Föreläsare Lärkraft 2019

”Alla elever vinner på anpassningar i skolan”

Intervju med Martin Karlberg

Boka din plats på Lärkraft!

Hur ledarskap och undervisning skapar förutsättningar för kunskaper, måluppfyllelse och värden 

– Alla elever vinner på ett tydligt ledarskap, god undervisning och gedigna kunskaper, menar Martin Karlberg. På Ledarskapsspåret på Lärkraft 2019 föreläser han om hur lärare kan skapa förutsättningar för lärande och vikten av kunskaper som fundament för kritiskt tänkande och problemlösning. 

Kan du berätta lite mer om din föreläsning på Lärkraft?

– Min föreläsning kommer att handla om hur lärare kan arbeta strukturerat med sitt ledarskap och sin undervisning för att skapa en lärandesituation som gynnar alla elever. Först kommer jag att föreläsa om hur ledarskap och undervisning skapar förutsättningar för kunskaper, måluppfyllelse och värden. Därefter följer en redogörelse för hur kunskaper och värden skapar förutsättningar för kritiskt tänkande, problemlösning, kreativitet och självständighet. Slutligen kommer jag att presentera en idé om hur lärare, både enskilt och i samarbete med kollegor, kan ta ansvar för sin egen professionsutveckling.

Du kommer också att presentera forskningsprojektet IBIS, vad är det?

– IBIS står för Inkluderande Beteendestöd I Skolan och är ett samverkansprojekt mellan Uppsala kommun och Uppsala universitet. Ambitionen är att implementera och utvärdera ett program med syftet att utveckla inkluderande och positiva lärmiljöer. Syftet med samverkansprojektet är att erbjuda kommunens lärare ett evidensbaserat program för att öka trygghet, arbetsro och inkludering samt att förbättra elevernas skolprestationer.

En likvärdig skola för alla är tema för Lärkraft 2019, hur kan vi uppnå det?

– Arbetet för en likvärdig skola försvåras väsentligt av den svenska skolans nuvarande organisation. För skolor, oavsett huvudman och elevunderlag, handlar det om att laga efter läge och arbeta systematiskt med de faktorer som går att påverka. De viktigaste faktorerna är att se till att alla elever kommer till skolan, att eleverna utvecklas i enlighet med samhällets värderingar och normer och att eleverna får gedigna baskunskaper. 

– I min föreläsning på Lärkraft kommer jag att berätta om en professionsutvecklingskurs som vi på Uppsala universitet har utvecklat. I kursen utvecklar lärare tillsammans med forskare, och tillsammans med varandra, sin undervisning och sitt ledarskap. Innehållet i kursen baseras på forskning om hur lärare skapar god måluppfyllelse och inkludering. 
 
 


Lärkraft 2019 – en likvärdig skola för alla

Hur kan skolan arbeta för att ge alla elever, oavsett bakgrund och förutsättningar, de möjligheter de behöver för att bli självständiga, kunskapstörstande och rustade för livet?
Lärkraft ger dig de övergripande perspektiven och konkretiserar insikterna till din vardag. Det är en konferens som utgår från kunskap på vetenskaplig grund och vidare till klassrumspraktik. Du får lyssna till några av de mest omtalade internationella talarna och svenska skolexperterna som sätter fokus på hur vi når en likvärdig skola för alla.

Läs mer om Lärkraft 2019


Om Martin Karlberg

Martin Karlberg är universitetslektor, Uppsala universitet. Han forskar och undervisar om ledarskap i klassrummet, specialpedagogik, effektiv undervisning, professionsutveckling, inkludering och frånvaro. 

 


Facebook-loggaFölj oss på vår FB-sida för dig i skolan: intressanta artiklar, boktips och nyheter.


Svart kuvert - symbol för Gothia Fortbildnings nyhetsbrevTIPS! Prenumera på vårt nyhetsbrev inom skola: lästips, nyheter och erbjudanden.


Vi finns på på Instagram! Tips om nya böcker, författarporträtt och artiklar.