Keynote speaker Lärkraft 2019

Världens bästa lärare

Intervju med Andria Zafirakou

Boka din plats på Lärkraft!

Världens bästa lärare – hur blir man det?

– Jag älskar verkligen det jag gör, jag kan inte tänka mig något annat jobb. Andria Zafirakou är bild- och textilläraren från London som tilldelades Global Teacher Prize 2018.

Andria Zafirakou arbetar på Alperton Community School i Brent, i utkanten av London, som är en av världens mest etniskt blandade platser. Här har majoriteten av eleverna ett annat modersmål än engelska och lever ofta under tuffa förhållanden. 

Andria Zafirakous engagemang för eleverna är stort och hon arbetar hårt med att lyfta varje enskild elev och visa dem på deras möjligheter.

– Min livsgärning är att se till att varje barn når sin fulla potential. Vad de än behöver för att nå dit så ska jag göra det möjligt för dem.

– Det är svårt att undervisa, säger Andria Zafirakou som ser utnämning till världens bästa lärare som ett erkännande av sin lärargärning. Ett erkännande som hon också har vunnit på sin egen skola där hon leder kollegorna i deras professionella utveckling. Något som har gett tydliga resultat i klassrummen, hos både lärare och elever.

Andria Zafirakous främsta råd till andra lärare är att bygga relationer med eleverna som bygger på ömsesidig respekt och att vara nyfiken på eleverna, på riktigt. Hon menar att det öppnar dörren för elevens engagemang och lägger grunden för en bra skolgång.

Nu kommer Andria Zafirakou till Stockholm för att tala på konferensen Lärkraft – en likvärdig skola för alla för att dela med sig av sina erfarenheter. Du kan lyssna till henne den 11 oktober.

Källa: Global Teacher Prize 2018
 


Om Andria Zafirakou

Bild- och textillärare.
Andria mottog Global Teacher Prize 2018 och arbetar på Alperton Community School i Brent, London.

 Facebook-loggaFölj oss på vår FB-sida för dig i skolan: intressanta artiklar, boktips och nyheter.


Svart kuvert - symbol för Gothia Fortbildnings nyhetsbrevTIPS! Prenumera på vårt nyhetsbrev inom skola: lästips, nyheter och erbjudanden.


Vi finns på på Instagram! Tips om nya böcker, författarporträtt och artiklar.


Mer om Andria Zafirakou

Andrea Zafirakou är bild- och textilläraren från London som blev utnämnd till världens bästa lärare när hon tilldelades priset Global Teacher Prize 2018.  Andria Zafirakou är keynote speaker på konferensen Lärkraft – en likvärdig skola för alla, du kan lyssna till henne den 10 och 11 oktober.

Reportage Global Teacher Prize 2018 – Andria Zafirakou

Intervju i SVT:s program Skavlan 2018-11-02


Lärkraft 2019 – en likvärdig skola för alla

Hur kan skolan arbeta för att ge alla elever, oavsett bakgrund och förutsättningar, de möjligheter de behöver för att bli självständiga, kunskapstörstande och rustade för livet?
Lärkraft ger dig de övergripande perspektiven och konkretiserar insikterna till din vardag. Det är en konferens som utgår från kunskap på vetenskaplig grund och vidare till klassrumspraktik. Du får lyssna till några av de mest omtalade internationella talarna och svenska skolexperterna som sätter fokus på hur vi når en likvärdig skola för alla.

Läs mer om Lärkraft 2019