Föreläsare Lärkraft 2019

Formativt ledarskap i en digitaliserad värld – att leda lärande!

Intervju med Malin Frykman

Boka din plats på Lärkraft!

”Vi behöver arbeta tillsammans för att lyckas med en likvärdig skola.”

Malin Frykman har en gedigen erfarenhet av skolans digitalisering som skolledare och projektledare för digitaliseringen. På ledarskapsspåret på Lärkraft 2019 i Stockholm kan du lyssna till hennes föreläsning ”Formativt ledarskap i en digitaliserad värld – att leda lärande!” 

Berätta mer vad du menar med att det ger bättre förutsättningar för en likvärdig skola genom att kombinera den lärande organisationen, det formativa förhållningssättet och digitaliseringen.

– En likvärdig skola uppstår när alla elever får en skola av hög kvalitet oavsett var eleven går i skolan eller vilken rektor eller lärare eleven har. Det kräver en samsyn kring skolans uppdrag, vad kvalitativ undervisning är, och samarbete. 

– Vägen till den likvärdiga skolan går därför via våra medarbetares lärande och genom att vi skapar en lärande organisation som innehåller de förutsättningar som medarbetarna behöver. 

– I Sverige har vi en tradition av eldsjälstänk där individens friutrymme när det gäller organisation och planering varit stort. Det har gjort att vi på många håll idag har ”flera skolor i en skola” och där kvaliteten på elevens skolgång kan skilja sig enormt mycket inom en och samma skola. Det är motsatsen till en likvärdig skola.  

– Det är ingen framgångsrik väg att gå om vi vill lyckas med en likvärdig skola. Tvärtom!  
Vi behöver arbeta tillsammans för att lyckas med en likvärdig skola. 

Vad anser du krävs för att skolan ska vara likvärdig?
– En styrkedja som är en stödkedja. Ingen enskild skola, lärare, skolchef eller politiker kan skapa en likvärdig skola för alla elever på egen hand.  Det måste vi inse.  Det i sin tur kräver en hel del samsyn och dialog om vad kvalitet är samt ett ”lärande organisationstänk” på alla nivåer. 

– Tillit och samarbete är också nödvändiga ingredienser. Tillit är dock svårt att uppnå om vi inte har ramar för de gemensamma förväntningarna och målen tydliga. Här blir det systematiska kvalitetsarbetet oerhört viktigt.

Hur tror du skolan ser ut om 10 år? 

– År 2029 är svensk skola ledande både när det gäller lärande och digital kompetens. Vi har lyckats att ta oss dit genom att arbeta systematiskt med att bygga upp lärande organisationer på alla skolor.

– I mitt drömscenario präglas svensk skola om 10 år av samarbete och tillit. Tillsammans är trots allt nyckelordet för att lyckas. Ingen enskild roll kan bygga en likvärdig skola.


Lärkraft 2019 – en likvärdig skola för alla

Hur kan skolan arbeta för att ge alla elever, oavsett bakgrund och förutsättningar, de möjligheter de behöver för att bli självständiga, kunskapstörstande och rustade för livet?
Lärkraft ger dig de övergripande perspektiven och konkretiserar insikterna till din vardag. Det är en konferens som utgår från kunskap på vetenskaplig grund och vidare till klassrumspraktik. Du får lyssna till några av de mest omtalade internationella talarna och svenska skolexperterna som sätter fokus på hur vi når en likvärdig skola för alla.

Läs mer om Lärkraft 2019


Om Malin Frykman

Malin Frykman har skrivit Formativt ledarskap i en digitaliserad värld och Skolledare i en digitaliserad värld - att leda lärande, Gothia Fortbildning. Hon har bred erfarenhet av skolledarskap, formativ bedömning och digitalisering. Till vardags är hon verksam som projektledare för skolans digitalisering i Stenungsunds kommun.

 Facebook-loggaFölj oss på vår FB-sida för dig i skolan: intressanta artiklar, boktips och nyheter.


Svart kuvert - symbol för Gothia Fortbildnings nyhetsbrevTIPS! Prenumera på vårt nyhetsbrev inom skola: lästips, nyheter och erbjudanden.


Vi finns på på Instagram! Tips om nya böcker, författarporträtt och artiklar.