Föreläsare Lärkraft 2019

Programmeringens didaktik

Intervju med Anna Åkerfeldt

Boka din plats på Lärkraft!

”Grundskolan har en viktig roll i att fånga upp och öka elevernas intresse för tekniska program”

Det är viktigt att fler ungdomar söker sig till tekniska utbildningar, som till exempel civilingenjörsprogrammet. En av utmaningarna är att skapa förutsättningar för alla elever i grundskolan att lära sig att tänka datalogiskt och få förståelse för hur teknologier fungerar. Anna Åkerfeldt, universitetslektor och producent av e-learning vid Stockholms universitet, kommer till Lärkraft 2019 den 10 oktober för att berätta om forskningsprojektet ”Programmeringens didaktik”. Hon kommer att fokusera på hur man kan arbeta inkluderande med programmeringsaktiviteter i klassrummet. 

Sverige behöver fler tekniskt utbildade personer, hur kan vi få fler elever att söka sig till tekniska utbildningar? 

– Genom att öka intresset för tekniska yrken och visa på vilken bredd det finns inom yrket. Jag tror att inom tio år kommer variationen att öka och det kommer att skapas nya utbildningar som kommer att attrahera en större mångfald av sökanden till så kallade tekniska program. Grundskolan har en viktig roll i att fånga upp och öka elevernas intresse och nyfikenhet till att söka sig vidare till tekniska program. 

Hur stor andel är män respektive kvinnor på de tekniska högskoleprogrammen idag?

– Om vi tittar på utexaminerade civilingenjörer så är var tredje utexaminerad civilingenjör kvinna. Det blir alltfler kvinnor som examineras, men det går långsamt. Om man tittar över en tioårsperiod har det skett en ökning av utexaminerade kvinnliga civilingenjörer med endast tre procent. Det är för lite! 

– Vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm tog 34 procent kvinnor och 66 procent män civilingenjörsexamen år 2018. Antagningen 2018 vid civilingenjörs-, arkitekt- och högskoleingenjörsutbildningarna var 33 procent kvinnor och 67 procent män. Det betyder att vi de närmaste åren inte kommer ske någon större skillnad i utjämnandet av andel kvinnor och män. Det som också kan uppmärksammas är att av 308 professorer på KTH är endast 17 procent kvinnor. 

Vad är syftet med forskningsprojektet ”Programmeringens didaktik – lärande och bedömning av programmering i grundskolan”?

– Det övergripande syftet är att undersöka elevernas lärande och att utveckla bedömningsinstrument för att bedöma elevernas kunskaper i programmering för att stödja och vidare utveckla undervisningen i programmering. Under tre år kommer vi att följa elever som går i åk 1-3, åk 4-6 och åk 7-9 i deras arbete med programmering i skolan. Vi kommer även följa lärarnas undervisning. Forskningsprojektet är finansierat av Marcus och Amalias Wallenberg minnesfond. 

Varför vill du föreläsa på Lärkraft 2019?

– Lärkraft verkar vara en spännande konferens. Jag brukar ofta föreläsa på konferenser med digitalisering i fokus. Lärkraft spänner över ett bredare tema, det tycker jag är bra. Jag tycker också att konceptet kring att deltagarna får med sig ett fördjupande material är ett bra sätt för lärarna att vidare kunna fundera på de frågor som väckts under konferensen. 
 


Lärkraft 2019 – en likvärdig skola för alla

Hur kan skolan arbeta för att ge alla elever, oavsett bakgrund och förutsättningar, de möjligheter de behöver för att bli självständiga, kunskapstörstande och rustade för livet?
Lärkraft ger dig de övergripande perspektiven och konkretiserar insikterna till din vardag. Det är en konferens som utgår från kunskap på vetenskaplig grund och vidare till klassrumspraktik. Du får lyssna till några av de mest omtalade internationella talarna och svenska skolexperterna som sätter fokus på hur vi når en likvärdig skola för alla.

Läs mer om Lärkraft 2019


Om Anna Åkerfeldt

Anna Åkerfeldt universitetslektor, leg. förskollärare och producent av e-learning vid Stockholms universitet


Facebook-loggaFölj oss på vår FB-sida för dig i skolan: intressanta artiklar, boktips och nyheter.


Svart kuvert - symbol för Gothia Fortbildnings nyhetsbrevTIPS! Prenumera på vårt nyhetsbrev inom skola: lästips, nyheter och erbjudanden.


Vi finns på på Instagram! Tips om nya böcker, författarporträtt och artiklar.