Uppdragsutbildning

Ungdomar med autism och Aspergers syndrom

En uppdragsutbildning med Diana Lorenz

Ungdomar med autism och Aspergers syndrom

Ungdomar med autism och Aspergers syndrom

Bemötande och samtalsteknik
– en uppdragsutbildning med Diana Lorenz

Många upplever unga med diagnoser inom autismspektrum som svårpratade. Svårigheter med social kontakt och kommunikation är centrala för denna funktionsnedsättning och skapar ofta problem i vardagen. När barnet blir tonåring och ung vuxen kan föräldrarna inte längre föra hans eller hennes talan, samtidigt som behovet av stöd ökar i takt med omgivningens ökande krav på social kompetens och självständighet. 

Utbildningen ger praktiska verktyg som underlättar effektiv kommunikation med personer med autismspektrumtillstånd. Verktygen är användbara även i arbetet med personer med ADHD eller andra diagnoser som påverkar den kognitiva förmågan.

Ur innehållet
• Viktigt att tänka på vid första kontakten
• Autismvänlig samtalsteknik 
• Att förebygga och reda ut missförstånd och konflikter
• Visuellt stöd och kognitiva hjälpmedel
• Verktyg för kartläggning, planering och problemlösning

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som i ditt yrke möter tonåringar och unga vuxna med Aspergers syndrom, till exempel inom skolan, sjukvården eller socialtjänsten.

Föreläsare
Diana Lorenz är socionom och utbildad psykolog, verksam som kurator på neurologkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset. Diana har lång erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykiatrisk samsjuklighet, och är en ofta anlitad föreläsare. Hon har gett ut böckerna Ungdomar med Aspergers syndrom – att mötas i samtal och Stress och psykisk ohälsa hos ungdomar med autism och Aspergers syndrom. Böckerna kan beställas till förmånligt pris och rekommenderas som dokumentation till utbildningen.

Till hennes andra kompetensområden hör neurologiska sjukdomar och skador (t ex epilepsi, multipel skleros och stroke), med fokus på kognitiv funktion och hur man kan få vardagen att fungera.

FAKTA

Praktisk information
Det här är en uppdragsutbildning. Det betyder att vi kommer till er arbetsplats med en skräddarsydd utbildning anpassad till just era behov. På så sätt utnyttjar ni tiden maximalt och får precis den kompetensutveckling ni behöver.

Kontakta Barbro Lundborg för mer information: 08-462 26 70 / uppdrag@gothiafortbildning.se.

 


Produkten har lagts i varukorgen! Gå till varukorg