Konferens
Nyhet

NPF och övergången till vuxenlivet - Konferens

Konferensen Neuropsykiatriska Funktionsnedsättningar och övergången till vuxenlivet

Så sätter du individens behov i centrum och ger bästa möjliga stöd hela vägen in i vuxenlivet 

Övergången till vuxenlivet är en period i livet som är känslig och utmanande för de flesta människor i vårt samhälle. För en person med en NPF-diagnos kan detta skede i livet innebära extra stora utmaningar.

En tidigare trygg, strukturerad och tydlig miljö ska bytas ut mot en miljö man inte känner till. Man ska kanske tillgodogöra sig en utbildning, hitta ett nytt boende, hitta ett lämpligt arbete, lära sig hantera en mängd nya praktiska göromål, eller kanske byta BUP mot vuxenpsykiatrin.

På denna konferens får du kunskap om hur du kan ge individer bästa stöd för ökad delaktighet, självständighet, personlig utveckling och tillvaratagande av kompetens samt hur man kan undvika att någon faller mellan stolarna eller bollas mellan aktörer.

Missa inte denna möjlighet att få konkreta tips, råd och verktyg som du kan applicera i din egen organisation.

Ur programmet:

  • Senaste forskningsresultaten kring NPF och övergången till vuxenlivet
  • Hur du bemöter och förhåller dig till individer som har en NPF-diagnos
  • Så stöttar du individer med NPF hela vägen i övergången till vuxenlivet
  • PEER (personlig egenerfaren resurs) Support 

Väl mött !

Konferensen genomförs i samarbete med Riksförbundet Attention. 

 

 

FAKTA

Datum: 8 oktober 2019.

Plats: F7 möten och konferens.

Program: Ladda ner programmet som pdf här.

Pris: 3990 kr per person exkl. moms.

Boka här: 
anmalan@gothiafortbildning.se
Frågor: Kontakta Barbro LundborgTel: 08-4622670

Vill du ställa ut på Neuropsykiatriska Funktionsnedsättningar och övergången till vuxenlivet? Välkommen att kontakta Johan Fogelström: johan.fogelstrom@gothiafortbildning.se
Tel: 073-3759036

 

Program 8 oktober

Läs mer om programmet nedan. Varmt välkommen!

Talare på konferensen 

Klicka på respektive bild nedan för att läsa mer om föreläsarna.

Steve BerggrenMed.dr, leg. psykolog, specialist neuropsykologi och bitr. föreståndare, Center of Neurodevelopmental Disorders , Karolinska Institutet (KIND).
Steve och hans kollegor genomför under 2019 ett forskningsprojekt gällande hur mentorstöd kan användas för att stötta ungdomar med autismspektrumtillstånd och/eller adhd. Under sitt anförande kommer Steve att berätta mer om forskningsprojektet och vad man har kommit fram till.
    

Med.dr, leg. psykolog, Steve Berggren

Ann LindgrenPedagog med NPF-inriktning, Centrala Elevhälsan Norrtälje kommun.Norrtälje kommun introducerade under 2018 en NPF-utbildning för att öka skolpersonalen kunnande och kompetens kring NPF-frågor, med målsättning att ge elever med NPF diagnos bästa möjliga förutsättningar att ta till sig lärande och växa som individer. Under sitt anförande kommer Ann att berätta mer om den spännande resan som Norrtälje just nu genomför.


 

Pedagog med NPF-inriktning Ann Lindgren

Anders MobergFöreläsare och utbildare inom NPF, Tidigare Attention Utbildning.
Anders har diagnoserna Aspergers syndrom och adhd. Han har tidigare arbetat på Attention Utbildning och har lång erfarenhet av att utbilda organisationer och yrkesgrupper inom NPF och hur man på bästa sätt stöttar individer med NPF diagnos utifrån deras egna behov. Under sitt anförande kommer han att berätta om sina egna erfarenheter kring hur man kan bemöta individer med en NPF diagnos samt hur man kan skapa en bra dialog som leder till ökad delaktighet och självständighet.

Föreläsare och utbildare inom NPF Anders Moberg

Jessica EkSIP-Samordnare, Region Västra Götaland.
Västra Götaland har nyligen anställt Jessica som SIP-samordnare för att utveckla arbetet med Samordnade Individuella Planer inom regionen. Under anförandet kommer Jessica att berätta mer om hur man arbetar med att säkerställa att individer med NPF-diagnos inte bollas runt mellan olika aktörer utan kan stöttas på ett bra sätt genom alla delar i övergången till vuxenlivet.

IP-Samordnare Jessica Ek

Elin FischerProcessledare, Storsthlm. Storsthlm är en ideell organisation som ägs av Stockholms läns 26 kommuner och som även samarbetar i olika frågor med landstinget och andra relevanta aktörer. I sin nuvarande roll arbetar Elin bland annat med att genom ett chefstjänstemannaforum, BUSSAM, med representanter från BUP, Habilitering och hälsa, Barn- och ungdomsmedicin, socialtjänsten och utbildningschefer utveckla samverkansarbetet för barn och unga i behov av särskilt stöd. SIP är ett avgörande verktyg i denna samverkan. Elin har också tidigare arbetat i två kommuner med att utveckla arbetet med SIP.  

Processledare Elin Fischer

Susanne BäckmanProjektledare – Hela vägen, Bromölla Kommun.
”Hela vägen” är ett projekt som drivs av Kommunförbundet Skåne där bl.a. Bromölla kommun ingår. Under sitt anförande kommer Susanne att dela med sig av erfarenheterna man har samlat på sig sedan man lanserade ”Hela vägen” i maj 2018 samt hur man planerar att fortsätta med stötta individer med NPF i övergången till vuxenlivet i framtiden.  

Projektledare Susanne Bäckman

Lars AlfredssonKoordinator för brukarinflytande, Västra Götalandsregionen.

PEER Support lanserades av Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa och har hittills implementerats i storstadsregionerna. Stort intresse för PEER Support har visats från många olika kommuner och landsting/regioner runt om i landet. Under sitt anförande kommer Klara och Lars att berätta mer om sina erfarenheter av PEER Support och hur det fungerar i praktiken.
 

Koordinator för brukarinflytande Lars Alfredsson

Klara CarlssonPEER Support – Arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholm Stad.

PEER Support lanserades av Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa och har hittills implementerats i storstadsregionerna. Stort intresse för PEER Support har visats från många olika kommuner och landsting/regioner runt om i landet. Under sitt anförande kommer Klara och Lars att berätta mer om sina erfarenheter av PEER Support och hur det fungerar i praktiken.

 

PEER Support Klara Carlsson

Anders Barnå VD, Unicus.
Unicus är ett it-Konsultföretag med inriktning på test och kvalitetssäkring där alla konsulter har Asperger.  Under sitt anförande kommer Anders prata om hur det är att leda och utveckla ett företag där alla konsulter har funktionsvariationen asperger. Anders filosofi är att det Unicus gör det kan även andra göra, därav delar han gärna sina erfarenheter och insikter. Anders har över 20 års erfarenhet av konsultverksamhet men före starten av Unicus i januari 2017 visste han ingenting om asperger.
 

VD Anders Barnå