Föreläsare Lärkraft 2019

Att organisera för skolframgång

Intervju med Maria Jarl

Boka din plats på Lärkraft!

”Vi måste ge alla skolor förutsättningar att bli bra skolor!”

Maria Jarl är en tongivande forskare inom skolpolitik och politisk styrning inom utbildningsområdet. På ledarskapsspåret på Lärkraft 2019 i Stockholm kan du höra hennes föreläsning ”Att organisera för skolframgång”. 

På Lärkraft 2019 föreläser Maria Jarl om hur skolor kan organisera sin verksamhet för att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande. Hon utgår från en studie av hur åtta skolor med olika elevresultat har organiserat sitt arbete och hon betonar vikten av samarbete och ett tydligt fokus på kunskapsuppdraget.

Kan du berätta lite mer om din föreläsning "Att organisera för skolframgång" på Lärkraft 2019?

– Jag kommer att berätta om en studie som jag och mina kollegor har gjort som handlar om hur man kan organisera för skolframgång. Vi har studerat fyra framgångsrika och fyra icke framgångsrika skolor. Jag kommer att visa att det finns tydliga skillnader i organisation och arbetssätt mellan skolor som har haft en positiv resultatutveckling och skolor där resultaten har försämrats. Min förhoppning är att föreläsningen kan inspirera lärare och rektorer till att analysera sin egen verksamhet. Organisation och arbetssätt är något som vi kan påverka och förändra!

Hur kommer det sig att det elevers resultat varierar mellan olika skolor? 

– Ett vanligt svar inom forskningen är att det beror på elevernas förutsättningar och egenskaper. Ett exempel är att föräldrars utbildningsnivå har stor betydelse för hur det går för eleverna i skolan. Det här är viktiga förklaringar men ger inte hela bilden. Det spelar också stor roll hur arbetet på skolan är organiserat, hur samarbetet mellan personalen fungerar, vilka rutiner som finns kring undervisningen för att ge några exempel. 

Likvärdigheten i svenska skolan försämras inom en rad områden, hur kan vi vända den trenden?

– Det är mycket oroande att likvärdigheten försämras. Internationell forskning visar att höga kunskapsnivåer i ett utbildningssystem hänger samman med god likvärdighet. Och tvärtom att bristande likvärdighet sammanfaller med försämrade kunskapsresultat. Med andra ord förlorar alla elever på att kunskapsresultaten försämras på vissa skolor. Vi måste ge alla skolor förutsättningar att bli bra skolor!

Fotograf: Laila Östlund


Lärkraft 2019 – en likvärdig skola för alla

Hur kan skolan arbeta för att ge alla elever, oavsett bakgrund och förutsättningar, de möjligheter de behöver för att bli självständiga, kunskapstörstande och rustade för livet?
Lärkraft ger dig de övergripande perspektiven och konkretiserar insikterna till din vardag. Det är en konferens som utgår från kunskap på vetenskaplig grund och vidare till klassrumspraktik. Du får lyssna till några av de mest omtalade internationella talarna och svenska skolexperterna som sätter fokus på hur vi når en likvärdig skola för alla.

Läs mer om Lärkraft 2019


Om Maria Jarl

Maria Jarl, fil dr i statsvetenskap och universitetslektor i utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet, forskar främst inom skolpolitik och politisk styrning inom utbildningsområdet med fokus på kommunernas roll och rektorsprofessionen. 

 Facebook-loggaFölj oss på vår FB-sida för dig i skolan: intressanta artiklar, boktips och nyheter.


Svart kuvert - symbol för Gothia Fortbildnings nyhetsbrevTIPS! Prenumera på vårt nyhetsbrev inom skola: lästips, nyheter och erbjudanden.


Vi finns på på Instagram! Tips om nya böcker, författarporträtt och artiklar.