Föreläsare Lärkraft 2019

Bild som uttrycksmedel bidrar till likvärdighet

Intervju med Anna-Thèrése Klingberg och Camilla Ekman

Boka din plats på Lärkraft!

”Arbeta ämnesintegrerat och väck elevernas nyfikenhet och utveckla lärandet”

Bild- och medialärarna Camilla Ekman och Anna-Thèrése Klingberg har lång erfarenhet av att arbeta ämnesintegrerat med teoretiska ämnen. Ett arbetssätt som bidrar till elevers lärande inom andra ämnen och som ger dem ytterligare ett sätt att uttrycka sig på. En viktig del i att skapa en likvärdig skola.

– Vi har kommit långt från den traditionella bildlärarrollen, den kreativa fixaren som ”förgyller” andra ämnen. Bildämnet bidrar i en vidare mening till andra ämnens kunskapsinhämtning, säger Camilla Ekman och Anna-Thèrése Klingberg.

– Genom åren har vi tillsammans med teorilärare utarbetat och förfinat metoder där bildämnet bidrar till att utveckla elevers lärande inom övriga ämnen i skolan. Metoder som fungerar och som ger resultat i form av högre måluppfyllelse i fler ämnen än bild. Det ger fler möjligheter för eleven att redovisa och bearbeta sitt lärande.   

Under föreläsningen på Lärkraft går Camilla Ekman och Anna-Thèrése Klingberg igenom tre metoder: parallellintegrering, tematiskt arbete och samundervisning.

Hur menar ni att ämnesintegrerat arbetssätt kan bidra till en likvärdig skola? 

– Genom att erbjuda en visuell och hantverksmässig lärstil för eleverna och ge dem ett till språk att utrycka sig med; bildspråket. En likvärdig skola är en skola där alla ämnen blir lika mycket värda och ger en kraft till eleverna då de får fler möjligheter att utrycka sig med.

För att kunna arbeta med estetiska läroprocesser menar Camilla Ekman och Anna-Thèrése Klingberg att det bland annat behövs styrande direktiv från skolledning, fastlagd planeringstid och att det är ett uppdrag som leds av ämnesansvarig eller förstelärare/rektor. Det kräver även mod och vilja hos den enskilda läraren.

– Vårt mål med föreläsningen är att bjuda på så många uppgifter och arbetsområden som möjligt, där bildämnet integreras med övriga ämnen och värdegrundsfrågor. Vi kommer att lyfta projekt som exempelvis HBTQ och normer samt franska och bild i samundervisning. 

– Tanken är att inspirera lärare som gärna blandar in bild med övriga ämnen men även ge kunskap till de lärare som kanske är lite frågande eller osäkra inför att blanda in bild i andra ämnen.
 


Lärkraft 2019 – en likvärdig skola för alla

Hur kan skolan arbeta för att ge alla elever, oavsett bakgrund och förutsättningar, de möjligheter de behöver för att bli självständiga, kunskapstörstande och rustade för livet?
Lärkraft ger dig de övergripande perspektiven och konkretiserar insikterna till din vardag. Det är en konferens som utgår från kunskap på vetenskaplig grund och vidare till klassrumspraktik. Du får lyssna till några av de mest omtalade internationella talarna och svenska skolexperterna som sätter fokus på hur vi når en likvärdig skola för alla.

Läs mer om Lärkraft 2019


Om Anna-Thèrése Klingberg och Camilla Ekman

Camilla Ekman och Anna-Thèrése Klingberg är bild- och medialärare, åk 4-9, Erikdalsskolan, i Stockholm och har studerat vid Konstfack och arbetat som lärare i 27 år respektive 20 år. Föreläsarna har stor erfarenhet av att arbeta ämnesintegrerat med bild och teoretiska ämnen.

 


Facebook-loggaFölj oss på vår FB-sida för dig i skolan: intressanta artiklar, boktips och nyheter.


Svart kuvert - symbol för Gothia Fortbildnings nyhetsbrevTIPS! Prenumera på vårt nyhetsbrev inom skola: lästips, nyheter och erbjudanden.


Vi finns på på Instagram! Tips om nya böcker, författarporträtt och artiklar.