Lektionsdesign

Lektionsdesign – vad är det? Och vari ligger egentligen skillnaden jämfört med lektionsplanering? 

Helena Wallberg, lärare, specialpedagog och författare, har myntat begreppet lektionsdesign.

Hon har lång erfarenhet av arbetssättet:

– En lektionsplanering fokuserar ofta på innehållet i lektionen, stoffet som ska läras och aktiviteter som eleverna ska göra. 

Lektionsdesign ger dig större möjligheter att arbeta mer förebyggande och att från start få med dig alla elever genom att differentiera undervisningen.

– Lektionsdesign består av fler pusselbitar och trycker på processen i lärandet och utformningen av lärmiljön. Lektionen designas i faser för att eleverna ska lära sig på flera sätt, i olika tempo och med flera metoder. Det kallas differentierad undervisning. 

En differentierad undervisning möjliggör fler sätt att: 

  • ta till sig innehållet 
  • träna färdigheterna
  • visa sina kunskaper. 

Lektionsdesign är ett lösningsfokuserat arbetssätt som gör det möjligt att möta alla elever i undervisningen, från början.

Helena Wallberg

Helena Wallberg är gymnasielärare i engelska och franska, fil. mag. i specialpedagogik, föreläsare och författare till flera fortbildningsböcker, skribent av Pedagogisk Snabbguide och kursledare för webbkurser.

 

Vill du lära dig mer om lektionsdesign och hur du kommer igång?

Välj bok, webbkurs eller tidningen Pedagogisk Snabbguide.