssamordnare, demokratiutvecklare, barnstrateg samt styrelseledamot i Rädda Barnens riksförbund. Hon sitter i Bris styrelse och är aktuell med boken Barnets rättigheter – barnkonventionen i förskolan (Gothia Fortbildning).

Foto av Marcus Gustafsson.

Barnrättskonsult Åsa Ekman

Lars Löwenborg - författare på Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning

Lars Löwenborg är leg. psykolog, psykoterapeut och föreläsare och har bland annat arbetat som lärare och psykolog i förskola och skola. Han har arbetat i många år som utbildningsledare för BUP-verksamheten i Stockholms läns landsting. Lars är författare och aktuell med boken Barns sociala och emotionella lärande (Gothia Fortbildning 2019).

Foto av Lars Rindeskog.

Leg. psykolog, psykoterapeut, föreläsare och författare Lars Löwenborg

Karin Sönnerås - föreläsare på Gothia Fortbildning

Karin Sönnerås är leg. förskollärare och har arbetat som förstelärare och IKT-pedagog i förskolan med stort fokus på att uppmuntra och inspirera kring programmering. Nu arbetar Karin som utvecklare på Digitalt lärandestöd i Kungsbacka kommun.

Leg. förskollärare Karin Sönnerås

Margareta Öhman - författare och föreläsare på Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning

Margareta Öhman är leg. psykolog, familjeterapeut och författare, och har ägnat en stor del av sitt yrkesverksamma liv åt den viktiga leken. Har skrivit boken Värna barns lekstyrka (Gothia Fortbildning, 2019) och är aktuell med en bok som handlar om att främja barns psykiska hälsa. 

Foto av Mikael M Johansson.

Leg. psykolog, familjeterapeut och författare Margareta Öhman

Agnes Mellstrand - föreläsare hos Gothia Fortbildning

Agnes Mellstrand är leg. psykolog (KBT), organisationskonsult, föreläsare, handledare och diplomerad mindfulnessinstruktör. Med sin kliniska erfarenhet från psykiatrin och stressrehabiliteringen delar Agnes med sig av sitt kunnande för att åstadkomma hållbara och positiva beteendeförändringar på såväl individnivå som på gruppnivå.

Leg. psykolog (KBT), organisationskonsult, föreläsare, handledare och diplomerad mindfulnessinstruktör Agnes Mellstrand


Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura efter konferensen. Anmälan är bindande men ej personlig. Vid avbokning senast 30 dagar före konferensen debiteras 500 kr. Därefter fullt pris. Gothia Fortbildning förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälningar, dock senast 30 dagar innan.