Keynote speaker Lärkraft 2019

Rättvis, likvärdig och jämlik

Intervju med Peter Fredriksson, Skolverkets generaldirektör

Boka din plats på Lärkraft!

Hur uppnår vi en likvärdig skola?

– Den svenska skolan har aldrig varit särskild framgångsrik i att bryta det sociala arvets betydelse. Orden är Peter Fredrikssons, Skolverkets generaldirektör, som har ett tydligt uppdrag från regeringen och därtill en stark personlig drivkraft att skapa en likvärdig skola.

– Jag har alltid haft en ambition att göra skolan rättvis, likvärdig och jämlik. Att ge barnen den start på livet som de behöver för att kunna studera vidare och få ett arbete. Oavsett om det har varit som lärare, rektor, utbildningsdirektör eller nu, som generaldirektör, säger Peter Fredriksson i Grundskoletidningen.

2018 avsattes 1 miljard kronor för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i skolorna. Undersökningar visar på starka korrelationer mellan föräldrars utbildningsnivå och socioekonomiska faktorer. De elever som har det allra sämst får dessutom sämre undervisning då färre legitimerade lärare arbetar i dessa skolor. En pedagogisk segregation.

Så hur kan man få de bästa lärarna att jobba på skolor i socioekonomiskt utsatta områden? Som utbildningsdirektör i Södertälje fick Peter Fredriksson möjlighet att göra något åt skillnaderna. Han bestämde sig för att locka de bästa lärarna till de skolor som behövde dem bäst. 

– Professionella lärare vill vara på professionella skolor. När rätt strukturer och processer är på plats, kommer även de bästa lärarna, säger Peter Fredriksson.

Erfarenheterna från Södertälje har han tagit med sig till Skolverket och menar att förutsättningarna ser olika ut i landets skolor. Därför måste också stödet ske på olika sätt för att kvaliteten ska bli mer lika. 

– Vi behöver på statlig nivå ta ett kompensatoriskt ansvar tillsammans med huvudmän och rektorer. 

Peter Fredrikson kommer till Lärkraft – en likvärdig skola för alla den 10 och 11 oktober för att berätta mer om hur statsbidragen används och vad det som möjliggör en likvärdig skola.
Källa: Grundskoletidningen nr 1 2019
 


Peter Fredrikssons modell

Ur Grundskoletidningen nr 1, 2019

Så lockar du de bästa lärarna till skolor där elever har sämre förutsättningar

1. Kompetent ledarskap

2. Politiskt tillit

3. Systematiskt kvalitetsarbete

4. Tvålärarmodell

5. Utvecklingslärare

Läs mer om varje steg i Grundskoletidningen


Mer om Peter Fredriksson


Lärkraft 2019 – en likvärdig skola för alla

Hur kan skolan arbeta för att ge alla elever, oavsett bakgrund och förutsättningar, de möjligheter de behöver för att bli självständiga, kunskapstörstande och rustade för livet?
Lärkraft ger dig de övergripande perspektiven och konkretiserar insikterna till din vardag. Det är en konferens som utgår från kunskap på vetenskaplig grund och vidare till klassrumspraktik. Du får lyssna till några av de mest omtalade internationella talarna och svenska skolexperterna som sätter fokus på hur vi når en likvärdig skola för alla.

Läs mer om Lärkraft 2019


Om Peter Fredriksson

Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket. Han är den förste läraren som någonsin haft posten och har varit utbildningsdirektör, skolledare och lärare och har över 30 års erfarenhet av svensk skola. 

 Facebook-loggaFölj oss på vår FB-sida för dig i skolan: intressanta artiklar, boktips och nyheter.


Svart kuvert - symbol för Gothia Fortbildnings nyhetsbrevTIPS! Prenumera på vårt nyhetsbrev inom skola: lästips, nyheter och erbjudanden.


Vi finns på på Instagram! Tips om nya böcker, författarporträtt och artiklar.