Föreläsare Lärkraft 2019

”Lärkraft blir en spännande mötespunkt”

Intervju med Helena Wallberg

Boka din plats på Lärkraft!

Sambedömning för ökad likvärdighet

Helena Wallberg är läraren och specialpedagogen med en stark och inspirerande röst i skoldebatten. Hon har 21 års erfarenhet av undervisning och har satt betyg i två betygssystem och tre betygsskalor, från 1-5 via IG-MVG till F-A. Idag är hon verksam som frilansande kvalitetsutvecklare och har precis släppt sin fjärde bok Lektionsdesign – en handbok. I höst föreläser hon på Lärkraft 2019.

Varför vill du föreläsa på Lärkraft?

– Det blir en spännande mötespunkt för både deltagare och föreläsare som alla bidrar till en samlad inspirationsdag kring viktiga frågor. 

Din föreläsning har titeln Sambedömning för ökad likvärdighet, vad kommer den handla om?

– Den kommer att handla om allsidig bedömning och hur man kan organisera för det i undervisningen samt hur man kan bedöma prestationer när elever arbetar och visar kunskap på olika sätt. Jag vill trycka på
sambedömning som omfattar både planering, genomförande och utvärdering av både elevers prestationer
och av hur undervisningen fungerade för elevgruppen. Vilken effekt eftersöktes och vilken effekt fick det
som planerades? Skolverket skiljer mellan sambedömning och samvärdering där värdering mer handlar om
att värdera en enskild elevs prestation. Om vi bara samarbetar kring färdiga resultat så missar vi
möjligheter att utveckla undervisningen och därmed bedömningen.

Du säger att likvärdighet inte innebär att göra likadant, utan ställer krav på samsyn och samarbete. Hur menar du då?

– Jag menar att vi samtalar om skollagens §3 kap 3 där det står att alla elever ska ges ledning och stimulans utifrån olika behov och förutsättningar. Hur gör vi det i praktiken? Det kräver att vi har samsyn om uppdraget och använder begreppen utifrån en gemensam förståelse för dem. 

Dina bästa tips för att göra skolan likvärdig för alla?

– På skolnivå är det att läsa på om uppdraget och aktuell forskning. Grunda insikten om att lärandet är situerat och att likvärdigt inte är samma sak som likadant. Planera tillsammans och var kreativa i att hitta lösningar som stimulerar lärandet för dem som går på skolan. 

Är du nöjd med dagens bedömnings- och betygsystem? Om inte, hur skulle du vilja förändra det?

– Jag tror att det är både en styrka och en svårighet att man ville förtydliga kunskapskraven. I förra betygsskalan fanns inte lika mycket text och det kan uppfattas som lättare att ta till sig, men det kan också bli fler olika tolkningar av texten om den är mer knapphändig. Jag tror att det är bra om man gör en översyn av det som står i kunskapskraven, i vissa ämnen är det väldigt många stycken och ibland uttrycks också både kvalitet och konkreta kunskaper vilket kan ställa till det.

Ditt bästa minne från din egen skoltid som elev?

– När jag fick lite mer fria händer att göra fördjupningsarbeten eller skriva berättelser. Det var mer ovanligt då. Att diskutera skönlitteratur var härligt! Jag gick i musikskola så jag har fina minnen av att musicera tillsammans. Jag gick också i amerikansk skola och har goda minnen av alla aktiviteter efter skolan, som drama club, book club, choir club. Det var bra att strukturera upp gemensamma aktiviteter. 

Ditt sämsta minne från din egen skoltid som elev?

– Rasterna är nog mitt sämsta minne. Jag hade lätt att lära men lite svårare socialt ibland. Det var inte alltid så att jag gick till skolan med lätta steg, det tog mycket energi att förstå hur man skulle vara som kompis, särskilt i grupp. Jag var inte mobbad eller utan kompisar men det var inte lätt eller självklart. 
 


Lärkraft 2019 – en likvärdig skola för alla

Hur kan skolan arbeta för att ge alla elever, oavsett bakgrund och förutsättningar, de möjligheter de behöver för att bli självständiga, kunskapstörstande och rustade för livet?
Lärkraft ger dig de övergripande perspektiven och konkretiserar insikterna till din vardag. Det är en konferens som utgår från kunskap på vetenskaplig grund och vidare till klassrumspraktik. Du får lyssna till några av de mest omtalade internationella talarna och svenska skolexperterna som sätter fokus på hur vi når en likvärdig skola för alla.

Läs mer om Lärkraft 2019


Om Helena Wallberg

Helena Wallberg är lärare, specialpedagog och kvalitetsutvecklare.Facebook-loggaFölj oss på vår FB-sida för dig i skolan: intressanta artiklar, boktips och nyheter.


Svart kuvert - symbol för Gothia Fortbildnings nyhetsbrevTIPS! Prenumera på vårt nyhetsbrev inom skola: lästips, nyheter och erbjudanden.


Vi finns på på Instagram! Tips om nya böcker, författarporträtt och artiklar.