Konferens

Den viktiga leken - Konferens

Konferensen Den viktiga leken 

Konferensen är tyvärr inställd

Leken ska ha en central plats i barns utbildning, det slår läroplanen fast. Den lyfter också fram att leken har betydelse för barns utveckling och välbefinnande och att leken i sig är viktig för barnen.

Barn äger sitt lekande, samtidigt behöver du som arbetar i förskolan förstå vad som krävs för att kunna värna och främja den. Det handlar om att skapa lekmöjligheter i miljön och att som vuxen vara tillsammans med barnen på ett lekfullt sätt.

Under konferensen tar vi upp hur du kan få en mer medveten hållning till barns lekande och berika leken. Vi vill också inspirera till att erbjuda rika och varierade lekmiljöer.

Ur programmet:

 • Läroplanen om leken
 • Lekfull rörelse och välbefinnande
 • Värna barns lekstyrka
 • Den kompetente medlekaren – att vara närvarande i barns lek
 • Leklust – med den fysiska miljön som inspiration

  

FAKTA

Datum: Konferensen är tyvärr inställd

Plats: Fleminggatan 7, Stockholm.

Program:
Ladda ner programmet som pdf här.

Specialpris för Förskoletidningens prenumeranter: 3190 kr. För att anmäla dig till detta pris mejla anmalan@gothiafortbildning.se eller ring 08-462 26 70.  Ange ditt prenumerationsnummer, som du hittar på baksidan av tidningen.

Ordinarie pris: 3690 kr.

Priser per person exkl. moms. Lunch samt för- och eftermiddagskaffe ingår.

Frågor? Kontakta Barbro Lundborg:
anmalan@gothiafortbildning.se
Tel: 08-4622670

Vill du ställa ut på Den viktiga leken?Välkommen att kontakta Karin Westlund: karin.westlund@gothiafortbildning.se
Tel: 070-8127072

Program 13 september

 • 09:00 Kaffe och smörgås

  Fika och mingel.

 • 09:30 Läroplanen om leken

  När den omarbetade läroplanen träder i kraft 1 juli stärks leken som en viktig del, både för sin egen skull och som ett medel för lärande. Var och en i arbetslaget har en viktig roll som medlekare och att ge leken en central plats i utbildningen. Konferensen inleds med att lyfta de delar i läroplanen som tillkommit eller omarbetats kring lek.

  MALIN MALMSTRÖM
  Leg. förskollärare med mångårig erfarenhet av arbete som förskolechef. Idag är hon affärsområdeschef, chefredaktör och förläggare på Gothia Fortbildning. Under det senaste året har Malin varit på föreläsningsturné över hela Sverige och föreläst om vad revideringen av läroplanen innebär för förskolans verksamhet.
 • 10:00 Värna barns lekstyrka

  Lek är viktig för sin egen skull, för att skapa må bra-känslor och upplevelser av autonomi, kompetens och tillhörighet hos barnen. Det barn lär sig av att leka går inte att mäta, men är ändå av stor betydelse. I denna fördjupande föreläsning får du lära dig om lekutveckling ur ett nytt perspektiv och om de vuxnas ansvar. Margareta använder begreppet lekstyrka, som omfattar flera aspekter och kvaliteter i att vara lekande. Med fördjupad kunskap om dessa kan vi stötta varje barn med att, som det står i läroplanen, ”delta i lek utifrån sina förutsättningar” och därmed värna och stimulera deras lekstyrka. 

  Margareta Öhman
  Leg. psykolog, familjeterapeut och författare, har ägnat en stor del av sitt yrkesverksamma liv åt den viktiga leken. Hennes senaste bok "Värna barns lekstyrka", kom ut på Gothia Fortbildning 2019
 • 11:30 Lunch

  Anmäl eventuella allergier i god tid till Barbro Lundborg:
  Mejl: anmalan@gothiafortbildning.se
  Telefon: 08-462 26 70

  BARBRO LUNDBORG
  Administratör, kurs och konferens.
 • 12:30 Lekfull rörelse och välbefinnande

  Så lockar digitaliseringskompetensen nya medarbetare

  Det ligger i förskolans uppdrag att skapa goda förutsättningar för små barns motoriska utveckling. I läroplanen står det att utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiv. Men hur ser den motoriska utvecklingen ut och hur hänger den ihop med hur barns syn, hörsel, självkänsla, tankeförmåga och sociala färdigheter utvecklas?

  Under den här föreläsningen får du tips om hur du kan planera för lekfull rörelse och förståelse för hur leken kan bidra till att barn ökar sin rörelseglädje och därmed sin hälsa och sitt välbefinnande. 

  Susanne Wolmesjö
  Specialist inom neurosensomotorisk träning och dess kopplingar till fysisk, kognitiv, emotionell och social utveckling. Susanne är utbildad pedagog och terapeut inom kbt och driver företaget Education in motion. Hon föreläser och undervisar på Bosöns Idrottsfolkhögskola och har skrivit tre böcker, bland annat om hur träning kan skapa bättre förutsättningar för lärande.
 • 13:20 Paus
 • 13:30 Den kompetente medlekaren – att vara närvarande i barns lek

  Barn äger sin lek men vuxna måste förstå vad som krävs av dem för att kunna hjälpa och stötta så att leken verkligen blir så utvecklande som vi vill att den ska vara. Som pedagog i förskolan behöver du vara medveten om vikten av att vara en närvarande och medlekande pedagog. 

  Denna föreläsning handla om vuxnas strategier för att delta i barns lek, hur du kan göra, vad du ska göra och varför det är viktigt att delta i barns lek. 

  Ylva Andersson
  Projektledare hos Lekfrämjandet IPA Barns Rätt till Lek, en rikstäckande ideell svensk förening och en del av International Play Association. Ylva är utbildad drama- och specialpedagog och har tidigare arbetat som förskolechef i Värmdö kommun. Hon föreläser om lek och lekpedagogiska arbetssätt och undervisar i drama vid Stockholms universitet.
 • 14:30 Eftermiddagskaffe

  Fika och mingel!

 • 15:00 Leklust – med den fysiska miljön som inspiration

  I läroplanen står det att förskolan ska ha en miljö som uppmuntrar till lek och som bekräftar lekens betydelse för barnens utveckling, lärande och välbefinnande. Hur kan vi skapa en miljö som verkligen inspirerar barnen, hjälper dem att skapa, utforska och leva sig in i fantasifulla världar?

  Denna föreläsning inspirerar till att skapa en lekmiljö som triggar fantasin hos barn i olika åldrar och du får tips på hur barnen kan medverka till att rummens möjligheter känns öppna och välkomnande
   

  Trude Anette Brendeland - Gothia Fortbildning
  Trude Anette Brendeland
  Förskollärare från Norge. Hon driver Fantasifantasten.no, skriver böcker och är en uppskattad föreläsare om lekmiljöer för barn. Trude är också pedagogisk konsulent och skapar kreativa och lekstimulerande miljöer i Eventyrshuset lekeverksted i Bergen.
 • 16:00 Konferensen avslutas

  Tack för den här gången och välkommen åter!

Talare på konferensen Den viktiga leken 

Klicka på respektive bild nedan för att läsa mer om föreläsarna på konferensen.

Malin Malmström - Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning

Leg. förskollärare med mångårig erfarenhet av arbete som förskolechef. Idag är hon affärsområdeschef, chefredaktör och förläggare på Gothia Fortbildning. Det senaste året har Malin varit på föreläsningsturné över hela Sverige och föreläst om vad revideringen av läroplanen innebär för förskolans verksamhet.

Leg. förskollärare, affärsområdeschef, chefredaktör och förläggare Malin Malmström

Leg. psykolog, familjeterapeut och författare, har ägnat en stor del av sitt yrkesverksamma liv åt den viktiga leken. Hennes senaste bok "Värna barns lekstyrka", kom ut på Gothia Fortbildning 2019

Leg. psykolog, familjeterapeut och författare. Margareta Öhman

Specialist inom neurosensomotorisk träning och dess kopplingar till fysisk, kognitiv, emotionell och social utveckling. Susanne är utbildad pedagog och terapeut inom kbt och driver företaget Education in motion. Hon föreläser och undervisar på Bosöns Idrottsfolkhögskola och har skrivit tre böcker, bland annat om hur träning kan skapa bättre förutsättningar för lärande. 

Pedagog och terapeut Susanne Wolmesjö

Projektledare hos Lekfrämjandet IPA Barns Rätt till Lek, en rikstäckande ideell svensk förening och en del av International Play Association. Ylva är utbildad drama- och specialpedagog och har tidigare arbetat som förskolechef i Värmdö kommun. Hon föreläser om lek och lekpedagogiska arbetssätt och undervisar i drama vid Stockholms universitet. 

Drama-och specialpedagog Ylva Andersson

Trude Anette Brendeland - Gothia Fortbildning

Förskollärare från Norge. Hon driver Fantasifantasten.no, skriver böcker och är en uppskattad föreläsare om lekmiljöer för barn. Trude är också pedagogisk konsulent och skapar kreativa och lekstimulerande miljöer i Eventyrshuset lekeverksted i Bergen.

Förskollärare Trude Anette Brendeland